Tutkimus

 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön koulutuksen ja tutkimuksen erityiskohteena on muuttuva pohjoinen rakennettu ympäristö. Yksikön tutkijat ja tutkimusryhmät sijoittuvat neljälle eri tutkimusalueelle. Käynnissä olevat tutkimushankkeet - ongoing research projects

A) Arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu

Aineryhmän tutkimustoiminta liittyy arkkitehtuuriteoreettiseen ja arkkitehtuurin historian perustutkimukseen ja korjaussuunnitteluun. Hanketoiminta fokusoituu rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen korjaussuunnitteluun.

B) Nykyaikainen arkkitehtuuri

Aineryhmän tutkimustoiminta liittyy HCI:n/teknologian ja urbaanin kaupunkitilan/arkkitehtuurin suhteen ja vuorovaikutuksen tarkasteluun sekä algoritmiavusteisen suunnittelun tutkimukseen, ks. esim.: http://www.adaptiveurbanlighting.fi/

C) Rakennussuunnittelu

Aineryhmän tutkimustoiminta liittyy puurakentamiseen (ns. puustudio), energiatehokkuuteen sekä rakennushankkeiden prosessuaalisiin (esim. peruskorjauskäytännöt) kysymyksiin.

D) Yhdyskuntasuunnittelu

Aineryhmän tutkimusfokus on yhdyskuntasuunnitteluun liittyvässä suunnittelututkimuksessa. Tutkimus liittyy erityisesti yhdyskuntasuunnittelun käytäntöjen (mm. integroiva kaupunkikehittäminen, vuorovaikutteinen suunnittelu, teknologiatuettu suunnittelu) tutkimiseen ja kehittämiseen sekä kaupunki- että maaseutukontekstissa. Toinen kärki on hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistämiseen liittyvien yhdyskuntien ja niiden suunnittelukäytäntöjen tutkimus. Ks. esim: www.liikuntakaavoitus.fi

Viimeksi päivitetty: 8.2.2018