Tutkimus

Tutkimus ja jatkokoulutus

Oulun yliopiston yleiskielitieteellistä tutkimusta harjoitetaan monilla laitoksilla. Oppiaineen henkiökunnan tutkimusintressit painottuvat historiallisen kielitieteen, morfologian ja fonologian tutkimukseen. Erityisinä huomion kohteina ovat taivutusluokkien synty ja kehitys, morfofonologian kehitys ja kieliopillistuminen.

Oppiaineessa ei suoriteta jatkokoulutusta.

Viimeksi päivitetty: 29.8.2012