Pohjois-Pohjanmaan maaseudun monipaikkaista asumista, yrittämistä ja etätyötä selvitetään uudessa hankkeessa

Oulun yliopistossa on alkamassaMaaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla” (MOPPI) -hanke. Hankkeessa pureudutaan monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyön lisäämisen nykyisiin ja uusiin mahdollisuuksiin, tunnistetaan havaittuja haasteita Pohjois-Pohjanmaan kuntien, yritysten ja eri asukaskohderyhmien näkökulmasta sekä kootaan yhteen keinovalikkoa alueen toimijoiden käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, asukkaiden ja yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja muutoksen tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeessa toteutetaan kysely Pohjois-Pohjanmaan kunnille ja yrityksille sekä haastatellaan asukkaita.

Hanke luo tietopohjaa ja nostaa esiin keinoja ja jatkotoimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ydin- ja harvaan asutun maaseudun säilymistä ja kehittymistä houkuttelevana, vetovoimaisena ja monipuolisena asuin- ja työympäristönä sekä edistää maaseudun kytkeytymistä digitaaliseen muutokseen.

Hankkeen toteuttaa vuosina 2021–2022 Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö yhteistyössä Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketuella toteutetaan EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 mukaisia toimenpiteitä.

 

Lisätietoja:

Professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö, puh. 040 8375 527 helka-liisa.hentila(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 23.2.2021