Valmistuminen kandidaatiksi

Kandidaatin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto noin 3 vuotta. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan pääaineen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sekä sivuaine- ja valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuuluu kandidaatintutkielma, joka suoritetaan yleensä kolmantena opiskeluvuonna.

Valmistuminen kandidaatiksi

Kun kandivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, voit hakea tutkintoa ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelussa. Ohjeet ohessa:

Aloita kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen tarkistaminen hyvissä ajoin ennen tavoitteellista valmistumisajankohtaa. Tarkista, että valmistumisvaiheen HOPS on hyväksytty Pepissä ja että kaikki vaadittavat opinnot ovat tulleet tai tulossa suoritetuiksi. Muista ilmoittautua myös kypsyysnäytteen toteutukselle Pepissä. Kypsyysnäytteeseen liittyviä ohjeita löydät verkkosivulta.

Hae tutkintoa Pepin valmistumispalvelussa, kun tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu. Kandidaatin tutkinnon hakuprosessi on kaksivaiheinen:

 1. TARKISTUSVAIHE: vastaa Kandipalaute -kyselyyn, täytä kyselylomake ja lähetä hakemuksesi tarkastettavaksi. Kun opintosi ja hakemuksesi on tarkistettu, saat tiedon, että voit lähettää tutkintohakemuksesi viimeisteltäväksi. 
 2. VIIMEISTELYVAIHE: Viimeistelyvaiheessa valmistumiseen tarvittavat tiedot vielä tarkistetaan ja saat tiedon hakemuksesi hyväksymisestä ja vahvistuksen valmistumispäivästä. Huomaa, että valmistumispäivä on eri, kuin tutkintotodistuksen toimituspäivä. Tutkintotodistus on saatavilla kahden – kolmen viikon päästä valmistumisesta, riippuen valmistumisruuhkasta.

Valmistumisen merkiksi saat yliopiston Kandi Alumni -haalarimerkin, jonka voit hakea koulutuksen lähipalvelupisteestä.

Tyypillisesti korkeakoulujen yhteishaussa opiskelija saa opinto-oikeuden suoraan kandidaatin- ja maisteritutkintoon. Tämä tarkoittaa, että kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelija voi suoraan jatkaa maisterivaiheen opintoihin. Poikkeuksia ovat farmaseutin ja lastentarhaopettajan koulutukset, joissa opinto-oikeus saadaan vain alempaan korkeakoulututkintoon, sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmat, joissa alempaa korkeakoulututkintoa ei suoriteta. 

Huom! Lääketieteen kandidaatti tarkoittaa harjoittelijaa, joka on suorittanut tutkinnostaan vähintään kahden vuoden opinnot.

Sinulle

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Näiden tutkintojen anomiseen liittyvät vaiheet on listattu alla.  Katso FT-todistuksen anomiseen liittyvä ohjeistus Oulun yliopiston tutkijakoulun sivulta. 

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös publiikkipäivä.

 1. Päivitä HOPS Pepissä ja tarkista samalla, että kaikkien tutkintoon tulevien opintojen merkinnät ovat samalla opiskeluoikeudella (LuK tai maisteri). Opintoasiainsihteeri siirtää tarvittaessa opintoja opiskeluoikeuksien välillä.  Mikäli suoritusmerkintä/-merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu. BMTK:lla ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin (kaisa.tuominen(at)oulu.fi).  Muiden tiedekuntien koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.  Kun kaikki opinnot ovat kasassa, sovi  valmistumiskeskustelu Jari Heikkisen kanssa.
 2. Sivuaineiden kokonaisuudet arvioidaan koulutuspalveluiden toimesta
 3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn OPS:in mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) koostetaan omassa tiedekunnassa (study.fbmm(at)oulu.fi).
 4. Täytä tutkintoanomus Pepin Valmistuminen -palvelussa  viimeistään seitsemän päivää ennen tutkinnon myöntöpäivää. Tutkintoanomusta täyttäessäsi ota huomioon: BMTK järjestää publiikin vain lukukausien lopussa. Voit kutsua publiikkiin max. 2 vierasta. Kutsu publiikkiin lähetetään kaikille edellisen publiikin jälkeen ja publiikkipäivänä valmistuville.

 

Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi. Todistuksen voit noutaa lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (Aapistie 7A, 2. krs, K201, palvelutiski avoinna Ke klo 10-12). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat. Todistus lähetetään kirjaamattomana kirjeenä ja opiskelijan omalla vastuulla.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki edellisen publiikin jälkeen valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit ja  filosofian maisterit. Kaisa Tuominen lähettää erillisen kutsun publiikkipäivänä  tai sitä ennen valmistuville.

HUOM! Opintotukisäännöt, jos otat todistuksesi ennen kuun 18. päivää

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen voidaan käsitellä opiskelijaa kohden vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL-tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Mikäli anomuksessa ja / tai sen liitteissä esiintyy puutteita, niin todistuksen myöntö saattaa siirtyä myöhäisempään myöntöpäivään.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunta myöntää tutkintodistuksia kerran kuukaudessa. Opiskelijan on haettava tutkintoa viimeistään 7 päivää ennen aiottua valmistumispäivää.  Opiskelija voi jättää tutkintoanomuksen, kun kaikki suoritusmerkinnät ovat opintorekisterissä, muualla kuin luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten valmistumisaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausina aika voi olla pidempi.

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koostoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. 
   

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumispäivämäärät 

TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ

VALMISTUMISPÄIVÄ

24.8. 31.8.
23.9. 30.9.
24.10. 31.10.
23.11. 30.11.
24.12. 31.12.
24.1. 31.1.
21.2. 28.2.
24.3. 31.3.
23.4. 30.4.
24.5. 31.5.
23.6. 30.6.
24.7. 31.7.

 

 

Teknillinen tiedekunta

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta). Valmistuneet kandidaatit voivat osallistua kesäkuun ja joulukuun publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä Kompassissa valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Palautetta kandidaattiopinnoista annetaan vastaamalla Kandipalautteeseen tutkintohakemuksen teon yhteydessä (varaa aikaa n. 20 min). Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän hyväksynnän jälkeen, tee tarkistuta HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. 

2. Tee tutkintotodistushakemus  (viimeistään viikkoa ennen valmistumista).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos  tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.). 

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Humanistinen tiedekunta

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

Näin valmistut kandidaatiksi:

1. TEE KYPSYYSNÄYTE
Kun olet saanut kandidaatintutkielmasi valmiiksi, sinun tulee kirjoittaa kypsyysnäyte, jolla osoitat perehtyneisyytesi opinnäytteen alaan. Kypsyysnäyte tehdään sähköisenä Exam-tenttinä omalla koulusivistyskielellä (yleensä suomen tai ruotsin kielellä). Kypsyysnäytteesi sisällön tarkastaa oppiaineen opettaja ja kieliasun joko suomen tai ruotsin kielen asiantuntija tai oppiaineen opettaja. Molemmilla tarkastajilla on kolme viikkoa aikaa tarkastaa kypsyysnäyte.

2. TARKISTA OPINTOSUORITUKSET
Tarkista hyvissä ajoin Pepistä tai Tuudosta, että olet varmasti saanut suoritusmerkinnän kaikista kursseista (ml. tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot), jotka haluat sisällyttää kandidaatintutkintoosi.

3. TARKISTA HOPS ja huolehdi, että siellä näkyvät kaikki tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet. 

Lähetä osoitteeseen study.humanities@oulu.fi hyvissä ajoin ennen tutkinnon hakuprosessin käynnistämistä viesti, jossa kerrot

 • mitä opintoja haluat sisällyttää tutkintoosi. Listaa erityisesti, mitä suorittamiasi sivuainekokonaisuuksia sekä muita yksittäisiä opintoja tutkintoosi kuuluu.
 • nimesi, opiskelijanumerosi ja pääaineesi.

4. TEE VALMISTUMISHAKEMUS JA VASTAA KANDIPALAUTTEESEEN
Hae tutkintoa ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelussa.
Kandidaatintutkinnon minimilaajuus on 180 op ja maksimilaajuus 190 op. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa käsittelyä. Vastaa järjestelmässä kandipalautteeseen ennen hakemuksen lähettämistä. Kun olet täyttänyt hakemuksen, muista myös lähettää se. HOPSia ei tarvitse liittää hakemukseen.  Jos hakemusta tulee korjata tai täydentää, sinuun ollaan yhteydessä.

Valmistumishakemusta täyttäessäsi voit myös ilmoittautua valmistujaisjuhlaan eli publiikkiin.

5. TUTKINTOTODISTUKSEN VALMISTUMINEN 
Saat sähköpostiviestin, kun sähköinen tutkintotodistuksesi on valmis ja voit ladata sen Pepin Atomi-palvelusta.  Todistus on valmis noin on kolmen viikon kuluessa valmistumispäivästä (poikkeustilan vallitessa, ruuhka-aikoina ja lomakausina toimitusaika voi olla pidempi).  

6. PUBLIIKKI
Publiikki on valmistujaisjuhla, joka järjestetään humanistisessa tiedekunnassa kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa. Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet. Publiikkiin osallistuminen ei ole pakollista. Publiikin kesto riippuu osallistujamäärästä ja juhlaan voi kutsua vieraita, enintään kolme henkilöä. 

7. KYSY
Epäselvissä tilanteissa voit aina olla yhteydessä koulutuksen lähipalveluihin: study.humanities@oulu.fi.

Valmistumisaikataulut
 

Kevät 2023

Valmistumispäivä Hakemus lähetettävä viimeistään
31.1. 24.1.
28.2. 21.2.
31.3. 24.3.
30.4. 23.4.
31.5. 24.5.
30.6. 23.6.
31.7. 24.7.

 

Kandidaatiksi valmistuminen ja opintotuki

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Tarkista hyvissä ajoin humanistisen tiedekunnan valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Opintotukea maisterivaiheen opintoihin voit saada vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

 

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Kandidaatin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta, 180 op. Tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Tutkintotodistuksiin merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet,  opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan kandidaatintutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. 

Tutkintotodistukseen merkitään koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli, toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä vieraan kielen taito (esim. vieraan kielen taito osoitettu englannin kielessä). Vapaavalintaiset vieraiden kielten opinnot käyvät ilmi tutkintotodistuksen liitteenä annettavasta opintosuoritusotteesta.

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena. Kandidaatintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää toistamiseen maisterintutkinnossa.  

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

(päivitetty  23.1.2022)

 

Tutkinnon anominen

Tutkintotodistushakemus tehdään Pepin Valmistuminen -palvelussa (katso info sivun yläosassa).

Aloita valmistumiseen liittyvien opintojen HOPSin tarkistus hyvissä ajoin ennen tavoiteltua valmistumisajankohtaa. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education@oulu.fi).

 

Huomioitavaa:

 • KPTK:n opiskelijoiden HOPSin ei tarvitse olla Pepissä ”hyväksytty”. HOPS on kuitenkin hyvä käydä läpi omaopettajan/koulutussuunnitelijan kanssa hyvissä ajoin ennen valmistumista ja varmistaa, että HOPS on kunnossa.
 • Opinnot (mm. sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot) tulee olla oikealla opiskeluoikeudella sijoitettuna oikein HOPSilla ennen valmistumisprosessin aloittamista.
 • Tutkintoon sisältymättömät opinnot voi jättää HOPSin ulkopuolisiin opintoihin.

 

Tutkintotodistuksen toimittaminen

Oulun yliopistossa on otettu 1.8.2022 käyttöön sähköinen tutkintotodistus.

Ilmoitamme valmistuneille henkilökohtaisesti kun tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

Valmistujaisjuhla (publiikki)

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa järjestetään valmistuvien valmistujaisjuhla korkeintaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Juhlasta, juhlamuodosta ja ajakohdasta tiedotetaan aina lähempänä ajankohtaa ja juhlaan on aina ilmoittauduttava erikseen. Valmistumishakemuksen ilmoittautuminen Pepissä ei riitä.

Lisätietoa publiikista.

Keväällä 2023 järjestetään kaksi valmistujaisjuhlaa

 • Keskiviikkona 8.2. klo 14, johon ovat tervetulleita kaikki tammikuun 2023 loppuun mennessä valmistuneet - ilmoittautuminen helmikuun publiikkiin on päättynyt.
 • Keskiviikkona 7.6. klo 14. Lisätietoa myöhemmin.

Ilmoittautumislinkki lisätään tähän ja lähetetään myös sähköpostitse.

 

Kevätlukukauden 2023 valmistumisaikataulu

31.1.2023 Valmistumispäivä

3.1. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
24.1. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

28.2.2023 Valmistumispäivä

2.2. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
21.2. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

31.3.2023 Valmistumispäivä

3.3. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
24.3. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

30.4.2023 Valmistumispäivä

2.4. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
23.4. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

31.5.2023 Valmistumispäivä

3.5. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
24.5. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

30.6.2023 Valmistumispäivä

2.6. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
23.6. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

31.7.2023 Valmistumispäivä

2.6. syötä kandidaatin työ viimeistään Laturiin
(tai sovi ohjaajan kanssa aikataulusta; kandidaatin työ täytyy olla hyväksytty Laturissa viimeistään 24.7.)
24.7. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

 

 

 

 

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös 18.12.

Tarkista hyvissä ajoin, että kaikki opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Jos merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä Kontinkankaan kampuksen koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen.  Todistushakemus on jätettävä vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä.

Lääketieteen tekniikka TtM

Lääketieteen tekniikan oppiaineessa on vain maisteriohjelma omine valmistumisohjeineen ja -aikatauluineen

Hyvinvointitekniikka

Medical and Wellness Technology / Graduation

Steps and timetable for graduation during academic year 2022 – 2023

KINDLY NOTE THAT UPDATING OF INSTRUCTIONS IN THIS PAGE IS IN THE MAKING. FOR EXAMPLE,  THE ENTIRE  THESIS PROCESS FROM SUBMISSION TO EVALUATION WILL BE COMPLETED IN "LATURI".

THE TIMETABLE GIVEN BELOW IS, HOWEVER, VALID.  FOR MORE INFORMATION KINDLY CONTACT study.medicine(at)oulu.fi or eveliina.seppala(at)oulu.fi. 

STEPS 

Check deadlines from timetable below.

(if thesis is already completed earlier, complete steps 3,7, 8 and 9. See also Instructions for Master´s thesis)

1. Thesis reviewed by supervisors and modified by student

When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.

2. Thesis to Laturi

Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission, student uploads completed thesis to the Laturi system. 

NOTE: if you are preparing an article thesis study faculty´s instructions for the process. 

3. Personal study plan (PSP) accepted

Contact PSP advisor Eveliina Seppälä (eveliina.seppala[at]oulu.fi) for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application.

4. Thesis evaluation by examiners

The examiners retrieve the thesis from the Laturi and evaluate it.

5. Degree Programme Committee Meeting reviews and accepts the grade

Student gets the accepted evaluation by email after the meeting. 

6. Maturity test accepted and saved to register

7. All studies registered in PEPPI

Student checks that the studies accepted in PSP have been completed and saved in PEPPI.

8. Degree Application in PEPPI

Student applies for graduation in PEPPI and attaches to application ´accepted PSP’ and ‘Completed Study Modules’ prepared together with PSP advisor 

9. Degree

The faculty grants the degree. 

 

TIMETABLE

Deadline for submission of the thesis in LATURI- system (no later than a week before degree programme committee meeting)

Review / acceptance of the thesis in degree programme committee meeting

Deadline for submission of the degree certificate application (no later than a week before graduation date)

Graduation date (last day of each month + extra day in December)

Degree certificate is available (at the latest)

 

8.8.2022

15.8.2022

24.8.2022

31.8.2022

15.9.2022

8.9.2022

15.9.2022

23.9.2022

30.9.2022

13.10.2022

7.10.2022

14.10.2022

24.10.2022

31.10.2022

17.11.2022

9.11.2022

16.11.2022

23.11.2022

30.11.2022

15.12.2022

8.12.2022

15.12.2022

24.12.2022

31.12.2022

19.1.2023

9.1.2023

16.1.2023

24.1.2023

31.1.2023

16.2.2023

7.2.2023

14.2.2023

31.2.2023

28.2.2023

16.3.2023

10.3.2023

17.3.2023

24.3.2023

31.3.2023

13.4.2023

7.4.2023 14.4.2023 23.4.2023 30.4.2023 17.5.2023
10.5.2023 17.5.2023 24.5.2023 31.5.2023 15.6.2023
9.6.2023 16.6.2023 23.6.2023 30.6.2023 13.7.2023

 

For possible further questions, please, contact eveliina.seppala(at)oulu.fi or study.medicine(at)oulu.fi.

 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

 1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
 2. Kandintyön / sen osana olevien suunnittelukurssien suorittaminen
 3. Kandiseminaarin esityksen pitäminen
 4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
 5. Kandidaatintyön syöttäminen Laturiin
 6. HOPS:in viimeisen version hyväksyttäminen 
 7. Tutkinnon anominen Pepissä.
  • Huomaathan, että tutkintohakemus tulee olla ensimmäisen kerran täytettynä yllä näkyvään määräpäivään mennessä. Tämän jälkeen hakemus palautuu vielä viimeisteltäväksi opiskelijalle. Käsittelyajat voivat vaihdella valmistumisruuhkista riippuen ja hakemustasi ei välttämättä ole viety loppuun Pepissä vielä valmistumispäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta valmistumispäivääsi, joka näkyy hakemuksellasi. Mikäli valmistumiselle on jokin este tai hakemuksessa puutteita, olemme yhteydessä opiskelijaan.
 8. Anna Kandipalaute

Aikataulutiedote lukuvuonna 2022-23 tekniikan kandidaatiksi valmistuville

Kandintyön lataus Laturiin

Tutkintotodistushakemus

Valmistumispäivä

Publiikki

17.12.

24.12.

31.12.

 

17.1.

24.1.

31.1.2023

 

14.2.

21.2.

28.2.

 

17.3.

24.3.

31.3.

 

16.4.

23.4.

30.4.

 

17.5. 24.5. 31.5. 15.6.
16.6. 23.6. 30.6.  
17.7. 24.7. 31.7.  

 

Valmistumistilaisuus

 

Kandidaatit voivat osallistua kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin (valmistumistilaisuus).  Ilmoittautuminen publiikkiin tapahtuu tutkinnon anomisen yhteydessä samalla lomakkeella.

Publiikit järjestetään klo 14.15 alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti.

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa.  Hammaslääketieteen kandidaatin arvo myönnetään hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

Tietojenkäsittelytiede

Tarvitset päivitetyn HOPS:n LuK-tutkintoanomuksen liitteeksi.  Voit pyytää HOPS:n  tarkistamista Pepissä omaopettajaltasi. Mikäli et tiedä omaopettajaasi, voit pyytää HOPS:n tarkistamista Heli Alatalolta.

Taulukosta näet tutkintotodistusaikataulun.

Lukuvuosi 2022-2023

Application for degree in the Peppi

Graduation date

Degree sertificate

   24.8.2022

  31.8.2022

   15.9.2022

   23.9.2022

  30.9.2022

13.10.2022

24.10.2022

31.10.2022

17.11.2022

23.11.2022

30.11.2022

15.12.2022

24.12.2022

31.12.2022

  19.1.2023

   24.1.2023

  31.1.2023

  16.2.2023

   21.2.2023

  28.2.2023

  16.3.2023

   24.3.2023

  31.3.2023

  13.4.2023

  23.4.2023

  30.4.2023

  18.5.2023

  24.5.2023

  31.5.2023

  15.6.2023

  23.6.2023

  30.6.2023

  13.7.2023

  24.7.2023

  31.7.2023

  17.8.2023

 

 

 

 

 

Tuotantotalous

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

HOPS hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää. HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Pepin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä). Mainitse HOPS:n lähetyksen yhteydessä valmistumisen tavoiteaikataulu. Jos vanhassa HOPS-rakenteessa on ongelmia, voit tehdä HOPS:n uusimpaan rakenteeseen.

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (tuotantotalous). Koulutussuunnittelijan tavoitat TUTA Ohjurista (Moodle-työtila) tai osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä.

Kuluvan lukuvuoden valmistumisen aikataulusta löydät tärkeät tutkinto-ohjelmakohtaiset päivämäärät. Opinnäytetyön tulee olla Laturissa noin valmistumiskuukauden alussa. 

Arkkitehtuuri

Tekniikan kandidaatin työ (arkkitehtuuri) laaditaan arkkitehtuurin yksikön ohjeen mukaisesti, ladataan yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään ja esitellään kevätlukukauden lopussa yhteisessä kandiseminaarissa:

Arkkitehtuurin yksikön kevään 2022 kandiseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 16.-18.5.2022

Kandidaatintyön tiivistelmäpohja (arkkitehtuuri)

Kemia

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää pääaineen opintoja, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia sivuaineopintoja. LuK-tutkintoon tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2x25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Sivuaineet opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan huomioiden kuitenkin, että tutkintoon tulee sisältyä matematiikan ja fysiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op.

Koska LuK-tutkinto voi sivuaineiltaan vaihdella paljonkin, kannattaa pyytää eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine .

Tietotekniikka

Tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteinen publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla, kun tutkintoa haetaan Pepin valmistumispalvelussa. Tekiikan kandidaatiksi valmistuvat voivat osaallistua vain syksyn viimeiseen tai kevään viimeiseen publiikkiin. 

Valimistumisaikatalu

Kandidaatin työhön liittyvät aikataulut ja valmistumisaikataulut löytyvät tältä sivuilta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Siirtyminen toiseen DI-tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut konetekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelman kaivostekniikan opintosuunnalle tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman rakennustekniikan opintosuunnalle. Edellytyksenä kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot kaivostekniikasta.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi voimassa. Hakemuksen voit toimittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Kaivos- ja rikastustekniikka.pdf

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.pdf

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Siirtyminen toiseen DI -tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut Prosessitekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan Rikastustekniikan opintosuunnalle. Edellytyksenä haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot

Valmistunut  (2018 ja aiemmin aloittanut) Ympäristötekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (DI) tutkinto-ohjelmaan. Siirtoon vaaditaan täydentävät opinnot. 

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä voimassa oleva opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi.  Toimita hakemus osoitteeseen: study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus: Kaivos- ja rikastustekniikka
Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Siirtyminen toiseen DI-tutkinto-ohjelmaan

Valmistunut Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatti voi hakea siirtoa DI-vaiheeseen kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelman kaivostekniikan opintosuunnalle.  Edellytyksenä kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan haulle on, että opiskelija on kandidaattivaiheessa valinnut opintosuunnalle valmistavat opinnot kaivostekniikasta.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan DI-vaiheen näissä tutkinto-ohjelmissa, tee hakemus kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä, kun sinulla on vielä opinto-oikeus omaan tutkinto-ohjelmaasi voimassa. Hakemuksen voit toimittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus, Kaivos- ja rikastustekniikka.pdf

Kauppatieteet KTK

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi, sinun tulee hakea tutkintoa. Koulutusassistentti Saana Ruokosen (saana.ruokonen(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, mistä opinnoista tutkintosi tulee koostumaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien kandidaatintutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Sähköinen tutkintotodistushakemus täytetään opintojen tarkastamisen jälkeen Peppi järjestelmässä.

Publiikki
Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa. 

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

Kandidaatin tutkielman palautus Laturiin tapahtuu seminaariaikataulun mukaan ja KTK-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan. Lue tarkkaan seuraavat ohjeet: 
Kauppakorkeakoulun kandidaatintutkielman palautus- ja arvosteluprosessi Laturi-järjestelmässä
Yliopistotasoiset Laturi-ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille 

Tutkielmien palautus- ja KTK- tutkinnon valmistumisaikataulu

Syksy 2022
4.8.  Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
4.8.  Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
24.8. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.8. Valmistumispäivä
8.9.   Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

23.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
29.8. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
23.9. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.9. Valmistumispäivä
6.10. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15 ->PERUTTU

27.9.  Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.10.  Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
24.10. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.10. Valmistumispäivä
10.11. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15 ->PERUTTU

25.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.10. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
23.11. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.11. Valmistumispäivä
16.12. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

22.11. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
28.11. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
22.12. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.12. Valmistumispäivä

Kevät-kesä 2023
3.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
5.1. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
23.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.1. Valmistumispäivä

24.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
30.1. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
21.2. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
28.2. Valmistumispäivä
16.3. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

21.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
27.2. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään(http://laturi.oulu.fi
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.3. Valmistumispäivä

28.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.4. Valmistumispäivä

25.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
24.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.5. Valmistumispäivä
16.6. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

23.5. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
29.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
24.7. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.7. Valmistumispäivä

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Matemaattiset tieteet

Moodlen työtilassa Matematiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen.  Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Fysikaaliset tieteet

Moodlen työtilassa Fysiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen.  Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.