Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

 

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman tekniikan kandidaatin tutkinnossa (3 v, 180 op) opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tutkinto-ohjelma sisältää kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnille valmistavia opintoja sekä valinnaisia opintoja. Kandidaatintutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäytetyö, kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakennekaavio 2020 -21

Arkkitehdin tutkintoon johtava moduulirakenteinen tutkinto-ohjelma (2 v, 120 op) sisältää kolme eri opintosuuntaa. Arkkitehdin tutkinto koostuu kolmesta 30 opintopisteen moduulista sekä diplomityöstä. Kunkin moduulin sisältämät opintojaksot on integroitu yhden lukukauden mittaisiksi studiokursseiksi. Studiokurssien eri osioiden pedagoginen sisältö on rakennettu siten, että opintojaksot tukevat toisiaan.

Opiskelun pääpaino on suunnitteluharjoitustöissä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä. CAD-opetus ja työpajatyöskentely on sisällytetty harjoitustöihin. Suunnitteluharjoitustöiden kritiikkitilaisuudet luovat pohjaa arkkitehtuurikeskustelulle ja antavat opiskelijoille valmiuksia työelämään.

Arkkitehdin tutkinnon rakennekaavio 2020-21

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö on arkkitehtuurin, taiteen ja teknillisen tiedon utelias soveltaja, dynaaminen arkkitehtikoulu, joka pyrkii määrätietoisesti kansainväliselle tasolle sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Arkkitehtikoulun opiskelijat ja täältä valmistuneet arkkitehdit ovat viime vuosina menestyneet erinomaisesti niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä arkkitehtuurikilpailuissa.

Viimeksi päivitetty: 10.9.2020