Kielen avulla osalliseksi -hanke

Kielen avulla osalliseksi on Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen vetämä ESR-rahoitteinen hanke, jossa pyritään parantamaan koulutettujen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia ja yhteiskunnallista integraatiota erilaisten kurssien ja mentoroinnin avulla. 

                                                

Oulun yliopistossa sekä Monikulttuurikeskus Villa Victorissa (Torikatu 23) on käynnissä ESR-rahoitteinen hanke Kielen avulla osalliseksi, jonka ensisijaisena tavoitteena on tukea ja rohkaista maahanmuuttajia parantuneiden suomen kielen taitojen ja verkostoitumismahdollisuuksien kautta omaehtoiseen elämänhallintaan ja yhteisölliseen toimintaan.

Hankkeen toimintatapoja ovat:

  • yksilöllisempi ja monipuolisempi opetus, joka vastaa maahanmuuttajien ja opiskelun tai työelämän tarpeisiin
  • yhteistyö eri oppilaitosten kanssa erilaisten kurssien suunnittelussa
  • uudenlaisten opetusmuotojen ja mallien kehittäminen
  • digitaalisen oppimisympäristön luominen suomen kielen S2-opetusta varten
  • henkilökohtainen mentorointi, maahanmuuttajan ja kantasuomalaisen/yrityksen välillä.

Hankkeessa on tavoitteena:

  • poistaa maahanmuuttajien integroitumisen ja työllistymisen esteitä
  • luoda maahanmuuttajille mahdollisuudet itsenäiseen ja täyspainoiseen yhteiskuntaan osallistumiseen
  • kehittää Pohjois-Suomen työllisyysalueen tarpeisiin sopiva ja työllistymistä edistävä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiohjelma yhteistyössä alueen oppilaitosten, yritysten ja muiden työllistävien tahojen kanssa
  • kehittää yliopiston ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintamalleja.

Kielen avulla osalliseksi on Oulun yliopiston 3-vuotinen ESR-hanke, joka saa rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta. Hankkeen toteuttajana toimii Oulun yliopiston suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaine, mutta opetus ja mentorointi toteutuvat pääasiassa Oulun kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victorissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat myös BusinessOulu, TE-toimisto, monet maahanmuuttajakoulutusta tarjoavat koulutuspaikat sekä kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen kohderyhmänä ovat (korkeasti) koulutetut maahanmuuttajat, jotka haluavat vielä parantaa kielitaitoaan ja tarvitsevat tukea työllistymiseen. Hankkeen kohdeorganisaatioina ovat järjestöt, oppilaitokset sekä yritykset.

Olemme myös Facebookissa!

 

Koska olemme ESR-hanke, keräämme tietoja seminaarien, kurssien ja mentoroinnin osallistujista.  ESR-hankkeiden tietosuojaseloste on luettavissa täällä.  Henkilötietojen käytöstä on kerrottu täällä.  

                          

Viimeksi päivitetty: 9.4.2020