Valmistuminen kandidaatiksi

Kandidaatin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto noin 3 vuotta. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan pääaineen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sekä sivuaine- ja valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuuluu kandidaatintutkielma, joka suoritetaan yleensä kolmantena opiskeluvuonna.

Valmistuminen kandidaatiksi

Kun kandivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija voi hakea valmistumista ja tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä.

Todistus on saatavilla lähipalveluiden palvelupisteestä pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen (poikkeustilan vallitessa, ruuhka-aikoina ja lomakausina toimitusaika voi olla pidempi). Valmistumisen merkiksi saat yliopiston Kandi Alumni -haalarimerkin ja se annetaan todistuksen yhteydessä koulutuksen lähipalvelupisteestä.

Tyypillisesti korkeakoulujen yhteishaussa opiskelija saa opinto-oikeuden suoraan kandidaatin- ja maisteritutkintoon. Tämä tarkoittaa, että kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelija voi suoraan jatkaa maisterivaiheen opintoihin. Poikkeuksia ovat farmaseutin ja lastentarhaopettajan koulutukset, joissa opinto-oikeus saadaan vain alempaan korkeakoulututkintoon, sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmat, joissa alempaa korkeakoulututkintoa ei suoriteta. 

Huom! Lääketieteen kandidaatti tarkoittaa harjoittelijaa, joka on suorittanut tutkinnostaan vähintään kahden vuoden opinnot.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Näiden tutkintojen anomiseen liittyvät vaiheet on listattu alla.  Katso FT-todistuksen anomiseen liittyvä ohjeistus Oulun yliopiston tutkijakoulun sivulta www.oulu.fi/tutkijakoulu

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös publiikkipäivä.

 1. Päivitä EHOPS (tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS) ja tarkista samalla, että kaikista tutkintoon tulevista opinnoista on merkintä opintorekisterissäsi. Mikäli suoritusmerkintä/-merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu. BMTK:lla ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin (kaisa.tuominen(at)oulu.fi).  Muiden tiedekuntien koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.  Kun kaikki opinnot ovat kasassa, lähetä EHOPS:si hyväksyttäväksi Jari Heikkiselle.
 2. Pyydä sivuaineiden koostaminen (= kurssit, jotka haluat sisällyttää sivuainekokonaisuuteen) sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt => esim. kemia ja biologia: stydy.science(at)oulu.fi. Sivuainemerkintää pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan.
  Kieli- ja viestintäopinnot koostetaan BMTK:ssa  (study.fbmm(at)oulu.fi).
 3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPS:n mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) koostetaan omassa tiedekunnassa (study.fbmm(at)oulu.fi).
 4. Varmista myös, että tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä (https://osat.oulu.fi/) ja lähetä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Varmista että lähetys  onnistui. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä: BMTK_osat-tutkintoanomusmalli.pdf
  Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, ota talteen ruudun kuvakaappaus, jos mahdollista ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Lähetä se OSAT-järjestelmän neuvonta- ja tukiosoitteeseen osat(at)oulu.fi.

Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi. Todistuksen voit noutaa lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (Aapistie 7A, 2. krs, K201). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat. Todistus lähetetään kirjaamattomana kirjeenä ja opiskelijan omalla vastuulla.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki edellisen publiikin jälkeen valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit ja  filosofian maisterit. Kaisa Tuominen lähettää erillisen kutsun publiikkipäivänä  tai sitä ennen valmistuville.

Kesäkuun 2020 publiikki on siirretty joulukuuhun 2020. Tarkempi aika  päätetään ja ilmoitetaan myöhemmin.

HUOM! Opintotukisäännöt, jos otat todistuksesi ennen kuun 18. päivää

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen voidaan käsitellä opiskelijaa kohden vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL-tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Mikäli anomuksessa ja / tai sen liitteissä esiintyy puutteita, niin todistuksen myöntö saattaa siirtyä myöhäisempään myöntöpäivään.

Teknillinen tiedekunta

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta). Valmistuneet kandidaatit voivat osallistua kesäkuun ja joulukuun publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä Kompassissa valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Palautetta kandidaattiopinnoista annetaan vastaamalla Kandipalautteeseen tutkintohakemuksen teon yhteydessä (varaa aikaa n. 20 min). Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista)

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. Tarvitset hyväksytyn HOPS:n tutkintotodistushakemuksen liitteeksi.

2. Tee tutkintotodistushakemus Opiskelijan sähköinen asiointi  (OSAT)- järjestelmässä (viimeistään viikkoa ennen valmistumista)

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

 • Liitä hakemukseen hyväksytty HOPS pdf-muodossa 
 • Opintokokonaisuuksia ja tutkintoon sisällytettäviä opintoja koskevissa kysymyksissä voit viitata liittämääsi HOPS:n
 • Vastaa valmiin tutkintotodistuksen vastaanottoon liittyvään kysymykseen: 1. nouto lähipalvelupisteestä, 2. postitse tai 3. publiikissa
 • Vastaa Kandipalautteeseen

Jos  tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.). 

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Humanistinen tiedekunta

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia  järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

SYYSLUKUKAUDEN 2020 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.8.2020
 • 30.9.2020
 • 31.10.2020
 • 30.11.2020
 • 31.12.2020

Vallitsevan COVID-19 tilanteen vuoksi joulukuulle 2020 suunniteltua humanistisen tiedekunnan publiikkitilaisuutta ei järjestetä. Tutkintotodistukset toimitetaan valmistuneille opiskelijoille postitse kirjattuina kirjeinä. 

KEVÄTLUKUKAUDEN 2021 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.1.2021
 • 28.2.2021
 • 31.3.2021
 • 30.4.2021
 • 31.5.2021
 • 30.6.2021
 • 31.7.2021

Valmistujan muistilista (kandidaatti):

 • Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, huolehdi, että myös kypsyysnäytteesi tulee hyväksytyksi valmistumisaikataulun mukaisesti
 • Kun tutkintoon vaaditut opinnot ovat valmiina, tarkista opintosi ja pyydä tarvittavat opintokokonaisuuksien koostamiset (pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet). Tämän voit tehdä lähettämällä asiasta pyynnön osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi tai, jos kyseessä on muun kuin humanistisen tiedekunnan kokonaisuus, ko. tiedekunnan palveluosoitteeseen.  Tarvittaessa voit käydä myös henkilökohtaisesti koulutuksen lähipalvelupisteessä.
 • Kun tutkielmasi ja kypsyysnäytteesi on hyväksytty, opinnot tarkistettu ja opintokokonaisuudet koostettu, täytä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Huolellisesti täytetty tutkintohakemus nopeuttaa käsittelyä.
 • Lähettämisen jälkeen hakemus näkyy sinulle OSATissa ’Käsittelyssä’- tilassa. Sen jälkeen kun hakemuksen tilaksi on muuttunut 'Kirjattu' todistus on valmis ja hakemuksessa ilmoittamasi toimitustavan mukaan se joko postitetaan sinulle tai voit tulla noutamaan sen koulutuksen lähipalvelupisteestä. Myös hakemuksessa etukäteen nimeämäsi asiamies voi noutaa todistuksen.  Todistuksen toimitusaika on maksimissaan kolme viikkoa valmistumispäivästä. 
 • Tutkintotodistushakemuksen täyttäessäsi voit ilmoittautua valmistumisjuhlaan eli publiikkiin, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (joulu- ja kesäkuussa). Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet.  

Valmistumisaikataulut

Syyslukukauden 2020 valmistumispäivät ja aikataulut

Kevätlukukauden 2021 valmistumispäivät ja aikataulut

Kandidaatiksi valmistuminen ja opintotuki

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Tarkista hyvissä ajoin humanistisen tiedekunnan valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Opintotukea maisterivaiheen opintoihin voit saada vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Kandidaatin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta, 180 op. Tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Tutkintotodistuksiin merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet,  opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan kandidaatintutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. 

Tutkintotodistukseen merkitään koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli, toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä vieraan kielen taito (esim. vieraan kielen taito osoitettu englannin kielessä). Vapaavalintaiset vieraiden kielten opinnot käyvät ilmi tutkintotodistuksen liitteenä annettavasta opintosuoritusotteesta.

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena. Kandidaatintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää toistamiseen maisterintutkinnossa.  

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon anominen

Tarkista hyvissä ajoin ennen suunniteltua valmistumista, ovatko kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot suoritettu. Opintovaatimukset tutkinto-ohjelmittain voit tarkistaa opinto-oppaasta. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education(at)oulu.fi).

Jos olet suorittanut opintoja muissa tiedekunnissa tai avoimessa yliopistossa, pyydä ko. tiedekuntaa tai avointa yliopistoa koostamaan opintosi kokonaisuudeksi ennen tutkintohakemuksen jättämistä.

Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä viikkoa ennen tutkinnon myöntämispäivää. Tällöin myös kaikkien opintojen tulee olla kirjattuna Oodiin. Hakemuksen täyttämisen jälkeen muista myös lähettää se! Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakemus on 'käsittelyssä'- tilassa niin kauan kunnes todistukset on tehty ja tutkinto kirjattu WebOodiin

Malli sähköisen tutkintohakemuksen täyttämiseen löytyy tästä

Musiikkikasvatuksen malli sähköisen tutkintohakemuksen täyttämiseen löytyy tästä

Lähtökohtaisesti Hops ei ole pakollinen KTK:ssa. Pyydämme sen tarvittaessa. Huomaathan, että kandidaatin tutkintoon kannattaa sisällyttää vapaavalintaisia opintoja vain sen verran, että tutkinnon laajuudeksi tulee 180 op.

Mikäli tutkintotodistushakemuksessa on jotain epäselvää, sinuun otetaan yhteyttä. Muussa tapauksessa yhteyttä ei erikseen oteta.

HUOM! Hakemus on sitova ja tutkinto tehdään sen perusteella, joten älä lähetä sitä ennen kuin olet varma, että hakemus on oikein täytetty.

 

Tutkintotodistuksen toimittaminen

Todistus toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.  Kesällä ja vuodenvaihteessa toimitusaika voi olla pitempi.

Tutkintotodistukset postitetaan KIRJATTUNA kirjeenä. 

 

Syyslukukauden 2020 valmistumisaikataulu

Kandidaatintutkielma syötetään Laturiin. Huomioithan, että opintoasiainsihteerin on pitänyt syöttää tutkielman tiedot Oodiin ennen kuin tutkielman voi ladata LATURIIN.

30.11. valmistumispäivä

2.11. mennessä opiskelijan on syötettävä kandidaatintutkielmansa Laturiin
Kypsyysnäytteen tekemisestä sovittava ohjaajan kanssa.
23.11. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä.
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä oodissa

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

31.12. Tutkintopäivä

3.12. mennessä opiskelijan on syötettävä kandidaatintutkielmansa Laturiin
Kypsyysnäytteen tekemisestä sovittava ohjaajan kanssa
24.12. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kolmen viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

Kevätlukukauden 2021 valmistumisaikataulu

Kandidaatintutkielma syötetään Laturiin.  Huomioithan, että opintoasiainsihteerin on pitänyt syöttää tutkielman tiedot Oodiin ennen kuin tutkielman voi ladata LATURIIN.

 

Valmistumis-päivä

Kandidaatin työ syötettävä Laturiin viimeistään

Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
*)

Tutkintotodistus postitetaan viimeistään

**)

31.1.

3.1.

24.1.

15.2.

28.2.

31.1.

21.2.

15.3.

31.3.

3.3.

24.3.

14.4.

30.4.

2.4.

23.4.

14.5.

31.5.

3.5.

24.5.

21.6.

30.6.

2.6.

23.6.

20.8.

31.7.

23.6.

31.7.

 

20.8.

*) Tällöin myös kaikkien opintojen tulee olla kirjattuna Oodiin.

**) Tutkintotodistukset postitetaan KIRJATTUNA kirjeenä. 

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunta myöntää tutkintodistuksia kerran kuukaudessa. Opiskelijan haettava tutkintoa viimeistään 7 päivää ennen aiottua valmistumispäivää OSAT-järjestelmän kautta.  Opiskelija voi jättää tutkintoanomuksen, kun kaikki suoritusmerkinnät ovat opintorekisterissä, muualla kuin luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien aikana toimitusaika voi olla pidempi.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukukautena valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit, filosofian maisterit ja filosofian lisensiaatit. Publiikkiin voit ilmoittautua myös erikseen laittamalla viesti osoitteeseen study.science@oulu.fi. Luonnontieteen publiikkiin voit kutsua kaksi vierasta sekä yhden henkilökuntaan kuuluvan. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat.

Joulukuun 2020 publiikki on valitettavasti peruttu korona-pandemian takia. 

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koostoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. 

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu) tai publiikista. Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumis- sekä publiikkipäivämäärät lukukausi 2020-21

TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ

VALMISTUMISPÄIVÄ

TODISTUKSEN VALMISTUMISPÄIVÄ

24.8.2020 31.8.2020 17.9.2020
23.9.2020 30.9.2020 15.10.2020
24.10.2020 31.10.2020 14.11.2020
23.11.2020 30.11.2020 17.12.2020
24.12.2020 31.12.2020 tammikuussa 2021
24.1.2021 31.1.2021 18.2.2021
21.2.2021 28.2.2021 18.3.2021
24.3.2021 31.3.2021 15.4.2021
23.4.2021 30.4.2021 20.5.2021
24.5.2021 31.5.2021 17.6.2021, publiikki kello 14-16
23.6.2021 30.6.2021 elokuussa 2021
24.7.2021 31.7.2021 elokuussa 2021

 

 

Kemia

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää pääaineen opintoja, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia sivuaineopintoja. LuK-tutkintoon tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2x25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Sivuaineet opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan huomioiden kuitenkin, että tutkintoon tulee sisältyä matematiikan ja fysiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op.

Koska LuK-tutkinto voi sivuaineiltaan vaihdella paljonkin, kannattaa pyytää eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine .

Kauppatieteet KTK

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi, sinun tulee hakea tutkinnon ulosottamista. Opintoasiainsihteerin Katja Hannulan (katja.hannula(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, kuinka tutkintosi tullaan koostamaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien kandidaatintutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi

Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa.

Jos et pääse tulemaan publiikkiin, voit noutaa tutkintotodistuksen koulutuksen lähipalvelupisteestä KE1020. Muilla paikkakunnilla asuville voimme tarvittaessa postittaa todistuksen kirjattuna.

Tutkielmat palautetaan arvosteltavaksi sähköisessä muodossa Laturi- järjestelmään. Kandidaatin tutkielman palautus Laturiin tapahtuu seminaariaikataulun mukaan ja KTK-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan.

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

Sähköisen kandidaatintutkielman palautusprosessi (LATURI)

Opiskelija syöttää valmiin opinnäytetyönsä ja tiivistelmälehtiset Laturi-järjestelmään saatuaan luvan ohjaajalta. Työ tulee olla PDF/A -tiedostomuodossa. Laturi-järjestelmä hakee pohjatiedot automaattisesti Oodista. Palautus siis onnistuu sen jälkeen, kun ohjaaja on ilmoittanut opiskelijan, opinnäytteen, ohjaajien ja tarkastajien nimet opintoasiainsihteerille, joka lisää tiedot Oodiin.

Yliopistotasoiset ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille.

Tutkielmien palautus- ja KTK- tutkinnon valmistumisaikataulu syksy 2020- kevät ja kesä 2021

Syksy 2020

6.8.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
6.8.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.8. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.8. Valmistumispäivä
10.9. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

25.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.8. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.9. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.9. Valmistumispäivä
8.10. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

29.9.  Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
5.10.  Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.10. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.10. Valmistumispäivä
12.11. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

27.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.11.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.11. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.11. Valmistumispäivä
10.12. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

24.11. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
30.11. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.12. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.12. Valmistumispäivä
21.1.2021. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

Kevät - kesä 2021

5.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.1. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.1. Valmistumispäivä
11.2. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

26.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.2. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
19.2. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
28.2. Valmistumispäivä
11.3. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

23.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.3. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.3. Valmistumispäivä
15.4. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

30.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
6.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.4. Valmistumispäivä
20.5. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

27.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.5. Valmistumispäivä
18.6. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

25.5.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.5.  Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.7.  Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.7.  Valmistumispäivä
20.8. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

* Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Siirtyminen toiseen DI-tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelman kaivostekniikan opintosuunnalle.  Edellytyksenä kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot kaivostekniikasta.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi voimassa. Hakemuksen voit toimittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Kaivos- ja rikastustekniikka.pdf

Konetekniikka

Siirtyminen toiseen DI-tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut konetekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelman kaivostekniikan opintosuunnalle tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman rakennustekniikan opintosuunnalle. Edellytyksenä kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot kaivostekniikasta.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi voimassa. Hakemuksen voit toimittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Kaivos- ja rikastustekniikka.pdf

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.pdf

Kaivos- ja rikastustekniikka

KAIVANNAISALAN KANDIDAATINTYÖN HYVÄKSYMISEN JA VALMISTUMISEN AIKATAULUT LUKUVUONNA 2021-2020

Kaivannaisalalla eli geotieteiden ja kaivos- ja rikastustekniikan ohjelmissa valmistumiseen liittyvät toimenpiteet tapahtuvat ao. aikataulun mukaan:

NÄMÄ OK: Kandidaatintyön/-tutkielman ladattu Laturiin arvioitavaksi, HOPS ja kaikki opinnot 180+0 op ml. kandintyö ja kypsyysnäyte kirjattu Oodiin >>>  TEE KANDIDAATIN TUTKINTOTODISTUS-HAKEMUS OSAT:iin

Valmistumispäivä

Tutkintotodistus noudettavissa

24.8.2020

31.8.2020

17.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

15.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

19.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

17.12.2020

24.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

18.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

18.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

15.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

20.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

17.6.2021

23.6.2021

30.6.2021

19.8.2021

24.7.2021

31.7.2021

19.8.2021

Maantiede

Ohje tutkintotodistuksen täyttämiseen OSAT-järjestelmässä maantieteen opiskelijoille: OSAT-tutkintotodistusmalli maantiede

Tietotekniikka

Tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteinen publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla, kun tutkintoa haetaan OSAT - järjestelmässä. Tekiikan kandidaatiksi valmistuvat voivat osaallistua vain syksyn viimeiseen tai kevään viimeiseen publiikkiin. Koronan vuoksi kevään 2020 publiikkitilaisuudet on kuitenkin peruttu.

Valimistumisaikatalu

Kandidaatin työhön liittyvät aikataulut ja valmistumisaikataulut löytyvät tältä sivuilta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Siirtyminen toiseen DI -tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut Prosessitekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan Rikastustekniikan opintosuunnalle. Edellytyksenä haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot

Valmistunut  (2018 ja aiemmin aloittanut) Ympäristötekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (DI) tutkinto-ohjelmaan. Siirtoon vaaditaan täydentävät opinnot. 

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä voimassa oleva opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi.  Toimita hakemus osoitteeseen: study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus: Kaivos- ja rikastustekniikka
Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Arkkitehtuuri

Tekniikan kandidaatin työ (arkkitehtuuri) laaditaan arkkitehtuurin yksikön ohjeen mukaisesti, ladataan yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään ja esitellään kevätlukukauden lopussa yhteisessä kandiseminaarissa:

Arkkitehtuurin yksikön kevään 2021 kandiseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 17.-19.5.2021

Kandidaatintyön tiivistelmäpohja (arkkitehtuuri)

Hyvinvointitekniikka

Medical and Wellness Technology / Graduation

STEPS

(* = check deadlines from timetable below)

(if thesis is already completed earlier, complete steps 4,7, 8 and 9)

 1. Thesis reviewed by supervisors and modified by student
  1. When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.
 2. Thesis to Laturi *
  1. Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission, student uploads completed thesis to the Laturi system. More instructions on Laturi can be found from http://laturi.oulu.fi  
 3. Presenting your thesis in BME seminar.
  1. Check time reservations. Duration 15 minutes.
 4. Personal study plan (PSP) accepted
  1. Contact PSP advisor Anna Maijala (anna.maijala[at]oulu.fi) for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application.
 5. Thesis evaluation by examiner(s) (=supervisor(s))
  1. The eximiner(s) retrieve the thesis from the Laturi and evaluate it.
 6. Maturity test accepted and saved to register
  1. Summary of the thesis is accepted as Maturity test (due to exception time with coronavirus).
 7. All studies registered in WebOodi
  1. Student checks that the studies accepted in PSP have been completed and saved in WebOodi.
 8. Degree Application in OSAT – system *
  1. Student applies for graduation in the OSAT-system and attaches ‘accepted PSP’ and ‘Completed Study Modules’ prepared together with PSP advisor to the degree application in OSAT-system.
 9. Degree *
  1. The Faculty grants the degree. 

TIMETABLE

Deadline for submission of the thesis in LATURI- system

Review of the thesis in degree programme committee meeting

Deadline for submission of the degree certificate application in OSAT-system

Graduation date

Degree certificate is available

17.11.2020

15.12.2020

17.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

17.12.2020

14.1.2021

17.1.2021

31.1.2021

15.2.2021

13.1.2021

10.2.2021

14.2.2021

28.2.2021

15.3.2021

16.2.2021

16.3.2021

17.3.2021

31.3.2021

14.4.2021

18.3.2021

15.4.2021

16.4.2021

30.4.2021

14.5.2021

14.4.2021

12.5.2021

17.5.2021

31.5.2021

14.6.2021

18.5.2021

15.6.2021

16.6.2021

30.6.2021

14.7.2021

2.6.2021

30.6.2021

17.7.2021

31.7.2021

16.8.2021

In December 2020, there is an additional graduation date on 18th of Dec, 2020.

The student can pick up the degree certificate at the faculty´s Academic Affairs Service Team office on Kontinkangas campus (Aapistie 7A, 2nd floor, room K201) or ask for the certificate to be sent to him/her by mail.

For possible further questions, please, contact Anna Maijala or study.medicine(at)oulu.fi.

 

Geotieteet

KAIVANNAISALAN KANDIDAATINTYÖN HYVÄKSYMISEN JA VALMISTUMISEN AIKATAULUT LUKUVUONNA 2021-2020

Kaivannaisalalla eli geotieteiden ja kaivos- ja rikastustekniikan ohjelmissa valmistumiseen liittyvät toimenpiteet tapahtuvat ao. aikataulun mukaan:

NÄMÄ OK: Kandidaatintyön/-tutkielman ladattu Laturiin arvioitavaksi, HOPS ja kaikki opinnot 180+0 op ml. kandintyö ja kypsyysnäyte kirjattu Oodiin >>>  TEE KANDIDAATIN TUTKINTOTODISTUS-HAKEMUS OSAT:iin

Valmistumispäivä

Tutkintotodistus noudettavissa

24.8.2020

31.8.2020

17.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

15.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

19.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

17.12.2020

24.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

18.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

18.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

15.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

20.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

17.6.2021

23.6.2021

30.6.2021

19.8.2021

24.7.2021

31.7.2021

19.8.2021

Tuotantotalous

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

HOPS:n hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää. HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Oodin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä). Mainitse HOPS:n lähetyksen yhteydessä valmistumisen tavoiteaikataulu. Jos vanhassa HOPS-rakenteessa on ongelmia, voit tehdä HOPS:n uusimpaan rakenteeseen.

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (tuotantotalous). Koulutussuunnittelijan tavoitat TUTA Ohjurista (Moodle-työtila) tai osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä.

Kuluvan lukuvuoden valmistumisen aikataulusta löydät tärkeät tutkinto-ohjelmakohtaiset päivämäärät. Opinnäytetyön tulee olla Laturissa noin valmistumiskuukauden alussa. 

Lääketieteen tekniikka TtM

In the field of Biomedical Engineering there is only master´s programme with separate graduation instructions and schedule

Terveystieteet

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös 18.12.

Tarkista hyvissä ajoin, että kaikki opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Jos merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä Kontinkankaan kampuksen koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen.  Todistushakemus on jätettävä OSAT-järjestelmään vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä. OSAT-järjestelmän sähköisessä lomakkeessa kohdassa "Tutkintotodistuksen toimittaminen" on lääketieteellisessä tiedekunnassa käytössä vaihtoehdot "noudan todistuksen" tai "todistus postitetaan". Tutkintotodistushakemuksessa oleva kohta valmistumistilaisuuteen ilmoittautumisesta ei koske terveystieteitä.  Kandidaatin tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä vastataan valtakunnalliseen kandipalautteeseen.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

 1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
 2. Kandintyön / sen osana olevien suunnittelukurssien sekä Tekniikan viestintä -kurssin suorittaminen
 3. Kandiseminaarin esityksen pitäminen
 4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
 5. Kandidaatintyön syöttäminen laturiin
 6. HOPS:in viimeisen version hyväksyttäminen 
 7. Tutkinnon anominen OSAT- järjestelmässä (HOPS liitteeksi)
 8. Anna Kandipalaute

Aikataulutiedote lukuvuonna 2020-21 tekniikan kandidaatiksi valmistuville

Kandintyön lataus Laturiin

Tutkintotodistushakemus (OSAT)

Valmistumispäivä

Todistus noudettavissa

18.8.2020

ma 24.8.2020

ma 31.8.2020

to 17.9.2020

16.9.

ke 23.9.

ke 30.9.

to 15.10.

20.10.

la 24.10.

la 31.10.

to 19.11.

17.11.

ma 23.11.

ma 30.11.

to 17.12.

10.12.

to 24.12.

to 31.12.

to 14.1.

17.1.2021

su 24.1.2021

su 31.1.2021

to 18.2.2021

14.2.

su 21.2.

su 28.2.

to 18.3.

17.3.

ke 24.3.

ke 31.3.

to 15.4.

16.4.

pe 23.4.

pe 30.4.

to 20.5.

17.5.

ma 24.5.

ma 31.5.

to 17.6.

16.6.

ke 23.6.

ke 30.6.

to 15.7.

24.6.

la 24.7.

la 31.7.

to 19.8.

 

Valmistumistilaisuus

Kandidaatit voivat osallistua kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin (valmistumistilaisuus).  Ilmoittautuminen publiikkiin tapahtuu OSAT-järjestelmässä tutkinnon anomisen yhteydessä.

 Publiikit järjestetään klo14.15 alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti.

Covid pandemiasta johtuen publiikkeja ei toistaiseksi järjestetä.

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa.  Hammaslääketieteen kandidaatin arvo myönnetään hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

Tietojenkäsittelytiede

Tarvitset päivitetyn HOPS:n LuK-tutkintoanomuksen liitteeksi.  Voit päivittää HOPS:n WebOodissa ja lähettää sen tarkistettavaksi omaopettajallesi. Mikäli et tiedä omaopettajaasi, voit ohjata HOPS:n tarkistettavaksi WebOodissa Heli Alatalolle.

Taulukosta näet tutkintotodistusaikataulun.

Application for degree in the OSAT:iin

Graduation date

Degree sertificate

24.8.2020

31.8.2020

17.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

15.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

19.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

17.12.2020

24.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

18.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

18.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

15.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

20.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

17.6.2021

23.6.2021

30.6.2021

15.7.2021

24.7.2021

31.7.2021

19.8.2021

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.