Valmistuminen kandidaatiksi

Kandidaatin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto noin 3 vuotta. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan pääaineen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sekä sivuaine- ja valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuuluu kandidaatintutkielma, joka suoritetaan yleensä kolmantena opiskeluvuonna.

Kun kandivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija voi hakea valmistumista ja tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä.

Todistus on saatavilla lähipalveluiden palvelupisteestä pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen (poikkeustilan vallitessa, ruuhka-aikoina ja lomakausina toimitusaika voi olla pidempi). Valmistumisen merkiksi saat yliopiston Kandi Alumni -haalarimerkin ja se annetaan todistuksen yhteydessä koulutuksen lähipalvelupisteestä.

Tyypillisesti korkeakoulujen yhteishaussa opiskelija saa opinto-oikeuden suoraan kandidaatin- ja maisteritutkintoon. Tämä tarkoittaa, että kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelija voi suoraan jatkaa maisterivaiheen opintoihin. Poikkeuksia ovat farmaseutin ja lastentarhaopettajan koulutukset, joissa opinto-oikeus saadaan vain alempaan korkeakoulututkintoon, sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmat, joissa alempaa korkeakoulututkintoa ei suoriteta. 

Huom! Lääketieteen kandidaatti tarkoittaa harjoittelijaa, joka on suorittanut tutkinnostaan vähintään kahden vuoden opinnot.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Näiden tutkintojen anomiseen liittyvät vaiheet on listattu alla.  Katso FT-todistuksen anomiseen liittyvä ohjeistus Oulun yliopiston tutkijakoulun sivulta www.oulu.fi/tutkijakoulu

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös publiikkipäivä.

 

 1. Päivitä EHOPS (tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS) ja tarkista samalla, että kaikista tutkintoon tulevista opinnoista on merkintä opintorekisterissäsi. Mikäli suoritusmerkintä/-merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu. BMTK:lla ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin (kaisa.tuominen(at)oulu.fi).  Muiden tiedekuntien koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.  Kun kaikki opinnot ovat kasassa, lähetä EHOPS:si hyväksyttäväksi Jari Heikkiselle.
 2. Pyydä sivuaineiden koostaminen (= kurssit, jotka haluat sisällyttää sivuainekokonaisuuteen) sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt => esim. kemia ja biologia: stydy.science(at)oulu.fi. Sivuainemerkintää pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan.
  Kieli- ja viestintäopinnot koostetaan BMTK:ssa  (study.fbmm(at)oulu.fi).
 3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPS:n mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) koostetaan omassa tiedekunnassa (study.fbmm(at)oulu.fi).
 4. Varmista myös, että tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä (https://osat.oulu.fi/) ja lähetä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Varmista että lähetys  onnistui. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä: BMTK_osat-tutkintoanomusmalli.pdf
   Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, ota talteen ruudun kuvakaappaus, jos mahdollista ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Lähetä se OSAT-järjestelmän neuvonta- ja tukiosoitteeseen osat(at)oulu.fi.

Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi. Todistuksen voit noutaa lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (Aapistie 7A, 2. krs, K201). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat. Todistus lähetetään kirjaamattomana kirjeenä ja opiskelijan omalla vastuulla.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki edellisen publiikin jälkeen valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit ja  filosofian maisterit. Kaisa Tuominen lähettää erillisen kutsun publiikkipäivänä  tai sitä ennen valmistuville.

Kesäkuun 2020 publiikki on siirretty joulukuuhun 2020. Tarkempi aika  päätetään ja ilmoitetaan myöhemmin.

 

HUOM! Opintotukisäännöt, jos otat todistuksesi ennen kuun 18. päivää

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen voidaan käsitellä opiskelijaa kohden vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL-tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Mikäli anomuksessa ja / tai sen liitteissä esiintyy puutteita, niin todistuksen myöntö saattaa siirtyä myöhäisempään myöntöpäivään.

 

 

 

 

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkintotodistuksia myönnetään  kerran kuukaudessa. Opiskelijan on jätettävä täydellinen tutkintoanomus (kaikki suoritusmerkinnät rekisterissä, muualla kuin LuTKssa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty) OSAT-järjestelmän kautta  viimeistään 7 päivää ennen kuukauden vaihdetta. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukukautena valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit, filosofian maisterit ja filosofian lisensiaatit. Publiikkiin voit ilmoittautua myös erikseen laittamalla viesti osoitteeseen study.science@oulu.fi. Luonnontieteen publiikkiin voit kutsua kaksi vierasta sekä yhden henkilökuntaan kuuluvan. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat.

Joulukuun 2020 publiikki on valitettavasti peruttu korona-pandemian takia. 

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä EHOPS tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu) tai publiikista. Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumis- sekä publiikkipäivämäärät lukukausi 2020-21


TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ

VALMISTUMISPÄIVÄ

TODISTUKSEN VALMISTUMISPÄIVÄ

24.8.2020 31.8.2020 17.9.2020
23.9.2020 30.9.2020 15.10.2020
24.10.2020 31.10.2020 14.11.2020
23.11.2020 30.11.2020 17.12.2020
21.12.2020 31.12.2020 tammikuussa 2021
24.1.2021 31.1.2021 18.2.2021
21.2.2021 28.2.2021 18.3.2021
24.3.2021 31.3.2021 15.4.2021
23.4.2021 30.4.2021 20.5.2021
24.5.2021 31.5.2021 17.6.2021, publiikki kello 14-16
23.6.2021 30.6.2021 elokuussa 2021
24.7.2021 31.7.2021 elokuussa 2021

 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Teknillisen tiedekunnan ohje

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta). Valmistuneet kandidaatit voivat osallistua kesäkuun ja joulukuun publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteissä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Palautetta kandidaattiopinnoista annetaan vastaamalla Kandipalautteeseen tutkintohakemuksen teon yhteydessä (varaa aikaa n. 20 min). Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. TARKASTA HOPS – noin 2 kuukautta ennen valmistumista

Varmistu, että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Mikäli opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai opintoneuvojalla. Tarvitset hyväksytyn HOPS:n tutkintohakemuksen liitteeksi.

2. TEE TUTKINTOHAKEMUS – viimeistään viikkoa ennen kuun vaihdetta

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.
Tee tutkintotodistushakemus osoitteessa osat.oulu.fi.
Liitä hakemukseen hyväksytty HOPS pdf-muodossa. HOPS:sta käyvät ilmi opintokokonaisuudet ja niitä vastaavat opintopisteet.  
Vastaa hakemuksella edellä mainittuja koskeviin kysymyksiin sekä niihin, joihin et tiedä mitä vastata, seuraavasti: "kts. HOPS".
Mikäli tutkintohakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.)  ja tutkintotodistuksesi on valmiina koulutuksen lähipalveluissa valmistumista seuraavana publiikkipäivänä.
Vastaa valmiin tutkintotodistuksen vastaanottoon liittyvään kysymykseen: 1. nouto lähipalvelupisteestä, 2. postitse tai 3. publiikissa sekä Kandipalautteeseen.

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Humanistinen tiedekunta

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia  järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

SYYSLUKUKAUDEN 2020 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.8.2020
 • 30.9.2020
 • 31.10.2020
 • 30.11.2020
 • 31.12.2020

Vallitsevan COVID-19 tilanteen vuoksi joulukuulle 2020 suunniteltua humanistisen tiedekunnan publiikkia ei järjestetä. Tutkintotodistukset toimitetaan valmistuneille opiskelijoille postitse.

KEVÄTLUKUKAUDEN 2021 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.1.2021
 • 28.2.2021
 • 31.3.2021
 • 30.4.2021
 • 31.5.2021
 • 30.6.2021
 • 31.7.2021

 

Valmistujan muistilista (kandidaatti):

 • Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, huolehdi, että myös kypsyysnäytteesi tulee hyväksytyksi valmistumisaikataulun mukaisesti
 • Kun tutkintoon vaaditut opinnot ovat valmiina, tarkista opintosi ja pyydä tarvittavat opintokokonaisuuksien koostamiset (pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet). Tämän voit tehdä laittamalla asiasta pyynnön osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi, tai, jos kyseessä on muun kuin humanistisen tiedekunnan kokonaisuus, ko. tiedekunnan palveluosoitteeseen.  Tarvittaessa voit käydä myös henkilökohtaisesti koulutuksen lähipalvelupisteessä.
 • Kun tutkielmasi ja kypsyysnäytteesi on hyväksytty, opinnot tarkistettu ja opintokokonaisuudet koostettu, täytä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Huolellisesti täytetty tutkintohakemus nopeuttaa käsittelyä.
 • Lähettämisen jälkeen hakemus näkyy sinulle OSATissa ’Käsittelyssä’- tilassa. Sen jälkeen kun hakemuksen tilaksi on muuttunut 'Kirjattu' todistus on valmis ja hakemuksessa ilmoittamasi toimitustavan mukaan se joko postitetaan sinulle tai voit tulla noutamaan sen koulutuksen lähipalvelupisteestä. Myös hakemuksessa etukäteen nimeämäsi asiamies voi noutaa todistuksen.  Todistuksen toimitusaika on maksimissaan kolme viikkoa valmistumispäivästä. 
 • Tutkintotodistushakemuksen täyttäessäsi voit ilmoittautua valmistumisjuhlaan eli publiikkiin, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (joulu- ja kesäkuussa). Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet.  

Valmistumisaikataulut

Syyslukukauden 2020 valmistumispäivät ja aikataulut

Kevätlukukauden 2021 valmistumispäivät ja aikataulut

Kandidaatiksi valmistuminen ja opintotuki

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Tarkista hyvissä ajoin humanistisen tiedekunnan valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Opintotukea maisterivaiheen opintoihin voit saada vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Kandidaatin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta, 180 op. Tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Tutkintotodistuksiin merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet,  opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan kandidaatintutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. 

Tutkintotodistukseen merkitään koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli, toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä vieraan kielen taito (esim. vieraan kielen taito osoitettu englannin kielessä). Vapaavalintaiset vieraiden kielten opinnot käyvät ilmi tutkintotodistuksen liitteenä annettavasta opintosuoritusotteesta.

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena. Kandidaatintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää toistamiseen maisterintutkinnossa.  

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon anominen

Tarkista hyvissä ajoin ennen suunniteltua valmistumista, ovatko kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot suoritettu. Opintovaatimukset tutkinto-ohjelmittain voit tarkistaa opinto-oppaasta. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education(at)oulu.fi).

Jos olet suorittanut opintoja muissa tiedekunnissa tai avoimessa yliopistossa, pyydä ko. tiedekuntaa tai avointa yliopistoa koostamaan opintosi kokonaisuudeksi ennen tutkintohakemuksen jättämistä.

Tutkintotodistushakemus on tehtävä OSAT-järjestelmässä viikkoa ennen tutkinnon myöntämispäivää. Hakemuksen täyttämisen jälkeen muista myös lähettää se! Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakemus on 'käsittelyssä'- tilassa niin kauan kunnes todistukset on tehty ja tutkinto kirjattu WebOodiin

Malli sähköisen hakemuksen täyttämiseen löytyy tästä. Musiikkikasvatuksen malli löytyy tästä. Lähtökohtaisesti Hops ei ole pakollinen KTK:ssa. Pyydämme sen tarvittaessa. Huomaathan, että kandidaatin tutkintoon kannattaa sisällyttää vapaavalintaisia opintoja vain sen verran, että tutkinnon laajuudeksi tulee 180 op.

Mikäli tutkintotodistushakemuksessa on jotain epäselvää, sinuun otetaan yhteyttä. Muussa tapauksessa yhteyttä ei erikseen oteta.

HUOM! Hakemus on sitova ja tutkinto tehdään sen perusteella, joten älä lähetä sitä ennen kuin olet varma, että hakemus on oikein täytetty.

 

Tutkintotodistuksen toimittaminen

Todistus toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.  Kesällä ja vuodenvaihteessa toimitusaika voi olla pitempi.

Tutkintotodistuksen voi noutaa lähipalvelupiste Kompassista (KE1020, Opintokatu) klo 10-14 välillä.  Ilmoitamme kun todistus on noudettavissa. Todistus voidaan toimittaa myös postitse vastaanottajan vastuulla kirjaamattomana kirjeenä. Todistuksen noutamistavasta tai postittamisesta ilmoitetaan tutkintotodistushakemuksessa.

HUOM! Kaikki tutkintotodistukset postitetaan toistaiseksi KIRJATTUNA kirjeenä. 

 

Syyslukukauden 2020 valmistumisaikataulu:

Kandidaatintutkielma syötetään Laturiin. Katso ohjeet http://laturi.oulu.fi/.  Huomioithan, että opintoasiainsihteerin on pitänyt syöttää tutkielman tiedot Oodiin ennen kuin tutkielman voi ladata LATURIIN.

 

31.8. valmistumispäivä

3.8. mennessä opiskelijan on syötettävä kandidaatintutkielmansa Laturiin
Kypsyysnäytteen tekemisestä sovittava ohjaajan kanssa
24.8. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä Oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

30.9. valmistumispäivä

2.9. mennessä opiskelijan on syötettävä kandidaatintutkielmansa Laturiin
Kypsyysnäytteen tekemisestä sovittava ohjaajan kanssa
23.9. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä oodissa

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

31.10. valmistumispäivä

2.10. mennessä opiskelijan on syötettävä kandidaatintutkielmansa Laturiin
Kypsyysnäytteen tekemisestä sovittava ohjaajan kanssa
24.10. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

30.11. valmistumispäivä

2.11. mennessä opiskelijan on syötettävä kandidaatintutkielmansa Laturiin
Kypsyysnäytteen tekemisestä sovittava ohjaajan kanssa.
23.11. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä.
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä oodissa

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

31.12. Tutkintopäivä

3.12. mennessä opiskelijan on syötettävä kandidaatintutkielmansa Laturiin
Kypsyysnäytteen tekemisestä sovittava ohjaajan kanssa
24.12. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kolmen viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

 

 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Terveystieteet

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös ke 18.12.

Ota hyvissä ajoin ennen arvioitua valmistumisajankohtaa yhteyttä opintoasiainsihteeriin, jonka kanssa voit käydä läpi opintosi ja suunnitella tutkintosi. Kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot tulee olla suoritettuina ja kirjattuina Oodiin noin kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää. Koulutuksen lähipalvelupisteen yhteystiedot löydät tästä linkistä. Täytä ja lähetä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä. (Huom. Tutkintotodistushakemuksessa oleva kohta valmistumistilaisuuteen ilmoittautumisesta ei koske terveystieteitä.) 

Kandidaatin tutkintoon liittyy valtakunnallinen kandipalaute, jonka tarkoituksena on selvittää kandidaatin tutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandipalautteeseen vastataan kandidaatin tutkintotodistushakemuksen jättämisen yhteydessä

Biokemia LuK

Lääketieteen tekniikka TtM

Hyvinvointitekniikka

DEGREE PROGRAMME IN MEDICAL AND WELLNESS TECHNOLOGY

GRADUATION IN SUMMER 2020 - BACHELOR´S DEGREE

 

Graduation in June 30th

Graduation in July 31st

Thesis reviewed by supervisors and modified by student

         10.6.2020

Need to ask to supervisors because of holidays.

Thesis to Laturi

         17.6.2020

Need to ask to supervisors because of holidays.

Contact to PSP advisor

         17.6.2020

             17.6.2020

Thesis evaluation by supervisors

         24.6.2020

             24.7.2020

Maturity test:

         25.6.2020

             24.7.2020

All studies

registered in

WebOodi

         25.6.2020

             27.7.2020

Degree Application in OSAT:

         24.6.2020

             24.7.2020

 

For possible further questions kindly contact study.medicine(at)oulu.fi. 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

 1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
 2. Kandintyön / sen osana olevien suunnittelukurssien sekä Tekniikan viestintä -kurssin suorittaminen
 3. Kandiseminaarin esityksen pitäminen
 4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
 5. Kandidaatintyön syöttäminen laturiin
 6. HOPS:in viimeisen version hyväksyttäminen 
 7. Tutkinnon anominen OSAT- järjestelmässä (HOPS liitteeksi)
 8. Anna Kandipalaute

Aikataulutiedote syyslukukaudella 2020 tekniikan kandidaatiksi valmistuville

Kandintyön lataus Laturiin

Tutkintotodistushakemus (OSAT)

Valmistumispäivä

 

Todistus noudettavissa

ti 18.8.

ma 24.8.

ma 31.8.

to 17.9.

ke 16.9.

ke 23.9.

ke 30.9.

to 15.10.

ti 20.10.

la 24.10.

la 31.10.

to 19.11.

ti 17.11.

ma 23.11.

ma 30.11.

to 17.12.

to 10.12.

to 24.12.

to 31.12.

to 14.1.

 

Valmistumistilaisuus

Kandidaatit voivat osallistua kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin (valmistumistilaisuus).  Ilmoittautuminen publiikkiin tapahtuu OSAT-järjestelmässä tutkinnon anomisen yhteydessä.

 Publiikit järjestetään klo14.15 alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti.

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa.  Hammaslääketieteen kandidaatin arvo myönnetään hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).
 

Tietojenkäsittelytiede

Tarvitset päivitetyn HOPS:n LuK-tutkintoanomuksen liitteeksi. Taulukosta näet tutkintotodistusaikataulun.

Application for degree in the OSAT:iin

Graduation date

Degree sertificate

24.8.2020

31.8.2020

17.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

15.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

19.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

17.12.2020

24.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

18.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

18.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

15.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

20.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

17.6.2021

23.6.2021

30.6.2021

15.7.2021

24.7.2021

31.7.2021

19.8.2021

Kauppatieteet KTK


Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi, sinun tulee hakea tutkinnon ulosottamista. Opintoasiainsihteerin Katja Hannulan (katja.hannula(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, kuinka tutkintosi tullaan koostamaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien kandidaatintutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi

Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa.

Jos et pääse tulemaan publiikkiin, voit noutaa tutkintotodistuksen koulutuksen lähipalvelupisteestä KE1020. Muilla paikkakunnilla asuville voimme tarvittaessa postittaa todistuksen kirjattuna.

Tutkielmat palautetaan arvosteltavaksi sähköisessä muodossa Laturi- järjestelmään. Kandidaatin tutkielman palautus Laturiin tapahtuu seminaariaikataulun mukaan ja KTK-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan.

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

Sähköisen kandidaatintutkielman palautusprosessi (LATURI)

Opiskelija syöttää valmiin opinnäytetyönsä ja tiivistelmälehtiset Laturi-järjestelmään saatuaan luvan ohjaajalta. Työ tulee olla PDF/A -tiedostomuodossa. Laturi-järjestelmä hakee pohjatiedot automaattisesti Oodista. Palautus siis onnistuu sen jälkeen, kun ohjaaja on ilmoittanut opiskelijan, opinnäytteen, ohjaajien ja tarkastajien nimet opintoasiainsihteerille, joka lisää tiedot Oodiin.

Yliopistotasoiset ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille löytyvät Oulun yliopiston verkkosivuilta: http://laturi.oulu.fi


Tutkielmien palautus- ja KTK- tutkinnon valmistumisaikataulu syksy 2020- kevät ja kesä 2021

Syksy 2020

6.8.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
6.8.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.8. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.8. Valmistumispäivä
10.9. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

25.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.8. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.9. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.9. Valmistumispäivä
8.10. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

29.9.  Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
5.10.  Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.10. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.10. Valmistumispäivä
12.11. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

27.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.11.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.11. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.11. Valmistumispäivä
10.12. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

24.11. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
30.11. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.12. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.12. Valmistumispäivä
21.1.2021. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

Kevät - kesä 2021

5.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.1. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.1. Valmistumispäivä
11.2. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

26.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.2. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
19.2. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
28.2. Valmistumispäivä
11.3. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

23.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.3. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.3. Valmistumispäivä
15.4. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

30.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
6.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.4. Valmistumispäivä
20.5. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

27.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.5. Valmistumispäivä
18.6. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

25.5.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.5.  Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.7.  Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.7.  Valmistumispäivä
20.8. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

* Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

HOPS:n hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää. HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Oodin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä). Mainitse HOPS:n lähetyksen yhteydessä valmistumisen tavoiteaikataulu. Jos vanhassa HOPS-rakenteessa on ongelmia, voit tehdä HOPS:n uusimpaan rakenteeseen.

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (tuotantotalous). Koulutussuunnittelijan tavoitat TUTA Ohjurista (Moodle-työtila) tai osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä.

Kuluvan lukuvuoden valmistumisen aikataulusta löydät tärkeät tutkinto-ohjelmakohtaiset päivämäärät. Opinnäytetyön tulee olla Laturissa noin valmistumiskuukauden alussa. 

 

Arkkitehtuuri

 

Tekniikan kandidaatin työ (arkkitehtuuri) laaditaan arkkitehtuurin yksikön ohjeen mukaisesti, ladataan yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään ja esitellään kevätlukukauden lopussa yhteisessä kandiseminaarissa:

Arkkitehtuurin yksikön kevään 2020 kandiseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 11.-13.5.2020

Kandidaatintyön tiivistelmäpohja (arkkitehtuuri)

Kemia

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää pääaineen opintoja, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia sivuaineopintoja. LuK-tutkintoon tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2x25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Sivuaineet opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan huomioiden kuitenkin, että tutkintoon tulee sisältyä matematiikan ja fysiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op.

Koska LuK-tutkinto voi sivuaineiltaan vaihdella paljonkin, niin kannattaa pyytää eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä jo hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine .

Tietotekniikka

Tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteinen publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla, kun tutkintoa haetaan OSAT - järjestelmässä. Tekiikan kandidaatiksi valmistuvat voivat osaallistua vain syksyn viimeiseen tai kevään viimeiseen publiikkiin. Koronan vuoksi kevään 2020 publiikkitilaisuudet on kuitenkin peruttu.

 

Valimistumisaikatalu

Kandidaatin työhön liittyvät aikataulut ja valmistumisaikataulut löytyvät tältä sivuilta.

Maantiede

MAANTIETEEN OPISKELIJAT:

 

Ohje tutkintotodistuksen täyttämiseen OSAT-järjestelmässä maantieteen opiskelijoille löytyy täältä: OSAT-tutkintodistusmalli maantiede

Viimeksi päivitetty: 19.10.2020