Yhteistyö

 

Arkkitehtuurin yksikkö tekee alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin eri toimijoiden sekä toisten yliopistojen kanssa. Työskentely tieteen ja taiteen rajapinnoilla luovat edellytykset innovatiiviselle toiminnalle. Arkkitehtuurin yksikkö on myös mukana useissa monitieteisissä tutkimushankkeissa.

Viimeksi päivitetty: 8.2.2018