Tulevaisuudentutkimus

Tulevaisuudentutkimus on tiedonalana  luonteeltaan tieteidenvälinen ja poikkitieteellinen. Tulevaisuudentutkimus tuo esille, mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä ja mikä on toivottavaa tai ei-toivottavaa. Pyrkimyksenä on vaikuttaa yleiseen ajatteluun, arvoihin ja sitä kautta päätöksentekoon, jotta osaisimme edistää toivottavimman mahdollisen tulevaisuuden toteutumista.

 

TULEVAISUUDENTUTKIMUKSESSA EI JÄRJESTETÄ OPETUSTA VUONNA 2021.

Lähes kaikissa muissa yliopistoissa sitä sen sijaan järjestetään. Voit hakea niihin opinto-oikeutta JOO-järjestelmän kautta. Tietoa eri yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen koulutusyhteyshenkilöistä löytyy Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian sivuilta (https://tva.utu.fi)  Heiltä voi kysyä kunkin yliopiston opetustarjonnasta.