Haastattelukutsu, MOPPI -hanke

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla. (MOPPI) -hanke.

                                 

 

Kutsumme sinut osallistumaan vuosina 2020-22 Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä sekä Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:ssä toteutettavaan hankkeeseen, jolla pyritään ymmärtämään maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyön lisäämisen nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia. Hanke luo tietopohjaa, nostaa esiin keinoja ja jatkotoimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ydin- ja harvaan asutun maaseudun säilymistä ja kehittymistä houkuttelevana, vetovoimaisena ja monipuolisena asuin- ja työympäristönä sekä edistää maaseudun kytkeytymistä digitaaliseen muutokseen. Hankkeen tarkempi kuvaus löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/arkkitehtuuri/node/210035.

Asukashaastattelut

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan asukashaastattelut, joilla pyritään kartoittamaan Pohjois-Pohjanmaan maaseudulle kiinnittyneiden tai siitä kiinnostuneiden asukkaiden näkemyksiä ja toiveita monipaikkaiseen asumiseen, työntekoon ja niitä tukeviin palveluihin liittyen. Haastatteluissa pääpaino on työtätekevissä henkilöissä, joilla on jo kiinnike Pohjois-Pohjanmaan maaseudulle tai jotka ovat kiinnostuneita alueella asumisesta ja/tai ajanvietosta. Etsinnässä on haastateltavia, joilla on kokemusta etätyöstä ja/tai monipaikkaisesta elämästä. Etsimämme haastateltavat henkilöt voivat olla esimerkiksi:

  • Yksineläjä, pariskunta tai lapsiperheen vanhempi, joka haaveilee maalle muutosta ja voisi tehdä sieltä käsin etä- tai monipaikkaista työtä.
  • Yksineläjä, pariskunta tai lapsiperheen vanhempi, joka tekee vapaa-ajan asunnolta käsin etä- tai monipaikkaista työtä
  • Yksineläjä, pariskunta tai lapsiperheen vanhempi, joka tekee etätöitä maaseudulta esim. sukutilalta tai muusta asuinkäyttöön tarkoitetusta rakennuksesta käsin
  • Luovan alan yrittäjä, joka tekee töitä paikkariippumattomasti ja vaihtelevasti maaseudulla ja kaupungissa
  • Asiantuntijatyötä esim. valtion palveluksessa tai yrittäjänä tekevä henkilö, joka työskentelee osin kaupungissa työpaikalla ja osin etänä maaseudulta käsin

Haastattelut toteutetaan etäyhteyksin touko- ja kesäkuun 2021 aikana. Kukin haastattelu kestää noin 60 minuuttia. Mikäli kiinnostuit ja voisit olla sopiva haastateltava laita viestiä 4.6.2021 mennessä osoitteeseen:

anna.kupila(at)oulu.fi

Lopulliset haastateltavat pyritään valikoimaan kattavasti eri elämäntilanteita edustavista henkilöistä.

Haastattelun kysymykset koskevat monipaikkaisuutta, jolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa ihmisten elinympäristö koostuu useammasta kuin yhdestä paikasta ja näiden paikkojen välillä liikkumisesta. Etätyö on myös oleellinen osa haastattelun sisältöä. Se on ansiotyötä, joka tehdään työnantajan kanssa sovitusti muualta kuin varsinaiselta työpaikalta käsin. Etätyötä voidaan tehdä jatkuvasti tai satunnaisesti esimerkiksi kotoa, kulkuvälineistä tai vapaa-ajanasunnolta käsin. Etätyön edellytyksenä on usein riittävät tietoliikenneyhteydet ja se on ainakin osittain ajasta sekä paikasta riippumatonta. Haastatteluun osallistuminen ei edellytä aikaisempaa tarkempaa tietoa ilmiöistä.

Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä haastattelusta tai keskeyttää osallistumisesi siihen missä vaiheessa tahansa ilman seuraamuksia. Haastattelevat saavat luettavakseen tutkimustiedotteen ja täyttävät siihen liittyen suostumusasiakirjan. Asukashaastattelujen tuloksista koostetaan raportti, joka laaditaan niin, ettei yksittäisiä haastateltavia voida tunnistaa.

Hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketuella toteutetaan EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 mukaisia toimenpiteitä.

Viimeksi päivitetty: 27.5.2021