SUOMI TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ

 

Tervetuloa opiskelemaan suomea toisen ja vieraan kielen näkökulmasta! Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineessa (S2) tutustutaan suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Oppiaineen vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja Sisko Brunni (sisko.brunni (at) oulu.fi). S2-kurssien opettajina toimivat myös yliopistonlehtori Maria Frick (maria.frick (at) oulu.fi), tutkijatohtori Kaarina Hippi (kaarina.hippi  (at) oulu.fi) ja tohtoriopiskelija Eveliina Mäntylä (eveliina.mantyla (at) oulu.fi).

S2-opinnot voi suorittaa joko lyhyenä (25 op) tai pitkänä (60 op) sivuaineena, tai yksittäiset kurssit voi sijoittaa valinnaisiin opintoihin pääaineen käytäntöjen mukaisesti. Opinnot voi suorittaa loppuun myös valmistumisen jälkeen täydentävinä opintoina (2 v). Mikäli jokin kurssi on jo sidottu tutkintoon, saa kaikista opinnoista pyydettäessä erillisen todistuksen.