University of Oulu, 2016

Opinto-oppaat

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019

Humanistisen tiedekunnan Opinto-opas on WebOodissa ja se julkaistaan myös pdf-tiedostona: Opinto-opas 2017-2019 (pdf)

Tutkintorakenteet 2019 alkavissa opinnoissa

Tutkintorakenteet 2018 alkavissa opinnoissa

Tutkintorakenteet 2017 alkavissa opinnoissa

Opinto-oppaat 2016-2017

Opinto-oppaat 2015-2016

Opinto-oppaat 2014-2015

Opinto-oppaat 2013-2014

Opinto-oppaat 2012-2013

Opinto-oppaat 2011-2012

Opinto-oppaat 2010-2011

Opinto-oppaat 2009-2010

Opinto-oppaat 2008-2009

Opinto-opas 2007-2008

Opinto-opas 2006-2007

Opinto-opas 2005-2006

 

 

Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

Opinto-oppaat:

Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

Molekyylilääketiede

Tutkinto-ohjelmassa syvennetään tietämystä solun sisäisistä ja välisistä molekyylitason tapahtumista ja näiden tapahtumien tutkimiseen käytettävistä menetelmistä ja laitteista pohjautuen tiedekunnassa tehtävään molekyylilääketieteen kansainvälisen tason tutkimukseen. Tutkinto-ohjelman sisältö on joustava ja opiskelija voi valita haluamansa kokonaisuuden mahdollistaen keskittymisen tulevaisuuden kannalta keskeisiin molekyylilääketieteen aiheisiin. Tutkinto-ohjelma on suunnattu erityisesti tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

FM-tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava opintoja 120 op verran. Teoreettiset opinnot antavat vankan perustan alasta ja laboratoriotyöskentely harjoitustyökursseilla ja harjoittelujaksot tutkimusryhmissä antavat erinomaiset käytännöntaidot. Lähes puolet maisteriopinnoista koostuukin laboratoriotyöskentelystä, yhteensä kolmen kuukauden harjoitteluista eri tutkimusryhmissä joko tiedekunnan sisällä tai ulkopuolella yliopistossa tai yrityksissä sekä kuuden kuukauden pro gradu -tutkimusprojektista.

Tutkinto-ohjelma sisältää mm. molekyylibiologian, solubiologian, proteiinikemian, systeemibiologian, bioinformatiikan, sidekudoksen, sairauksien ja syövän biologian opintoja. Opintoihin kuuluu myös miniprojekteja ja lopputyö pro gradu- tutkimusprojektista. Kaikki tutkimusprojektit tehdään aktiivisesti toimivissa tutkimusryhmissä.

Kaksivuotinen maisteritutkinto molelyylilääketieteestä (FM) koostuu seuraavista osista:

 • Pakolliset opinnot 69 op
 • Kypsyysnäyte 0 op
 • Valinnaiset opinnot 51 op
 • Yhteensä vähintään 120 op

Suoritettuaan FM-tutkinnon molekyylilääketieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelija osaa:

 • käyttää biokemian syvällisiä käsitteitä
 • yhdistää biokemian alan tietoja johdonmukaisesti
 • viestiä sujuvasti sekä kansallisissa että kansainvälisissä työtehtävissä
 • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan monipuolisesti
 • suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita ohjatusti
 • hakea ja arvioida tietoa kriittisesti sekä soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä
 • esittää ja välittää tieteellistä tietoa ja puolustaa tieteellisiä väittämiä
 • viestiä biokemian aiheista suurelle yleisölle ja biotieteiden tutkijayhteisölle

FM-opintojen rakennekaaviot

Biokemian maisteriohjelma 2019-20: Molekyylilääketiede

FM-opintojen rakennekaavio 2018-19: Molecular medicine

FM-opintojen rakennekaavio 2017-2018: Molecular medicine

FM-opintojen rakennekaavio 2016-2017

Kurssien tarkemmat aikataulut ja opinto-opas löytyvät WebOodista (ks. Opinto-oppaat > Luonnontieteellinen tiedekunta).

Arkeologia

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Arkeologian Opinto-opas WebOodissa

Tieteiden ja aatteiden historia

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tieteiden ja aatteiden historian Opinto-opas WebOodissa

Historia

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Historian Opinto-opas WebOodissa

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus

Saamelainen kulttuuri

Englantilainen filologia

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Englantilaisen filologian opinto-opas WebOodissa

Germaaninen filologia

Ruotsin kieli

Suomen kieli

Saamen kielet (pohjois- ja inarinsaame)

Logopedia

Tiedeviestinnän maisteriohjelma

Viimeksi päivitetty: 22.5.2019