Valmistuminen kandidaatiksi

Kandidaatin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto noin 3 vuotta. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan pääaineen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sekä sivuaine- ja valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuuluu kandidaatintutkielma, joka suoritetaan yleensä kolmantena opiskeluvuonna.

Kun kandivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija voi hakea valmistumista ja tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä.

Tyypillisesti korkeakoulujen yhteishaussa opiskelija saa opinto-oikeuden suoraan kandidaatin- ja maisteritutkintoon. Tämä tarkoittaa, että kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelija voi suoraan jatkaa maisterivaiheen opintoihin. Poikkeuksia ovat farmaseutin ja lastentarhaopettajan koulutukset, joissa opinto-oikeus saadaan vain alempaan korkeakoulututkintoon, sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmat, joissa alempaa korkeakoulututkintoa ei suoriteta. 

Huom! Lääketieteen kandidaatti tarkoittaa harjoittelijaa, joka on suorittanut tutkinnostaan vähintään kahden vuoden opinnot.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Näiden tutkintojen anomiseen liittyvät vaiheet on listattu alla.  Katso FT-todistuksen anomiseen liittyvä ohjeistus Oulun yliopiston tutkijakoulun sivulta www.oulu.fi/tutkijakoulu

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös ke 18.12.2019.

 

 1. Päivitä EHOPS (tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS) ja tarkista samalla, että kaikista tutkintoon tulevista opinnoista on merkintä opintorekisterissäsi. Mikäli suoritusmerkintä/-merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu. BMTK:lla ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin (kaisa.tuominen(at)oulu.fi).  Muiden tiedekuntien koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.  Kun kaikki opinnot ovat kasassa, lähetä EHOPS:si hyväksyttäväksi Jari Heikkiselle.
 2. Pyydä sivuaineiden koostaminen (= kurssit, jotka haluat sisällyttää sivuainekokonaisuuteen) sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt => esim. kemia ja biologia: stydy.science(at)oulu.fi. Sivuainemerkintää pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan.
  Kieli- ja viestintäopinnot koostetaan BMTK:ssa  (study.fbmm(at)oulu.fi).
 3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPS:n mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) koostetaan omassa tiedekunnassa (study.fbmm(at)oulu.fi).
 4. Varmista myös, että tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä (https://osat.oulu.fi/) ja lähetä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Varmista että lähetys  onnistui. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä: BMTK_osat-tutkintoanomusmalli.pdf
   Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, ota talteen ruudun kuvakaappaus, jos mahdollista ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Lähetä se OSAT-järjestelmän neuvonta- ja tukiosoitteeseen osat(at)oulu.fi.

Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi. Todistuksen voit noutaa lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (Aapistie 7A, 2. krs, K201). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat. Todistus lähetetään kirjaamattomana kirjeenä ja opiskelijan omalla vastuulla.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki edellisen publiikin jälkeen valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit ja  filosofian maisterit. Syyslukauden 2019 publiikki järjestetään 18.12. Kaisa Tuominen lähettää erillisen kutsun 18.12. tai sitä ennen valmistuville.

HUOM! Opintotukisäännöt, jos otat todistuksesi ennen kuun 18. päivää

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen voidaan käsitellä opiskelijaa kohden vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL-tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Mikäli anomuksessa ja / tai sen liitteissä esiintyy puutteita, niin todistuksen myöntö saattaa siirtyä myöhäisempään myöntöpäivään.

 

 

 

 

Kun opinnot ovat mielestäsi valmiit, sinun on tarkastettava, että opinnot vastaavat Oodissa olevaa hyväksyttyä HOPSia. Jos poikkeamia on, ole yhteydessä opintoneuvojaan. Tarvittaessa HOPS päivitetään. 

Tutkintohakemus tehdään kuin kaikki opintosuoritukset ovat Oodissa kirjautuneena. Tee tutkintohakemus osat.oulu.fi-palvelussa. Vastaa OSAT:ssa aina kun mahdollista "kts. HOPS". Älä erittele opintopisteitä tai nimeä opinto-kokonaisuuksia, ne ovat kaikki hyväksytyssä HOPSissa, joka on liitettävä hakemukseen.

Lähetä tutkintohakemus osat.oulu.fi osoitteesta viimeistään viikkoa ennen kuun vaihdetta.

Jokainen kandidaatti  vastaa Kandipalautteeseen. Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta).Valmistuneet kandidaatit voivat osallistua kesäkuun ja joulukuun publiikkeihin, valmistumisjuhliin. Lisätietoa publiikista.

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia  järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

SYYSLUKUKAUDEN 2019 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.8.2019
 • 30.9.2019
 • 31.10.2019
 • 30.11.2019
 • 31.12.2019

30.11. mennessä valmistuneet voivat osallistua syyslukukauden publiikkitilaisuuteen tiistaina 17.12.2019 (tarkempi kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)

KEVÄTLUKUKAUDEN 2020 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.1.2020
 • 29.2.2020
 • 31.3.2020
 • 30.4.2020
 • 31.5.2020
 • 30.6.2020
 • 31.7.2020

31.5. mennessä valmistuneet voivat osallistua kevätlukukauden publiikkitilaisuuteen keskiviikkona 17.6.2020 (tarkempi kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Valmistujan muistilista (kandidaatti):

 • Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, huolehdi, että myös kypsyysnäytteesi tulee hyväksytyksi valmistumisaikataulun mukaisesti
 • Kun tutkintoon vaaditut opinnot ovat valmiina, tarkistuta opintosi ja pyydä tarvittavat opintokokonaisuuksien koostamiset (pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet). Tämän voit tehdä laittamalla asiasta pyynnön osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi  Tarvittaessa voit käydä myös henkilökohtaisesti koulutuksen lähipalvelupisteessä.
 • Kun tutkielmasi ja kypsyysnäytteesi on hyväksytty, opinnot tarkistettu ja opintokokonaisuudet koostettu, täytä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Huolellisesti täytetty tutkintohakemus nopeuttaa käsittelyä.
 • Lähettämisen jälkeen hakemus näkyy sinulle OSATissa ’Käsittelyssä’- tilassa. Sen jälkeen kun hakemuksen tilaksi on muuttunut 'Kirjattu' todistus on valmis ja hakemuksessa ilmoittamasi toimitustavan mukaan se joko postitetaan sinulle tai voit tulla noutamaan sen koulutuksen lähipalvelupisteestä. Myös hakemuksessa etukäteen nimeämäsi asiamies voi noutaa todistuksen.  Todistuksen toimitusaika on maksimissaan kolme viikkoa valmistumispäivästä. 
 • Tutkintotodistushakemuksen täyttäessäsi voit ilmoittautua valmistumisjuhlaan eli publiikkiin, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (joulu- ja kesäkuussa). Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet.  

Valmistumisaikataulut

Syyslukukauden 2019 valmistumispäivät ja aikataulut

Kevätlukukauden 2020 valmistumispäivät ja aikataulut

Kandidaatiksi valmistuminen ja opintotuki

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Tarkista hyvissä ajoin humanistisen tiedekunnan valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Opintotukea maisterivaiheen opintoihin voit saada vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Kandidaatin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta, 180 op. Tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Tutkintotodistuksiin merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet,  opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan kandidaatintutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. 

Tutkintotodistukseen merkitään koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli, toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä vieraan kielen taito (esim. vieraan kielen taito osoitettu englannin kielessä). Vapaavalintaiset vieraiden kielten opinnot käyvät ilmi tutkintotodistuksen liitteenä annettavasta opintosuoritusotteesta.

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena. Kandidaatintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää toistamiseen maisterintutkinnossa.  

 

Kandidaatintutkielma

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa varten laaditaan pääaineen alalta kandidaatintutkielma.

Kandi-infon 15.5.2018 diat

Kandiryhmien koordinaattori on Tapio Tenhu.

Tutkintotodistuksia myönnetään  kerran kuukaudessa. Opiskelijan on jätettävä täydellinen tutkintoanomus (kaikki suoritusmerkinnät rekisterissä, muualla kuin LuTKssa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty) OSAT-järjestelmän kautta  viimeistään 7 päivää ennen kuukauden vaihdetta. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukukautena valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit, filosofian maisterit ja filosofian lisensiaatit. Publiikkiin voit ilmoittautua myös erikseen laittamalla viesti osoitteeseen study.science@oulu.fi. Luonnontieteen publiikkiin voit kutsua kaksi vierasta sekä yhden henkilökuntaan kuuluvan. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat.

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä EHOPS tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu) tai publiikista. Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumis- sekä publiikkipäivämäärät lukukausi 2019-20


TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ

VALMISTUMISPÄIVÄ

TODISTUKSEN VALMISTUMISPÄIVÄ

24.8.2019 31.8.2019 16.9.2019
23.9.2019 30.9.2019 14.10.2019
24.10.2019 31.10.2019 14.11.2019
23.11.2019 30.11.2019 17.12.2019, publiikki kello 14-16
23.12.2019 31.12.2019 tammikuussa 2020
24.1.2020 31.1.2020 14.2.2020
22.2.2020 29.2.2020 19.3.2020
24.3.2020 31.3.2020 14.4.2020
23.4.2020 30.4.2020 14.5.2020
24.5.2020 31.5.2020 16.6.2020, publiikki kello 14-16
23.6.2020 30.6.2020 elokuussa 2020
24.7.2020 31.7.2020 elokuussa 2020

 

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi, sinun tulee hakea tutkinnon ulosottamista. Opintoasiainsihteerin Katja Hannulan (katja.hannula(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, kuinka tutkintosi tullaan koostamaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien kandidaatintutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi

Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa.

Jos et pääse tulemaan publiikkiin, voit noutaa tutkintotodistuksen koulutuksen lähipalvelupisteestä KE1020. Muilla paikkakunnilla asuville voimme tarvittaessa postittaa todistuksen kirjattuna.

Tutkielmat palautetaan arvosteltavaksi sähköisessä muodossa Laturi- järjestelmään. Kandidaatin tutkielman palautus Laturiin tapahtuu seminaariaikataulun mukaan ja KTK-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan.

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

Sähköisen kandidaatintutkielman palautusprosessi (LATURI)

Opiskelija syöttää valmiin opinnäytetyönsä ja tiivistelmälehtiset Laturi-järjestelmään saatuaan luvan ohjaajalta. Työ tulee olla PDF/A -tiedostomuodossa. Laturi-järjestelmä hakee pohjatiedot automaattisesti Oodista. Palautus siis onnistuu sen jälkeen, kun ohjaaja on ilmoittanut opiskelijan, opinnäytteen, ohjaajien ja tarkastajien nimet opintoasiainsihteerille, joka lisää tiedot Oodiin.

Yliopistotasoiset ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille löytyvät Oulun yliopiston verkkosivuilta: http://laturi.oulu.fi


Tutkielmien palautus- ja KTK- tutkinnon valmistumisaikataulu 2019-2020

7.8.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.8.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.8. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.8. Valmistumispäivä
12.9. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

27.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.9.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.9. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.9. Valmistumispäivä
9.10. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

1.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.10. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.10. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.10. Valmistumispäivä
14.11. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

29.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
4.11.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.11. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.11. Valmistumispäivä
12.12. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

26.11. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.12.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.12. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.12. Valmistumispäivä
23.1.  Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

KEVÄT 2020

7.1.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.1.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.1. Valmistumispäivä
13.2. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

28.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.2.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
21.2. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
29.2. Valmistumispäivä
12.3. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

25.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.3.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.3. Valmistumispäivä
8.4. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

31.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
6.4.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.4. Valmistumispäivä
14.5. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

28.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
4.5.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.5. Valmistumispäivä
17.6. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

26.5.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.6.    Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.7.  Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.7.  Valmistumispäivä
20.8.  Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

* Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös ke 18.12.2019.

Ota hyvissä ajoin ennen arvioitua valmistumisajankohtaa yhteyttä opintoasiainsihteeriin, jonka kanssa voit käydä läpi opintosi ja suunnitella tutkintosi. Kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot tulee olla suoritettuina ja kirjattuina Oodiin noin kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää. Koulutuksen lähipalvelupisteen yhteystiedot löydät tästä linkistä. Täytä ja lähetä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä. (Huom. Tutkintotodistushakemuksessa oleva kohta valmistumistilaisuuteen ilmoittautumisesta ei koske terveystieteitä.) 

Kandidaatin tutkintoon liittyy valtakunnallinen kandipalaute, jonka tarkoituksena on selvittää kandidaatin tutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandipalautteeseen vastataan kandidaatin tutkintotodistushakemuksen jättämisen yhteydessä

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

 1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
 2. Kandintyön / sen osana olevien suunnittelukurssien sekä Tekniikan viestintä -kurssin suorittaminen
 3. Kandiseminaarin esityksen pitäminen
 4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
 5. Kandidaatintyön syöttäminen laturiin (ks. ohjeet alla)
 6. HOPS:in viimeisen version hyväksyttäminen 
 7. Tutkinnon anominen OSAT- järjestelmässä (HOPS liitteeksi)
 8. Anna Kandipalaute

 

Valmistumistilaisuus

Kandidaatit osallistuvat kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin (valmistumistilaisuus).  Publiikit järjestetään tutkinnon myöntöpäivänä klo 14.15. alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti. Ilmottautuminen publiikkiin tapahtuu OSAT-järjestelmässä tutkinnon anomisen yhteydessä.

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa.  Hammaslääketieteen kandidaatin arvo myönnetään hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).
 

Pääaineopintojen vanheneminen ja ajanmukaistaminen sekä TOL:n opintoja sivuaineeena opiskelevat

Tietojenkäsittelytieteiden tutkintoon voidaan pääsääntöisesti sisällyttää vain enintään 10 vuotta vanhoja tietojenkäsittelytieteiden opintosuorituksia.

Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää tutkintoonsa yli 10 vuotta vanhoja tietojenkäsittelytieteiden opintosuorituksia, hänen on toimittava seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. Opiskelija siirtyy noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa uusinta tietojenkäsittelytieteiden opetussuunnitelman (OPS) mukaista tutkintorakennetta.

 2. Uuden tutkintorakenteen mukaisia pakollisia opintojaksoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. Vastaavuuksista on laadittu opetussuunnitelman uudistusten yhteydessä periaatteet, joita on noudatettava.

 3. Muut aiemmat, uuteen tutkintorakenteeseen kuulumattomat tietojenkäsittely­tieteiden opintojaksot voidaan sisällyttää valinnaisiin opintoihin.

 4. Yli 10 vuotta vanhojen opintosuoritusten osalta opiskelijan on ajanmukaistettava opintojaan suorittamalla Tietojenkäsittelytieteiden osaamisalueet tänään -opintojakso (814342A, 5-15 op). Opintosuoritus kirjataan muihin opintohin.

 5. Opiskelija laatii hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät kohtien 1 - 4 mukaiset järjestelyt.

Hyväksytty tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmatoimikunnassa (OKTR) 3.3.2016
Hyväksytty tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnassa 17.3.2016

Tietojenkäsittelytieteitä sivuaineena lukevien opinnot vanhenevat myös kymmenessä vuodessa. Opiskelija voi ajanmukaistaa opinnot suorittamalla Tietojenkäsittelytieteiden osaamisalueet tänään -opintojakson (814342A, 5-15op). Ajanmukaistamiskurssia ei voi sisällyttää osaksi sivuainetta.

Liitteet: 

Tiedosto hops_10v_luk_20160927.xlsx


 

Poikkeamat tiedekunnan yleisestä ohjeistuksesta

Tutkintoon sisällytetään vain ne opintojaksot, jotka ovat hyväksytyssä HOPS:ssa (henkilökohtainen opintosuunnitelma). Mikäli HOPS:iin on tullut muutoksia viimeisimmän hyväksynnän jälkeen, niin se tarkastutetaan omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään kuukausi ennen suunniteltua valmistumispäivää (huomaathan, että tarkastajalla on kolme viikkoa aikaa hyväksyä tai palauttaa HOPS muokattavaksi, joten ole ajoissa liikkeellä).  HOPS lähetetään tarkastettavaksi (omaopettajan nimi ensimmäisenä) Oodin kautta - lähetyksen yhteydessä mainitaan valmistumisen tavoiteaikataulu.  Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä tuotantotalouden opintoneuvojaan lähettämällä palvelupyyntö osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi aiheena "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä.

Valmistumiseen liittyviä tärkeitä päivämääriä:

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

Lukuvuosi 2019-2020

Diplomityön hyväksyntä

Opintosuoritukset ja Tutkintotodistushakemus

Valmistumispäivä

Todistus & Publiikki

ma 19.8.

la 24.8.

la 31.8.

to 19.9.

ma 16.9.

ma 23.9.

ma 30.9.

to 17.10

pe 11.10

to 24.10

to 31.10.

to 14.11.

ti 19.11.

la 23.11.

la 30.11.

ke 18.12.

ti 17.12.

ti 24.12.

ti 31.12.

to 16.1.

ti 21.1.

pe 24.1.

pe 31.1.

to 20.2.

ti 18.2.

la 22.2.

la 29.2.

to 19.3.

ti 17.3.

ti 24.3.

ti 31.3.

to 16.4.

ti 21.4.

to 23.4.

to 30.4.

to 14.5.

ti 19.5.

su 24.5.

su 31.5.

ti 16.6.

ti 16.6.

ti 23.6.

ti 30.6.

to 16.7. (ei Publiikkia)

ti 28.7.

pe 24.7.

pe 31.7.

to 28.8.

Diplomityön hyväksyntä: valmiit diplomityöt arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnassa

Opintosuoritukset ja Tutkintodistushakemus: HOPS:n mukaiset opinnot (myös opinnäytetyö ja kypsyysnäyte)  näkyvät suoritusrekisterissä  ja tutkinto-todistushakemus tehtynä  OSAT-järjestelmässä.

Valmistumispäivä: tutkinnon myöntöpäivä, virallinen valmistumispäivä

Todistus& Publiikki:  todistus on valmiina koulutuksen palvelupisteessä Kompassissa (Opintokatu, KE1020) / Publiikki järjestetään (Huom! Publiikkia ei ole heinäkuussa)

 

Viimeksi päivitetty: 23.10.2019