Nykyaikainen puuarkkitehtuuri -täydennyskoulutuskurssi, 7 op järjestetään syksyllä 2021

Ilmoittaudu nykyaikaisten puurakennusten suunnittelua käsittelevälle kurssille 12.8.-5.9.

Taustaa

Vauhdilla yleistyvässä suurimittakaavaisessa puurakentamisessa käytettävät uudet järjestelmät eivät ole vielä arkipäivää. Puun käyttö vaikuttaa rakenne- ja arkkitehtonisiin ratkaisuihin jo suunnittelun alkuvaiheissa, aiheuttaen uusia osaamis- ja yhteistyötarpeita arkkitehti- ja rakennesuunnittelulle

Tähän tarpeeseen vastatakseen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö yhdessä rakenteiden ja rakentamisteknologian yksikön kanssa järjestävät syyslukukaudella 2021 vaativien nykyaikaisten puurakennusten suunnittelua käsittelevää täydennyskoulutusta.

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoille suunnatut alakohtaiset kurssit sisältävät myös yhteisiä sisältöjä ja vuorovaikutteisia osioita.

 

Aikataulu ja laajuus

Arkkitehtuurin alan osalta Nykyaikainen puuarkkitehtuuri -kurssi on jatkumoa syksyn 2020 suositulle samannimiselle täydennyskoulutuskurssille, ja se järjestetään aikavälillä 7.9.-14.12.

Vuonna 2021 kurssi järjestetään edellisvuoden tapaan täysin paikasta, ja suurelta osin myös ajasta riippumattomana verkko-opetuksena. Kurssilla käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä, etäopetus toteutetaan Zoom-sovelluksella.

Kurssin laajuus on 7 opintopistettä, ja se toteutetaan avoimen yliopiston kautta, jolloin opintojen hinta on 15e/op, eli 105 euroa yhteensä.

Kurssin suorittamiseksi tarvittavaa työmäärää voi arvioida siten, että yhden opintopisteen suorittaminen vaatii laskennallisesti 27h opiskelua.

 

Ilmoittautuminen, ja kurssin tarkempi kuvaus 

https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/nykyaikainen-puuarkkitehtuuri-avoin-yo

Ilmoittautuminen on auki 12.8.-5.9.2021

 

Kurssin ohjelma

Ennalta tallennettujen videoluentojen ja kirjallisen materiaalin lisäksi kurssilla järjestetään myös läsnäoloa (zoomin välityksellä) vaativat aloitus- ja päätöswebinaarit, sekä etävierailuluentoja, joista tallenteet on saatavilla jälkikäteen vain mikäli luennoitsijat sen sallivat. Vierailuluentojen yhteydessä järjestetään myös zoomissa sivuhuonekeskusteluita.

ti 7.9. klo 9.15 – 15.00: Aloituswebinaari ja johdantoluento (osallistuminen kuuluu kurssisuoritukseen)
prof. Anssi Lassila (OOPEAA / Oulun yliopisto) 

ma 20.9. klo 15.15: Kansainvälinen vierailuluento I
(tbc.)

ma 27.9. klo 15.15: Ark+Rak Case I 
Jätkäsaaren Wood City, Teemu Halme (Anttinen Oiva Arkkitehdit) ja Maija Tiainen (Sweco Rakennetekniikka)

ma 11.10. klo 15.15: Ark+Rak Case II
Mansikkalan koulukeskus, Tomi Perko (Arkkitehtitoimisto Perko) ja N.N. (Sweco Rakennetekniikka) (tbc.)

ma 18.10. klo 15.15: Kansainvälinen vierailuluento II 
Andrew Waugh (Waugh & Thistleton, UK)

ma 1.11. klo 15.15: Ark+Rak Case III 
Tuusulan Monio, Mikki Ristola (Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit) ja Tuomo Virtanen (A-insinöörit)

ma 8.11. klo 15.15: Ark+Rak Case IV
Algoritmiavusteinen suunnittelu, Toni Österlund (Geometria Arrchitecture) ja Diederik Venedaal (Summum Engineering)

ma 15.11. klo 15.15: Kansainvälinen vierailuluento III
Michael Green (Michael Green Architecture)

ti 14.12. klo 8.30 – 16.00: päätöswebinaari (osallistuminen kuuluu kurssisuoritukseen)

 

Oulun yliopisto pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin

Lisätietoja:

Yliopisto-opettaja Matti Lakkala,
matti.lakkala(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 2.9.2021