Tutkimus

Oppiaineen puitteissa ei varsinaisesti tehdä tutkimusta. Oppiaine koostuu suurelta osin filosofian ja tieteiden ja aatteiden historian osa-alueista, joten näiden oppiaineiden puitteissa tehtävä tutkimus sivuaa elämänkatsomustietoa.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018