Opinto-oppaat

Opinto-oppaasta löytyvät koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden kuluvan lukuvuoden toteutusten ajat ja paikat.

Opinto-opas 2024–2025

Yliopiston uusi opinto-opas lukuvuodelle 2024–2025 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi/fi/index?period=2024-2025

Aiemmat opinto-oppaat löytyvät alla olevista linkeistä.

Opinto-opas 2023–2024

Opinto-opas 20222023

Opinto-opas 20212022

Opinto-opas 20202021

Lukuvuotta 2020–2021 aiemmat opinto-oppaat löytyvät täältä.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin.

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonta löytyy avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Sinulle

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opinto-oppaat

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opinto-oppaat ja sivuaineoppaat löydät Pepin opinto-oppaasta. Myös opintojaksokuvaukset löytyvät Pepistä.

Tutustu huolella tiedekunnan info-/yleisoppaaseen Pepissä sekä oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaaseen ja tutkintorakenteeseen.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan valinnaiset opinnot löytyvät Pepin opinto-oppaasta "Sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet".

Pedagogiset opinnot Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa opetussuunnitelmissa 2008 - 2020
Pedagogiset opinnot Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa opetussuunnitelmissa 2020-2023 ja 2023-2024

Ajankohtaisviesti kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille lukuvuoden 2024-2025 opetussuunnitelmamuutoksista

Luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat löytyvät Pepistä.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opinto-oppaat

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-ohjelmakohtaiset oppaat on julkaistu Oulun yliopiston Peppi opinto-oppaalla. Lukuvuotta 2020-2021 aikaisemmat yleis- ja tutkinto-ohjelmakohtaiset oppaat löytyvät Peppi opinto-oppaan kautta tai yliopiston verkkosivuilta opinto-opas-arkistosta.

Huom. Vanhan tutkintorakenteen, eli ennen vuotta 2014 alkaneiden opintojen mukainen ohjeistus löytyy aivan tämän sivun loppuosasta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-ohjelmat ja -rakenteet

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on kaksi KTK-tutkintoon (suomenkielinen ja englanninkielinen) johtavaa tutkinto-ohjelmaa ja kuusi KTM-tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa (sisältäen kansainväliset maisteriohjelmat). Tutkintorakenteet löytyvät Sinulle-sisällöistä kunkin ohjelman alta. Kaikki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti.

Kansainväliset kaksoistutkinnot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan kansainvälisiä kaksoistutkintoja maisteriopintojensa aikana. Tarkemmat tiedot löytyvät ohjelmien Sinulle-sisältöjen alta.

HEC Management School, University of Liège, Belgia - Rahoituksen maisteriohjelma
KEDGE Business School, Ranska - Markkinoinnin ja Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelmat
Pforzheim University, Saksa - Laskentatoimen maisteriohjelma

University of North Carolina at Greensboro (UNCG), Yhdysvallat

Kaksoistutkinto on tarkoitettu kaikkien pääaineiden KTM-opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kaksoistutkintoon kuuluu OyKKK:n kauppatieteiden maisterin tutkinnon opintojen lisäksi yhden lukuvuoden MBA-opinnot University of North Carolina at Greensborossa, Yhdysvalloissa. Suoritettuaan opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään sekä KTM- että MBA -tutkinnot. Haku koostuu sekä hakemuksesta että haastattelusta. Edellinen haku lukuvuoden 2024-2025 opintoihin Greensborossa avattiin joulukuussa 2023.
Hakukuulutus 2023 (Call for applications, Oulu-UNCG)

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun sisäiset haut

Alla kuvataan kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille kuuluvia sisäisiä hakuja.

Pääaineen vaihtaminen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää vuosittain mahdollisuuden pääaineenvaihdon hakemiseen. Haku on tarkoitettu kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla on voimassa oleva KTK- tai KTM-tutkinnon suoritusoikeus (tai molemmat).

Pääaineenvaihto lukuvuonna 2024-2025

1. hakuaika: alkaa maanantaina 26.8.2024 ja päättyy tiistaina 3.9.2024 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 6.9.2024 mennessä.
2. hakuaika: alkaa maanantaina 25.11.2024 ja päättyy keskiviikkona 4.12.2024 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 18.12.2024 mennessä.

-Pääaineenvaihdon valintakriteerit syksy 2024 (pdf) sisältää mm. hakumenettelyn ja pääainekohtaiset kiintiöt (missä pääaineissa on tarjolla paikkoja mihin voi hakea vaihtoa ko hakuaikana)
- Opintopolun hakulomake (Linkki aktivoituu elokuun haun alkaessa)
- Pääaineen vaihtohakuun liittyvät kysymykset tulee lähettää osoitteeseen study.business(at)oulu.fi

Vaihtaessasi pääainetta, muista päivittää henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) tutkintorakenteiden mukaisesti (Peppiin päivitetään uusi maisteriopintojen pääaine ja tutkintorakenne) sekä hyväksyttää se sinulle nimetyllä omaopettajalla.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmasta maisterivaiheeseen siirtyminen

Nämä haut koskevat ainoastaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita, joilla on opinto-oikeus sekä kandidaatin (pääaine kauppatieteet) että maisterin tutkintoihin.

Hakeutumisväyliä on kaksi. Ensimmäinen Oulun yliopistossa KTK-tutkintoa suorittaville ja toinen Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun hyväksytyille opiskelijoille, joilla on jo suoritettuna vähintään yliopistotasoinen kandidaatin tutkinto (suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa) tai tradenomin (AMK) tutkinto.

1. Hakeutuminen maisterivaiheen pääaineisiin kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa

Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat KTK-tutkintoa (pääaine kauppatieteet) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Pääainehaku lukuvuonna 2024-2025

Lukuvuoden 2024–2025 maisterivaiheen pääainehaut ovat ajankohtaisia opintonsa syksyllä 2022 aloittaneille ja mahdollisesti myös 2023 avoimen väylässä hyväksytyille opiskelijoille. Pääaineisiin sijoittuminen perustuu kauppatieteiden perusopintojaksojen keskiarvoon ja opiskelijan esittämään prioriteettijärjestykseen. Opiskelijan tulee asettaa kaikki pääaineet prioriteettijärjestykseen.

Pääainehaussa käytettävä keskiarvo lasketaan kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden numeerisesti arvioitaville kursseille (11 kurssia, yhteensä 55 op). Opiskelijan ensimmäiselle prioriteetille asettaman pääaineen kurssien arvosanat huomioidaan painokertoimella 1.2, suorittamaton kurssi arvosanalla 0 ja hyväksiluetun kurssin arvosana sellaisenaan (mikäli kurssi on arvioitu asteikolla 1-5). Mikäli hyväksiluettu kurssi on arvosteltu toisessa yliopistossa arvosanalla ”hyväksytty”, sitä ei huomioida keskiarvoon.

Lukuvuodesta 2024-2025 alkaen haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

 • Elokuun haku: Haku alkaa tiistaina 13.8.2024 ja päättyy tiistaina 20.8.2024 klo12.00. Valinnan tulos ilmoitetaan perjantaihin 6.9.2024 mennessä.
 • Joulukuun haku: Haku alkaa tiistaina 3.12.2024 ja päättyy tiistaina 10.12.2024 klo 12.00. Valinnan tulos ilmoitetaan perjantaihin 3.1.2025 mennessä.

- Maisterivaiheen pääainehaun hakuohje 2024-2025(PDF), sisältää mm. hakumenettelyn, pääaineisiin valinnnan sekä pääainekohtaiset kiintiöt.

- Opintopolun hakulomake (Linkki aktivoituu elokuun haun alkaessa)
- Pääainevalinnan tilastot, syksy 2020-2023 (PDF)
- Kevään 2024 pääainehakuinfon materiaalit: Hakuinfo, Taloustiede, Vastuullinen markkinointi, Laskentatoimi, Liiketoiminta-analytiikka, Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, Rahoitus.

Pääainehakuun liittyvät kysymykset tulee lähettää osoitteeseen study.business(at)oulu.fi

2. Maisteriohjelmaan siirtyminen aiemman korkeakoulututkinnon perusteella

Haku on tarkoitettu kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille, joilla on suoritettuna vähintään yliopistotasoinen kandidaatin tutkinto (suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa) tai tradenomin (AMK) tutkinto ja jotka haluavat siirtyä suorittamaan uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaista KTM-tutkintoa (ts. siirtyminen maisteriohjelmaan).

Siirtyessään maisteriohjelmaan opiskelija luopuu kandidaatin tutkinnon (KTK) opinto-oikeudesta.

Ohjeet miten hakea siirtymistä. Valitse kohta 5; Minulla on jo aiempi korkeakoulututkinto ja siirryn suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa (alempi opiskeluoikeus perutaan). Kirjoita lisätiedot kohtaan mitä pääainetta haet maisterivaiheen opintojen pääaineeksi.

HUOM! Pääaineen valitseminen tässä haussa on sitova! Kun pääaine vahvistetaan opiskelija saa ilmoituksen oman pääaineen omaopettajasta.

Hakemukseen tulee liittää suoritetun alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä tulevaksi pääaineeksi valitun maisteritutkinto-ohjelman HOPS (ei tarvitse olla tässä vaiheessa omaopettajan hyväksymä). Tutkintorakenteet ovat näkyvissä Pepin opinto-oppaalla. Täytä pääaineesi tutkintorakenne tähän HOPS lomakepohjaan (Word).

Hakemuksia käsitellään kuukausittain (pl. kesäaika).

Opintosuunnitelma laaditaan siirtymisen jälkeen Peppin ja lähetetään hyväksyttäväksi maisterivaiheen omaopettajalle.

Opiskelijat, joiden opinto-oikeus on alkanut ennen vuotta 2014

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutusohjelmat uudistuivat syksyllä 2014. Sitä aikaisemman koulutusohjelmarakenteen mukaan on voinut opiskella siirtymäajan loppuun 31.12.2020 asti. Tämä on koskenut opiskelijoita, joiden opinto-oikeus on alkanut ennen vuoden 2014 syksyä (31.7.2014 mennessä) ja jotka eivät olleet siirtyneet uuteen koulutusohjelmarakenteeseen. Kaikki aktiiviset kandidaatin opinto-oikeudet on vuoden 2021 aikana siirretty uuteen koulutusohjelmarakenteeseen siten, että KTK -tutkinnon pääaine on kauppatieteet ja maisteritutkinnon pääaine on säilynyt ennallaan. Halutessaan opiskelija voi hakea maisterivaiheen pääaineeseen muutosta pääaineen vaihdolla.

Mitään vanhamuotoiseen tutkintoon sisällytettäviä suorituksia ei voi tehdä 31.12.2020 jälkeen.

Lukuvuoden alkaessa (1.8.2014) tai sen jälkeen myönnetyt tutkinto-oikeudet kuuluvat automaattisesti uuden koulutusohjelmarakenteen piiriin, eli uudet opiskelijat aloittavat suorittamaan opintojansa uusimman koulutusohjelmarakenteen mukaisesti.

Mikä muuttui:

HOPS-ohjaus pääaineittain ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneille:

KTM-tutkinto:
Taloustiede /Economics: Sanna Huikari
Laskentatoimi /Accounting: Marjo Väisänen
Rahoitus /Finance: Marjo Väisänen
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen /IBM: Tuure Haarjärvi
Markkinointi /Marketing: Eeva-Liisa Oikarinen

KTK-tutkinto:
Kauppatieteet: Minna Ahokas (minna.ahokas(at)oulu.fi)

Koulutusohjelmauudistus ja siirtyminen uuteen rakenteeseen

Yleistä uudistuksesta ja siirtymisestä uuteen rakenteeseen
Siirtymisohje uuteen koulutusohjelmarakenteeseen 1.8.2014 alkaen
Kotiessee ohje
Esimerkki HOPS -pohja, KTK -tutkinto (pääaine kauppatieteet)
HOPS lomake KTM -tutkinto

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan Opinto-opas on Pepissä.

Aiemmin julkaistuja opinto-oppaita:

Humanistisessa tiedekunnassa on kolme tutkinto-ohjelmaa, jotka jakautuvat useisiin eri pääaineisiin:

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma (HIKUVIE)

 • Arkeologia
 • Informaatiotutkimus
 • Historia
 • Kulttuuriantropologia
 • Saamelainen kulttuuri
 • Tieteiden ja aatteiden historia

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma (KIEKI)

 • Englannin kieli
 • Saksan kieli ja kulttuuri
 • Kirjallisuus
 • Ruotsin kieli
 • Saamen kielet
 • Suomen kieli

Logopedian tutkinto-ohjelma (LOGO)

 • Logopedia

Lisäksi tiedekunnassa on mahdollista suorittaa kaksivuotinen tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA), joka kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteisiin.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Application call 1.-17.11.2023

International Double Degree at the Master´s Level, Biochemistry

Interested into truly international studies? If yes, you should consider Molecular Medicine Double Degree line in Master´s Programme in Biochemistry, Master of Science.

In cooperation by

University of Oulu, Finland

University of Ulm, Germany

Application period: 1.-17.11.2023

Number of Study Places: 5

Student Selection: This admission is available for M.Sc. students that initiate their studies at the University of Oulu, according to the agreement between Medical Faculty of Ulm University, Germany and University of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, Finland.

 • The double degree is open for regular students at the FBMM studying in the national B.Sc./M.Sc. programme or in the international Master programme Biochemistry. If student is selected to Double Degree, then the track becomes automatically Molecular Medicine.
 • Applicants from the national B.Sc./M.Sc. programme Biochemistry must have completed their B.Sc. studies by the time of application.
 • Preference will be given to students that have initiated M.Sc. studies within 12 months before the end of the application period. Other applications may be considered if justified (e.g. sickness, parental leave etc.).

The selection process is comprised of two stages:

 • Stage I: Application documents
 • Stage II: Interviews

Stage I: Application documents, which are required for Biochemistry, Double Degree programme:

 1. Copy of Bachelor’s (or higher) degree certificate in original language / Temporary (provisional) degree certificate
 2. Translation of Bachelor’s degree certificate if original document is not issued in English, Finnish or Swedish. Applicants graduating after the application deadline must send a degree certificate not later than 10.12.2023
 3. Copy of transcript of records of Bachelor’s (or higher) degree in original language
 4. Translation of transcript of records of BSc, MSc or doctoral degree if original document is not issued in English, Finnish or Swedish
 5. Curriculum Vitae
 6. Motivation Letter

Stage II: Interviews

The second stage of the selection will be an interview by zoom, skype or teams (or by telephone if other platforms are unavailable). Focus of the interview will be questions relating to motivation and career aspirations, and how the double degree will serve the future plans of the applicants. The interview will also be a test of the ability of the applicant to understand and communicate effectively in English. The interviews will typically be 30-40 minutes in length.

DETAILED SELECTION CRITERIA

Stage I: Applications (max. 40 points)

The applications will be evaluated based on the following criteria:

 1. The level and the relevance of the applicant's overall study record in the completed degree(s) as well as in the ongoing M.Sc. studies at the FBMM (0-25 points)
 2. The quality of the applicant's CV and Motivation letter* (0-15points)

Stage II: Interview (max. 30 points)

The final selection is carried out based on the interview in English (0-30 points). A distance interview (zoom or equivalent) will be arranged for a minimum of 10 applicants. Focus of the interview will be the motivation and career aspirations, and how the double degree will serve the future plans of the applicant.

The minimum number of points

The minimum number of points to be considered for the programme is 40.

The maximum number of points

The maximum number of points achievable is 70.

Rules for the applicants with the same score

A maximum of 5 students will be selected to the Molecular Medicine Double Degree track according to their ranking based on their overall academic background and their performance in the interview. In the case of overall equal points, the interview will be used to separate the candidates.

Prerequisites for applicants

Applicants have to have previously completed a Bachelor of Science or Master of Science or a doctoral degree. Additionally, they have to be enrolled in an M.Sc. programme at the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine and actively started their studies in the programme.

Please note that conditional admission is possible if the applicant receives the degree certificate from the previous degree after the application deadline. The final degree certificate must be submitted latest on 10.12.2023.

Application procedure in Oulu

 • Apply to be a potential double degree student at the University of Oulu at the latest 18.11. by 15.00 by sending an email to study.fbmm(a)oulu.fi
 • The application period is for Master studies starting in Ulm University in April 2024
 • All applications and the required documents have to arrive by the deadline, late applications are not considered.
 • Applicant must send the application with attachments to Academic Affairs Service Team of the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine as an attachment to email to address study.fbmm(at)oulu.fi
 • Kindly write in the subject field of the email “APPLICATION FOR SPECIALIZATION OF THE DOUBLE-DEGREE PROGRAMME IN BIOCHEMISTRY”.
 • Kindly remember to write in the attachments your name and identity number / social security number.
 • After processing the application, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine will send you an e-mail notification informing you of your application status.

Requests for rectification: https://www.oulu.fi/forstudents/node/55808

For further information, please contact:

 • Academic Affairs (email: study. fbmm(at)oulu.fi)
 • Jari Heikkinen, Education Designer
 • Piia Rantakokko, Lead Specialist

Programme Leader

 • Alexander Kastaniotis

Kandidaatintutkinnon opinto-oppaat ja tutkintojen rakennekaaviot

Maisteritutkinnon opinto-oppaat ja tutkintojen rakennekaaviot

Teknillinen tiedekunta

Teknilllisen tiedekunnan opinto-oppaat löytyvät Pepistä.

Tietotekniikka

Opintojen rakennekaaviot 2023-2024

Opintojen rakennekaaviot 2022-2023

Opintojen rakennekaaviot 2021-2022

Opintojen rakennekaaviot 2020-2021

Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

Opinto-oppaat:

Lääketieteen tekniikka DI

Opinto-opas WebOodissa

Opintojen rakennekaaviot 2021-2023

Opintojen rakennekaaviot 2020-2022

Opintojen rakennekaaviot 2019-2021

Opintojen rakennekaaviot 2018-2020

Opintojen rakennekaaviot 2017-2019

Lääketiede

Prekliininen vaihe: 1.-2. lukuvuosi (C1 - C4)

Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan lääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö hyväksyy. HOPS ohjausta antaa lukuvuoden koulutussuunnittelija.

Kliininen vaihe: 3.-6. lukuvuosi (C5 - C12)

Kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksenä on, että lukukausien opetukseen tulee osallistua siinä järjestyksessä kuin opetus on sijoitettu tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Edellisen lukukauden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukukausien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen. HOPS ohjausta antaa lukuvuoden koulutussuunnittelija.

Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Lääketieteen kandidaatin arvo

Lääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan myöntää lääketieteen kandidaatin arvo (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 32§)

Kahden ensimmäisen vuoden opintosuoritukset tarkistetaan kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä toisen lukuvuoden lopussa. Kandidaatin arvo kirjataan automaattisesti kaikille, joilla tässä vaiheessa on kaikki edellytettävät opinnot suoritettuna. Suoritettavaksi edellytettävät lääketieteen tutkinto-ohjelman kahden ensimmäisen vuoden opinnot voi tarkistaa lääketieteen kliiniseen vaiheeseen siirtymisen hakulomakkeelta. Mikäli opiskelija suorittaa loppuun kahden ensimmäisen vuoden opinnot kevään hakuajan jälkeen, opiskelija ilmoittaa suorituksista study.medicine@oulu.fi osoitteeseen. Kandidaatin arvo kirjataan opintosuoritusten tarkastamisen jälkeen.

Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen

Jokaiselta 2012 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneelta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalta tarkistetaan rikosrekisteriote (rikostaustaote) kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä. Tarkastaminen perustuu 1.1.2012 voimaan tulleeseen ns. SORA - lakiin 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja -lainsäädäntö, kohta §43b). Rikosrekisteriotteiden tarkastuksesta tiedotetaan opiskelijoita erikseen. Lisätietoja tarkastuksesta: study.medicine@oulu.fi. Lisätietoja rikosrekisteriotteesta (rikostaustaote) ja otteen tilaamisesta Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227) on tullut osittain voimaan keväällä 2017 ja sen opiskelijoita koskeva 48§ astunut voimaan 1.3.2018. Laki koskee tältä osin opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Säännös kieltää työnantajaa käyttämästä työntekijöitä/harjoittelijoita, joilla ei ole rokotussuojausta, sellaisissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa olevat asiakkaat tai potilaat ovat lääketieteellisin perustein arvioituna alttiita mahdollisten tartuntojen seuraamuksille. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän tai työharjoittelussa olevan on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

Tartuntatautilain 48§ mukaan opiskelijalla tulee olla:

 • rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotus influenssaa vastaan
 • rokotus hinkuyskää vastaan, jos hän hoitaa alle 12 kuukauden ikäisiä

Yhteistyökumppanimme - yliopistosairaala, muut keskussairaalat, terveyskeskukset ja terveydenhuollon alan yksiköt - tulevat kukin omalla tavallaan varmistamaan, että opetus ja harjoittelu sujuu lain vaatimusten mukaisesti. Opiskelija on velvollinen selvittämään kunkin harjoittelupaikan voimassaolevat käytännöt.

YTHS hoitaa asiaan liittyviä käytännön järjestelyjä yhdessä koulutussuunnittelijoiden ja kurssien isäntien kanssa. Tarvittavista rokoteohjelmista ja -aikatauluista annetaan erillisiä vuosikurssikohtaisia ohjeita lukuvuosien aloitus-infoissa.

Arkeologia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-90 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Tieteiden ja aatteiden historia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Opetusohjelma

Historian ja tieteiden ja aatteiden historian opetusohjelma 2023-2024 (pdf)

 • Ilmoittautuminen ja tarkemmat aikataulu- ja paikkatiedot Pepissä.

Historian opiskelijan käsikirja Manuale Historiae

Historia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Historian opiskelijan käsikirja Manuale Historiae

Kulttuuriantropologia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Tiedotus opiskelijoille

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Liitythän heti opintojen alussa kulttuuriantropologian sähköpostilistalle (kultu-lista)!

Pääaineen valinta

Kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijoilla on yhteiset perusopinnot. Opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen opiskeluvuoden loppuun mennessä. Molempiin oppiaineisiin otetaan 10 pääaineopiskelijaa.

Ohjeita opiskelijalle

Informaatiotutkimus

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla.

Saamelainen kulttuuri

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Ks. myös Giellagas-instituutin omat www-sivut.

Englannin kieli

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Voit opiskella englannin kieltä vain, jos sinulla on englannin kielen opinto-oikeus. Tämä tarkoittaa, että olet saanut opinto-oikeuden joko päääainekokeen tai sivuaineen lähtötasokokeen perusteella tai olet humanistisessa tiedekunnassa englannin kielen vaihto-opiskelijana.

Oppiaineen kuvaus: Englannin kieli - English

Muista liittyä sähköpostilistoille Eng-students (englannin kielen opiskelijat) ja Verbapapa (opiskelijoiden ainejärjestö Verba).

Curriculum

Instructions for writers of research papers and pro gradus

Alternative ways to complete courses

NOTE! If you want to select any of the alternative ways to complete a course listed below, you should always contact the examiner of the course first.

The courses marked with a * are available during the summer.

COMPULSORY COURSES

*682376P Approaches to English Language Studies (5 ECTS credits)

The course is held in the autumn term, during periods I and II. It is recommended to complete the course during the autumn term. An alternative method for taking the course will be provided in the spring and summer terms for students unable to take the course in the autumn.

For more information, please contact the examiner Pentti Haddington.

*682377P Introduction to Literature in English (5 ECTS credits)

The course is held in the autumn term, during periods I and II. It is recommended to complete the course during the autumn term. An alternative method for taking the course may be provided at other times if the student is unable to take the course in the autumn. The alternative study option is based on home assignments.

For more information, please contact the examiner Jarkko Toikkanen.

*682380A Research in Language Studies (5 ECTS credits)

The course is held in the spring term, during periods III and IV. An alternative method for taking the course will be provided for students unable to take the course. It is recommended to complete the course during the spring term. The alternative study option is based on home assignments and a final exam in Examinarium.

For more information, please contact the examiner Tiina Keisanen.

*682381A Researching Literature and Culture (5 ECTS credits)

The course is held in the spring term, during periods III and IV. The students should first complete 682377P Introduction to Literature in English. It is recommended to complete the course during the spring term. An alternative method for taking the course may be provided at other times if the student is unable to take the course during the spring term. The alternative study option is based on home assignments.

For more information, please contact the examiner Jarkko Toikkanen.

682429P Introduction to British Studies (5 ECTS credits)

The course is held in the spring term, during periods III and IV. It is recommended to complete the course during the spring term. An alternative method for taking the course will be provided in the autumn for students unable to take the course in the spring. The alternative study option is based on a home essay.

For more information, please contact the examiner John Braidwood.

*682430P Introduction to North American Studies (5 ECTS credits)

The course is held in the spring term, during periods III and IV. It is recommended to complete the course during the spring term. An alternative method for taking the course will be provided in the autumn for students unable to take the course in the spring. The alternative study option is based on a home essay.

For more information, please contact the examiner Steven Coats.

682431A English Grammar (5 ECTS credits)

The lecture-based option of the course is offered in the spring term, during periods III and IV. Students wishing to take the course as independent study may do so either in parallel with the lecture-based option in the spring term or entirely independently in the autumn term. The independent-study option is based on various readings and assignments as well as a final exam.

For more information, please contact the examiner, university lecturer Mirka Rauniomaa.ELECTIVE COURSES

Intermediate Studies

*682333A Topics in Linguistics / Interaction Studies (5 ECTS credits)

In this alternative study option for intermediate studies, the student may focus on one of the following areas of language and social interaction: interactional linguistics, multimodal conversation analysis, technology-mediated interaction, interaction in virtual reality environments, or interaction in professional work environments. This course complements for example 682383A Conversation Analysis, but it is not a prerequisite. The student can choose from two options to complete the course: they can either write an essay or take an e-exam. The options have different requirements. In the essay option, the student is required to read approx. 7–9 scientific articles on the selected theme (approx. 180 pages = 60 hrs) and to write an essay (6000–6500 words = 75 hrs). In the e-exam option, the student is required to read approx. 10–12 articles (approx. 300 pages = 90 hrs), spend approx. 40 hrs to write notes and synthesize the read materials, and to take the e-exam. This option is provided throughout the academic year, also during the summer. For the reading list and more information, please contact the examiner Pentti Haddington.

682435A Intermediate level: Research Methodologies in SLA (5 ECTS credits)

This is an independent course which is primarily intended for students who are preparing to write their BA theses on a topic related to second language acquisition and language education. It covers the main types of data collection and data analysis, and also the reading of published research. The course is an online, independent course that can be started at any time during the academic year, and students work at their own pace. Students meet Lydia 1:1 via zoom during the course and also keep in touch via email. After registering for the course, students should send an email to lydia.kokkola@oulu.fi to gain access to the Moodle room.Advanced Studies

*682355S English in Finland (5 ECTS credits) OR 682398A Topics in Language Work (5 ECTS credits)

Online course involving various learning tasks, written assignments and small projects.

This course is organised non-stop as an online course (also available during the summer) in Moodle.

For more information, please contact the examiner Pentti Haddington.

*682369S Approaches to Cultural Interaction (5 ECTS credits)

The independent option is based on selected readings and a home assignment. For the reading list and more information, please contact the examiner Maarit Siiromaa.

*682404S North American History (5 ECTS credits)

The alternative study option is based on a book exam. The literature for the book exam is chosen in collaboration with the instructor. The book exam can be scheduled freely, and can be taken during the summer term. For more information, please contact the examiner Andrew Pattison.

*682337S Topics in Linguistics / Translation Studies (5 ECTS credits)

The alternative study option is based on a book exam. The literature for the book exam is chosen in collaboration with the instructor. The book exam can be scheduled freely, and can be taken during the summer term. For more information, please contact the examiner Andrew Pattison.

*682337S Topics in Linguistics / Interaction Studies (5 ECTS credits)

In this alternative study option for advanced studies, the student may focus on one of the following areas of language and social interaction: interactional linguistics, multimodal conversation analysis, technology-mediated interaction, interaction in virtual reality environments, or interaction in professional work environments. This course complements for example 682383A Conversation Analysis or 682400S Interaction and Multimodality, but they are not prerequisites. The student can choose from two options to complete the course: they can either write an essay or take an e-exam. The options have different requirements. In the essay option, the student is required to read approx. 8–10 scientific articles on the selected theme (approx. 200 pages = 60 hrs) and to write an essay (7000–7500 words = 75 hrs). In the e-exam option, the student is required to read approx. 12–14 articles (approx. 300 pages = 90 hrs), spend approx. 40 hrs in writing notes and synthesizing the read materials, and to take the e-exam. This option is provided throughout the academic year, also during the summer. For the reading list and more information, please contact the examiner Pentti Haddington.

682442S Advanced level: Research Methodologies in SLA (5 ECTS credits)

This is an independent course which is primarily intended for students who are preparing to write their MA theses on a topic related to second language acquisition and language education. It covers the main types of data collection and data analysis, and also the reading of published research. Students who have already taken 682435A are NOT eligible for this course as the content is similar (but the assignments are slightly more demanding). The course is an online, independent course that can be started at any time during the academic year, and students work at their own pace. Students meet Lydia 1:1 via zoom during the course and also keep in touch via email. After registering for the course, students should send an email to lydia.kokkola@oulu.fi to gain access to the moodle room.

Saksan kieli ja kulttuuri

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM, FM opettaja
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Vanhat opinto-oppaat

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Ruotsin kieli

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FMOpiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Kaikki tärkeä tieto ruotsin kielen opinnoista kulkee nordistit-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit.

Tarpeellista tietoa kieltenopinnoista kulkee myös ainejärjestö Verban verbapapa-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Ruotsin kielen opiskelijana sinun on ehdottoman tärkeä kuulua molemmille listoille!

Oppiaineen Facebook-sivustoa kannattaa myös seurata (https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).

Instruktioner för uppsatsförfattare (pdf)

Suuntautumisvaihtoehdot

Opettaja

Opettajaksi haluava voi hakeutua suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot soveltuvuuskokeen kautta ja siten valmistua ruotsin kielen opettajaksi. Yleensä rinnalle valitaan myös jokin toinen kieli (esim. englanti tai saksa).

Lärare

Den som vill bli lärare kan genom lämplighetstest söka sig till lärarens pedagogiska studier och bli ämneslärare i svenska språket. Oftast har man då ett annat språk som biämne (t.ex. engelska eller tyska).

Kansainvälisen yritysviestinnän sivuaine

on vaihtoehto sellaisille ruotsin kielen pääaineopiskelijoille, joista ei tule opettajia ja jotka valmistumisensa jälkeen haluavat työskennellä yrityselämän palveluksessa, esim. tiedottajana tai konsulttina (ks. lisätiedot alla).

Kansainvälisen yritysviestinnän kokonaisuus on vapaasti valittava sivuaine kaikille läsnä olevaksi ilmoittautuneille Oulun yliopiston opiskelijoille.

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa lehtori Satu Selkälä, puh. 029 448 3430, satu.selkala@oulu.fi sekä koulutuksen lähipalvelut: study.humanities@oulu.fi

Katsaus oppiaineeseen

Kansainvälinen yritysviestintä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita organisaatioiden viestinnästä, teknisestä viestinnästä ja markkinoinnista kotimaassa ja kansainvälisesti. Opintokokonaisuudessa painotetaan yhtäältä konkreettista viestintävälineiden hallintaa työelämän vaatimusten mukaisesti, toisaalta korostetaan eri kulttuuripiirien vaikutusta viestinnän sisältöön ja muotoon. Opintokokonaisuus tukee kieliaineissa tarjottavaa organisaatioviestinnän opetusta.

Kansainvälisen yritysviestinnän sivuainekokonaisuus 25 op antaa perustiedot organisaatioiden viestintään kuuluvista eri osa-alueista. Markkinointiviestintään, tekniseen viestintään, palvelumuotoiluun ja graafisen suunnittelun perusteisiin keskittyvät kurssit antavat kukin myös lyhyen katsauksen siitä, miten eri kulttuurit tulisi ottaa huomioon kyseisissä viestintätavoissa. Tämän lisäksi kokonaisuuteen kuuluu oma opintojaksonsa kulttuuri(piiri)en erityispiirteistä.

Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina, jotka voi suorittaa omaan tahtiin kunkin opintojakson keston puitteissa. Jokaisen opintojakson alussa on vähintään yksi etänä toteutettava infoluento käytännön asioista. Luennosta tehdään tallenne, johon voi tarpeen mukaan palata tai sen voi katsoa myöhemmin, jos ei pääse kuuntelemaan luentoa livenä. Opintojaksojen aikana järjestetään myös ohjaussessioita, joissa opettajalta on mahdollisuus kysyä tarkennuksia kurssitehtäviin ja muita käytännön asioita. Opintojaksoilla on käytössä myös keskustelualue, jota voi myös käyttää samaan tarkoitukseen. Kurssitehtävien tukena Moodle-ympäristössä on saatavilla sekä videoluentoja että kirjallista materiaalia joko pdf-muodossa tai linkkinä e-kirjoihin Oulun yliopiston kirjastossa.

Osaamistavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja -taidot organisaatioviestinnästä ja yrityskulttuureista, ja hän osaa viestinnässä ottaa huomioon myös eri kulttuuripiirteet.

Kääntämisen sivuainekokonaisuus

Ruotsin kielen opiskelija voi valita sivuaineekseen kääntämisen (25 opintopistettä). Kääntämisen sivuaineen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kääntämisen perustiedot ja -taidot teorian ja käytännön kautta. Opintokokonaisuus on tarkoitettu erityisesti niille, jotka haluavat tehdä käännöstöitä.

Biämnet översättning

Den som har studierätt i svenska språket kan inkludera biämnet Översättning (25 studiepoäng). Biämnets syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper i översättning genom teori och praktik. Utbildningen vänder sig främst till dem som tänker sig översättning som framtida yrke eller bisyssla.

Muut humanistisen tiedekunnan tarjoamat sivuaineopinnot.

Suomen kieli

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Opintojen rakennekaaviot

Suomen kielen opinnot kandidaatin- ja maisterintutkinnossa

Kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenne

Valinnaiset opinnot

Suomen kielen syventäviin opintoihin sisältyy 15 tai 35 opintopistettä valinnaisia opintoja (sen mukaan, tekeekö suomen kielen syventävät opinnot 60 op:n vai 80 op:n laajuisina). Suomen kielen valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää yleisen kielitieteen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen opintoja, viron kielen valinnaisia kursseja sekä Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja; ks. opinto-opas).

Oppimispäiväkirja- ja esseeohjeet

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja korvaa perinteisen luentokertauksen. Opiskelijan kirjatessa luennolla oppimiaan asioita itselleen jäsennellyssä muodossa oppimispäiväkirja on hänelle oppimisen apuväline parhaimmillaan. Vaikka oppimispäiväkirja ei ole helpoin opintojen suorittamisen tapa, se mahdollistaa luennon mieleen palauttamisen useiden vuosienkin jälkeen.

Mitä oppimispäiväkirja tarkoittaa opiskelijalle?

Oppimispäiväkirja vaatii opiskelijalta sitoutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että luennoilla on käytävä säännöllisesti. Tyydyttävälläkin arvosanalla arvostellusta oppimispäiväkirjasta tulee käydä ilmi, että opiskelija on ymmärtänyt luennon oleellisimmat asiat. Pinnallinen asian käsittely, pelkkä luennoitsijan referointi, asiavirheet, asiaan liittymättömät kommentit tai perustelemattomat mielenilmaisut alentavat arvosanaa.

Mitä oppimispäiväkirja sisältää?

Oppimispäiväkirjassa käsitellään luennolla esitettyjä teemoja, käsitteitä ja ongelmia jäsennellyssä muodossa. Aivan kaikkia luennolla esille nousseita asioita ei ole tarkoituksenmukaista kommentoida päiväkirjassa. Muutaman keskeisen asian tiivis käsittely riittää. Oleellista on, että luennoilla esitettyä peilataan omaan tietämykseen ja kokemukseen. Oppimispäiväkirjassa voi myös perustellusti problematisoida asioita, tai siinä voi nostaa esille sellaista, mikä jäi epäselväksi – jälkimmäiseen voi yrittää esittää ratkaisuja.

Jos luennolla on esitetty luentorunko tai kirjallisuuslistoja, ei niitä pidä kopioida sellaisenaan oppimispäiväkirjaan. Oleellista oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa on sekä opetuksen että mahdollisten keskustelujen jäsentely, huolellinen ja kriittinen kommentointi ja perusteltu argumentointi. Pohdittavia asioita ovat mm. seuraavat:

 • Mikä oli luentojen keskeinen sanoma?
 • Mikä oli täysin uutta, mitä opin ja miten tämä tieto suhteutuu aiemmin opittuun?
 • Miten tähänastiset käsitykseni muuttuivat, missä olen eri mieltä?
 • Miten voin hyödyntää tietoa opinnoissani tai ammatissani?
Miten oppimispäiväkirja rakennetaan?

Päiväkirja on jäsennelty kokonaisuus kappaleineen ja otsikkoineen. Tekstistä löytyvät mahdolliset viittaukset oheiskirjallisuuteen ja lähdeluettelo. 2 op:n laajuisen jakson päiväkirja on 7–10 sivua.

Essee

Esseeteksti jakautuu otsikoiduiksi alaluvuiksi. Asiatyylisen, kielenhuollon suosituksia noudattavan tekstin tulee edetä selkeästi ja loogisesti. Sovi opettajan kanssa siitä, minkä luonteinen essee on: onko se reflektoiva, omia ajatuksiasi sisältävä vai ei. Essee voidaan arvioida joko arvosanalla hyväksytty/hylätty tai numeroin 0–5.

Oppimispäiväkirjan ja esseen muotoiluohjeet

Sekä oppimispäiväkirjan että esseen muotoiluasetukset ovat seuraavat: marginaalit 2,5 cm, kirjasinkoko 12 pt, riviväli 1,5 ja tasaus molempiin reunoihin. Erilliseen kansilehteen merkitään joko luentosarjan nimi, ajankohta ja luennoitsijan nimi tai esseen otsikko, opiskelijan nimi ja opiskelijanumero sekä sen opintojakson nimi ja koodi, jota suoritus koskee.

Vierailuluennot

Vierailuluennoista kirjoitettavien oppimispäiväkirjojen opintopistemitoituksessa käytetään seuraavaa laskentakaavaa (oletuksena on 8 tunnin luentosarja):

 • 1 op = luennot + 50 s kirjallisuutta ja niistä 5 sivun essee
 • 2 op = luennot + 100 s kirjallisuutta ja niistä 8 sivun essee
 • 3 op = luennot + 150 s kirjallisuutta ja niistä 13 sivun essee

Suositus perustuu suomenkieliseen kirjallisuuteen. Kukin opettaja voi harkintansa mukaan suhteuttaa sivumäärän tekstin kieleen ja sisältöön.

Saamen kieli

Saamen kielet (pohjois- ja inarinsaame)

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Ks. myös Giellagas-instituutin omat www-sivut.

Logopedia

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK ja FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Tiedeviestintä, FM

Tiedeviestinnän maisteriohjelma

 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Kaksivuotiset tiedeviestinnän maisteriopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintopistettä.

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Viestinnän tutkimus (30 op)
 • Tieteentutkimus (20 op)
 • Käytännön viestintätaidot (40 op)
 • Pro gradu -tutkielma ja seminaari (30 op)
 • Valinnaiset opinnot
TIEMA:n osaamistavoitteet

TIEMA-tutkinnon suorittanut hallitsee yleistajuisen tiedeviestinnän periaatteet ja osaa viestiä niitä soveltaen. Hän pystyy vertaamaan ja arvioimaan tieteen ja journalismin erilaisia viestintäkäytäntöjä sekä tuottamaan ymmärrettävää ja suurta yleisöä kiinnostavaa tekstiä tieteellisten tutkimustulosten ja tieteen erikoiskielen pohjalta.

Koulutusohjelmasta valmistuneella on kyky kuvailla ja arvioida kriittisesti sekä nykyaikaisen että perinteisemmän tiedeviestinnän toimintatapoja ja kiistakysymyksiä. Hän osaa hyödyntää eri mediakanavia ja soveltaa tieteellisen viestinnän ja tiedottamisen periaatteita käytännön viestintätilanteissa. TIEMA-opiskelija kykenee myös arvioimaan tieteen popularisointia suhteessa tieteellisen toiminnan historiaan, tieteen filosofiaan, tieteen sosiologiaan, tiedekasvatukseen, tiedepolitiikkaan sekä tieteen ja viestinnän etiikkaan.

Tiedeviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa hakea tietoa erilaisista tieteellisistä lähteistä ja tietokannoista sekä soveltaa viestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen menetelmiä. Hän pystyy rajaamaan ja muotoilemaan mielekkään tiedeviestinnän tutkimusongelman, tekemään aiheestaan tutkimuksen ja kirjoittamaan sen pro gradu -opinnäytteeksi.

TIEMAsta valmistunut osaa tehdä ja esittää tieteellisiä seminaaritöitä sekä toimia aktiivisena jäsenenä seminaari- ja työpajatyöskentelyssä. Hän myös tuntee ja osaa arvioida tiedeviestinnän ammatillista kenttää sekä ammatteja.

Kirjallisuus

 • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
 • Tutkintorakenne 2020-21 FM
 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM

Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös tutkimusyksiköiden sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

Lisätietoa elokuvatutkimuksen opinnoista ja suoritustavoista sekä ajankohtaisista paikallisista elokuvatapahtumista löydät elokuvatutkimuksen Moodle-sivuilta. Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksillasi, hae sisällöistä ”Elokuvatutkimus Oulun yliopistossa” ja liity kurssialueelle avaimella elokuva.

KIRJALLISUUDEN OPETUS SYYSLUKUKAUDELLA 2024

*Kursseihin ilmoittaudutaan Pepissä

*Tarkemmat ajankohdat ja salitiedot Pepissä/Tuudossa

PERUSOPINNOT

(687101P)

Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1 5 op

*Kuisma Korhonen

1. ja 2. periodi

(687154P)

Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 1 5 op

*Pekka Kuusisto

1. ja 2. periodi

(687171P)

Kirjallisuuden praktikum 1 5 op

*Kasimir Sandbacka (ryhmät A ja B) ja myöhemmin ilmoitettava opettaja (ryhmät C ja D)

Luennot järjestäytymistä ja alustavia harjoituksia varten, näiden jälkeen harjoitusryhmät.

1. ja 2. periodi

AINEOPINNOT

(687121A)

Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

* Nina Työlahti

1. ja 2. periodi

Proseminaarin kandidaatintutkielmineen voi suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella.

(687177A)

Kirjallisuuden opetustyöpaja 5 op

*Nina Työlahti

2. periodi

SYVENTÄVÄT OPINNOT

(687153S)

Tutkimusseminaari 10 op

* Kuisma Korhonen ja Pekka Kuusisto

1. ja 2. periodi

Korvaavuuksia myös elokuvatutkimuksen opetuksesta:

687514P (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687179A)

Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen 5 op

*Aino Isojärvi

1. periodi ja 2. periodi

Etäluentokurssi

HK00AK62 (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687184A)

Audiovisuaalisen ilmaisun analyysi 5 op

*Aino Isojärvi

1. periodi ja 2. periodi

Verkkokurssi, ei reaaliaikaisia kontaktitapaamisia

HK00AS71 Digitaalinen animaatio 5 op

*Aino Isojärvi

1. periodi ja 2. periodi

Hybridiopetus

HK00AL22 (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687184A)

Kerronta eri medioissa (e), 5 op

*Kasimir Sandbacka

1. periodi

KIRJALLISUUDEN OPETUS KEVÄTLUKUKAUDELLA 2025

PERUSOPINNOT

(687155P)

Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op

*Pekka Kuusisto

3. ja 4. periodi

(687172P)

Kirjallisuuden praktikum 2 5 op

* Jussi Ojajärvi

Järjestäytymiskerta tammikuun alussa + 2 harjoitusryhmää 3.–4. periodillaAINEOPINNOT


(687156A)

Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2 – Teoriat ja metodit 10 op

*Pekka Kuusisto

3. ja 4. periodi

(687157A)

Kirjallisuushistoria 3: Yhdysvaltain kirjallisuus

*Jyrki Korpua

3. ja 4. periodi

Suorittaminen ja laajuus: luento 20 h, aineistoon perehtyminen ja kotiessee

Katsaus Yhdysvaltain laajaan kirjallisuuden historiaan valituista näkökulmista. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yhdysvaltalaista kirjallisuutta, sen historiaa ja klassikoita.

Kurssilla käydään lävitse Yhdysvaltojen kirjallisuuden historiaa laajalla otannalla. Pääpainon saa yhdysvaltalainen englanninkielinen kirjallisuus 17. ja 18. vuosisadan kansalliskirjallisuudesta, puritaaniperinteestä, romantiikasta, realismista 1900-luvun klassikoihin (mm. southern, ns. kadotettu sukupolvi, The Great American Novel) aina amerikkalaiseen virkeään nykykirjallisuuteen saakka: yhdysvaltalaiseen kirjallisuuteen nyt 2000-luvulla. Kurssilla sekä proosa että lyriikka saavat monipuolisen käsittelyn.

(687184A)

Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi: Ekokritiikki ja lukeminen 5 op

*Nina Työlahti

4. periodi

(687174A)

Kapitalismin problematiikkaa vuosituhannen vaihteen ja alun kotimaisessa kirjallisuudessa 5 op

*Jussi Ojajärvi

Luentosarja etäopetuksena 3. periodissa, 1–2 kertaa viikossa

(687121A)

Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

*Nina Työlahti

3. ja 4. periodi

SYVENTÄVÄT OPINNOT

(687153S)

Tutkimusseminaari 10 op

*Kuisma Korhonen ja Pekka Kuusisto

Syksyllä aloittanut ryhmä jatkaa

3. ja 4. periodi

Korvaavuuksia myös elokuvatutkimuksen opetuksesta:

HK00AK69 Audiovisuaalisen kerronnan analyysi: Villi länsi 5 op (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687184A)

*Aino Isojärvi

3. periodi ja 4. periodi

Lähiopetuskurssi

HK00AK74 Luovan alan projektikurssi: Animaation projektikurssi 10 op

*Aino Isojärvi

3. periodi ja 4. periodi

Hybridi/monimuoto-opetus

687517P Mediakasvatuksen perusteet: Lasten- ja nuortenelokuvien festivaali 5 op (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687176A)

*Aino Isojärvi

4. periodi ja 5. periodi

Monimuoto-opetus (osin lähiopetusta, osin verkossa)

KIRJALLISUUDEN OPETUS KEVÄTLUKUKAUDELLA 2024

PERUSOPINNOT

(687155P)

Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op

*Pekka Kuusisto

3. ja 4. periodi

(687172P)

Kirjallisuuden praktikum 2 5 op

* Kasimir Sandbacka

Järjestäytymiskerta helmikuussa + 4. periodilla 2 harjoitusryhmääAINEOPINNOT


(687156A)

Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2 – Teoriat ja metodit 10 op

*Pekka Kuusisto

3. ja 4. periodi

(687157A)

Kirjallisuushistoria 3: Fantasia ja spekulatiivinen fiktio 5 op

*Jyrki Korpua

3. ja 4. periodi

Suorittaminen ja laajuus: luento 20 h, aineistoon perehtyminen ja kotiessee

(687173A)

Kirjallisuushistoria 4: Suomi 5 op - lukupiiri

* Kasimir Sandbacka ja Jussi Ojajärvi

Lukupiiri toteutuu 3. ja 4. periodissa, ryhmäytymisluento tammikuussa, sen jälkeen lukupiiri jatkaa itsenäisesti. Lukupiirejä voi kuitenkin muodostaa itsenäisesti koko lukuvuoden ajan (olkaa tällöin yhteydessä opintojakson opettajaan).

(687174A)

Kirjallisuus yhteiskunnassa 5 op

*Jussi Ojajärvi

Luentosarja etäopetuksena 3. periodissa, 2 kertaa viikossa

(687175A)

Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus 5 op

Verkkokurssi Moodlessa

*Nina Työlahti

3. periodi ja 4 periodi. Huomio aloituspäivämäärä: 2.2.2024

(687121A)

Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

*Nina Työlahti

3. ja 4. periodi

SYVENTÄVÄT OPINNOT

(687153S)

Tutkimusseminaari 10 op

*Kuisma Korhonen ja Nina Työlahti

Syksyllä aloittanut ryhmä jatkaa

3. ja 4. periodi

Korvaavuuksia myös elokuvatutkimuksen opetuksesta:

HK00AK61 Luovien medioiden historiaa I 5 op (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687184A)

*Aino Isojärvi

3. periodi

Lähiopetuskurssi

HK00AK64 Luovat mediat, sukupuoli ja yhteiskunta 5 op (Kurssi korvaa kirjallisuudessa 687179A tai 687165S)

*Aino Isojärvi

4. periodi

Lähiopetuskurssi


Matemaattiset tieteet

Moodlen työtilassa Matematiikan Ohjuri (https://moodle.oulu.fi , Luonnontieteellinen tiedekunta) (itsekirjautuminen) on tutkinto-ohjelman opinto-oppaat (pdf) v. 2015-2021. Niissä esitetään tutkintovaatimukset eri suuntautumisilla, ohjeellinen suoritusaikataulua sekä laajemmin tietoa alan opinnoista. Lisäksi tutkintorakennetaulukot havainnollistavat tutkintovaatimuksia ja opintojen aikataulua.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Lukujärjestykset tehdään Tuudossa (lataa sovellus kännykkääsi).

Kandidaatin tutkinto tehdään opintojen aloitusvuoden mukaisella opetussuunnitelmalla,

DI-tutkinto opintosuunnan valintavuoden syksyn opetussuunnitelmalla.

-TkK Prosessitekniikka 2022-2023

-TkK Ympäristötekniikka 2022-2023

- TkK Prosessitekniikka 2021-2022

- TkK Ympäristötekniikka 2021-2022

- DI Prosessitekniikka 2021-2022

- DI Ympäristötekniikka 2021-2022

- TkK Prosessitekniikka 2020-2021

- TkK Ympäristötekniikka 2020-2021

- DI Prosessitekniikka 2020-2021

- DI Ympäristötekniikka 2020-2021

- TkK Prosessi- ja ympäristötekniikka 2019-2020

- DI Prosessitekniikka 2019-2020

- DI Ympäristötekniikka 2019-2020

- TkK Prosessi- ja ympäristötekniikka 2018-2019

- DI Prosessitekniikka 2018-2019

- DI Ympäristötekniikka 2018-2019

- TkK Prosessi- ja ympäristötekniikka 2017-2018

- DI Prosessi- ja ympäristötekniikka 2017-2018

- TkK Prosessitekniikka 2016-2017

- TkK Ympäristötekniikka 2016-2017

- DI Prosessi- ja ympäristötekniikka 2016-2017

Prosessitekniikan kandidaatti voi valita DI-vaiheen opintosuunnaksi Rikastustekniikan. Tässä tapauksessa valmistumisen yhteydessä siirrytään Kaivos- ja rikastustekniikan (DI) tutkinto-ohjelmaan.

Hakulomakkeen löydät täältä: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57245#6501

2018 ja aiemmin aloittaneet Ympäristötekniikan kandidaatit, joilla on opinto-oikeus ympäristötekniikan opintoihin voivat hakeutua joustavasti DI-opintoihin Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (DI) tutkinto-ohjelmaan.

Täältä löydät vaadittavat täydentävät opinnot: Ympäristötekniikka (TkK) -> Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (DI)

Hakulomakkeen löydät täältä: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57245#6501

Opetussuunnitelmatyötä tehdään jatkuvasti ja kurssit muuttuvat tarpeen mukaan. Muutos on tarkoitettu hyväksi, mutta aiheuttaa tietysti epävarmuuksia. Muutokset pyritään kirjaamaan Pepin kurssikuvauksiin (uusiin ja vanhoihin), mutta jos kurssi "katoaa" etkä tiedä millä se korvautuu, ota yhteyttä opintoneuvojaan: Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi) tai koulutusssuunnittelijaan: Mariliisa Konu (mariliisa.konu (at) oulu.fi).

Fysikaaliset tieteet

Moodlen työtilassa Fysiikan Ohjuri (https://moodle.oulu.fi , Luonnontieteellinen tiedekunta) (itsekirjautuminen) on tutkinto-ohjelman opinto-oppaat (pdf) v. 2008-2021. Niissä esitetään tutkintovaatimukset eri suuntautumisilla, ohjeellinen suoritusaikataulua sekä laajemmin tietoa alan opinnoista. Lisäksi uusimmissa ops:ien tutkintorakennetaulukot havainnollistavat tutkintovaatimuksia ja opintojen aikataulua.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmassa on kolme erillistä opintosuuntaa: Rakennesuunnittelu, Yhdyskuntatekniikka ja Rakennusterveys.

Tarkemmin voit tutustua opintosuuntiin Peppi-oppaalla.

Opetussuunnitelmista löydät suunnitellut opintokokonaisuudet ja periodisen aikataulun. 2020 vuodesta alkaen opetussuunnitelmat löytyvät myös Peppi-oppaalta. Opiskelija noudattaa pääsääntöisesti aloitusvuotensa opetussuunnitelmaa:

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatti voi valita DI-vaiheen opintosuunnaksi myös kaivostekniikan. Tässä tapauksessa valmistumisen yhteydessä haetaan siirtoa kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Lisätietoa sekä hakulomakkeet tutkinto-ohjelman vaihtoa varten Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

Jos olet muista ohjelmista siirtymässä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööriopintoihin, sinun tulee huolehtia, että tutkintoon kuuluva osaaminen täydentyy. Ala on hyvin tarkasti normeerattu, joten siirtyjän on mahdollisesti suoritettava osaamista täydentäviä opintoja. Mitä kauempaa siirtyminen tapahtuu aihepiirillisesti, sitä enemmän vaadittavaa täydentämistä on varauduttava suorittaa. Näistä täydentävistä opinnoista saa lisätietoja teknillisen tiedekunnan erikoissuunnittelijoilta (Reijo Saari, Saara Luhtaanmäki).

Lisätietoa sekä hakulomakkeet tutkinto-ohjelman vaihtoa varten Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

Tietojenkäsittelytiede

Opintojen rakennekaaviot

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti (LuK, 3+2)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (FM, 3+2)

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (FM, 2)

Software, Systems and Services Development in the Global Environment (GS3D), Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (MSc, 2)

European Masters Programme in Software Engineering (EMSE), double degree, Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (MSc)

Työvoima- ja muuntokoulutukset

Siirtyminen tutkintorakenteesta toiseen

Kemia

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2023-2024 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat.

Kemian tutkintorakenteet 2022-2023 Peppi-oppaalta.

Kemian tutkintorakenteet 2022-2023

LuK: Kemisti , AO:kemia+fysiikka , AO: kemia+matematiikka

FM: Kemisti , Aineenopettaja

Kemian tutkintorakenteet 2021-2022

LuK: Kemisti , AO:kemia+fysiikka , AO kemia+matematiikka

FM: Kemisti , Aineenopettaja

Kemian tutkintorakenteet 2020-2021

LuK: kemisti, AO: kemia+fysiikka, AO: kemia+matematiikka

FM: Kemisti , Aineenopettaja

Aikaisemmin kemian tutkinto-ohjelmassa opintonsa aloittaneiden opinto-oppaita liitteenä:

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Koulutusohjelmien opetussuunnitelmia kehitetään vuosittain. Tärkeä osa kehitystyötä on opinto-oppaiden päivittäminen, johon kuuluu suoritettavien kurssien listaus. Kurssilistauksen yhteydessä kursseja voidaan esimerkiksi korvata toisilla, perustaa uusia, lakkauttaa tai yhdistää toisiinsa.

Pääsääntöisesti opiskelijat suorittavat tutkintonsa aloitusvuonna voimassa olleen opinto-oppaan mukaisesti. Opintojen edetessä on mahdollista, että alkuperäisessä opinto-oppaassa mainituille kursseille on tapahtunut edellä mainittuja muutoksia, eikä niitä enää järjestetä oppaassa mainitussa muodossa. Parhaiten opetustarjonta löytyy koulutusalakohtaisesti tai hakutoiminnolla Peppi-oppaalta.

Alla on yhteenvetoja opinto-oppaisiin tehdyistä kurssimuutoksista. Mikäli itselle suoritettavaksi kuuluvat kurssit askarruttavat, on syytä kääntyä omaopettajan tai koulutussuunnittelijan puoleen.

Osa kursseista on kokonaan poistunut koulutusohjelmasta. Ellei niille ole nimetty korvaavaa kurssia, niiden tilalle saa ottaa vastaavantasoisia aineopinto- tai syventäviä kursseja, mutta asiasta on ensin erikseen neuvoteltava koulutussuunnittelijan ja tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa.

Alla olevista linkeistä löydät elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkintorakennekaaviot aloitusvuoden mukaan. Uudet opinto-oppaat löytyvät Peppi-oppaalta ja vanhat tämän sivun alaosasta.

Opintojen rakennekaaviot 2023-2024

Opintojen rakennekaaviot 2022-2023

Opintojen rakennekaaviot 2021-2022

Opintojen rakennekaaviot 2020-2021

Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

Opinto-oppaat

Tuotantotalous

Moodlen työtila TUTA Ohjuriin (itsekirjautuminen) on koottu:

 • tutkinto-ohjelman opinto-oppaat (pdf) v. 2018-2022
 • tekniikan sivuaineet ja suositeltavat kokonaisuudet
 • korvaavuuslistat (opintojaksot ennen vuotta 2015 ja nykyiset vastaavuudet)

Uusimmat opinto-oppaat ovat nähtävillä Pepissä.

Biokemia

LuK -tutkinto biokemiasta

Biokemian LuK-opinnot kestävät kolme vuotta ja maisteriopinnot kaksi vuotta.

Kolmevuotinen biokemian LuK-tutkinto koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

LuK -tutkinto
Biokemian perusopinnot 32 op
Biokemian aineopinnot 56 op
Kypsyysnäyte 0 op
Kemia 20 op
Biologia ja tilastotieto 18 op
Valinnaiset opinnot 48 op
Kieli- ja viestintäopinnot 6 op
Yhteensä vähintään 180 op

Tiedekunnan tavoitteena on tehdä korkealaatuista opetustyötä ja tutkimusta, jonka mahdollistaa erittäin kansainvälinen, asiantunteva tutkimushenkilökunta. Tiedekunnan yhteinen työskentelykieli on englanti, mutta LuK-tutkinnon opetus tapahtuu pääasiassa suomeksi lukuun ottamatta muutamia kursseja, jotka opetetaan englanniksi jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Opinnot on suunniteltu niin, että täysipäiväisesti opiskeleva opiskelija voi suorittaa LuK -tutkinnon kolmessa vuodessa. Pakolliset opinnot järjestetään opintojen alussa ja ne ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelijat valitsevat tulevaisuuden suunnitelmiensa kannalta olennaisia kursseja.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus lähteä opiskelemaan ulkomaille LuK -opintojen aikana kolmannen vuoden keväällä, jolloin ei järjestetä pakollisia kursseja. LuK -tutkinnon voi suorittaa myös kansainvälisellä opiskelijavaihdolla, jolloin opintoihin kuuluu pakollisia kieliopintoja kohdemaan mukaisesti helpottamaan sopeutumista vaihtopaikkaan. Opiskelija voi valita kumman tahansa LuK -tutkinnon ja hänellä on mahdollisuus vaihtaa vapaasti normaalista LuK tutkinnosta kansainvälisen opiskelijavaihdon sisältävään tutkintoon.

Suoritettuaan LuK-tutkinnon opiskelija voi jatkaa suoraan maisteriopinnoilla ilman erillistä hakua.

LuK-tutkinnon ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden syyslukukauden biokemian kurssit (luento-osat) järjestetään Linnanmaan kampuksella. Biokemian kurssien laboratorio-osuudet sekä kaikki muut biokemian kurssit järjestetään Kontinkankaan kampuksella.

Konetekniikka

Opintojen suunnittelu

Konetekniikan tutkinto-ohjelma kouluttaa kandidaatteja, diplomi-insinöörejä sekä näistä tekniikan tohtoreita. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa on kuusi opintosuuntaa: auto- ja työkonetekniikka, koneensuunnittelu, materiaalitekniikka, mekatroniikka ja konediagnostiikka, teknillinen mekaniikka sekä tuotantotekniikka. Näiden lisäksi konetekniikan kandidaatin tutkinnossa voit suuntautua kaivostekniikkaan, minkä jälkeen voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelmaan.

Opiskelija laatii WebOodiin opintojen (sekä kandidaattivaiheen, että diplomi-insinöörivaiheen) alussa HOPSin. HOPS kertoo mitä opintoja henkilökohtaiselle opintopolulle kuuluu. Opintojen suunnittelussa auttavat omaopettajat ja opintoneuvoja.

Opintojen aikataulut 2022 aloittaville opiskelijoille:

tulossa...

Opintojen aikataulut 2021 aloittaneille opiskelijoille:

TkK Konetekniikka 2021-2022.pdf

DI Konetekniikka 2021-2022.pdf

Konetekniikan kandidaatti voi valita DI -vaiheen opintosuunnaksi myös kaivostekniikan. Tässä tapauksessa valmistumisen yhteydessä haetaan siirtoa kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Syksyllä 2018 ja aiemmin aloittaneet konetekniikan kandidaatit, joilla on yhä opinto-oikeus konetekniikan opintoihin, voivat hakeutua DI -opintoihin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmaan rakennustekniikan opintosuunnalle.

Lisätietoa sekä hakulomakkeet tutkinto-ohjelman vaihtoa varten konetekniikan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Uusimmat tutkintorakenteet löytyvät Pepin opinto-oppaalta.

Esimerkiksi:
Erityispedagogiikka KK 2023 alkavat opinnot
Erityispedagogiikka KM 2023 alkavat opinnot
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja KM 2023 alkavat opinnot
(Pedagogiset opinnot sekä erityisopettajan kelpoisuuteen liittyvät opinnot ovat samat kuin 2020-2021 merkityissä rakenteissa alla. Lisäksi uusi opintojakso vaativa monialainen tuki lasketaan pedagogiseksi.)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioiva opettajakoulutus 2, SaVeo -hanke, KM 2022 alkavat opinnot (Excelistä tehty PDF)

Erilliset erityisopettajaopinnot ops 2024-2025

Tutkintorakenteet lukuvuonna 2020-2021 alkaneissa opinnoissa

Erityispedagogiikka KK (Excelistä tehty PDF)
Erityispedagogiikka KM (Excelistä tehty PDF)
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja KM (Excelistä tehty PDF)

Tutkintorakenteet 2017, 2018 ja 2019 alkaneissa opinnoissa

Erityispedagogiikka, KK (Excelistä tehty PDF)
Erityispedagogiikka, KM (Excelistä tehty PDF)
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityispedagogiikan maisteriohjelma, KM (Excelistä tehty PDF)

(Pieniä muutoksia voi olla 2017 tai sitä aiemmin aloittaneilla opintojen ajoitukseen tai pedagogisten määrittelyyn liittyen. Kysy tarvittaessa lisää koulutussuunnittelijalta.)

Muuta tärkeää informaatiota

Erityispedagogiikan ajankohtaisinfo, kevät 2024

Logopedian ja erityispedagogiikan yhteistyöasiakirja (PDF)

Luokanopettaja

Luokanopettajien tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Uusimmat tutkintorakenteet löytyvät Pepin opinto-oppaalta.

Esimerkiksi:
Luokanopettaja (KK) 2023-2024
Luokanopettaja (KM) 2023-2024

Pedagogiset opinnot ovat samat kuin rakenteissa 2020-2021 alla.

Opetussuunnitelman ajoitusmuutos opetussuunnitelmissa 2021 ja 2022 (pdf, lisätty joulukuussa 2022)
Opetussuunnitelmamuutos 2022 aloittaneilla luokanopettajaopiskelijoilla ja monialaisia opintoja sivuaineena tekevillä (pdf, lisätty tammikuussa 2023)

Tutkintorakenteet 2020-2021

Luokanopettaja, KK
Luokanopettaja, KM

Tutkintorakenteet 2017, 2018 ja 2019 alkaneissa opinnoissa

Luokanopettaja, KK
Luokanopettaja, KM
Luokanopettajaksi pätevöittävä maisteriohjelma, KM

Vuosikurssi-infot kevät 2024

Luko 2.vsk:n info, kevät 2024 (PDF)
Luko 3.vsk:n info, kevät 2024 (PDF)

Maisteriksi valmistuvien info 2024 (pdf)

Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatuksen tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Vaihtoehtoisten syventävien opintojen toteutus 2020-2024
Vaihtoehtoisten syventävien opintojen toteutus 2024-2027
Tutkintorakenteet 2023 alkavissa opinnoissa

Musiikkikasvatus, KK
Musiikkikasvatus, KM

Tutkintorakenteet 2022 alkavissa opinnoissa

Musiikkikasvatus, KK
Musiikkikasvatus, KM

Tutkintorakenteet 2021 alkaneissa opinnoissa

Musiikkikasvatus, KK
Musiikkikasvatus, KM


Tutkintorakenteet 2020 alkaneissa opinnoissa

Musiikkikasvatus, KK
Musiikkikasvatus, KM

Tutkintorakenteet 2017-2019 alkaneissa opinnoissa

Musiikkikasvatus, KK
Musiikkikasvatus, KM

Rinnastustaulukot ja siirtymäsäännökset

Musiikkikasvatuksen rinnastustaulukko KK ops 2017-2021
Musiikkikasvatuksen rinnastustaulukko KM ops 2017-2021

Musiikkikasvatuksen rinnastustaulukko - pedagogiset opinnot 2023 alkaen

Musiikkikasvatuksen rinnastustaulukko - vaihtoehtoiset syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot 2024 alkaen

Siirtymäsäännökset 2021

Siirtymäsäännökset 2023

Siirtymäsäännökset 2024

Projektiopintojen muutos valinnaisista syventäviin

Tärkeitä dokumentteja:

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Kasvatustieteen tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

1.8.2021 käynnistyneen Opetus- ja kasvatusalan (3+2) tutkinto-ohjelman kasvatustieteiden suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat ovat viimeinen opiskelijaryhmä, joka voi suorittaa em. tutkinto-ohjelman opinnot valiten pääaineekseen kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian. Kasvatuspsykologian pääaineen opintoja tarjotaan tutkintorakenteen mukaisesti. Mahdollisista opetussuunnitelmamuutoksista tiedotetaan opiskelijoita normaaliin tapaan opiskelijalistoilla.

Kasvatuspsykologian pääaineen siirtyessä 1.8.2022 Oppimistieteiden tutkinto-ohjelman pääaineeksi kasvatuspsykologian opintoihin liittyen kirjataan siirtymäsäännökset, eli tiedot, mitä kasvatuspsykologian opintoja on tarjolla seuraavina lukuvuosina. Siirtymäsäännökset julkaistaan tällä sivulla.

1.8.2022 alkaen käynnistyvän Kasvatustieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden pääaine on kasvatustiede.

Infot

1.vsk:n info 26.2.2024 (PDF)

2.vsk:n info 22.2.2024 (PDF)

3.vsk:n info 27.3.2024 (PDF).

Info maisteriksi valmistumisesta 27.3.2024 (PDF).

Tutkintorakenteet lukuvuonna 2023-2024 alkavissa opinnoissa

Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, KK 2023-2024

Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, KM 2023-2024

Tutkintorakenteet lukuvuonna 2022-2023 alkavissa opinnoissa

Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, KK 2022-2023

Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, KM 2022-2023

Tutkintorakenteet lukuvuonna 2021-2022 alkaneissa opinnoissa
Kandivaiheen tutkintorakenteet

Kasvatustiede, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, KK 2021-2022

Kasvatuspsykologia, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, KK 2021-2022

Maisterivaiheen tutkintorakenteet

Kasvatustiede, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, KM 2021-2022

Kasvatuspsykologia, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, KM 2021-2022

Tutkintorakenteet lukuvuonna 2020-2021 alkaneissa opinnoissa
Kandivaiheen tutkintorakenteet

Kasvatustiede, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, KK 2020-2021

Kasvatuspsykologia, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, KK 2020-2021

Maisterivaiheen tutkintorakenteet

Kasvatustiede, Opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelma, KM 2020-2021

Kasvatuspsykologia, Opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelma, KM 2020-2021

Tutkintorakenteet lukuvuosina 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020 alkaneissa opinnoissa

Kasvatustiede, KK: pääaine kasvatuspsykologia, pääaine kasvatustiede

Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus, KM (Kasvatustiede)
Kasvatuspsykologia, KM

Siirtymäsäännökset ja rinnastustaulukot

Siirtymäsäännökset_Kasvatuspsykologia_Syksy_2023.pdf

Siirtymäsäännökset kasvatustieteiden suuntautumisvaihtoehdossa opsin 2020-2021 tullessa voimaan 1.8.2020 alkaen

Siirtymäsäännökset kasvatustieteiden suuntautumisvaihtoehdossa opsin 2021-2022 tullessa voimaan 1.8.2021 alkaen

Kasvatustieteen kandidaattivaiheen (kasvatustiede, kasvatuspsykologia) rinnastustaulukko ops 2017-2020 ja 2020-2021

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Tutkintorakenteet vuonna 2024 alkaneissa opinnoissa

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma KK 2024-2025 (Excelistä tehty PDF)

Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3v.), Valtakunnallinen monimuotokoulutus, VaMo, varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville KK 2024-2025 (Excelistä tehty PDF)

Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP) KK 2024-2025 (Excelistä tehty PDF)

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma KM 2024-2025 (Excelistä tehty PDF)

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat erilliset opinnot 75 op 2024-2025 (Excelistä tehty PDF)

Tutkintorakenteet vuonna 2023 alkaneissa opinnoissa

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma KK2023-2024 (Excelistä tehty PDF)

Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3v.), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville KK2023-2024 (Excelistä tehty PDF)

​Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3v.), Saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioiva varhaiskasvatuksen opettajakoulutus 2, SaVOpe 2 -hanke​ 2023-2026 (Excelistä tehty PDF)

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma KM2023-2024 (Excelistä tehty PDF)

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat erilliset opinnot 75 op 2023-2024 (Excelistä tehty PDF)

Rinnastustaulukot ja siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännös 2023-2024 KE00AJ75 Asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa (PDF)

Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman työssäoppimisjaksot

Lukuvuonna 2024–2025 varhaiskasvatuksen koulutuksen työssäoppimisjaksoja toteutuu opetussuunnitelmien 2020–2025 mukaisesti. Työssäoppimisjaksot voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaisesti ja työssäoppimisjaksojen ajankohdat:

 • 442450A Varhaiskasvatus pedagogisena toimintaympäristönä (1.vsk) viikot 6–9 ja varaviikkona viikko 10
 • 442451A Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka (2.vsk) viikot 45–46
 • 442194A Varhaiskasvatuksen opettajan kehittyvä asiantuntijuus -opintojakso (3 vsk) viikot 11–18 ja varaviikot 10 ja 19. Lisäksi opintojaksosta järjestetään toinen toteutus syksyllä 2024 Oulun ulkopuolella sijaitsevissa työssäoppimispaikoissa.

Kaikkiin työssäoppimisjaksoihin kuuluu myös muuta opetussuunnitelman mukaista työskentelyä, infoja ja seminaareja.

Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman työssäoppimisen linjaukset 2023-2024 (PDF)

HUOM! Lukuvuoden 2024-2025 työssäoppimisen linjaukset päivitetään tähän elokuussa 2024.

Infot
Syksy 2024

Tähän päivitetään syksyn 2024 opiskelijainfojen ja orientaatioiden materiaali.

Kevät 2024

1.vuosikurssin kevätinfo (PDF)

2.vuosikurssin kevätinfo (PDF)

3.vuosikurssin kevätinfo ja kandiksi valmistumisen info (PDF)

Maisteriksi valmistumisen info, kevät 2024 (PDF)

1000+ 22-ryhmän kevätinfo (PDF)

SaVOpe ryhmän kevätinfo (PDF)

1000+ 23- ryhmän kevätinfo (PDF)

Muut infot

Vinkkejä opiskelijoiden Pepin HOPS-työskentelyyn (PDF)

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin yksikössä annettavan opetuksen tavoitteena on, että sieltä valmistuvat ovat työssään osaavia ja vastuullisia arkkitehtuurikentän toimijoita. Opiskelijoille tarjoutuu jo opintojen aikana mahdollisuuksia osallistua erilaisiin suunnittelukilpailuihin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Arkkitehtuurin tekniikan kandidaatin tutkinnossa (180 op) opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tekniikan kandidaatin tutkinto sisältää kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnalle valmistavia opintoja sekä valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte eli kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakennekaavio 2020-21

Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakennekaavio 2019-20

Arkkitehdin tutkintoon johtava moduulirakenteinen maisteriohjelma (120 op) koostuu opintosuuntien moduuleista, täydentävistä ja syventävistä moduuleista sekä diplomityöstä. Kunkin moduulin (=’korin’) laajuus on 30 op ja sen sisältämät opintojaksot on integroitu yhden lukukauden mittaisiksi studiokursseiksi. Korien sisältämien opintojaksojen luennot ja harjoitustyöt tukevat toisiaan muodostaen siten yhden laajemman kokonaisuuden. Osa arkkitehdin tutkinnon kursseista on integroitu kansainväliseen maisteriohjelmaan (Master's Degree Programme in Architecture) ja ne opetetaan englanniksi. Diplomityö (30 op) on arkkitehdin tutkinnon päättävä henkilökohtainen opinnäytetyö, joka voi olla joko kuvallinen ja suunnitelmapainotteinen tai kirjallinen ja tutkielmapainotteinen. Diplomityö on julkinen opinnäyte, jonka tekijä esittelee arkkitehtuurin yksikön yhteisessä diplomityöseminaarissa. Diplomityöseminaareja järjestetään kahdesti lukukaudessa.

Arkkitehtuurin maisteriohjelma sisältää kolme eri opintosuuntaa:

 1. Yhdyskuntasuunnittelun opintosuunta
 2. Rakennussuunnttelun opintosuunta
 3. Architectural Design –opintosuunta

Arkkitehdin tutkinnon rakennekaavio 2020-21

Arkkitehdin tutkinnon rakennekaavio 2019-20

Lääketieteen tekniikka TtM

See the study guides in Peppi (link above).

Links to the study structures of the international master´s programme in Biomedical Engineering with target degree Master of Health Science (MHSc) below.

Kindly note that the student will follow study guide and structure of the year when she/he has started / will start the studies and the structure is valid for the whole 2-years-period of studies.

Study structure 2022-2024

Study structure 2021-2023

Study structure 2020 - 2022

Study structure 2019 - 2021

Study structure 2018 - 2020

Study structure 2017 - 2019 (Master´s Programme in Biomedical Engineering: Biomechanics and Imaging)

Hyvinvointitekniikka

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma on lakkautettu eikä siihen ole enää sisäänottoa. Koulutusohjelmassa vielä opiskeleva: mikäli tarvitset tietyn (aloitus)lukuvuoden opinto-oppaan rakenteineen, otathan yhteyttä study.medicine(at)oulu.fi tai Eveliina Seppälä eveliina.seppala(at)oulu.fi.

Terveystieteet

Lääketieteellinen tiedekunta
Maisteriohjelmahaku terveystieteiden kandidaatin tutkintoa (3 v + 2 v) suorittaville kevät 2024

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija jatkaa opintoja yhdessä Oulun ylipiston terveystieteiden kolmesta maisteriohjelmasta:


Hoitotiede (pääaine hoitotiede), maksimi sisäänotto 42 % hakijoista
Terveyshallintotiede (pääaine terveyshallintotiede), maksimi sisäänotto 33 % hakijoista
Terveystieteiden opettaja (pääaine hoitotiede), maksimi sisäänotto 25 % hakijoista

Kohderyhmä:
Kevään 2024 maisteriohjelmahakuun voivat osallistuvat ne kandivaiheen opiskelijat, joilla ei ole vielä vahvistettua maisteritutkinto-ohjelmaa ja joilla on edellytykset siirtyä maisterivaiheen opintoihin (kandidaatin tutkinto valmistuu ennen maisteriopintojen alkua) syksyllä 2024.

Kevään 2024 Maisteriohjelmahaun aikataulu:
Haku avautuu 15.4.2024 klo 8 ja päättyy 30.4.2024 klo 15.


Huomioithan, että hakulomake tulee täyttää ja lähettää yhdellä kertaa (hakulomaketta ei voi tallentaa luonnoksena). Hakulomake sulkeutuu 30.4.2024 klo 15.00 ja sen jälkeen hakemuksen lähettäminen ei ole enää mahdollista.

Hakulomake on sulkeutunut.

Valinnan tulokset ilmoitetaan 17.5.2024 mennessä opiskelijasähköpostiin.

Maisteriohjelmahaku toteutetaan kerran lukuvuodessa. Mikäli opiskelija ei osallistu hakuun opetussuunnitelman mukaisessa aikataulussa, haku tapahtuu seuraavalla hakukerralla.

Valintakriteerit:
Maisteriohjelmiin sijoittuminen perustuu ensisijaisesti opiskelijan esittämään prioriteettijärjestykseen. Jokaiselle maisteriohjelmalle on määritelty hakijamäärän pohjalta laskettavat kiintiöt yllä olevia prosenttiosuuksia noudattaen. Kiintiöt pohjautuvat tulevaisuuden arvioon työvoimatarpeesta sekä opetusresursseihin.

Mikäli yhteen tai kahteen maisteriohjelmaan on asetettua kiintiötä enemmän hakijoita, valinta tapahtuu Terveystieteiden aineopintojen 65 op (terveystieteiden opinnot ja tutkimusmenetelmäopinnot) numeraalisesti arvioitavien opintojaksojen keskiarvon perusteella. Suorittamaton opintojakso huomioidaan keskiarvoon arvosanalla 0. Mikäli hakijalla on jokin näistä opintojaksoista hyväksi luettu ilman arvosanaa, niin tätä opintojaksoa ei huomioida keskiarvoa laskettaessa. Jotta hyväksi luettu opintojakso voidaan huomioida maisteriohjelmahaussa keskiarvoon, tulee hyväksilukuhakemus tehdä Pepissä Osaamisen tunnustaminen-järjestelmässä 1.4.2024 mennessä. Mikäli hyväksilukuhakemusta ei ole tehty määräaikaan mennessä, opintojakso huomioidaan keskiarvoa laskettaessa arvosanalla 0.


Mahdollisessa tasapistetilanteessa valinta maisteriohjelmaan perustuu tutkimusmenetelmäopintojen (15 op) keskiarvon perusteella. Mikäli edelleen tasapistetilanne, valitaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Lisätietoa ja kysymykset:
Koulutuspalvelut, study.medicine@oulu.fi
Terveystieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmavastaava Jonna Juntunen
Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Koulutussuunnittelija Saija Kortet

Tutkintorakenteet ja opinto-oppaat vuodesta 2021 alkaen löytyvät Pepistä.

Aiempien vuosien opinto-oppaat.

Hammaslääketiede

Prekliininen vaihe: 1.-2. lukuvuosi (DC1 - DC4)

Kaksi ensimmäistä vuotta hammaslääkärin opinnoissa järjestetään pääsääntöisesti lääkärikoulutuksen kanssa yhdessä. Tämä takaa riittävät lääketieteelliset perustiedot opintojen kliiniseen vaiheeseen. Kahtena ensimmäisenä lukuvuotena järjestetään myös hammaslääketieteeseen johdattavaa opetusta, jonka tavoitteena on syventää tietämystä kasvojen ja suun alueen normaalikehityksestä ja toiminnasta. Lisäksi opetuksessa annetaan perustietoa suun terveyden ylläpidosta ja suusairauksien hoidosta perus- ja erikoissairaanhoidossa.

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Haku kliiniseen vaiheeseen ajoittuu 2. lukuvuoden keväälle (DC4). Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Hammaslääketieteen kandidaatin arvo

Hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, myönnetään hammaslääketieteen kandidaatin arvo (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

Kahden ensimmäisen vuoden opintosuoritukset tarkistetaan kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä toisen lukuvuoden lopussa. Kandidaatin arvo kirjataan automaattisesti kaikille, joilla tässä vaiheessa on kaikki edellytettävät opinnot suoritettuna. Suoritettavaksi edellytettävät hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman kahden ensimmäisen vuoden opinnot voi tarkistaa hammaslääketieteen kliiniseen vaiheeseen siirtymisen hakulomakkeelta. Mikäli opiskelija suorittaa loppuun kahden ensimmäisen vuoden opinnot kevään hakuajan jälkeen, opiskelija ilmoittaa suorituksista study.medicine@oulu.fi osoitteeseen. Kandidaatin arvo kirjataan opintosuoritusten tarkastamisen jälkeen.

Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen

Jokaiselta 2012 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneelta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalta tarkistetaan rikosrekisteriote (rikostaustaote) kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä. Tarkastaminen perustuu 1.1.2012 voimaan tulleeseen ns. SORA -lakiin 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja -lainsäädäntö, kohta §43b). Rikosrekisteriotteiden tarkastuksesta tiedotetaan opiskelijoita erikseen. Lisätietoja tarkastuksesta: study.medicine@oulu.fi. Lisätietoja rikosrekisteriotteesta (rikostaustaote) ja otteen tilaamisesta Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Kliininen vaihe: 3. lukuvuosi- (DC5-)

Hammaslääkärin opintojen kliininen vaihe kestää 3,5 vuotta. Opetus etenee teoriaopintojen kautta työharjoitteisiin ja käytännön perusvalmiudet opetellaan fantom/simulaatio- ja pariharjoitteluna ennen varsinaista potilasharjoittelua. Opinnot koostuvat hammaslääketieteen teoriaopinnoista, fantom- ja simulaatioharjoittelusta, kliinisestä potilasharjoittelusta, syventävien opintojen tutkielmasta ja kypsyysnäytteestä sekä syventävästä harjoittelusta.

Tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227) on tullut osittain voimaan keväällä 2017 ja sen opiskelijoita koskeva 48§ astuu voimaan 1.3.2018. Laki koskee tältä osin opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Säännös kieltää työnantajaa käyttämästä työntekijöitä/harjoittelijoita, joilla ei ole rokotussuojausta, sellaisissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa olevat asiakkaat tai potilaat ovat lääketieteellisin perustein arvioituna alttiita mahdollisten tartuntojen seuraamuksille. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän tai työharjoittelussa olevan on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

Tartuntatautilain 48§ mukaan opiskelijalla tulee olla:

 • rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotus influenssaa vastaan
 • rokotus hinkuyskää vastaan, jos hän hoitaa alle 12 kuukauden ikäisiä

Yhteistyökumppanimme - yliopistosairaala, muut keskussairaalat, terveyskeskukset ja terveydenhuollon alan yksiköt - tulevat kukin omalla tavallaan varmistamaan, että opetus ja harjoittelu sujuu lain vaatimusten mukaisesti. Opiskelija on velvollinen selvittämään kunkin harjoittelupaikan voimassaolevat käytännöt.

YTHS hoitaa asiaan liittyviä käytännön järjestelyjä yhdessä koulutussuunnittelijoiden ja kurssien isäntien kanssa. Tarvittavista rokoteohjelmista ja -aikatauluista annetaan erillisiä vuosikurssikohtaisia ohjeita lukuvuosien aloitus-infoissa.

Tutkintorakenteet

Psykologia

Psykologian tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Tutkintorakenteet lukuvuosittain
Tarkennetut osaamisen tunnistamisen periaatteet psykologian tutkinto-ohjelmassa

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan liite 2023 yliopiston osaamisen tunnistamisen linjauksiin (pdf)

Psykologian tutkinto-ohjelman siirtymäsäännökset

Psykologian tutkinto-ohjelman siirtymäsäännökset 1.8.2024

Oppimistieteet

Oppimistieteiden tutkintorakenteet, infoja sekä opetussuunnitelmiin liittyviä dokumentteja

Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma käynnistyy kandidaattivaiheen opinnoilla ensimmäistä kertaa 1.8.2022. Maisterivaiheen opintojen ajoitussuunnitelma on alustava ja tulee tarkentumaan.

Tutkintorakenteet lukuvuosittain

Aineenopettajakoulutus


Oulun yliopistossa aineenopettajakoulutus toteutetaan eri tiedekuntien yhteistyönä. Aineenopettaja on sekä oman tieteenalansa että oppimisen ja opettamisen asiantuntija.

Aineenopettajakoulutuksen pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset pedagogiset ja ainedidaktiset valmiudet toimia tulevaisuuden erilaisissa kasvatus- ja koulutusyhteisöissä. Tutkimusperustaiset opinnot edistävät opettajaidentiteetin kehittymistä, opettajan työn moninaisen luonteen tiedostamista sekä vuorovaikutuksen ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen ymmärtämistä.

Hakuväyliä aineenopettajakoulutukseen on useita:

 • haku opettajankoulutukseen Opintopolun yhteishaussa
 • haku tutkinto-opintojen alettua (humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkinto-opiskelijat)
 • haku erillisiin aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin (valmistumisen jälkeen)

Kaikissa hakuväylissä on vuosittain päivittyvät omat valintaperusteensa.

Aineenopettajan kelpoisuuksista ja työllistymisestä:

Aineenopettajaksi opiskeleva suorittaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaiset opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen opinnot.

Perusopetuksen ja lukion opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998):

Kelpoisuuden tuottavista opinnoista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004):

Aineenopettaja voi työllistyä myös muihin koulutussektorin tehtäviin, kuten suunnittelijaksi tai asiantuntijaksi opintohallinnon tehtäviin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • koulutussuunnittelija
 • tutkija
 • asiantuntija
 • kouluttaja

Opintojen valmistuminen ja todistukset:

Kun kelpoisuuden tuottavat opinnot on suoritettu osana kandidaatin ja maisterin tutkintoja, opiskelija saa maisterin tutkintotodistukseensa maininnan kelpoisuudesta ja opetettavista aineista. Jos kelpoisuuden tuottavat ja opetettavan aineen opinnot on suoritettu erillisellä opiskeluoikeudella, opinnoista tulee pyytää erikseen todistus koulutuksen lähipalveluista (ks. Yhteystiedot alla). Todistusten toimitusaika on enintään 4 viikkoa. Todistuspyynnössä tulee aina kertoa selkeästi

 • opintokokonaisuus mistä erillistä todistusta pyydetään
 • oma nimi, todistuksen toimitusosoite ja puhelinnumero
 • todistuksen toimitustapa (postitus tai nouto)

Ennen todistuspyyntöä kaikkien opintojen tulee näkyä suoritettuina Pepissä. Sama pyyntökäytänne ja toimitusaika koskee myös opetettavan aineen vastaavuustodistuksia.

Lisätietoa hakemisesta, opinnoista ja todistuksista:

Tärkeitä dokumentteja:

Aineenopettajakoulutuksen rinnastustaulukko

 • Ajankohtaista lukuvuoden 2023-2024 opintojen aikatauluista


Aineenopettajakoulutuksen opetussuunnitelman ja aikataulujen julkaisemisessa Pepissä on haasteita ja niitä yritetään parhaillaan korjata.

Syksyn 2023 opetus alkaa viikolla 35 ja jokaisella ryhmällä on opetusta useampana päivänä jo ensimmäisellä viikolla.

28.8.2023 klo 10:15-10:45 Aineenopettajakoulutuksen aloitusinfo (tilana IT115)

28.8.2023 klo 12:15-13:45 Ainedidaktiikka (050120A-3003) aloitusluento (tilana IT115)


Aineenopettajakoulutus, LuTK

Oulun yliopistossa aineenopettajakoulutus toteutetaan eri tiedekuntien yhteistyönä. Aineenopettaja on sekä oman tieteenalansa että oppimisen ja opettamisen asiantuntija.

Aineenopettajakoulutuksen pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset pedagogiset ja ainedidaktiset valmiudet toimia tulevaisuuden erilaisissa kasvatus- ja koulutusyhteisöissä. Tutkimusperustaiset opinnot edistävät opettajaidentiteetin kehittymistä, opettajan työn moninaisen luonteen tiedostamista sekä vuorovaikutuksen ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen ymmärtämistä.

Hakuväyliä aineenopettajakoulutukseen on useita:

 • haku opettajankoulutukseen Opintopolun yhteishaussa
 • haku tutkinto-opintojen alettua (humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkinto-opiskelijat)
 • haku erillisiin aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin (valmistumisen jälkeen)

Kaikissa hakuväylissä on vuosittain päivittyvät omat valintaperusteensa.

Aineenopettajan kelpoisuuksista ja työllistymisestä:

Aineenopettajaksi opiskeleva suorittaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaiset opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen opinnot.

Perusopetuksen ja lukion opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998):

Kelpoisuuden tuottavista opinnoista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004):

Aineenopettaja voi työllistyä myös muihin koulutussektorin tehtäviin, kuten suunnittelijaksi tai asiantuntijaksi opintohallinnon tehtäviin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • koulutussuunnittelija
 • tutkija
 • asiantuntija
 • kouluttaja

Opintojen valmistuminen ja todistukset:

Kun kelpoisuuden tuottavat opinnot on suoritettu osana kandidaatin ja maisterin tutkintoja, opiskelija saa maisterin tutkintotodistukseensa maininnan kelpoisuudesta ja opetettavista aineista. Jos kelpoisuuden tuottavat ja opetettavan aineen opinnot on suoritettu erillisellä opiskeluoikeudella, opinnoista tulee pyytää erikseen todistus koulutuksen lähipalveluista (ks. Yhteystiedot alla). Todistusten toimitusaika on enintään 4 viikkoa.

Todistuspyynnössä tulee aina kertoa selkeästi

 • opintokokonaisuus mistä erillistä todistusta pyydetään,
 • oma nimi, todistuksen toimitusosoite ja puhelinnumero sekä
 • todistuksen toimitustapa (postitus tai nouto).

Ennen todistuspyyntöä kaikkien opintojen tulee näkyä suoritettuina Pepissä. Sama pyyntökäytänne ja toimitusaika koskee myös opetettavan aineen vastaavuustodistuksia.

Lisätietoa hakemisesta, opinnoista ja todistuksista:
study.science@oulu.fi

Ajankohtaista lukuvuoden 2023-2024 opintojen aikatauluista:

Syksyn 2023 opetus alkaa viikolla 35 ja jokaisella ryhmällä on opetusta useampana päivänä jo ensimmäisellä viikolla.

28.8.2023 klo 10:15-10:45 Aineenopettajakoulutuksen aloitusinfo (tila IT115)

28.8.2023 klo 12:15-13:45 Ainedidaktiikka (050120A-3003) aloitusluento (tila IT115)

Tarkemmat aikataulut julkaistaan Pepissä kevään aikana.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Oulun yliopistossa aineenopettajakoulutus toteutetaan eri tiedekuntien yhteistyönä. Aineenopettaja on sekä oman tieteenalansa että oppimisen ja opettamisen asiantuntija.

Aineenopettajakoulutuksen pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset pedagogiset ja ainedidaktiset valmiudet toimia tulevaisuuden erilaisissa kasvatus- ja koulutusyhteisöissä. Tutkimusperustaiset opinnot edistävät opettajaidentiteetin kehittymistä, opettajan työn moninaisen luonteen tiedostamista sekä vuorovaikutuksen ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen ymmärtämistä.

Hakuväyliä aineenopettajakoulutukseen on useita:

 • haku opettajankoulutukseen Opintopolun yhteishaussa
 • haku tutkinto-opintojen alettua (humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkinto-opiskelijat)
 • haku erillisiin aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin (valmistumisen jälkeen)

Kaikissa hakuväylissä on vuosittain päivittyvät omat valintaperusteensa.

Aineenopettajan kelpoisuuksista ja työllistymisestä:

Aineenopettajaksi opiskeleva suorittaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaiset opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen opinnot.

Perusopetuksen ja lukion opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998):

Kelpoisuuden tuottavista opinnoista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004):

Aineenopettaja voi työllistyä myös muihin koulutussektorin tehtäviin, kuten suunnittelijaksi tai asiantuntijaksi opintohallinnon tehtäviin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • koulutussuunnittelija
 • tutkija
 • asiantuntija
 • kouluttaja

Opintojen valmistuminen ja todistukset:

Kun kelpoisuuden tuottavat opinnot on suoritettu osana kandidaatin ja maisterin tutkintoja, opiskelija saa maisterin tutkintotodistukseensa maininnan kelpoisuudesta ja opetettavista aineista. Jos kelpoisuuden tuottavat ja opetettavan aineen opinnot on suoritettu erillisellä opiskeluoikeudella, opinnoista tulee pyytää erikseen todistus koulutuksen lähipalveluista (ks. Yhteystiedot alla). Todistusten toimitusaika on enintään 4 viikkoa.

Todistuspyynnössä tulee aina kertoa selkeästi

 • opintokokonaisuus mistä erillistä todistusta pyydetään,
 • oma nimi, todistuksen toimitusosoite ja puhelinnumero sekä
 • todistuksen toimitustapa (postitus tai nouto).

Ennen todistuspyyntöä kaikkien opintojen tulee näkyä suoritettuina Pepissä. Sama pyyntökäytänne ja toimitusaika koskee myös opetettavan aineen vastaavuustodistuksia.

Lisätietoa hakemisesta, opinnoista ja todistuksista:
study.science@oulu.fi

Ajankohtaista lukuvuoden 2023-2024 opintojen aikatauluista:

Syksyn 2023 opetus alkaa viikolla 35 ja jokaisella ryhmällä on opetusta useampana päivänä jo ensimmäisellä viikolla.

28.8.2023 klo 10:15-10:45 Aineenopettajakoulutuksen aloitusinfo (tila IT115)

28.8.2023 klo 12:15-13:45 Ainedidaktiikka (050120A-3003) aloitusluento (tila IT115)

Tarkemmat aikataulut julkaistaan Pepissä kevään aikana.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Oulun yliopistossa aineenopettajakoulutus toteutetaan eri tiedekuntien yhteistyönä. Aineenopettaja on sekä oman tieteenalansa että oppimisen ja opettamisen asiantuntija.

Aineenopettajakoulutuksen pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset pedagogiset ja ainedidaktiset valmiudet toimia tulevaisuuden erilaisissa kasvatus- ja koulutusyhteisöissä. Tutkimusperustaiset opinnot edistävät opettajaidentiteetin kehittymistä, opettajan työn moninaisen luonteen tiedostamista sekä vuorovaikutuksen ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen ymmärtämistä.

Hakuväyliä aineenopettajakoulutukseen on useita:

 • haku opettajankoulutukseen Opintopolun yhteishaussa
 • haku tutkinto-opintojen alettua (humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkinto-opiskelijat)
 • haku erillisiin aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin (valmistumisen jälkeen)

Kaikissa hakuväylissä on vuosittain päivittyvät omat valintaperusteensa.

Aineenopettajan kelpoisuuksista ja työllistymisestä:

Aineenopettajaksi opiskeleva suorittaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaiset opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen opinnot.

Perusopetuksen ja lukion opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998):

Kelpoisuuden tuottavista opinnoista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004):

Aineenopettaja voi työllistyä myös muihin koulutussektorin tehtäviin, kuten suunnittelijaksi tai asiantuntijaksi opintohallinnon tehtäviin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • koulutussuunnittelija
 • tutkija
 • asiantuntija
 • kouluttaja

Opintojen valmistuminen ja todistukset:

Kun kelpoisuuden tuottavat opinnot on suoritettu osana kandidaatin ja maisterin tutkintoja, opiskelija saa maisterin tutkintotodistukseensa maininnan kelpoisuudesta ja opetettavista aineista. Jos kelpoisuuden tuottavat ja opetettavan aineen opinnot on suoritettu erillisellä opiskeluoikeudella, opinnoista tulee pyytää erikseen todistus koulutuksen lähipalveluista (ks. Yhteystiedot alla). Todistusten toimitusaika on enintään 4 viikkoa. Todistuspyynnössä tulee aina kertoa selkeästi

 • opintokokonaisuus mistä erillistä todistusta pyydetään
 • oma nimi, todistuksen toimitusosoite ja puhelinnumero
 • todistuksen toimitustapa (postitus tai nouto)

Ennen todistuspyyntöä kaikkien opintojen tulee näkyä suoritettuina Pepissä. Sama pyyntökäytänne ja toimitusaika koskee myös opetettavan aineen vastaavuustodistuksia.

Lisätietoa hakemisesta, opinnoista ja todistuksista:

Ajankohtaista lukuvuoden 2023-2024 opintojen aikatauluista:

Syksyn 2023 opetus alkaa viikolla 35 ja jokaisella ryhmällä on opetusta useampana päivänä jo ensimmäisellä viikolla.

28.8.2023 klo 10:15-10:45 Aineenopettajakoulutuksen aloitusinfo (tila IT115)

28.8.2023 klo 12:15-13:45 Ainedidaktiikka (050120A-3003) aloitusluento (tila IT115)

International Business Management (BSc EBA)

Tämän kansainvälisen ohjelman opetuskieli on englanti. Valitse englanninkielisestä Sinulle-sisällöstä International Business Management (BSc) .

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Opintojen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutus sisältää neljä ydinteemaa: kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen teoriat ja konseptit, organisaatiosovellukset, johtajana toimimisen sekä oman näkemyksen kansainvälisenä johtajana.

KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2024-2025 (pdf)
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2023-2024 (pdf)
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2022-2023 (pdf)
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2021-2022 (pdf)
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2020-2021 (pdf)
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2019-2020 (pdf)
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tutkintorakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020 (pdf)

International Master´s degree programme in International Business Mangement

Kansainväliset kaksoistutkinnot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan kansainvälisiä kaksoistutkintoja maisteriopintojensa aikana.

KEDGE Business School, Ranska

Kaksoistutkinto on tarkoitettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteritutkinnon opiskelijoille. Kaksoistutkinnossa maisterivaiheen 1. lukuvuosi ja kesä opiskellaan Oulussa ja 2. lukuvuosi suoritetaan Bordeaux’n kampuksella Ranskassa, sisältäen verkko-opintoina loppuun suoritettavan pro gradu -tutkielman. Kolmannen vuoden syksynä opiskelijat suorittavat työharjoittelun Ranskassa tai ulkomailla. Suoritettuaan opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään maisterin tutkinto molemmista yliopistoista. Kaksoistutkintoon haetaan maisteriopintojen 1. lukuvuoden keväällä.

Seuraava haku kaksoistutkintoon on avoinna 2.-5.4.2024 lukuvuoden 2024-2025 opintoihin KEDGE Business Schoolissa. Hakukuulutuksessa kerrotaan tarkemmat ohjeet ja vaatimukset kaksoistutkinto-ohjelmaan. Tutustu myös kaksoistutkinto-ohjelman esitteeseen. Lisätietoa: study.business@oulu.fi.

Laskentatoimi (KTM)

Laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa kansainvälisen tason tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laskentatoimen opintojen tarkoituksena on tuottaa opiskelijoilleen laajat valmiudet laskentatoimen moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Laskentatoimen tutkinto-ohjelmalla on läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla ja se kantaa hedelmää - ohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti. Laskentatoimen maisteriohjelmassa perehdytään sekä ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) että johdon laskentatoimeen (management accounting).

Laskentatoimen opintojen aikana voi suorittaa Tilintarkastustutkintojen edellyttämät opinnot (HT- ja JHT -tutkinnot).

KTM Laskentatoimi tutkintorakennekaavio 2021-2022 (pdf)
KTM Laskentatoimi +2 tutkintorakennekaavio 2021-2022 (pdf)
KTM Laskentatoimi tutkintorakennekaavio 2020-2021 (pdf)
KTM Laskentatoimi +2 tutkintorakennekaavio 2020-2021 (pdf)
KTM Laskentatoimi tutkintorakennekaavio 2019-2020 (pdf)
KTM Laskentatoimi +2 tutkintorakennekaavio 2019-2020 (pdf)
KTM Laskentatoimi rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020 (pdf)

International Master´s degree programme in Financial and Management Accounting

Kansainväliset kaksoistutkinnot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan kansainvälisiä kaksoistutkintoja maisteriopintojensa aikana.

Pforzheim University, Saksa

Kaksoistutkinto on tarkoitettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen maisteritutkintojen opiskelijoille. Kaksoistutkinnossa maisterivaiheen 1. lukuvuosi opiskellaan Oulussa ja 2. lukuvuosi Pforzheimissa, Saksassa. Suoritettuaan tutkintorakenteen mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään maisterin tutkinto molemmista yliopistoista. Kaksoistutkintoon haetaan maisteriopintojen 1. vuoden keväällä. Seuraava haku kaksoistutkintoon on avoinna 2.-5.4.2024 lukuvuoden 2024-2025 opintoihin Pforzheimissa. Hakukuulutuksessa kerrotaan tarkemmat ohjeet ja vaatimukset kaksoistutkinto-ohjelmaan. Lisätietoa: study.business@oulu.fi.

Markkinointi (KTM)

Markkinoinnin maisteriohjelman painopisteenä ovat yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Markkinointi tieteenä tutkii markkinoiden toimintaa, kuten tuotteiden vaihdantaa, asiakas- ja partnerisuhteita ja markkinoiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Markkinoinnin opinnoissa voit kehittää asiantuntemustasi markkinoinnin peruskysymyksissä, kuten kampanjasuunnittelussa tai brändäyksessä, mutta myös perehtyä yritysten osto- ja logistisiin toimintoihin ja liiketoiminnan digitalisoitumiseen osana muuttuvaa globaalia markkinaa.

KTM Markkinointi tutkintorakennekaavio 2021-2022 (pdf)
KTM Markkinointi tutkintorakennekaavio 2020-2021 (pdf)
KTM Markkinointi tutkintorakennekaavio 2019-2020 (pdf)
KTM Markkinointi tutkintorakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020 (pdf)

International Master´s degree programme in Marketing

Kansainväliset kaksoistutkinnot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan kansainvälisiä kaksoistutkintoja maisteriopintojensa aikana.

KEDGE Business School, Ranska

Kaksoistutkinto on tarkoitettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteritutkinnon opiskelijoille. Kaksoistutkinnossa maisterivaiheen 1. lukuvuosi ja kesä opiskellaan Oulussa ja 2. lukuvuosi suoritetaan Bordeaux’n kampuksella Ranskassa, sisältäen verkko-opintoina loppuun suoritettavan pro gradu -tutkielman. Kolmannen vuoden syksynä opiskelijat suorittavat työharjoittelun Ranskassa tai ulkomailla. Suoritettuaan opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään maisterin tutkinto molemmista yliopistoista. Kaksoistutkintoon haetaan maisteriopintojen 1. lukuvuoden keväällä.

Seuraava haku kaksoistutkintoon on avoinna 2.-5.4.2024 lukuvuoden 2024-2025 opintoihin KEDGE Business Schoolissa. Hakukuulutuksessa kerrotaan tarkemmat ohjeet ja vaatimukset kaksoistutkinto-ohjelmaan. Tutustu myös kaksoistutkinto-ohjelman esitteeseen. Lisätietoa: study.business@oulu.fi.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Liiketoiminta-analytiikan maisteriohjelma tarjoaa sekä vahvan teoreettisen että menetelmällisen pohjan dataan perustuvalle analytiikalle ja sen sovelluksille. Ohjelma painottuu analytiikkaan päätöksentekoa ja liiketoiminnan ja talouden johtamista varten. Siihen sisältyy luentojen ja ryhmä- ja itseopiskelun lisäksi harjoitteita ja laaja analytiikan projektityö.

Liiketoiminta-analytiikka maisteriohjelman vastuuhenkilö on Timo Koivumäki ja se toteutetaan kansainvälisenä maisteriohjelmana.

Liiketoiminta-analytiikan tutkintorakennekaavio 2021-2022

International Master´s degree programme in Business Analytics

Rahoitus (KTM)

Rahoituksen maisteriohjelma tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksen tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa rahoitusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

KTM Rahoitus tutkintorakennekaavio 2021-2022
KTM Rahoitus tutkintorakennekaavio 2020-2021
KTM Rahoitus tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTM Rahoitus tutkintorakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

International Master´s degree programme in Finance

Kansainväliset kaksoistutkinnot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan kansainvälisiä kaksoistutkintoja maisteriopintojensa aikana.

HEC Management School, University of Liège, Belgia

Kaksoistutkinto on tarkoitettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen maisteritutkinnon opiskelijoille. Kaksoistutkinnossa maisterivaiheen 1. lukuvuosi opiskellaan Oulussa ja 2. lukuvuosi Liègessä, Belgiassa. Suoritettuaan Liège-Oulu kaksoistutkinnon opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään maisterin tutkinto molemmista yliopistoista. Kaksoistutkintoon haetaan rahoituksen maisteriopintojen 1. vuoden keväällä. Seuraava haku kaksoistutkintoon on avoinna 2.-5.4.2024 lukuvuoden 2024-2025 opintoihin Liègessä. Lisätietoa: study.business@oulu.fi.

Taloustiede (KTM)

Taloustieteen maisteriohjelma antaa opiskelijalle vahvan taloustieteen teoria- ja menetelmäosaamisen. Taloustieteen opinnoissa uutta ymmärrystä rakennetaan aiemmin opitun pohjalta. Opintoihin kuuluu luentojen ohella laskuharjoituksia, harjoitustöitä ja esseitä. Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen on myös olennainen osa opintoja.

KTM Taloustiede tutkintorakennekaavio 2021-2022
KTM Taloustiede tutkintorakennekaavio 2020-2021
KTM Taloustiede tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTM Taloustiede tutkintorakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

International Master´s degree programme in Economics

Kauppatieteet KTM

Löydät ohjelmakohtaista tietoa valitsemalla Sinulle - sisällöstä oma pääaineesi.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)
Laskentatoimi (KTM)
Liiketoiminta-analytiikka (KTM)
Markkinointi (KTM)
Rahoitus (KTM)
Taloustiede (KTM)

Kauppatieteet KTK

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) -tutkintoon johtavan koulutusohjelman tavoite on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekanismit ja prosessit. Ohjelmassa keskeistä on (1) antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista, (2) tutustuttaa opiskelijat erilaisiin yritysympäristöihin ja liiketoiminnan haasteisiin sekä (3) toteuttaa projekteja, joissa opiskelijat ratkaisevat liiketoiminnallisia ongelmia ja hyödyntävät osaamistaan.

KTK-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op), johon sisältyy kaikille yhteiset opinnot (35 op), pääaineen opinnot (120 op) ja sivuaineen opinnot (25 op). Tutkinnon pääaine on kauppatieteet, johon sisältyy opintoja taloustieteestä, rahoituksesta, laskentatoimesta, kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja markkinoinnista. Kaikki opiskelijat suorittavat samat pääaineen kurssit. Kauppatieteiden pääaineopinnot muodostavat neljä opintokokonaisuutta (moduulia), joiden tavoitteena on ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen. Moduulirakenne on kuvattu KTK-tutkinnon moduulirakennekaaviossa (pdf).

Opetuksessa käytettävä kieli on pääosin suomi, noin neljäsosa opinnoista järjestetään englanniksi.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on Tuija Lämsä.

KTK-tutkintorakennekaavio 2022-2023 (pdf)
KTK-tutkintorakennekaavio 2022-2023, väyläopinnot suorittaneille (pdf)
KTK-tutkintorakennekaavio 2021-2022 (pdf)
KTK-tutkintorakennekaavio 2021-2022, väyläopinnot suorittaneille (pdf)
KTK tutkintorakennekaavio 2020-2021 (pdf)
KTK tutkintorakennekaavio 2020-2021, väyläopinnot suorittaneille (pdf)
KTK tutkintorakennekaavio 2019-2020 (pdf)
KTK tutkintorakennekaavio 2018-2019 (pdf)

Kauppatieteiden maisterin tutkinto-ohjelmat

Opiskelijat valitaan maisterivaiheen tutkinto-ohjelmiin joko kandidaattivaiheen lopussa järjestettävässä pääainehaussa tai erillisten maisterihakujen kautta (kauppakorkeakoulun ulkopuoliset hakijat). Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu oman pääaineen opintoja. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa. Maisterivaiheen opinnoissa kieli on pääosin englanti, opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi. Löydät tarkempaa tietoa maisteriohjelmien sisällöistä pääaineen mukaisista Sinulle - sisällöistä.

Kauppatieteiden maisteriohjelmien vastuuhenkilönä toimii Marika Iivari, lukuunottamatta liiketoiminta-analytiikkaa, jonka vastuuhenkilönä toimii Timo Koivumäki.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.