University of Oulu, 2016

Syksyn 2019 alustava opetusohjelma

ELOKUVATUTKIMUS

Syksyn 2019 alustava opetusohjelma


687514P JOHDATUS MEDIAKULTTUURIN TUTKIMUKSEEN 5 op

Aikataulu:
luennot keskiviikkoisin klo 12–14 ajalla 18.9.‒27.11. (viikolla 43 ei opetusta). (salitiedot tarkentuvat myöhemmin)
Arviointi: 0–5
Ilmoittautuminen: WebOodin kautta (koodi 687514P)
Korvaavuus: Elokuvatutkimuksessa korvaa opintojakson 687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen (5 op). HUOM: Kurssista saa korvaavuuksia myös kirjallisuuteen (687179A tai 687184A), nais- ja sukupuolentutkimukseen (sovitaan Vappu Sunnarin kanssa) ja kulttuuriantropologiaan (sovitaan Anneli Meriläinen-Hyvärisen kanssa)
Yhteystiedot: aino.isojarvi@oulu.fi

 

687516P ELOKUVA-ANALYYSI (luennot + www-seminaari) 5 op
 Aikataulut:

a) Johdantoluennot 12 h: ti 3.9., ke 4.9. ja to 5.9. klo 14-18 (salitiedot tarkentuvat myöhemmin)
b) Elokuvakatselut ja harjoitustyön tekeminen itsenäisesti luentojen jälkeen.
c)
Www-seminaari: Keskustelu Optimassa. Www-seminaarin tarkemmat aikataulut sovitaan johdantoluennoilla.

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa.
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Yhteystiedot: aino.isojarvi@oulu.fi


687510A/687157A DRAAMAN PERUSTEET 5 op

Aikataulu: Luennot torstaisin klo 14–16 ajalla 19.9.–5.12. (Huom. viikolla 43 ei ole opetusta)
Arviointi: 0–5
Suoritustapa: Luentopäiväkirja
Ilmoittautuminen: WebOodin kautta (Huom. ilmoittautuminen elokuvatutkimuksen koodilla 687510A)
Korvaavuus: Elokuvatutkimuksessa korvaa opintojakson 687510A (muusta korvaavuudesta voi neuvotella elokuvatutkimuksen lehtorin kanssa). Kirjallisuudessa korvaa kohdan Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit (687157A) tai Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria (687183A) tai Estetiikka, poetiikka, retoriikka (687182A). Syventäviin opintoihin lisätehtävän kera graduohjaajan kanssa sopimalla.
Yhteystiedot: aino.isojarvi@oulu.fi
 

687513A MEDIAKULTTUURI JA SUKUPUOLI 5 op

Suoritustapa: 1) luennot ja katselut, 2) oheislukemisto (artikkelit) ja 3) verkkokeskustelut Optiman keskusteluryhmissä.
Aikataulut: Luennot 24 h maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12–14 joka toinen viikko ajalla 16.9.–25.11. Tarkempi aika ja paikka sekä sisältö täsmentyvät myöhemmin.
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Ilmoittautuminen: Weboodin kautta (Huom! ilmoittautuminen koodilla 417121P)
Korvaavuus: Elokuvatutkimus (Elokuvatutkimuksen erityisala 687513A), Nais- ja sukupuolentutkimus (Mediakulttuuri ja sukupuoli 417121P), Kirjallisuus (Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 687180A). Muihin oppiaineisiin korvaavuus soveltuvin osin ja erikseen sopien.
Yhteystiedot: aino.isojarvi@oulu.fi (elokuvatutkimus)

Viimeksi päivitetty: 18.6.2019