Valmistuminen kandidaatiksi

Kandidaatin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto noin 3 vuotta. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan pääaineen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sekä sivuaine- ja valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuuluu kandidaatintutkielma, joka suoritetaan yleensä kolmantena opiskeluvuonna.

Valmistuminen kandidaatiksi

Kun kandivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, voit hakea tutkintoa ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelussa. Ohjeet ohessa:

Aloita kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen tarkistaminen hyvissä ajoin ennen tavoitteellista valmistumisajankohtaa. Tarkista, että valmistumisvaiheen HOPS on hyväksytty Pepissä ja että kaikki vaadittavat opinnot ovat tulleet tai tulossa suoritetuiksi. Muista ilmoittautua myös kypsyysnäytteen toteutukselle Pepissä. Kypsyysnäytteeseen liittyviä ohjeita löydät verkkosivulta.

Hae tutkintoa Pepin valmistumispalvelussa, kun tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu. Kandidaatin tutkinnon hakuprosessi on kaksivaiheinen:

 1. TARKISTUSVAIHE: vastaa Kandipalaute -kyselyyn, täytä kyselylomake ja lähetä hakemuksesi tarkastettavaksi. Kun opintosi ja hakemuksesi on tarkistettu, saat tiedon, että voit lähettää tutkintohakemuksesi viimeisteltäväksi.
 2. VIIMEISTELYVAIHE: Viimeistelyvaiheessa valmistumiseen tarvittavat tiedot vielä tarkistetaan ja saat tiedon hakemuksesi hyväksymisestä ja vahvistuksen valmistumispäivästä. Huomaa, että valmistumispäivä on eri, kuin tutkintotodistuksen toimituspäivä. Tutkintotodistus on saatavilla kahden – kolmen viikon päästä valmistumisesta, riippuen valmistumisruuhkasta.

Valmistumisen merkiksi saat yliopiston Kandi Alumni -haalarimerkin, jonka voit hakea koulutuksen lähipalvelupisteestä.

Tyypillisesti korkeakoulujen yhteishaussa opiskelija saa opinto-oikeuden suoraan kandidaatin- ja maisteritutkintoon. Tämä tarkoittaa, että kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelija voi suoraan jatkaa maisterivaiheen opintoihin. Poikkeuksia ovat farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan koulutukset, joissa opinto-oikeus saadaan vain alempaan korkeakoulututkintoon, sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmat, joissa alempaa korkeakoulututkintoa ei suoriteta.

Huom! Lääketieteen kandidaatti tarkoittaa harjoittelijaa, joka on suorittanut tutkinnostaan vähintään kahden vuoden opinnot.

Sinulle

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Näiden tutkintojen anomiseen liittyvät vaiheet on listattu alla. Katso FT-todistuksen anomiseen liittyvä ohjeistus Oulun yliopiston tutkijakoulun sivulta.

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös publiikkipäivä.

 1. Päivitä HOPS Pepissä ja tarkista samalla, että kaikkien tutkintoon tulevien opintojen merkinnät ovat samalla opiskeluoikeudella (LuK tai maisteri). Koulutusassistentti siirtää tarvittaessa opintoja opiskeluoikeuksien välillä. Mikäli suoritusmerkintä/-merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu. BMTK:lla ota yhteyttä koulutusassistenttiin (kaisa.tuominen(at)oulu.fi). Kun kaikki opinnot ovat kasassa, sovi valmistumiskeskustelu Jari Heikkisen kanssa.
 2. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koostoa pyytäessä otsikoi viestisi esim. "Opintokokonaisuuden arviointi/kemia". Lisää viestiin opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan.
 3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn OPS:in mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) sekä kieli- ja viestintäopinnot koostetaan omassa tiedekunnassa (study.fbmm(at)oulu.fi).
 4. Täytä tutkintoanomus Pepin Valmistuminen -palvelussa viimeistään seitsemän päivää ennen tutkinnon myöntöpäivää. Tutkintoanomusta täyttäessäsi ota huomioon: BMTK järjestää publiikin vain lukukausien lopussa. Voit kutsua publiikkiin max. 2 vierasta. Kutsu publiikkiin lähetetään kaikille edellisen publiikin jälkeen ja publiikkipäivänä valmistuville. Seuraava publiikki järjestetään Kontinkankaan kampuksella Maanantaina 27.5.2024.

Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki edellisen publiikin jälkeen valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit ja filosofian maisterit. Kaisa Tuominen lähettää erillisen kutsun publiikkipäivänä tai sitä ennen valmistuville.

HUOM! Opintotukisäännöt, jos otat todistuksesi ennen kuun 18. päivää

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen voidaan käsitellä opiskelijaa kohden vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL-tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Mikäli anomuksessa ja / tai sen liitteissä esiintyy puutteita, niin todistuksen myöntö saattaa siirtyä myöhäisempään myöntöpäivään.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunta myöntää tutkintodistuksia kerran kuukaudessa. Opiskelijan on haettava tutkintoa viimeistään 7 päivää ennen aiottua valmistumispäivää. Opiskelija voi jättää valmistumishakemuksen, kun kaikki suoritusmerkinnät ovat opintorekisterissä, muualla kuin luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy. Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä. Todistusten valmistumisaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausina aika voi olla pidempi.

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koostoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti. Päivitä HOPS tarvittaessa ja hyväksytä se.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Täytä valmistumishakemus Peppi -järjestelmässä.

Valmistumishakemuksen jättöpäivät ja vastaavat valmistumispäivämäärät

VALMISTUMISHAKEMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ VALMISTUMISPÄIVÄ
24.8. 31.8.
23.9. 30.9.
24.10. 31.10.
23.11. 30.11.
24.12. 31.12.
24.1. 31.1.
22.2. 29.2.
24.3. 31.3.
23.4. 30.4.
24.5. 31.5.
23.6. 30.6.
24.7. 31.7.

Teknillinen tiedekunta

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta). Valmistuneet kandidaatit voivat osallistua kesäkuun ja joulukuun publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä Kompassissa valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Palautetta kandidaattiopinnoista annetaan vastaamalla Kandipalautteeseen tutkintohakemuksen teon yhteydessä (varaa aikaa n. 20 min). Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän hyväksynnän jälkeen, tee tarkistuta HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla.

2. Tee tutkintotodistushakemus (viimeistään viikkoa ennen valmistumista).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Humanistinen tiedekunta

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

Näin valmistut kandidaatiksi:

1. TEE KYPSYYSNÄYTE
Kun olet saanut kandidaatintutkielmasi valmiiksi, sinun tulee kirjoittaa kypsyysnäyte, jolla osoitat perehtyneisyytesi opinnäytteen alaan. Kypsyysnäyte tehdään sähköisenä Exam-tenttinä omalla koulusivistyskielellä (yleensä suomen tai ruotsin kielellä). Kypsyysnäytteesi sisällön tarkastaa oppiaineen opettaja ja kieliasun joko suomen tai ruotsin kielen asiantuntija tai oppiaineen opettaja. Molemmilla tarkastajilla on kolme viikkoa aikaa tarkastaa kypsyysnäyte.

2. TARKISTA OPINTOSUORITUKSET
Tarkista hyvissä ajoin Pepistä tai Tuudosta, että olet varmasti saanut suoritusmerkinnän kaikista kursseista (ml. tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot), jotka haluat sisällyttää kandidaatintutkintoosi.

3. TARKISTA HOPS ja huolehdi, että siellä näkyvät kaikki tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet.

Lähetä osoitteeseen study.humanities@oulu.fi hyvissä ajoin ennen tutkinnon hakuprosessin käynnistämistä viesti, jossa kerrot

 • mitä opintoja haluat sisällyttää tutkintoosi. Listaa erityisesti, mitä suorittamiasi sivuainekokonaisuuksia sekä muita yksittäisiä opintoja tutkintoosi kuuluu.
 • nimesi, opiskelijanumerosi ja pääaineesi.

4. TEE VALMISTUMISHAKEMUS JA VASTAA KANDIPALAUTTEESEEN
Hae tutkintoa ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelussa.
Kandidaatintutkinnon minimilaajuus on 180 op ja maksimilaajuus 190 op. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa käsittelyä. Vastaa järjestelmässä kandipalautteeseen ennen hakemuksen lähettämistä. Kun olet täyttänyt hakemuksen, muista myös lähettää se. HOPSia ei tarvitse liittää hakemukseen. Jos hakemusta tulee korjata tai täydentää, sinuun ollaan yhteydessä.

Valmistumishakemusta täyttäessäsi voit myös ilmoittautua valmistujaisjuhlaan eli publiikkiin.

5. TUTKINTOTODISTUKSEN VALMISTUMINEN
Saat sähköpostiviestin, kun sähköinen tutkintotodistuksesi on valmis ja voit ladata sen Pepin Atomi-palvelusta. Todistus on valmis noin on kolmen viikon kuluessa valmistumispäivästä (poikkeustilan vallitessa, ruuhka-aikoina ja lomakausina toimitusaika voi olla pidempi).

6. PUBLIIKKI
Publiikki on valmistujaisjuhla, joka järjestetään humanistisessa tiedekunnassa kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa. Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet. Publiikkiin osallistuminen ei ole pakollista. Publiikin kesto riippuu osallistujamäärästä ja juhlaan voi kutsua vieraita, enintään kolme henkilöä.

7. KYSY
Epäselvissä tilanteissa voit aina olla yhteydessä koulutuksen lähipalveluihin: study.humanities@oulu.fi.

Valmistumisaikataulut

Kevät 2024

Valmistumispäivä Kandidaatintutkielma hyväksytty Laturissa ja kypsyysnäyte hyväksytty viimeistään Hakemus lähetettävä viimeistään
31.1. 24.1. 24.1.
29.2. 22.2. 22.2.
31.3. 24.3. 24.3.
30.4. 23.4. 23.4.
31.5. 24.5. 24.5.
30.6. 23.6. 23.6.
31.7. 24.7. 24.7.

Syksy 2023

Valmistumispäivä Kandidaatintutkielma hyväksytty Laturissa ja kypsyysnäyte hyväksytty viimeistään Hakemus lähetettävä viimeistään
31.8. 24.8. 24.8.
30.9. 23.9. 23.9.
31.10. 24.10. 24.10.
30.11. 23.11. 23.11.
31.12. 24.12. 24.12.

Kandidaatiksi valmistuminen ja opintotuki

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Tarkista hyvissä ajoin humanistisen tiedekunnan valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Opintotukea maisterivaiheen opintoihin voit saada vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Kandidaatin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta, 180 op. Tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Tutkintotodistuksiin merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet, opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan kandidaatintutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi.

Tutkintotodistukseen merkitään koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli, toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä vieraan kielen taito (esim. vieraan kielen taito osoitettu englannin kielessä). Vapaavalintaiset vieraiden kielten opinnot käyvät ilmi tutkintotodistuksen liitteenä annettavasta opintosuoritusotteesta.

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena. Kandidaatintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää toistamiseen maisterintutkinnossa.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Tutkinnon anominen

Tutkintotodistushakemus tehdään Pepin Valmistuminen -palvelussa (katso info sivun yläosassa).

Aloita valmistumiseen liittyvien opintojen HOPSin tarkistus hyvissä ajoin ennen tavoiteltua valmistumisajankohtaa. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education@oulu.fi).

Huomioitavaa:

 • KPTK:n opiskelijoiden HOPSin ei tarvitse olla Pepissä ”hyväksytty”. HOPS on kuitenkin hyvä käydä läpi omaopettajan/koulutussuunnittelijan kanssa hyvissä ajoin ennen valmistumista ja varmistaa, että HOPS on kunnossa.
 • Opinnot (mm. sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot) tulee olla oikealla opiskeluoikeudella sijoitettuna oikein HOPSilla ennen valmistumisprosessin aloittamista.
 • Tutkintoon sisältymättömät opinnot voi jättää HOPSin ulkopuolisiin opintoihin.

Tutkintotodistuksen toimittaminen

Oulun yliopistossa on käytössä sähköinen tutkintotodistus.

Valmistuneille tulee automaattinen viesti osoitteesta noreply@oulu.fi kun tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

Valmistujaisjuhla (publiikki)

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa järjestetään valmistuvien valmistujaisjuhla korkeintaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Juhlasta, juhlamuodosta ja ajakohdasta tiedotetaan aina lähempänä ajankohtaa sähköpostitse ja juhlaan on aina ilmoittauduttava erikseen. Valmistumishakemuksen ilmoittautuminen Pepissä ei riitä.

Löydät lisätietoja ja lukuvuoden 2023-2024 valmistujaisjuhlien ajankohdat 'Valmistujaisjuhla' verkkosivuilta.

Kevätlukukauden 2024 valmistumisaikataulu

Sähköisen todistuksen toimitusaika on enintään kaksi viikkoa valmistumispäivästä. Loma- ja ruuhka-aikoina toimitusaika voi olla pidempi, kuitenkin enintään neljä viikkoa.

Valmistuneille tulee automaattinen viesti osoitteesta noreply@oulu.fi kun tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

31.1.2024 Valmistumispäivä

3.1. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
24.1. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

29.2.2024 Valmistumispäivä

2.2. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
21.2. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

31.3.2024 Valmistumispäivä

3.3. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
24.3. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

30.4.2024 Valmistumispäivä

2.4. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
23.4. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

31.5.2024 Valmistumispäivä

3.5. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
24.5. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

30.6.2024 Valmistumispäivä

2.6. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
23.6. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

31.7.2024 Valmistumispäivä

Kandidaatin työn syöttämisestä Laturiin sovittava ohjaajan kanssa; kandidaatin työn täytyy olla hyväksyttynä Laturissa viimeistään 24.7.
24.7. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös 18.12.

Tarkista hyvissä ajoin, että kaikki opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Jos merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä Kontinkankaan kampuksen koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen. Todistushakemus on jätettävä vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä.

Lääketieteen tekniikka TtM

In Biomedical Engineering there is only master´s programme (steps and timetable of graduation).

Hyvinvointitekniikka

The process of graduation of the Bachelor students of the Medical and Wellness Technology is the same with the students of the Biomedical Engineering at the Faculty of Medicine (steps and timetable) except there won´t be any graduation ceremony for graduating Bachelors.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

 1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
 2. Kandintyön / sen osana olevien suunnittelukurssien suorittaminen
 3. Kandiseminaarin esityksen pitäminen
 4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
 5. Kandidaatintyön syöttäminen Laturiin
 6. HOPS:in viimeisen version hyväksyttäminen
 7. Tutkinnon anominen Pepissä.
  • Huomaathan, että tutkintohakemus tulee olla ensimmäisen kerran täytettynä alla näkyvään määräpäivään mennessä. Mikäli hakemuksella on puutteita, hakemus palautuu vielä viimeisteltäväksi opiskelijalle. Käsittelyajat voivat vaihdella valmistumisruuhkista riippuen ja hakemustasi ei välttämättä ole viety loppuun Pepissä valmistumispäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta valmistumispäivääsi, joka näkyy hakemuksellasi. Mikäli valmistumiselle on jokin este tai hakemuksessa puutteita, olemme yhteydessä opiskelijaan.
 8. Anna Kandipalaute

Aikataulutiedote lukuvuonna 2023-24 tekniikan kandidaatiksi valmistuville

Kandintyön lataus Laturiin Tutkintotodistushakemus Valmistumispäivä Publiikki
4.1. 24.1. 31.1.2024
8.2. 21.2. 29.2.
8.3. 24.3. 31.3.
5.4. 23.4. 30.4.
10.5. 24.5. 31.5. 13.6.
10.6. 23.6. 30.6.
24.6. 24.7. 31.7.

Valmistumistilaisuus

Kandidaatit voivat osallistua kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin (valmistumistilaisuus). Ilmoittautuminen publiikkiin tapahtuu tutkinnon anomisen yhteydessä samalla lomakkeella.

Publiikit järjestetään klo 14.15 alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti.

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa. Hammaslääketieteen kandidaatin arvo myönnetään hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

Tietojenkäsittelytiede

Tarvitset päivitetyn HOPS:n Pepissä. Voit pyytää HOPS:n tarkistamista Pepissä omaopettajaltasi. Mikäli et tiedä omaopettajaasi, voit pyytää HOPS:n tarkistamista koulutussuunnittelijalta study.itee@oulu.fi

Taulukosta näet tutkintotodistusaikataulun.

Lukuvuosi 2023-2024

Application for degree in the Peppi Graduation date
24.8.2023 31.8.2023
23.9.2023 30.9.2023
24.10.2023 31.10.2023
23.11.2023 30.11.2023
24.12.2023 31.12.2023
24.1.2024 31.1.2024
21.2.2024 29.2.2024
24.3.2024 31.3.2024
23.4.2024 30.4.2024
24.5.2024 31.5.2024
23.6.2024 30.6.2024
24.7.2024 31.7.2024

Tuotantotalous

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

HOPS hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää. HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Pepin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä). Mainitse HOPS:n lähetyksen yhteydessä valmistumisen tavoiteaikataulu. Jos vanhassa HOPS-rakenteessa on ongelmia, voit tehdä HOPS:n uusimpaan rakenteeseen.

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (tuotantotalous). Koulutussuunnittelijan tavoitat TUTA Ohjurista (Moodle-työtila) tai osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä.

Lukuvuoden 2023-2024 valmistumisaikataulun löydät tästä linkistä. Opinnäytetyön tulee olla Laturissa noin valmistumiskuukauden alussa.

Arkkitehtuuri

Tekniikan kandidaatin työ (arkkitehtuuri) laaditaan arkkitehtuurin yksikön ohjeen mukaisesti, ladataan yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään ja esitellään kevätlukukauden lopussa yhteisessä kandiseminaarissa:

Arkkitehtuurin yksikön kevään 2024 kandiseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 13-15.5.2024

Kemia

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää pääaineen opintoja, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia sivuaineopintoja. LuK-tutkintoon tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2x25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Sivuaineet opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan huomioiden kuitenkin, että tutkintoon tulee sisältyä matematiikan ja fysiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op.

Koska LuK-tutkinto voi sivuaineiltaan vaihdella paljonkin, kannattaa pyytää eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine .

Tietotekniikka

Tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteinen publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla, kun tutkintoa haetaan Pepin valmistumispalvelussa. Tekiikan kandidaatiksi valmistuvat voivat osaallistua vain syksyn viimeiseen tai kevään viimeiseen publiikkiin.

Valimistumisaikatalu

Kandidaatin työhön liittyvät aikataulut ja valmistumisaikataulut löytyvät tältä sivuilta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Siirtyminen toiseen DI-tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut konetekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelman kaivostekniikan opintosuunnalle tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman rakennustekniikan opintosuunnalle. Edellytyksenä kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot kaivostekniikasta.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi voimassa. Hakemuksen voit toimittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Kaivos- ja rikastustekniikka.pdf

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.pdf

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Siirtyminen toiseen DI -tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut Prosessitekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan Rikastustekniikan opintosuunnalle. Edellytyksenä haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot

Valmistunut (2018 ja aiemmin aloittanut) Ympäristötekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (DI) tutkinto-ohjelmaan. Siirtoon vaaditaan täydentävät opinnot.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä voimassa oleva opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi. Toimita hakemus osoitteeseen: study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus: Kaivos- ja rikastustekniikka
Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Siirtyminen toiseen DI-tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelman kaivostekniikan opintosuunnalle. Edellytyksenä kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot kaivostekniikasta.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi voimassa. Hakemuksen voit toimittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Kaivos- ja rikastustekniikka.pdf

Kauppatieteet KTK

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi, sinun tulee hakea tutkintoa. Ota yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin (study.business (at) oulu.fi) viimeistään kuukausi ennen valmistumista. Lähipalveluissa tarkastetaan, että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on tehtynä tai valmistumassa, mukaan lukien kandidaatintutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Sähköinen tutkintotodistushakemus täytetään opintojen tarkastamisen jälkeen Peppi järjestelmässä.

Publiikki
Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa.

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

Kandidaatin tutkielman palautus Laturiin tapahtuu seminaariaikataulun mukaan ja KTK-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan. Lue tarkkaan seuraavat ohjeet:
Kauppakorkeakoulun kandidaatintutkielman palautus- ja arvosteluprosessi Laturi-järjestelmässä
Yliopistotasoiset Laturi-ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille

Tutkielmien palautus- ja KTK- tutkinnon valmistumisaikataulu

Kevät- kesä 2024
2.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
4.1. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
24.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.1. Valmistumispäivä

23.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
29.1. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
22.2 . Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
29.2. Valmistumispäivä
14.3 Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

20.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
14.3. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.3. Valmistumispäivä

27.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.4. Valmistumispäivä

24.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
29.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
24.5 . Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.5. Valmistumispäivä
12.6 Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

22.5. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
27.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
23.6 . Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.6. Valmistumispäivä

22.5. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
27.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
24.7. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.7. Valmistumispäivä

syksy 2023 ja kevät-kesä 2024

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Matemaattiset tieteet

Moodlen työtilassa Matematiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen. Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Fysikaaliset tieteet

Moodlen työtilassa Fysiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen. Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.