Syksyn 2020 opetusohjelma

ELOKUVATUTKIMUS

Oulun yliopisto

Syksyn 2020 opetusohjelma

 

687521P MEDIAKASVATUKSEN HARJOITUSKURSSI, 5 op

Kurssilla tutustutaan siihen, kuinka liikkuvaa kuvaa voidaan käyttää kouluopetuksessa mediakasvatuksellisena välineenä. Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät erilaisiin menetelmiin, joita on kehitetty erityisesti varhaiskasvatukseen sekä perus- ja toisen asteen opetukseen. Kurssille osallistuvat pääsevät tekemään ja näkemään lähietäisyydeltä, kuinka elokuvatrikit ja -illuusiot, animaatio, uutiset ja mainokset luodaan. Elokuvatutkimukseen kuuluva opintojakso tarjoaa erityisesti loistavia mediakasvatuksellisia valmiuksia tuleville opettajille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Valveen elokuvakoulun kanssa.

Sisältö: Kurssi koostuu käytännön työpajatyöskentelystä.

Aikataulu: Tapaamiset klo 12-16 Kulttuuritalo Valveella to 10.9., to 17.9., to 24.9., to 1.10. ja to 8.10.

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa 15.8. alkaen.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Yhteystiedot ja lisätietoa: Tommi Nevala, tommi.nevala@ouka.fi (kurssin sisältöön liittyvät kysymykset), Aino Isojärvi, aino.isojarvi@oulu.fi (kurssin korvaavuudet yms.)
 


687514P JOHDATUS MEDIAKULTTUURIN TUTKIMUKSEEN, 5 op

Opintojaksolla tutustutaan mediakulttuuriin ja sen tutkimukseen sekä luodaan katsaus mediatutkimuksen laajaan kirjoon. Kurssi on osa elokuvatutkimuksen pakollisia perusopintoja ja sopii erinomaisesti elokuvatutkimuksen opintojen aloittamiseen.

Sisältö: Kurssi koostuu useista erilaisista mediakulttuuria käsittelevistä luennoista sekä kirjallisuustentistä. Tentti suoritetaan itsenäisesti Exam-tiloissa kurssin päätyttyä. Kurssiarviointi tehdään tentin pohjalta. 

Aikataulu: Luennot keskiviikkoisin klo 12.15-14 ajalla 23.9.-25.11. Syyslomaviikolla 43 ei opetusta. HUOM! Kurssi aloitetaan vallitsevista olosuhteista johtuen etäyhteyksin ja todennäköisesti toteutetaan kokonaan etämuodossa.

Korvaavuudet: Kurssista on mahdollista saada korvaavuuksia kirjallisuuteen (687179A tai 687184A), nais- ja sukupuolentutkimukseen (sovitaan Johanna Hiitolan kanssa) ja kulttuuriantropologiaan (sovitaan Anneli Meriläinen-Hyvärisen kanssa).

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa 15.8. alkaen.

Arviointi: 0-5

Yhteystiedot ja lisätietoa: Aino Isojärvi, aino.isojarvi@oulu.fi

 

687516P ELOKUVA-ANALYYSI, 5 op

Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin opetusvideoiden, itse kirjoitetun analyysin ja keskustelujen avulla. Tavoitteena on oppia tunnistamaan elokuvan keskeiset ilmaisulliset tekniikat ja selittämään niiden toimintaa elokuvassa. Kurssi on osa elokuvatutkimuksen pakollisia perusopintoja ja sopii erinomaisesti elokuvatutkimuksen opintojen aloittamiseen.

Sisältö: Kurssi koostuu johdantomateriaaleista, analysoitavien elokuvien itsenäisestä katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista. Johdannon jälkeen opiskelijoiden harjoitustöistä tehdään www-sivu, josta keskustellaan Moodle-oppimisympäristössä. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa teknistä osaamista, vaan kurssilaisia opastetaan työn laatimisessa.

Aikataulu: Seitsemän viikkoa kestävä kurssi (26.10-13.12.) toteutetaan kokonaan verkossa. Kurssilla ei ole kontaktitunteja, vaan opetuksessa edetään viikkorytmin mukaan. Opiskelijat voivat siis joustavasti suorittaa tehtäviä oman aikataulunsa mukaisesti, kunhan pysyvät viikkorytmissä. Harjoitustyön palautuspäivä ja seminaarien tarkemmat aikataulut ilmoitetaan  kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa 15.8. alkaen.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Yhteystiedot ja lisätietoa: Aino Isojärvi, aino.isojarvi@oulu.fi

Huomioithan, että tämä sama verkkokurssi järjestetään myös kevätlukukaudella 2021.
 


417121P MEDIAKULTTUURI JA SUKUPUOLI, 5 op

Monitieteisellä mediakulttuuri ja sukupuoli -kurssilla tutustutaan mediakulttuurin eri lajityyppien kautta sukupuolisensitiivisen elokuva- ja mediatutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tutkimussuuntiin. Tavoitteena on oppia erittelemään kriittisesti sukupuolen, seksuaalisuuden ja toimijuuden rakentumista audiovisuaalisessa mediassa. Kurssin järjestävät yhteistyössä sukupuolentutkimus, elokuvatutkimus sekä kirjallisuus.

Sisältö: Kurssi koostuu luennoista, oheislukemistosta, pienryhmäkeskusteluista sekä loppuesseestä. HUOM! Kurssi aloitetaan vallitsevista olosuhteista johtuen etäyhteyksin ja todennäköisesti toteutetaan kokonaan etämuodossa.

Aikataulu: Tapaamiset 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 26.10., 28.10., 9.11., 11.11. ja 23.11. klo 12.15-14.

Korvaavuudet: Elokuvatutkimus (Elokuvatutkimuksen erityisala 687513A), Sukupuolentutkimus (Mediakulttuuri ja sukupuoli 417121P), Kirjallisuus (Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 687180A). Muihin oppiaineisiin korvaavuus soveltuvin osin ja erikseen sopien. 

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa 15.8. alkaen.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Yhteystiedot ja lisätietoa: Silja Kukka, silja.kukka@oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 20.8.2020