Liitteiden toimittaminen

Jos sinun tulee tallentaa hakemuksellesi liitteitä, saat siitä tiedon hakulomakkeella. Voit lisätä hakemuksellesi liitteitä niiden omien määräaikojen puitteissa myös hakuajan päätyttyä. Liitteiden tallennuksen määräajat näet aina hakulomakkeella kultakin liitepyynnöltä.

Jos et ole toimittanut vaadittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, sinua ei oteta huomioon opiskelijavalinnoissa.

Lue lisää tärkeistä liitteiden palauttamisen takarajoista täältä.

Ehdollinen valinta

Hakukeväänä tutkinnon suorittaneiden hakijoiden opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakija on toimittanut lopullisen tutkintotodistuksensa. Lopullinen tutkintotodistus tarkistetaan ja ennakkoarvion perusteella tehtyä valinnan tulosta tarkistetaan tarvittaessa vastaamaan lopullisia arvosanoja. Mikäli hakijan arvosanat muuttuvat niin, että hän tulisi hyväksyttyä tutkinto-ohjelmaan, voidaan hänet hyväksyä ylimääräisenä asetettuun aloituspaikkamäärään nähden. Mikäli hakijan arvosanat muuttuvat niin, että hän ei uusien arvosanojen myötä tulisikaan hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan, opiskelupaikka perutaan.

Virheellisten tietojen antaminen

Todistusten ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Olet kuitenkin vastuussa antamiesi tietojen oikeellisuudesta. Sinua voidaan pyytää opintojen alkaessa esittämään alkuperäiset todistusasiakirjat. Mikäli hakuvaiheessa annetut tiedot ovat olleet virheelliset, valintapisteytystä voidaan muuttaa ja opiskelupaikka peruuttaa.

Viimeksi päivitetty: 19.12.2019