Syksyn 2017 alustava opetusohjelma

Tiistai, kesäkuu 20, 2017

687514P JOHDATUS MEDIAKULTTUURIN TUTKIMUKSEEN 5 op

Opintojaksolla tutustutaan mediakulttuuriin ja sen tutkimukseen. Teorian, peruskäsitteiden ja -metodien lisäksi kurssilla luodaan katsaus mediatutkimuksen laajaan kirjoon. Luennoilla käsitellään muun muassa sellaisia aiheita kuin medioituminen, visuaalisuus, audiovisuaalisuus, mediayleisöt ja mediarepresentaatiot.

HUOM! Otsikon koodi on vain kurssin yhteinen WebOodin koodi – oppiaineittain korvaavuus menee niiden omiin kursseihin, joilla on omat koodinsa.

Suoritustapa: 1) luennot, 2) kirja ja 3) luentokertaus, jossa tentitään sekä luennot että kirja.  Tenttikirjat oppiaineittain:

  • Elokuvatutkimus: Herkman, Juha: Audiovisuaalinen mediakulttuuri TAI Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi: Media markkinoilla. Johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimukseen. (uudempi painos; 2009) TAI Karkulehto, Sanna: Seksin mediamarkkinat (2011)
  • Kirjallisuus sekä nais- ja sukupuolentutkimus: Karkulehto, Sanna: Seksin mediamarkkinat (2011)
  • Kulttuuriantropologia: Caron, A. & Caronia, L.: Moving Cultures. Mobile Communication in Everyday Life.

Aikataulu: luennot keskiviikkoisin klo 12–14 salissa HU207 (ellei toisin mainita) ajalla 20.9.‒29.11. (viikolla 43 ei opetusta).

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen: WebOodin kautta (koodi 687514P)

Korvaavuus: Elokuvatutkimuksessa korvaa opintojakson 687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen (5 op). HUOM: Kurssista saa korvaavuuksia myös kirjallisuuteen (687179A tai 687184A), nais- ja sukupuolentutkimukseen (sovitaan Vappu Sunnarin kanssa) ja kulttuuriantropologiaan (sovitaan Anneli Meriläinen-Hyvärisen kanssa)

Yhteystiedot: kimmo.laine@oulu.fi

 

687516P ELOKUVA-ANALYYSI (luennot + www-seminaari) 5 op

Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin luentojen, itse kirjoitetun analyysin ja keskustelujen avulla. Tavoitteena on oppia tunnistamaan elokuvan keskeiset ilmaisulliset tekniikat ja selittämään niiden toimintaa elokuvassa.

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista.

Kurssi järjestetään www-kurssina. Johdantoluentojen jälkeen oma harjoitustyö tehdään www-sivuksi, josta keskustellaan Optima-oppimisympäristössä. Www-seminaariin osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta verkkosivujen laatimisesta tai Optiman käytöstä; kurssilaisia opastetaan sivun laadinnassa.

Aikataulut:

a) Johdantoluennot 12 h: ti 5.9. (HU208), ke 6.9. (HU210) ja to 7.9. (HU209) klo 14–18

b) Elokuvakatselut ja harjoitustyön tekeminen itsenäisesti luentojen jälkeen.

c) Www-seminaari: Keskustelu Optimassa. Www-seminaarin tarkemmat aikataulut sovitaan johdantoluennoilla.

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Yhteystiedot: kimmo.laine@oulu.fi

 

687513A GENRE & GENDER MEDIASSA 5 op

Kurssilla tutustutaan median ja populaarikulttuurin eri lajityyppien kautta sukupuolisensitiivisen elokuva- ja mediatutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tutkimussuuntiin. Teorioita lähestytään esimerkiksi toimintaelokuvan, fanifiktion ja metallimusiikin kautta. Tavoitteena on oppia erittelemään kriittisesti sukupuolen, seksuaalisuuden ja toimijuuden rakentumista audiovisuaalisessa mediassa. Kurssin järjestävät yhteistyössä kirjallisuus, nais- ja sukupuolentutkimus sekä elokuvatutkimus.

Suoritustapa: 1) luennot ja katselut, 2) oheislukemisto (artikkelit) ja 3) verkkokeskustelut Optiman keskusteluryhmissä.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista sekä luennoille että Optimassa noin 10 hengen pienryhmissä käytäviin keskusteluihin. Keskustelujen pohjana toimivat edellisen viikon luennot, katselut ja luentojen aiheisiin liittyvät artikkelit, jotka kaikkien tulee lukea.

Poikkeuksellisesta suoritustavasta johtuen luennoilla on 80 % läsnäolopakko.

Aikataulut: Luennot 24 h tiistaisin klo 12–14 ja torstaisin klo 10–12 joka toinen viikko ajalla 12.9.–7.12. Keskustelut käydään luentojen väliviikoilla Optimaan perustettavassa kurssin työtilassa.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen: Weboodin kautta 8.9.2017 mennessä

Korvaavuus: Nais- ja sukupuolentutkimus (Populaarikulttuuri ja media 417121P), Kirjallisuus (Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 687180A), Elokuvatutkimus (esim. Elokuvatutkimuksen erityisala 687513A)

Yhteystiedot: ilmari.leppihalme@oulu.fi (kirjallisuus; verkkokeskustelut), vappu.sunnari@oulu.fi (nais- ja sukupuolentutkimus), kimmo.laine@oulu.fi (elokuvatutkimus)

 

687515P / 687512A ELOKUVAN HISTORIA / EUROOPPALAINEN ELOKUVA / perus- tai aineopinnot 5 op

Opettaja: Kimmo Laine

Sisältö ja työskentelymuodot: Kurssi järjestetään yhdessä European University Film Award (EUFA) -verkoston kanssa. Kurssilla katsotaan viisi verkoston esikarsinnassa valittua uutta eurooppalaista elokuvaa, tutustutaan elokuvista saatavaan oheisaineistoon ja keskustellaan elokuvista. Lopuksi äänestetään parhaiten opetukseen ja temaattisiin keskusteluihin sopiva elokuva. Yksi kurssin opiskelija pääsee sen jälkeen Hampuriin valitsemaan lopullista voittajaa yhdessä muista n. 20 maasta tulevien opiskelijoiden kanssa. Ensimmäisestä EUFA-palkinnosta kilpailivat syksyllä 2016 mm. Juho Kuosmasen Hymyilevä mies ja Maren Aden Isäni Toni Erdmann. Pääpalkinnon voitti Ken Loachin I, Daniel Blake. Lisää tietoa verkostosta ja kilpailusta löytyy täältä:

http://www.eufa.org/en/#home

Aikataulut: Kurssi järjestetään loka-marraskuussa. Voittaja valitaan Hampurissa joulukuun alussa. Tarkemmat ajat selviävät alkusyksyllä.

Korvaa: Kurssilla voi suorittaa perusopintojen jakson 687515P Elokuvan historia tai aineopintojen jakson 687512A Elokuvan historian erityisala. Myös muista korvaavuuksista voidaan sopia. Suoritukseen kuuluu keskustelukurssin ohella lisäluettavaa sekä tentti tai essee.

Yhteystiedot: kimmo.laine@oulu.fi  

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 20.6.2017