Opinnot

Viestinnän sivuaineessa on mahdollista suorittaa perusopinnot, joiden laajuus on 25 opintopistettä. Uusia opiskelijoita oppiaineeseen valitaan kahden vuoden välein. Seuraavan kerran viestinnän sivuaineeseen pääsee mukaan syksyllä 2021. Haku tapahtuu Johdatus viestintään -opintojaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Viestinnän sivuaineopinnot järjestetään yhteistyössä Tiedeviestinnän maisteriohjelman (TIEMA) kanssa, ja ne on ajoitettu niin, että perusopinnot voi suorittaa kahden vuoden aikana. Opinnot koostuvat kuudesta 5 opintopisteen teoriapainotteisesta opintojaksosta, joista opiskelija valitsee viisi.

Opintojaksot ovat seuraavat:

695100P Johdatus viestintään, 5 op
695105P PR-viestintä, 5 op
694597S Mitä on tiedeviestintä, 5 op
694531S Mediakulttuurin muutos, 5 op
694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö, 5 op
694533S Viestinnän tutkimus, 5 op

Viimeksi päivitetty: 22.5.2020