Kevätseminaari 2020

Kotoutumisen ja kielenopetuksen tila Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa -verkkoseminaari järjestettiin kaksipäiväisenä toukokuun lopussa. 

        

Kotona Suomessa -hanke, Kielen avulla osalliseksi -hanke ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset järjestivät verkkoseminaarin, jossa perehdyttiin kotoutumisen indikaattoritietokannan ja THL:n FinMONIK-tutkimuksen alueellisten tulosten kautta kotoutumisen tilaan alueellisesti. Samalla luotiin katsaus kotoutumisen uusiin rakenteisiin ja työstettiin myös alueellista viestiä valtakunnan kehittämistyöhön.

 

Kotoutumisen ja kielenopetuksen tila Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa -seminaari oli kaksipäiväinen:

- maanantaina 25.5. (9.00 - 12.15) kuultiin asiantuntijoiden alustukset

- perjantaina 29.5. (9.00 - 11.30) keskusteltiin maanantaihin pohjautuvista aiheista 

 

Maanantain 25.5. ohjelma oli seuraavanlainen:

9.00 - 9.05 Avaus, Tanja Tammimies, aluekoordinaattori, Kotona Suomessa -hanke

9.05 - 9.30 Selkoa kotouttamisesta? Tutkimusta ja rakenteita, Hanna Määttä, maahanmuuttopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

9.30 - 10.15 Kotoutumisen indikaattoritietokanta sekä maakuntakohtaista tietoa työstä, toimeentulosta ja osaamisesta (ml. kielitaito), Antti Kaihovaara, työ- ja elinkeinoministeriö, kotouttamisen osaamiskeskus

10.15 - 10.30 tauko

10.30 - 10.50 Maakuntakohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, Hannamaria Kuusio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.50 - 11.15 Maakuntakohtaista tietoa kaksisuuntaisesta kotoutumisesta ja osallisuudesta, Anna Seppänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

11.15 - 11.30 Yhteenvetoa ja Kainuun kuulumisia, Nina Jyrkäs, maahanmuuttoasiantuntija, Kainuun ELY-keskus

11.30 - 11.45 TOPPA-hankkeen kuulumisia, Jukka Piirainen, maahanmuuttopalveluiden johtaja, Kajaanin kaupunki

11.45 - 11.55 Osaamo, aikuisten matalan kynnyksen neuvontapiste BusinessAsemassa, Marguerite Guibert, projektipäällikkö, 6Aika Osaamon ESR-hanke

11.55 - 12.15 Osaamiskeskus maahanmuuttajan opiskelun ja työllistymisen tukena, Arto Willman, hyvinvointipäällikkö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kaikki maanantain esitykset ovat ladattavissa sivun alareunassa.

 

Perjantaina 29.5. keskusteltiin seuraavista teemoista:

1) Suomen opetus kotoutumisaikana ja sen jälkeen

 • Mikä on kielenopetuksen tavoite, miten tavoitteisiin pyritään?
 • Ovatko nykyiset kielitaitovaatimukset kotoutumiskoulutuksessa oikeat?
 • Miten kielenopetus tavoittaa eri kohderyhmät?
 • Miten kotoutumiskoulutusta voisi kehittää?

2) Osallisuus ja kaksisuuntainen kotoutuminen

 • Miten kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön roolia voisi kasvattaa?
 • Miten osallisuutta tukevia toimintoja on kehitetty ja juurrutettu hankkeissa?
 • Miten koulutetun maahanmuuttajaväestön osallisuutta tuetaan?

3) Kotoutumisen rakenteet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

 • Miten nykyiset rakenteet toimivat?
 • Miten eri toimijoiden uusi työnjako tulee näkymään arjessa?
 • Millä tavalla valtakunnallinen toimintamalli voitaisiin järjestää tulevaisuudessa?

4)  Hyvät käytännöt kotoutumisessa

 • Mitä ovat Kotona Suomessa -pilottihankkeissa saadut hyvät kokemukset?
 • MItä hyviä kokemuksia ja toimintamalleja muissa hankkeissa on saavutettu?
 • Mitkä asiat ovat niin hyviä, ettei niitä saa lopettaa?
 • MItä hyviä käytäntöjä on myös muualla kuin kasvukeskuksissa?

5) Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen

 • Toimivatko nykyiset työllisyyttä tukevat palvelujärjestelmät? Mitä uutta niihin on tulossa?
 • Miten vastata yritysten tarpeisiin? Mitä tarpeita yrityksillä on?
 • Miten vastaamme OECD-raportin kritiikkiin maahanmuuttajanaisten työllisyydestä?
 • Kuinka vahvistetaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllisyyttä ja pysymistä alueella?

Suuri kiitos kaikille seminaarin osallistujille!

 

Viimeksi päivitetty: 8.12.2020