Tieteiden ja aatteiden historia

Tervetuloa Tieteiden ja aatteiden historian sivuille!

Oppiaineen esittelyvideo löytyy täältä.

Suomessa tieteiden ja aatteiden historiaa voi opiskella pääaineena ainoastaan täällä Oulun yliopistossa.

Opiskelijoille tieteiden ja aatteiden historia tarjoaa:

- laajan tietämyksen eri tieteenalojen ja tieteellisen ajattelun historiasta ja toisaalta aatteiden, uskomusten ja ylipäänsä ajattelun historiasta. Pääaineen lisäksi opiskelijalle on tarjolla useita vapaasti valittavia sivuainekokonaisuuksia. Suosittuja sivuaineita ovat mm. filosofia, historia, kauppatieteet, sosiologia, viestintä, vieraat kielet ja kulttuuriantropologia.
- monipuolisia työelämävalmiuksia esimerkiksi opettajille, arkisto- ja museoalan työntekijöille, viestintäalan ja sisällöntuotannon ammattilaisille, politiikan, kulttuurin ja hallinnon aloille, järjestökentälle sekä tutkijoille
- mahdollisuuden lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon joustavasti opintojen eri vaiheissa

Tieteiden ja aatteiden historiassa on nimensä mukaisesti kaksi pääsuuntausta. Aatteiden historia tutkii menneisyyden ihmisten uskomuksia, toiveita ja pelkoja – sitä, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Aatteiden historian tutkimuskenttään kuuluvat myös erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi.

Tieteiden historia puolestaan selvittää, miten käsitys tieteellisyydestä on aikojen kuluessa muuttunut ja miten tiedettä on eri aikoina harjoitettu. Tieteiden historia tutkii myös, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty "tieteellisenä" ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Oulussa tutkitaan erityisesti lääketieteen, mielenterveyden (ja hulluuden) historiaa sekä evoluutioteorioiden historiaa ja 1600–1700-lukujen tieteellisiä murroksia.

Oppiaineessa on kaksi professoria, yliopistotutkija ja kaksi yliopistonlehtoria. Lisäksi oppiaineessa työskentelee 2-3 tohtoritutkijaa. Väitöskirjantekijöitä on vuonna 2020 kahdeksan ja uusia maistereita valmistuu vuosittain noin kymmenen.

Lukuvuonna 2020-2021 on tarjolla luentokursseja mm. epidemioiden ja pandemioiden historiasta, poliittisista aatteista ja kiistoista Yhdysvalloissa sekä tieteen ja uskonnon suhteista.

***************

POSTIOSOITE:
Tieteiden ja aatteiden historia
PL 1000
90014 Oulun yliopisto

(Image on this page is a copper plate print by Andreas Cellarius, published in Harmonia Macrocosmica [1660], a star atlas written by Cellarius and depicting the world systems of Claudius Ptolemy, Nicolaus Copernicus and Tycho Brahe. From Wikimedia Commons.)