Opiskelu

 

Suomessa on kolme alan korkeinta opetusta antavaa yliopistotasoista arkkitehtikoulua, joista pohjoisin on Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö.

Arkkitehtuurin yksikön toiminnan pääpaino on laadukkaassa koulutuksessa. Opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta ja heitä kannustetaan löytämään omat vahvuusalueensa. Koulutus perustuu suunnittelun ja rakentamisen perusteiden sekä suunnittelu- ja tutkimusmenetelmien opettamiseen. Suunnitteluharjoitystöitä tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä.

Harjoitustehtäviin sisältyy eri suunnittelumetodien ja arkkitehtuurin alalla käytössä olevien cad-ohjelmien luovan käytön oppiminen. Suunittelutaitojen lisäksi studiokurssien tavoitteena on harjoittaa arkkitehdin ammatissa tarvittavaa organisointikykyä ja taloudellista ajattelua.

Opiskelijoille tarjoutuu jo opintojen aikana mahdollisuuksia osallistua erilaisiin suunnittelukilpailuihin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Arkkitehtuurin yksikön opiskelijat ja täältä valmistuneet arkkitehdit ovat viime vuosina saavuttaneet menestystä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä arkkitehtuurikilpailuissa.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 8.2.2018