Liitteiden toimittaminen

Jos sinun tulee toimittaa liitteitä hakemuksesi oheen, saat siitä muistutuksen hakulomakkeella. Mikäli hakemuksen liitteeksi pyydetään todistusjäljennöksiä ym. asiakirjoja, toimita asiakirjoista kopiot Oulun yliopiston hakijapalveluihin.

Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen hakijapalvelut (a) oulu.fi Nimeäthän liitteet oman nimesi mukaan seuraavasti; Sukunimi, Etunimi. Jos liitteitä on useita, lisää nimeen myös numerointi; Sukunimi, Etunimi1.

Muista merkitä paperisiin liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi. Mikäli haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, niin lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi.

Valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa voi olla em. poikkeavia toimitusosoitteita, joista on maininta valintaperusteiden yhteydessä (Luokan- ja lastentarhaopettajakoulutus, Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutus, Biologian koulutus, Tietojenkäsittelytieteiden koulutus, Kauppatieteiden koulutus, Lääketieteelliset alat).

Liitteet voi toimittaa myös paperikopioina osoitteeseen;

Oulun yliopisto / Kirjaamo
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

Mikäli vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu annettuun määräaikaan mennessä, hakijaa ei oteta huomioon opiskelijavalinnoissa.

Lue lisää tärkeistä liitteiden palauttamisen takarajoista täältä.

Ehdollinen valinta

Hakukeväänä tutkinnon suorittaneiden hakijoiden opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakija on toimittanut lopullisen tutkintotodistuksensa. Lopullinen tutkintotodistus tarkistetaan ja ennakkoarvion perusteella tehtyä valinnan tulosta tarkistetaan tarvittaessa vastaamaan lopullisia arvosanoja. Mikäli hakijan arvosanat muuttuvat niin, että hän tulisi hyväksyttyä tutkinto-ohjelmaan, voidaan hänet hyväksyä ylimääräisenä asetettuun aloituspaikkamäärään nähden. Mikäli hakijan arvosanat muuttuvat niin, että hän ei uusien arvosanojen myötä tulisikaan hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan, opiskelupaikka perutaan. 

Virheellisten tietojen antaminen

Todistusten ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Hakija on kuitenkin vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Hakijaa voidaan pyytää opintojen alkaessa esittämään alkuperäiset todistusasiakirjat. Mikäli hakuvaiheessa annetut tiedot ovat olleet virheelliset, valintapisteytystä voidaan muuttaa ja opiskelupaikka peruuttaa.

Viimeksi päivitetty: 9.3.2018