Oppijankielen korpushanke

Oulun yliopiston johtamassa hankkeessa Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista ominaisuuksista (2007 - 2013) tutkittiin oppijankielen ja oppijansuomen piirteitä. Hanketta johti dosentti Jarmo Harri Jantunen.

Oppijansuomi on kielivariantti, jonka käyttäjien määrä kasvaa jatkuvasti. Samaan tapaan muidenkin kielten oppijankielivarianttien puhujien määrä kasvaa kansainvälistymisen myötä. Hankkeessa selvitettiin, millaisia ovat kaikkia oppijankieliä yhdistävät piirteet, ns. oppijankieliuniversaalit. Lisäksi tarkasteltiin piirteitä, jotka ovat tyypillisiä nimenomaan oppijansuomelle ja erottavat suomenoppijoiden tuottamat tekstit natiivien tuottamista teksteistä.

Hankkeessa koottiin Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI). Tutkimusaineisto kerättiin ulkomaisissa yliopistoissa suomen kieltä opiskelevien tuottamista teksteistä. Aineistossa on tekstejä lukuisten eri äidinkielisten suomenoppijoiden tuottamana, joten sen avulla on mahdollista tutkia mm. äidinkielen vaikutusta laaja-alaisesti. Laaja sähköinen aineisto tekee mahdolliseksi monenlaisten, uusienkin tutkimuskysymysten esittämisen ja tutkimusmetodien kehittämisen.

Hankkeessa olivat mukana Oulun yliopiston suomi toisen ja vieraana kielenä -oppiaineen lisäksi Tallinnan yliopiston Eesti filoloogia osakond, Uumajan yliopiston Institutionen för Språkstudier ja Petroskoin valtionyliopiston Suomen kielen ja kirjallisuuden laitos.

Viimeksi päivitetty: 2.8.2016