Viestintä

Humanistisen tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetussa viestinnän sivuaineessa on mahdollista suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Opinnot koostuvat teoriapainotteisista opintojaksoista, jotka järjestetään yhteistyössä Tiedeviestinnän maisteriohjelman (TIEMA) kanssa. Viestinnän sivuaineopinnot voi suorittaa kahden vuoden aikana.

Viestinnän tutkimus on yleishyödyllinen oppiaine, joka on tarpeellinen kaikilla aloilla ja useimmissa työtehtävissä. Alan opinnoista on ammatillista hyötyä paitsi viestinnän ja asiakaspalvelun ammateissa, myös erilaisissa asiantuntija- ja johtotason tehtävissä.

Uusia opiskelijoita viestinnän sivuaineeseen otetaan seuraavan kerran syksyllä 2021. Haku tapahtuu ilmoittautumalla peruskurssille 695100P Johdatus viestintään.