Kielen avulla osalliseksi -hanke

Kielen avulla osalliseksi -hanke on päättynyt 31.1.2021. Hankkeen aikana kehitetty mentorointi ja erikoiskurssit jatkuvat Oulun kaupungin monikulttuurisuuskeskus Villa Victorissa. Hanke ei siis enää järjestä erikoiskursseja tai mentorointia. Lisätietoa Villa Victorissa jatkuvasta mentoroinnista ja erikoiskursseista löydät Ajankohtaista-osiosta. Kiitämme kaikkia osallistujia ja yhteistyökumppaneita! 

Kielen avulla osalliseksi oli Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen vetämä ESR-rahoitteinen hanke, jossa pyrittiin parantamaan koulutettujen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia ja yhteiskunnallista integraatiota erilaisten kurssien ja mentoroinnin avulla. Hanke toimi 1.9.201831.1.2021 välisenä aikana. Hankkeen tuloksena yhteistyö Oulun yliopiston, Oulun kaupungin Villa Victorin välillä lisääntyi. Hankkeen toteuttamat suomen kielen erikoiskurssit ja mentorointi saivat paljon positiivista palautetta ja niillä koettiin olevan paljon sekä yksilöllistä että yhteiskunnallista merkitystä. Tämän vuoksi hankkeen aloittama toiminta mentoroinnin ja erikoiskurssien osalta jatkuu Villa Victorin puolella. 

Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä yhdeksän suomen kielen erikoiskurssia ja kolme mentorointiryhmää. 

                                                

Oulun yliopistossa ja Oulun kaupungin Villa Victorissa toimineen ESR-rahoitteisen Kielen avulla osalliseksi -hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli tukea ja rohkaista maahanmuuttajia parantuneiden suomen kielen taitojen ja verkostoitumismahdollisuuksien kautta omaehtoiseen elämänhallintaan ja yhteisölliseen toimintaan.

Hankkeen toimintatapoja olivat:

  • yksilöllisempi ja monipuolisempi opetus, joka vastasi maahanmuuttajien ja opiskelun tai työelämän tarpeisiin
  • yhteistyö eri oppilaitosten kanssa erilaisten kurssien suunnittelussa
  • uudenlaisten opetusmuotojen ja mallien kehittäminen
  • digitaalisen oppimisympäristön luominen suomen kielen S2-opetusta varten
  • henkilökohtainen mentorointi, maahanmuuttajan ja kantasuomalaisen/yrityksen välillä.

Hankkeessa oli tavoitteena:

  • poistaa maahanmuuttajien integroitumisen ja työllistymisen esteitä
  • luoda maahanmuuttajille mahdollisuudet itsenäiseen ja täyspainoiseen yhteiskuntaan osallistumiseen
  • kehittää Pohjois-Suomen työllisyysalueen tarpeisiin sopiva ja työllistymistä edistävä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiohjelma yhteistyössä alueen oppilaitosten, yritysten ja muiden työllistävien tahojen kanssa
  • kehittää yliopiston ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintamalleja.

Kielen avulla osalliseksi oli Oulun yliopiston 3-vuotinen ESR-hanke, joka sai rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta. Hankkeen toteuttajana toimi Oulun yliopiston suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaine, mutta opetus ja mentorointi toteutuivat pääasiassa Oulun kaupungin Villa Victorin tiloissa. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat myös BusinessOulu, TE-toimisto, monet maahanmuuttajakoulutusta tarjoavat koulutuspaikat sekä kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen kohderyhmänä olivat (korkeasti) koulutetut maahanmuuttajat, jotka halusivat vielä parantaa kielitaitoaan ja tarvitsivat tukea työllistymiseen. Hankkeen kohdeorganisaatioina olivat järjestöt, oppilaitokset sekä yritykset.

Hankkeen aikana tehtyjä päivityksiä löydät Facebookista.

 

Hankkeen aikana kerättiin tietoja seminaarien, kurssien ja mentoroinnin osallistujista, koska kyseessä oli ESR-hanke. ESR-hankkeiden tietosuojaseloste on luettavissa täällä.  Henkilötietojen käytöstä on kerrottu täällä.  

                          

Viimeksi päivitetty: 27.1.2021