TIEMA

 

Viestinnän sivuaineen opinnot kuuluvat myös Tiedeviestinnän maisteriohjelman (TIEMA) opinto-ohjelmaan.

Tiedeviestinnän maisteriohjelmaan voi hakea vähintään alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan viestintä- tai media-alan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittanut henkilö.

TIEMAan valitaan opiskelijoita joka toinen vuosi. Viimeisin haku toteutettiin alkuvuodesta 2017.

TIEMAn opiskelija oppii ymmärtämään sekä tieteen että median toimintatapaa ja kieltä pystyen näin toimimaan välittäjänä tieteen ja median välillä. Kaksivuotinen koulutus (120 op) harjoittaa opiskelijoita analyyttiseen ajatteluun sekä perehdyttää heidät välineiden hallintaan, tehokkaaseen tiedonhallintaan, -hakuun ja tiedon tuottamiseen sekä itsenäiseen projektiluonteiseen työskentelyyn.

Tutkinnon suorittaneilla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia tieteeseen erikoistuneina toimittajina, tiedottajina, sisällöntuottajina ja muissa tiedeviestinnän tehtävissä. He voivat työskennellä yrityksissä, järjestöissä, julkisella sektorilla, ammatinharjoittajina tai itsenäisinä yrittäjinä.

Lisätietoa löydät TIEMAn verkkosivuilta.

Viimeksi päivitetty: 4.5.2017