Opiskelu

Opiskeluoikeus

Yleisen kielitieteen opiskeluoikeus on kaikilla Oulun yliopiston opiskelijoilla. Oppiaineesta voi Oulun yliopistossa suorittaa yhteensä 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Niiden edellytyksenä on opintojakson 694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi suorittaminen.

Oppimistavoitteet

Yleinen kielitiede on kielitieteen teoria- ja menetelmäoppia. Sitä kiinnostavat hyvin monenlaiset kysymykset, kuten mikä on luonnollinen kieli, mitkä ovat luonnollisen kielen peruspiirteet, miten inhimillinen kieli eroaa muista viestintäjärjestelmistä, miten kieli muuttuu ja mikä on kielen merkitys ihmiselle, hänen kulttuurilleen ja toiminnalleen. Keskeisenä tavoitteena on sellaisen teoreettisen ja metodisen valmiuden saavuttaminen, joka on tarpeen kielitieteellisen tutkimuksen kriittisessä arvioimisessa sekä itsenäisessä tutkimustyössä.

Lisätietoa opiskelusta opinto-oppaasta.

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018