Mentorointi

Kielen avulla osalliseksi -hankkeen työuramentoroinnin kolmas ja viimeinen mentorointiryhmä käynnistyi kesäkuussa 2020. Mentorointiin ei oteta enää vastaan uusia ilmoittautumisia. 

Kielen avulla osalliseksi -hankkeessa on käynnissä kolmas mentorointiryhmä. Kolmen ryhmän aikana mentorointiin on osallistunut yhteensä 32 paria. Palautteiden perusteella mentorointi on ollut tehokas tapa saada koulutetuille maahanmuuttajille lisää työelämän kontakteja sekä itseluottamusta. Myös mentorit ovat kokeneet saavansa paljon mentoroinnista. Erään mentorointiparin ajatuksia voi lukea Acatiimissa julkaistussa artikkelissa

 

Keväällä 2020 mentoria etsi mm. Mehmet, Catalina, Amarachi ja Anita:

Jos haluat tietää heistä lisää, voit käydä katsomassa MehmetinCatalinan, AnitanAmarachin videot Youtube-kanavallamme.  Heille on jo kuitenkin löytynyt mentori.

Aiemmin kesällä 2019 kolme maahanmuuttajaa etsi mentoria videoiden avulla:

Jos haluat nähdä Idalinan, Maryamin ja Reginan omat videot, YouTube-kanavaltamme löydät myös ne. Myös he kaikki löysivät videoiden avulla mentorin. 

 

Mentoroinnin ideana on, että suomalaisesta työelämästä jo paljon kokemusta omaava ammattilainen auttaa ja neuvoo saman alan maahanmuuttajaa. Mentori voi auttaa esimerkiksi CV:n kanssa, työhakemusten kanssa tai tutustuttamalla maahanmuuttajaa mentorin omaan työpaikkaan. Mentoroinnin ideana ei ole niinkään ammatillisten valmiuksien parantaminen, vaan suomalaisen työelämän, työkulttuurin ja ns. hiljaisen tiedon jakaminen. Vaikka maahanmuuttaja osaisi oman alansa täydellisesti, voi töihin pääseminen olla vain kiinni esimerkiksi siitä, ettei hän tiedä, miten hakea töitä tai millaisen työhakemuksen kirjoittaa. Mentorin avusta voi olla siis todella suurta hyötyä.

Mentorointi on vapaaehtoista, siitä ei makseta palkkaa. Ideana on, että aktori voi saada uusia mahdollisuuksia työllistymiseen, kun taas mentori pääsee katsomaan omaa alaansa ja suomalaista työelämää eri näkökulmasta, jolloin hän voi itsekin hyötyä mentoroinnista. Vähintäänkin mentori oppii uusia asioita toisesta kulttuurista sekä sen, miten suomalainen työkulttuuri eroaa toisen maan työkulttuurista.

Mentorina toimiminen ei vie liikaa aikaa, sillä paritapaamisia mentoroinnissa on minimissään kerran kuukaudessa. Sen lisäksi 8 kuukauden mentorointiprosessin aikana on aloitustapaamisen lisäksi 3 ryhmätapaamista, jotka eivät kuitenkaan ole pakollisia.

Facebook-sivuiltamme voit lukea yhden parin, Tanjan ja Krisztan ajatuksia mentoroinnista:

Facebookissa on myös nähtävissä ensimmäisen mentorointiryhmän aktoreiden kokemuksia mentorointiprosessista:

Myös kesäkuussa päättyneen mentorointiryhmän aktori Idalina kertoi Facebookissa kokemuksistaan:

 

Viimeksi päivitetty: 29.9.2020