Opiskelu

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Paras hetki aloittaa opinnot on kevätlukukauden alku, jolloin perusopintojen luento-opetus alkaa.

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa taidehistorian yliopistonlehtori, puh. +358 29 4483334, huone GF 318. Vastaanottoaika on sopimuksen mukaan.

Taidehistorian opetusmateriaali on digitaalisessa muodossa ja saatavissa oppiaineen lehtorilta. Kokonaisuus sisältää erilaisten opintosuoritusten ohjeistukset, opinnoissa välttämättömän kuvamateriaalin ja muun opintomaateriaalin. Päivitetty versio ilmestyy aina kevätlukukauden alussa.

Käytännön ohjeita

Sekä perus- että aineopintojen kirjatentit suoritetaan Examinariumissa, josta lisäinfoa löydät täältä. Taidehistorian peruskurssin kuvatentti suoritetaan luennolla erikseen sovittavalla tavalla.

Sekä perus- että aineopintojen valinnaisista opinnoista pitää sopia erikseen oppiaineen lehtorin kanssa. Samoin pitää toimia myös aineopintojen pakollisten esseiden osalta.

Perus- ja aineopinnot kannattaa suorittaa opetussuunnitelmassa mainitussa järjestyksessä.  Näin tiedot ja ymmärrys karttuvat johdonmukaisesti.  Aloituksen jälkeen opinnot etenevät toki eri opintokokonaisuuksien osalta myös rinnakkain. Oppiaineen lehtori ottaa vastaan kaikki suoritukset.

Viimeksi päivitetty: 12.4.2019