Opiskelu

Humanististen ympäristöopintojen opinto-oikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Humanistiset ympäristöopinnot perustuvat pääasiassa itseohjautuvaan opiskeluun. Pakollinen luento-opetus rajoittuu johdantoluentoon. Muita opintoja voidaan ottaa valinnaisesti, jolloin perusopinnoista muodostuu vähintään 25 op tai enimmillään 35 op laaja kokonaisuus.

Opiskelijan on ilmoitettava tenttikuoressa tai –paperissa suorituksen kuulumisesta humanistisiin ympäristöopintoihin. Sama opintojakso ei voi olla yhteinen muun oppiaineen kanssa, eli yhdellä suorituksella ei voi merkitä opintojaksoa kahteen aineeseen. Epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä jakson vastuuhenkilön puoleen. Tiedot opintojaksoihin liittyvästä kirjallisuudesta saa opinto-osion vastuuhenkilöltä.

Viimeksi päivitetty: 25.7.2016