Mentorointi

Kielen avulla osalliseksi -hankkeen työuramentoroinnin kolmas mentorointiryhmä käynnistyy kesäkuussa 2020. Hae nyt mukaan!

Kielen avulla osalliseksi -hanke on järjestänyt kaksi mentorointiryhmää vuodesta 2019 lähtien. Palautteiden perusteella mentorointi on ollut tehokas tapa saada koulutetuille maahanmuuttajille lisää työelämän kontakteja sekä itseluottamusta. Myös mentorit ovat kokeneet saavansa paljon mentoroinnista. Hankkeen kolmas sekä samalla viimeinen mentorointiryhmä käynnistyy kesäkuussa 2020. Mentoreita kaivataan hyvin laajasti eri aloilta. Maalis-huhtikuun aikana julkaistujen mentorointimainosten henkilöt ovat vain osa mentoreita etsivistä maahanmuuttajista. 

Tänä keväänä mentoria etsii mm. Catalina, Amarachi, Mehmet ja Anita:

Jos haluat tietää heistä lisää, heidän omat esittelyvideonsa julkaistaan maalis-huhtikuun aikana. Catalinan, Anitan ja Amarachin videot ovat jo nähtävissä. Heidän lisäkseen mentoria etsii monen eri alan ammattilaisia, joten kannattaa rohkeasti hakea mukaan mentoriksi!

 

Mentoroinnin ideana on, että suomalaisesta työelämästä jo paljon kokemusta omaava ammattilainen auttaa ja neuvoo saman alan maahanmuuttajaa. Mentori voi auttaa esimerkiksi CV:n kanssa, työhakemusten kanssa tai tutustuttamalla maahanmuuttajaa mentorin omaan työpaikkaan. Mentoroinnin ideana ei ole niinkään ammatillisten valmiuksien parantaminen, vaan suomalaisen työelämän, työkulttuurin ja ns. hiljaisen tiedon jakaminen. Vaikka maahanmuuttaja osaisi oman alansa täydellisesti, voi töihin pääseminen olla vain kiinni esimerkiksi siitä, ettei hän tiedä, miten hakea töitä tai millaisen työhakemuksen kirjoittaa. Mentorin avusta voi olla siis todella suurta hyötyä.

Mentorointi on vapaaehtoista, siitä ei makseta palkkaa. Ideana on, että aktori voi saada uusia mahdollisuuksia työllistymiseen, kun taas mentori pääsee katsomaan omaa alaansa ja suomalaista työelämää eri näkökulmasta, jolloin hän voi itsekin hyötyä mentoroinnista. Vähintäänkin mentori oppii uusia asioita toisesta kulttuurista sekä sen, miten suomalainen työkulttuuri eroaa toisen maan työkulttuurista.

Mentorina toimiminen ei vie liikaa aikaa, sillä paritapaamisia mentoroinnissa on minimissään kerran kuukaudessa. Sen lisäksi 8 kuukauden mentorointiprosessin aikana on aloitustapaamisen lisäksi 3 ryhmätapaamista, jotka eivät kuitenkaan ole pakollisia.

Facebook-sivuiltamme voit lukea yhden parin, Tanjan ja Krisztan ajatuksia mentoroinnista:

Facebookissa on myös nähtävissä ensimmäisen mentorointiryhmän aktoreiden kokemuksia mentorointiprosessista:

Kiinnostaako sinua mentorointi?

Haku hankkeen viimeiseen mentorointityhmään on käynnissä. Voit kertoa kiinnostuksestasi alla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta tai laittamalla sähköpostia suoraan mentoroinnista vastaavalle Rikupekalle (rikupekka.leinonen(at)oulu.fi).

 

Hae mentorointiin mentoriksi, jos

- olet oman alasi ammattilainen, jolla on usean vuoden kokemus suomalaisesta työelämästä

- haluat auttaa maahanmuuttajaa ymmärtämään paremmin suomalaista työelämää sekä verkostoitumaan.

 

Hae mentorointiin aktoriksi, jos

- olet maahanmuuttaja, sinulla on ammatti tai koulutus ja osaat suomea

- haluat oppia lisää työelämästä mentorilta (haluat löytää töitä, haluat oppia enemmän työelämästä tai haluat ehkä vaihtaa alaa).

 

Jos haluat ilmoittautua mentoriksi, täytä tämä hakulomake

Jos haluat ilmoittautua aktoriksi, täytä tämä hakulomake

Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. 

 

Jos sinulla on kysyttävää mentoroinnista, voit laittaa sähköpostia Rikupekalle (rikupekka.leinonen(at)oulu.fi). 

Viimeksi päivitetty: 6.4.2020