Syksyn 2016 opetusohjelma

Torstai, marraskuu 10, 2016 - Tiistai, tammikuu 31, 2017

687514P JOHDATUS MEDIAKULTTUURIN TUTKIMUKSEEN 5 op

Opintojaksolla tutustutaan mediakulttuuriin ja sen tutkimukseen. Teorian, peruskäsitteiden ja -metodien lisäksi kurssilla luodaan katsaus mediatutkimuksen laajaan kirjoon. Luennoilla käsitellään muun muassa sellaisia aiheita kuin medioituminen, visuaalisuus, audiovisuaalisuus, mediayleisöt ja mediarepresentaatiot.

HUOM! Otsikon koodi on vain kurssin yhteinen WebOodin koodi – oppiaineittain korvaavuus menee niiden omiin kursseihin, joilla on omat koodinsa.

Suoritustapa: 1) luennot, 2) kirja ja 3) luentokertaus, jossa tentitään sekä luennot että kirja.  Tenttikirjat oppiaineittain:

  • Elokuvatutkimus: Herkman, Juha: Audiovisuaalinen mediakulttuuri TAI Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi: Media markkinoilla. Johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimukseen. (uudempi painos; 2009) TAI Sanna Karkulehto: Seksin mediamarkkinat (2011)
  • Kirjallisuus sekä nais- ja sukupuolentutkimus: Koivunen, Paasonen, Pajala (toim.): Populaarin lumo – mediat ja arki.
  • Kulttuuriantropologia: Caron, A. & Caronia, L.: Moving Cultures. Mobile Communication in Everyday Life.

Aikataulu: luennot keskiviikkoisin klo 12–14 salissa HU207 ajalla 21.9.‒30.11. (viikolla 43 ei opetusta).

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen: WebOodin kautta (koodi 687514P)

Korvaavuus: Elokuvatutkimuksessa korvaa opintojakson 687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen (5 op). HUOM: Kurssista saa korvaavuuksia myös kirjallisuuteen (687179A tai 687184A), nais- ja sukupuolentutkimukseen (sovitaan Vappu Sunnarin kanssa) ja kulttuuriantropologiaan (sovitaan Anneli Meriläinen-Hyvärisen kanssa)

Yhteystiedot: kimmo.laine@oulu.fi

Kurssin sisältö:

21.9. Johdantoluento (Kimmo Laine)
28.9. Politiikan medioituminen (Erkki Karvonen)
5.10. Mediayleisöt ja reseptio (Ilmari Leppihalme)
12.10. Mediarepresentaatiot (Silja Kukka)
19.10. Semiotiikka (Kimmo Laine)
2.11. Fanifiktio (Silja Kukka)
9.11. Audiovisuaalinen kerronta (Kimmo Laine)
16.11. Tapausesimerkkinä pientuotanto (Juha Kiviharju)
23.11. Mediatutkimusta tieteiden rajapinnoilla: Antropologi tulevaisuuden teknologiaa tutkimassa (Johanna Ylipulli)
30.11. Tentti

 

687516P ELOKUVA-ANALYYSI (luennot + www-seminaari) 5 op

Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin luentojen, itse kirjoitetun analyysin ja keskustelujen avulla. Tavoitteena on oppia tunnistamaan elokuvan keskeiset ilmaisulliset tekniikat ja selittämään niiden toimintaa elokuvassa.

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista.

Kurssi järjestetään keväällä www-kurssina. Johdantoluentojen jälkeen oma harjoitustyö tehdään www-sivuksi, josta keskustellaan Optima-oppimisympäristössä. Www-seminaariin osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta verkkosivujen laatimisesta tai Optiman käytöstä; kurssilaisia opastetaan sivun laadinnassa.

Aikataulut:

a) Johdantoluennot 12 h: ti 6.9., ke 7.9 ja to 8.9. klo 14–18

b) Elokuvakatselut ja harjoitustyön tekeminen itsenäisesti luentojen jälkeen.

c) Www-seminaari: Keskustelu Optimassa. Www-seminaarin tarkemmat aikataulut sovitaan johdantoluennoilla.

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Yhteystiedot: kimmo.laine@oulu.fi

 

687513A GENRE & GENDER MEDIASSA 5 op

Kurssilla tutustutaan median ja populaarikulttuurin eri lajityyppien kautta sukupuolisensitiivisen elokuva- ja mediatutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tutkimussuuntiin. Teorioita lähestytään esimerkiksi toimintaelokuvan, fanifiktion ja metallimusiikin kautta. Tavoitteena on oppia erittelemään kriittisesti sukupuolen, seksuaalisuuden ja toimijuuden rakentumista audiovisuaalisessa mediassa. Kurssin järjestävät yhteistyössä kirjallisuus, nais- ja sukupuolentutkimus sekä elokuvatutkimus.

Suoritustapa: 1) luennot ja katselut, 2) oheislukemisto (artikkelit) ja 3) verkkokeskustelut Optiman keskusteluryhmissä.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista sekä luennoille että Optimassa noin 10 hengen pienryhmissä käytäviin keskusteluihin. Keskustelujen pohjana toimivat edellisen viikon luennot, katselut ja luentojen aiheisiin liittyvät artikkelit, jotka kaikkien tulee lukea.

Poikkeuksellisesta suoritustavasta johtuen luennoilla on 80 % läsnäolopakko.

Aikataulut: Luennot 24 h tiistaisin klo 12–14 ja torstaisin klo 10–12 joka toinen viikko. Keskustelut käydään luentojen väliviikoilla Optimaan perustettavassa kurssin työtilassa.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen: Weboodin kautta 15.9.2015 mennessä

Korvaavuus: Nais- ja sukupuolentutkimus (Populaarikulttuuri ja media 417121P), Kirjallisuus (Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 687180A), Elokuvatutkimus (esim. Elokuvatutkimuksen erityisala 687513A)

Yhteystiedot: ilmari.leppihalme@oulu.fi (kirjallisuus; verkkokeskustelut), vappu.sunnari@oulu.fi (nais- ja sukupuolentutkimus), kimmo.laine@oulu.fi (elokuvatutkimus)

Kurssin sisältö:

13.9. Ilmari Leppihalme: avausluento / genre klo 12–14 HU205
15.9. Vappu Sunnari: avausluento / gender klo 10–12  SÄ105
27.9. Aila Mustamo: Metallimusiikki klo 12–14 HU205
29.9. Kimmo Laine: Western klo 10–12  SÄ105
11.10. Henna Rannanpää: Road movie klo 12–14 HU205
13.10. Jyrki Korpua: Fantasia klo 10–12 SÄ105
1.11. Annika Jukkola: Poliisiopisto-elokuvat (komedia) klo 12–14 HU205
3.11. Silja Kukka: Slash-fanifiktio klo 10–12 SÄ105
8.11. Elokuvan katselukerta klo 12–14 HU205
22.11. Aino-Kaisa Koistinen: Scifi klo 12–14 SÄ105
24.11. Johanna Ylipulli: Toimintaelokuva klo 10–12 SÄ105
8.12. Ilmari Leppihalme: Naisten bodaus klo 10–12 (tila varmistuu myöhemmin)

 

687510A DRAAMAN PERUSTEET 5 op

Kurssilla tutustutaan länsimaisen draaman ja elokuvadramaturgian peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin.

Aikataulu: Luennot tiistaisin 10–12 salissa HU207 ajalla 6.9.–22.11. (Huom. viikolla 43 ei ole opetusta)

Arviointi: 0–5

Suoritustapa: Luentopäiväkirja

Ilmoittautuminen: WebOodin kautta (Huom. ilmoittautuminen elokuvatutkimuksen koodilla 687510A)

Korvaavuus: Elokuvatutkimuksessa korvaa opintojakson 687510A (muusta korvaavuudesta voi neuvotella elokuvatutkimuksen lehtorin kanssa). Kirjallisuudessa korvaa kohdan Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit (687157A) tai Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria (687183A) tai Estetiikka, poetiikka, retoriikka (687182A). Syventäviin opintoihin lisätehtävän kera graduohjaajan kanssa sopimalla.

Yhteystiedot: kimmo.laine@oulu.fi

Kurssin sisältö:

6.9. Johdanto: draamakirjallisuuden, esityksen ja elokuvan tutkimuksen yhteyksiä ja eroja (Kimmo Laine)
13.9. Antiikin draama ja draaman teoria (Kari Sallamaa)
20.9. Shakespeare ja metateatterillisuus (Kuisma Korhonen)
27.9. 1800-luvun ja 1900-luvun alun draama (Kari Sallamaa)
4.10. Brechtiläinen teatteri ja käsitteistö (Kari Sallamaa)
11.10. Sodan jälkeinen absurdi ja avant-garde (Kuisma Korhonen)
18.10. Aristotelinen ja ei-aristotelinen elokuvadraama (Kimmo Laine)
1.11. Elokuvakatselu
8.11. Katseluryhmätehtävien purku ja keskustelu
15.11. Laulu koti-ikävästä: dokumentin dramaturgia ja elokuva–näytelmä-adaptaatio (Mika Ronkainen)
22.11. Suomalainen nykynäytelmä (Elsi Hyttinen)

 

 

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 10.11.2016