Syksyn 2020 alustava opetusohjelma

687521P MEDIAKASVATUKSEN HARJOITUSKURSSI, 5 op
Kurssilla tutustutaan siihen, kuinka liikkuvaa kuvaa voidaan käyttää kouluopetuksessa
mediakasvatuksellisena välineenä. Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät erilaisiin
menetelmiin, joita on kehitetty erityisesti varhaiskasvatukseen sekä perus- ja toisen asteen
opetukseen. Kurssille osallistuvat pääsevät tekemään ja näkemään lähietäisyydeltä, kuinka
elokuvatrikit ja -illuusiot, animaatio, uutiset ja mainokset luodaan. Elokuvatutkimukseen
kuuluva opintojakso tarjoaa erityisesti loistavia mediakasvatuksellisia valmiuksia tuleville
opettajille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Valveen elokuvakoulun kanssa.
Sisältö: Kurssi koostuu käytännön työpajatyöskentelystä.
Aikataulu: Tapaamiset klo 12-16 Kulttuuritalo Valveella to 3.9., to 10.9., to 17.9., to 24.9. ja to
1.10.
Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 16 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan
WebOodissa 15.8. alkaen.
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Huomioithan, että kurssi järjestetään, mikäli lähiopetus on mahdollista vallitsevissa
olosuhteissa.
Yhteystiedot ja lisätietoa: Tommi Nevala, tommi.nevala@ouka.fi (kurssin sisältöön liittyvät
kysymykset), Aino Isojärvi, aino.isojarvi@oulu.fi (kurssin korvaavuudet yms.)


687514P JOHDATUS MEDIAKULTTUURIN TUTKIMUKSEEN, 5 op
Opintojaksolla tutustutaan mediakulttuuriin ja sen tutkimukseen sekä luodaan katsaus
mediatutkimuksen laajaan kirjoon. Kurssi on osa elokuvatutkimuksen pakollisia
perusopintoja ja sopii erinomaisesti elokuvatutkimuksen opintojen aloittamiseen.
Sisältö: Kurssi koostuu useista erilaisista mediakulttuuria käsittelevistä luennoista sekä
kirjallisuustentistä. Tentti suoritetaan itsenäisesti Exam-tiloissa kurssin päätyttyä.
Kurssiarviointi tehdään tentin pohjalta.
Aikataulu: Luennot keskiviikkoisin klo 12.15-14 ajalla 23.9.-25.11. Syyslomaviikolla 43 ei
opetusta. Salitiedot tarkentuvat myöhemmin. Kurssi voidaan tarpeen tullen järjestää myös
etäluentoina.
Korvaavuudet: Kurssista on mahdollista saada korvaavuuksia kirjallisuuteen (687179A tai
687184A), nais- ja sukupuolentutkimukseen (sovitaan Vappu Sunnarin kanssa) ja
kulttuuriantropologiaan (sovitaan Anneli Meriläinen-Hyvärisen kanssa).
Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan
WebOodissa 15.8. alkaen.
Arviointi: 0-5
Yhteystiedot ja lisätietoa: Aino Isojärvi, aino.isojarvi@oulu.fi


687516P ELOKUVA-ANALYYSI, 5 op
Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin opetusvideoiden,
itse kirjoitetun analyysin ja keskustelujen avulla. Tavoitteena on oppia tunnistamaan
elokuvan keskeiset ilmaisulliset tekniikat ja selittämään niiden toimintaa elokuvassa. Kurssi
on osa elokuvatutkimuksen pakollisia perusopintoja ja sopii erinomaisesti
elokuvatutkimuksen opintojen aloittamiseen.
Sisältö: Kurssi koostuu johdantomateriaaleista, analysoitavien elokuvien itsenäisestä
katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista. Johdannon jälkeen
opiskelijoiden harjoitustöistä tehdään www-sivu, josta keskustellaan Moodleoppimisympäristössä.
Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa teknistä osaamista, vaan
kurssilaisia opastetaan työn laatimisessa.
Aikataulu: Seitsemän viikkoa kestävä kurssi (26.10-13.12.) toteutetaan kokonaan verkossa.
Kurssilla ei ole kontaktitunteja, vaan opetuksessa edetään viikkorytmin mukaan. Opiskelijat
voivat siis joustavasti suorittaa tehtäviä oman aikataulunsa mukaisesti, kunhan pysyvät
viikkorytmissä. Harjoitustyön palautuspäivä ja www-seminaarin tarkemmat aikataulut
ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan
WebOodissa 15.8. alkaen.
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Yhteystiedot ja lisätietoa: Aino Isojärvi, aino.isojarvi@oulu.fi


417121P MEDIAKULTTUURI JA SUKUPUOLI, 5 op
Monitieteisellä mediakulttuuri ja sukupuoli -kurssilla tutustutaan mediakulttuurin eri
lajityyppien kautta sukupuolisensitiivisen elokuva- ja mediatutkimuksen keskeisiin
käsitteisiin ja tutkimussuuntiin. Tavoitteena on oppia erittelemään kriittisesti sukupuolen,
seksuaalisuuden ja toimijuuden rakentumista audiovisuaalisessa mediassa. Kurssin
järjestävät yhteistyössä sukupuolentutkimus, elokuvatutkimus sekä kirjallisuus.
Sisältö: Kurssi koostuu luennoista, oheislukemistosta, pienryhmäkeskusteluista sekä
loppuesseestä. Muutokset mahdollisia.
Aikataulu: Aikataulu ja salitiedot tarkentuvat myöhemmin.
Korvaavuudet: Elokuvatutkimus (Elokuvatutkimuksen erityisala 687513A),
Sukupuolentutkimus (Mediakulttuuri ja sukupuoli 417121P), Kirjallisuus (Sukupuoli, luokka
ja monikulttuurisuus 687180A). Muihin oppiaineisiin korvaavuus soveltuvin osin ja erikseen
sopien.
Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa 15.8. alkaen.
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Yhteystiedot ja lisätietoa: Silja Kukka, silja.kukka@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 22.5.2020