Valmistuminen kandidaatiksi

Kandidaatin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto noin 3 vuotta. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan pääaineen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sekä sivuaine- ja valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuuluu kandidaatintutkielma, joka suoritetaan yleensä kolmantena opiskeluvuonna.

Kun kandivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija voi hakea valmistumista ja tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä.

Tyypillisesti korkeakoulujen yhteishaussa opiskelija saa opinto-oikeuden suoraan kandidaatin- ja maisteritutkintoon. Tämä tarkoittaa, että kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelija voi suoraan jatkaa maisterivaiheen opintoihin. Poikkeuksia ovat farmaseutin ja lastentarhaopettajan koulutukset, joissa opinto-oikeus saadaan vain alempaan korkeakoulututkintoon, sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmat, joissa alempaa korkeakoulututkintoa ei suoriteta. 

Huom! Lääketieteen kandidaatti tarkoittaa harjoittelijaa, joka on suorittanut tutkinnostaan vähintään kahden vuoden opinnot.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019.

Kun opinnot ovat mielestäsi valmiit, sinun on tarkastettava, että opinnot vastaavat Oodissa olevaa hyväksyttyä HOPSia. Jos poikkeamia on, ole yhteydessä opintoneuvojaan. Tarvittaessa HOPS päivitetään. 

Tutkintohakemus tehdään kuin kaikki opintosuoritukset ovat Oodissa kirjautuneena. Tee tutkintohakemus osat.oulu.fi-palvelussa. Vastaa OSAT:ssa aina kun mahdollista "kts. HOPS". Älä erittele opintopisteitä tai nimeä opinto-kokonaisuuksia, ne ovat kaikki hyväksytyssä HOPSissa, joka on liitettävä hakemukseen.

Lähetä tutkintohakemus osat.oulu.fi osoitteesta viimeistään viikkoa ennen kuun vaihdetta.

Jokainen kandidaatti  vastaa Kandipalautteeseen. Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta).Valmistuneet kandidaatit voivat osallistua kesäkuun ja joulukuun publiikkeihin, valmistumisjuhliin. Lisätietoa publiikista.

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia  järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

KEVÄTLUKUKAUDEN 2019 VALMISTUMISPÄIVÄT

Torstaina 24.1.2019

Torstaina 21.2.2019

Torstaina 28.3.2019

Torstaina 25.4.2019

Keskiviikkona 29.5.2019

Keskiviikkona 19.6.2019, Publiikkitilaisuus klo 13.00sali: Saalastinsali

Keskiviikkona 31.7.2019

Valmistujan muistilista (kandidaatti):

 • Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, huolehdi, että kypsyysnäytteesi tulee hyväksytyksi valmistumisaikataulun mukaisesti
 • Kun tutkintoon vaaditut opinnot ovat valmiina, tarkistuta opintosi ja pyydä tarvittavat opintokokonaisuuksien koonnit (pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet). Tämän voit tehdä laittamalla asiasta sähköpostia osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi  Tarvittaessa voit käydä myös henkilökohtaisesti koulutuksen lähipalvelupisteessä (linkki), Opintokatu KE1020.
 • Kun kypsyysnäytteesi on hyväksytty, opinnot tarkistettu ja opintokokonaisuudet koottu, tee tutkintohakemus OSAT-järjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Huolellisesti täytetty tutkintohakemus nopeuttaa käsittelyä.
 • Voit noutaa todistuksesi koulutuksen lähipalvelupisteestä aikaisintaan valmistumispäivänä klo 12.00 jälkeen. Myös etukäteen nimeämäsi asiamies voi noutaa todistuksen. Pyynnöstä todistus voidaan toimittaa myös postitse vastaanottajan vastuulla kirjaamattomana kirjeenä. Todistuksen noutamistavasta tai postittamisesta on ilmoitettava tutkintotodistushakemuksessa.
 • Tutkintohakemuksen täyttäessäsi voit ilmoittautua valmistumisjuhlaan eli publiikkiin, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (joulu- ja kesäkuussa).

Valmistumisaikataulut

Syyslukukauden 2018 valmistumispäivät ja aikataulut

Kevätlukukauden 2019 valmistumispäivät ja aikataulut

Kandidaatiksi valmistuminen ja opintotuki

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Tarkista hyvissä ajoin humanistisen tiedekunnan valmistumisaikataulu (sivun lopussa) ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta (tällä sivulla). Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Opintotukea maisterivaiheen opintoihin voit saada vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Kandidaatin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta, 180 op. Tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista. Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena. Tutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää toistamiseen muussa tutkinnossa.  

Tutkintotodistuksiin merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet, jokaiseen opintokokonaisuuteen sisältyvä opintopistemäärä ja opintokokonaisuuden loppuarvosana. Kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan kandidaatintutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. Opetettavan aineen opinnot ja muut opettajan kelpoisuuteen kuuluvat opinnot kerrotaan tutkintotodistuksen liitteessä.

 

 

Kandidaatintutkielma

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa varten laaditaan pääaineen alalta kandidaatintutkielma.

Kandi-infon 15.5.2018 diat

Kandiryhmien koordinaattori on Tapio Tenhu.

Tutkintotodistuksia myönnetään  kerran kuukaudessa. Opiskelijan on jätettävä täydellinen tutkintoanomus (kaikki suoritusmerkinnät rekisterissä, muualla kuin LuTKssa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty) OSAT-järjestelmän kautta  viimeistään 7 päivää ennen kuukauden vaihdetta. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pitempi.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukukautena valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit, filosofian maisterit ja filosofian lisensiaatit. Publiikkiin voit ilmoittautua myös erikseen laittamalla viestin osoitteeseen study.science@oulu.fi. Luonnontieteen publiikkiin voit kutsua kaksi vierasta sekä yhden henkilökuntaan kuuluvan. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat.

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan omassa tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä EHOPS tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu) tai publiikista. Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

Alustavat anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumis- sekä publiikkipäivämäärät lukukausi 2019-20


TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ

VALMISTUMISPÄIVÄ

TODISTUKSEN VALMISTUMISPÄIVÄ JA PUBLIIKKI

24.8.2019 31.8.2019 16.9.2019
23.9.2019 30.9.2019 14.10.2019
24.10.2019 31.10.2019 14.11.2019
23.11.2019 31.11.2019 17.12.2019, publiikki kello 14-16
23.12.2019 31.12.2019 tammikuussa 2020
24.1.2020 31.1.2020 14.2.2020
22.2.2020 29.2.2020 19.3.2020
24.3.2020 31.3.2020 14.4.2020
23.4.2020 30.4.2020 14.5.2020
24.5.2020 31.5.2020 16.6.2020, publiikki kello 14-16
23.6.2020 30.6.2020 elokuussa 2020
24.7.2020 31.7.2020 elokuussa 2020

 

Ota hyvissä ajoin ennen arvioitua valmistumisajankohtaa yhteyttä opintoasiainsihteeriin, jonka kanssa voit käydä läpi opintosi ja suunnitella tutkintosi. Kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot tulee olla suoritettuina ja kirjattuina Oodiin noin kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää. Koulutuksen lähipalvelupisteen yhteystiedot löydät tästä linkistä. Täytä ja lähetä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä. (Huom. Tutkintotodistushakemuksessa oleva kohta valmistumistilaisuuteen ilmoittautumisesta ei koske terveystieteitä.) 

Kandidaatin tutkintoon liittyy valtakunnallinen kandipalaute, jonka tarkoituksena on selvittää kandidaatin tutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandipalautteeseen vastataan kandidaatin tutkintotodistushakemuksen jättämisen yhteydessä

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

 1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
 2. Kandintyön / sen osana olevien suunnittelukurssien sekä Tekniikan viestintä -kurssin suorittaminen
 3. Kandiseminaarin esityksen pitäminen
 4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
 5. Kandidaatintyön syöttäminen laturiin (ks. ohjeet alla)
 6. HOPS:in viimeisen version hyväksyttäminen 
 7. Tutkinnon anominen OSAT- järjestelmässä (HOPS liitteeksi)
 8. Anna Kandipalaute

 

Valmistumistilaisuus

Kandidaatit osallistuvat kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin (valmistumistilaisuus).  Publiikit järjestetään tutkinnon myöntöpäivänä klo 14.15. alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti. Ilmottautuminen publiikkiin tapahtuu OSAT-järjestelmässä tutkinnon anomisen yhteydessä.

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa.  Hammaslääketieteen kandidaatin arvo myönnetään hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).
 

Viimeksi päivitetty: 5.7.2019