Valmistuminen maisteriksi, diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi

Maisterin tutkinto on yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto. Teknillis-tieteellisillä aloilla ylemmän korkeakoulututkinnon nimitys on maisterin sijaan diplomi-insinööri tai arkkitehti. Tutkintoa edeltää pakollinen kandidaatin tutkinto. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja sisältää pääaineen syventävät opinnot, tutkimusopinnot, sivuaineita ja valinnaisia opintoja sekä pro gradu–tutkielman tai diplomityön. Useimmilla opiskelijoilla maisterivaiheeseen kuuluu syventävä harjoittelu oman alan kentällä. Opintojen kesto on tyypillisesti 2 – 3 vuotta.

Valmistuminen

Kun maisterivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, voit hakea valmistumista ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelusta. Katso oman tiedekuntasi aikataulut valmistumiseen liittyen! Muista ilmoittautua myös kypsyysnäytteen toteutukselle Pepissä. Kysyysnäytteeseen liittyviä ohjeita löydät verkkosivulta.

Aloita valmistumiseen liittyvien opintojen ja valmistumisvaiheen HOPSin tarkistus hyvissä ajoin ennen tavoiteltua valmistumisajankohtaa. Kun maisterivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija voi hakea valmistumista ja tutkintotodistusta Pepin valmistumispalvelussa. Pepissä hakuprosessi etenee kahdessa vaiheessa:

 1. TARKISTUSVAIHE: Ilmoita halukkuutesi valmistua ja vastaa valmistumisvaiheen kyselyyn. Lähetä hakemuksesi tarkistettavaksesi ja odota, että saat tiedon, että voit lähettää hakemuksesi viimeisteltäväksesi.
 2. VIIMEISTELYVAIHE: Viimeistelyvaiheessa valmistumiseen tarvittavat tiedot vielä tarkistetaan ja saat tiedon hakemuksesi hyväksymisestä ja vahvistuksen valmistumispäivästä. Huomaa, että tutkintotodistuksen toimituspäivä on eri kun valmistumispäivä.

Tarkista vielä oman tiedekuntasi valmistumiseen liittyvät ohjeet ja aikataulut Sinulle -sisällöstä. Tutkintoa täydentäviin opintoihin haetaan Pepin valmistumishaun yhteydessä.

Huom! Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinnot ovat yksiportaisia, ja ylemmän korkeakoulututkinnon nimi on lisensiaatti.

Sinulle

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Tutkinnon anominen

Tutkintotodistushakemus tehdään Pepin Valmistuminen -palvelussa (kts. info sivun yläosassa).

Aloita valmistumiseen liittyvien opintojen HOPSin tarkistus hyvissä ajoin ennen tavoiteltua valmistumisajankohtaa. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education@oulu.fi).

Huomioitavaa:

 • KPTK:n opiskelijoiden HOPSin ei tarvitse olla Pepissä ”hyväksytty”. HOPS on kuitenkin hyvä käydä läpi omaopettajan/koulutussuunnitelijan kanssa hyvissä ajoin ennen valmistumista ja varmistaa, että HOPS on kunnossa.
 • Opinnot (mm. sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot) tulee olla oikealla opiskeluoikeudella sijoitettuna oikein HOPSilla ennen valmistumisprosessin aloittamista.
 • Tutkintoon sisältymättömät opinnot voi jättää HOPSin ulkopuolisiin opintoihin.

Tutkintotodistuksen toimittaminen

Oulun yliopistossa on käytössä sähköinen tutkintotodistus. Valmistuneille tulee automaattinen viesti osoitteesta noreply@oulu.fi kun tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

Valmistujaisjuhla (publiikki)

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa järjestetään valmistuvien valmistujaisjuhla korkeintaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Juhlasta, juhlamuodosta ja ajakohdasta tiedotetaan aina lähempänä ajankohtaa sähköpostitse ja juhlaan on aina ilmoittauduttava erikseen. Valmistumishakemuksen ilmoittautuminen Pepissä ei riitä.

Löydät lisätietoja ja lukuvuoden 2023-2024 valmistujaisjuhlien ajankohdat 'Valmistujaisjuhla' verkkosivuilta.

Kevätlukukauden 2024 valmistumisaikataulu

Sähköisen todistuksen toimitusaika on enintään kaksi viikkoa valmistumispäivästä. Loma- ja ruuhka-aikoina toimitusaika voi olla pidempi, kuitenkin enintään neljä viikkoa.

Valmistuneille tulee automaattinen viesti osoitteesta noreply@oulu.fi kun tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

31.1.2024 Valmistumispäivä

20.12. syötä gradu viimeistään Laturiin
24.1. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

29.2.2024 Valmistumispäivä

24.1. syötä gradu viimeistään Laturiin
21.2. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

31.3.2024 Valmistumispäivä

17.2. syötä gradu viimeistään Laturiin
24.3. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

30.4.2024 Valmistumispäivä

19.3. syötä gradu viimeistään Laturiin
23.4. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

31.5.2024 Valmistumispäivä

19.4. syötä gradu viimeistään Laturiin
24.5. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

30.6.2024 Valmistumispäivä

19.5. syötä gradu viimeistään Laturiin
23.6. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

31.7.2024 Valmistumispäivä

19.6. syötä gradu viimeistään Laturiin
24.7. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

Infojen materiaalit

Maisteriksi valmistuvien info 24.3.2023 (LUKO, ITE, ERKKA, MUKA) - diat (pdf).

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Näiden tutkintojen anomiseen liittyvät vaiheet on listattu alla. Katso FT-todistuksen anomiseen liittyvä ohjeistus Oulun yliopiston tutkijakoulun sivulta.

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös publiikkipäivä.

 1. Päivitä HOPS Pepissä ja tarkista samalla, että kaikkien tutkintoon tulevien opintojen merkinnät ovat samalla opiskeluoikeudella (LuK tai maisteri). Koulutusassistentti siirtää tarvittaessa opintoja opiskeluoikeuksien välillä. Mikäli suoritusmerkintä/-merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu. BMTK:lla ota yhteyttä koulutusassistenttiin (kaisa.tuominen(at)oulu.fi). Kun kaikki opinnot ovat kasassa, sovi valmistumiskeskustelu Jari Heikkisen kanssa.
 2. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koostoa pyytäessä otsikoi viestisi esim. "Opintokokonaisuuden arviointi/kemia". Lisää viestiin opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan.
 3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn OPS:in mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) sekä kieli- ja viestintäopinnot koostetaan omassa tiedekunnassa (study.fbmm(at)oulu.fi).
 4. Täytä tutkintoanomus Pepin Valmistuminen -palvelussa viimeistään seitsemän päivää ennen tutkinnon myöntöpäivää. Tutkintoanomusta täyttäessäsi ota huomioon: BMTK järjestää publiikin vain lukukausien lopussa. Voit kutsua publiikkiin max. 2 vierasta. Kutsu publiikkiin lähetetään kaikille edellisen publiikin jälkeen ja publiikkipäivänä valmistuville. Seuraava publiikki järjestetään Kontinkankaan kampuksella joulukuussa 2024.

Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki edellisen publiikin jälkeen valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit ja filosofian maisterit. Kaisa Tuominen lähettää erillisen kutsun publiikkipäivänä tai sitä ennen valmistuville.

HUOM! Opintotukisäännöt, jos otat todistuksesi ennen kuun 18. päivää

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen voidaan käsitellä opiskelijaa kohden vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL-tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Mikäli anomuksessa ja / tai sen liitteissä esiintyy puutteita, niin todistuksen myöntö saattaa siirtyä myöhäisempään myöntöpäivään.

Humanistinen tiedekunta

Maisterintutkinnon valmistuminen

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi.

Näin valmistut maisteriksi:

1. JÄTÄ GRADU TARKASTUKSEEN JA TEE KYPSYYSNÄYTE

Jätä gradu tarkastukseen ajoissa, jotta se ehditään hyväksyä Laturissa valmistumisaikataulun mukaisesti (ks. alla). Maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä toimii Laturiin tallennettu äidinkielinen tiivistelmä, joka hyväksytään samalla kertaa pro gradun hyväksymisen kanssa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, kirjoita kypsyysnäyte äidinkielelläsi tai sillä kielellä, jolla olet kirjoittanut tutkielmasi. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa äidinkielellä, jos se on tiedekunnassa tai kieli- ja viestintäkoulutuksessa edustettuna oleva kieli. Syötä gradusi ja tiivistelmäsi Laturi-järjestelmään PDF/A-tiedostomuodossa.

2. TARKISTA OPINTOSUORITUKSET

Tarkista hyvissä ajoin Pepistä tai Tuudosta, että olet varmasti saanut suoritusmerkinnän kaikista kursseista, jotka haluat sisällyttää maisterintutkintoosi. Jos tutkinnosta puuttuu opintosuorituksia, tutkintotodistushakemus siirtyy seuraavan kuukauden käsittelyyn.

3. TARKISTA HOPS ja huolehdi, että siellä näkyvät kaikki tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet.

Lähetä osoitteeseen study.humanities@oulu.fi hyvissä ajoin ennen tutkinnon hakuprosessin käynnistämistä viesti, jossa kerrot

 • mitä opintoja haluat sisällyttää tutkintoosi. Listaa erityisesti, mitä suorittamiasi sivuainekokonaisuuksia sekä muita yksittäisiä opintoja tutkintoosi kuuluu.
 • nimesi, opiskelijanumerosi ja pääaineesi.

4. TEE TUTKINTOTODISTUSHAKEMUS
Hae tutkintoa ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelussa.
Maisterintutkinnon minimilaajuus on 120 op ja maksimilaajuus 130 op. Huolehdi siitä, että kaikki maisterintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot on suoritettu. Kohtaan "muut opinnot" voit sisällyttää yksittäisiä opintojaksoja. HOPSia ei tarvitse liittää hakemukseen. Jos hakemusta tulee korjata tai täydentää, sinuun ollaan yhteydessä.

Tutkintotodistushakemusta täyttäessäsi voit myös ilmoittautua valmistujaisjuhlaan eli publiikkiin.

5. TUTKINTOTODISTUKSEN VALMISTUMINEN JA TOIMITTAMINEN

Saat sähköpostiviestin, kun sähköinen tutkintotodistuksesi on valmis ja voit ladata sen Pepin Atomi-palvelusta. Todistus on valmis noin on kolmen viikon kuluessa valmistumispäivästä (poikkeustilan vallitessa, ruuhka-aikoina ja lomakausina toimitusaika voi olla pidempi).

6. PUBLIIKKI

Publiikki on valmistujaisjuhla, joka järjestetään humanistisessa tiedekunnassa kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa. Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet. Publiikkiin osallistuminen ei ole pakollista. Publiikin kesto riippuu osallistujamäärästä ja juhlaan voi kutsua vieraita, enintään kolme henkilöä.

7. KYSY
Epäselvissä tilanteissa voit aina olla yhteydessä koulutuksen lähipalveluihin: study.humanities@oulu.fi.

Huom. Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuva: hae Valviralta oikeus toimia laillistettuna puheterapeuttina (laillistaminen), ks. Valviran ohjeet.


Valmistumisaikataulut

 • HUOM. Samana valmistumispäivänä ei voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi.
 • Kun suunnittelet valmistumisaikatauluasi, ota huomioon gradun tarkastusaika. Pro gradu -tutkielman tarkastajien on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelija on jättänyt lopullisessa muodossa olevan työnsä arvioitavaksi (= syöttänyt Laturiin).
 • Loma-aika (käytännnössä heinäkuu) vaikuttaa gradujen tarkastuaikoihin. Jos aiot valmistua 31.7., sinun tulee jättää gradusi arvioitavaksi Laturiin jo toukokuussa (gradu ladattuna Laturiin viimeistään 20.5., jotta gradu voi olla hyväksytty viimeistään 20.6.). Jos aiot valmistua 31.8., muista sopia gradun tarkastuaikataulu ohjaajasi kanssa siten, että gradu voidaan hyväksyä viimeistään 21.8.

Kevät 2024

Valmistumispäivä gradu hyväksyttynä Laturissa Tutkintohakemus lähetettävä viimeistään
31.1. 21.1. 24.1.
29.2. 19.2. 22.2.
31.3. 21.3. 24.3.
30.4. 20.4. 23.4.
31.5. 21.5. 24.5.
30.6. 20.6. 23.6.
31.7. 20.6. 24.7.

Syksy 2023

Valmistumispäivä Gradu hyväksyttynä Laturissa Tutkintohakemus lähetettävä viimeistään
31.8. 21.8. 24.8.
30.9. 20.9. 23.9.
31.10. 21.10. 24.10.
30.11. 20.11. 23.11.
31.12. 21.12. 24.12.

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Maisterin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta 120 op. Tutkintotodistukseen merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet, opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Maisterin tutkintotodistuksessa mainitaan pro gradu -tutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. Opetettavan aineen opinnot ja muut opettajan kelpoisuuteen kuuluvat opinnot kerrotaan tutkintotodistuksen liitteessä.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena.

Valmistumisen jälkeen: tutkintoa täydentävät opinnot

Haluatko jatkaa kesken jäänyttä opintokokonaisuuttta valmistumisen jälkeen tai opiskella vielä jotain uutta? Lue lisää tutkintoa täydentävistä opinnoista.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunta myöntää tutkintodistuksia kerran kuukaudessa. Opiskelijan on haettava tutkintoa viimeistään 7 päivää ennen aiottua valmistumispäivää. Opiskelija voi jättää valmistumishakemuksen, kun kaikki suoritusmerkinnät ovat opintorekisterissä, muualla kuin luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy. Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä. Todistusten valmistumisaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausina aika voi olla pidempi.

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koostoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti. Päivitä HOPS tarvittaessa ja hyväksytä se.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Täytä valmistumishakemus Peppi -järjestelmässä.

Valmistumishakemuksen jättöpäivät ja vastaavat valmistumispäivämäärät

Valmistumishakemuksen jättöpäivä Valmistumispäivä
24.8. 31.8.
23.9. 30.9.
24.10. 31.10.
23.11. 30.11.
24.12. 31.12.
24.1. 31.1.
22.2. 29.2.
24.3. 31.3.
23.4. 30.4.
24.5. 31.5.
23.6. 30.6.
24.7. 31.7.


Terveystieteet

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös 18.12.

Tarkista hyvissä ajoin, että kaikki opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Jos merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä Kontinkankaan kampuksen koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen. Todistushakemus on jätettävä vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä.

Rekisteröidythän myös Oulun yliopiston alumniverkostoon, ks. lisätietoja alumniverkoston verkkosivulta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista, mielellään ennen diplomityön aloittamista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset keskustellen omaopettajasi kanssa. HOPSin hyväksyy tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelija.

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumispäivää, joka on aina kuukauden viimeinen päivä).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2024 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset
ovat tiistaisin klo 14:15

Keväällä 2023: 17.1., 14.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6. ja 21.7.
Syksyllä 2023: 22.8.,19.9., 17.10., 21.11. ja 19.12
Keväällä 2024: 16.1., 20.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6. ja 22.7.

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona ja arvosana on Pepissä viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista, mielellään ennen diplomityön aloittamista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla.

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumispäivää, joka on aina kuukauden viimeinen päivä).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2024 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona. Muistathan, että opinnäyte tulee esitellä ennen työn hyväksymistä Diplomityöseminaarissa (485991S).

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat tiistaisin klo 9:00 seuraavina päivinä:

Syksyllä 2024: 18.6. / 20.8. / 17.9. / 15.10. / 19.11. / 17.12.

Keväällä 2025: 21.1. / 18.2. / 18.3. / 15.4. / 20.5. / 17.6.

Diplomityön arvosanat ovat Pepissä viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä.

Diplomityöseminaarit ovat viikkoa ennen TOT-kokousta tiistaisin klo 8:15 seuraavina päivinä:

11.6.2024 / 13.8.2024 / 10.9.2024 / 8.10.2024 / 12.11.2024 / 10.12.2024
14.1.2025 / 11.2.2025 / 11.3.2025 / 8.4.2025 / 13.5.2025 / 10.6.2025

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Valmistuminen

Aikataulutiedote lukuvuonna 2023-24 diplomi-insinööriksi valmistuville

Lataus Laturiin Diplomityön arvostelu TOTO-kokous Tutkintohakemus Valmistumispäivä Publiikki
7.12.2023 11.12. 11.12. 24.12. 31.12. 25.1.2024
4.1.2024 8.1. 11.1. 24.1. 31.1. 15.2.
8.2. 12.2. 15.2. 21.2. 29.2. 14.3.
8.3. 12.3. 15.3. 24.3. 31.3. 18.4.
5.4. 9.4. 12.4. 23.4. 30.4. 16.5.
10.5. 14.5. 17.5. 24.5. 31.5. 13.6.
10.6. 14.6. 17.6. 23.6. 30.6. -
24.6. 28.6. 1.7. 24.7. 31.7. 29.8.2024

1. Tutkintotodistuksen hakeminen

Opiskelija hakee tutkintotodistusta Pepissä edellä esitetyn aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan ohje tutkintohakemuksen tekoon Pepissä.

 • Huomaathan, että tutkintohakemus tulee olla ensimmäisen kerran täytettynä yllä näkyvään määräpäivään (kts. Tutkintohakemus-sarake) mennessä. Käsittelyajat voivat vaihdella valmistumisruuhkista riippuen ja hakemusta ei välttämättä ole viety loppuun Pepissä vielä valmistumispäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta valmistumispäivään, joka näkyy hakemuksella. Mikäli valmistumiselle on jokin este tai hakemuksessa on puutteita, olemme yhteydessä opiskelijaan. Opiskelija saa automaattisen sähköpostiviestin, kun valmistumishakemus on käsittelyssä. Tutkinto on koostettuna viimeistään publiikkipäivänä (ei valmistumispäivänä).

2. Tutkintotodistuksen noutaminen

Opiskelija ilmoittautuu publiikkitilaisuuteen, jossa hänelle luovutetaan tutkintotodistus. Publiikkiin ilmoittaudutaan tutkintotodistusta haettaessa samalla lomakkeella.

Linkki: Publiikkiohjeet

3. TEK:in kysely tekniikan alalta valmistuville

Opiskelijalle suositellaan vastaamista Tekniikan akateemisten kyselyyn tekniikan alalta valmistuneille.

Linkit kyselyihin:

*) Tässä ohjeessa käytetään tutkinto-ohjelman vakiintuneita tehtävänimikkeitä, jotka vastaavat yliopiston koulutusneuvoston 11.11.2015 hyväksymiä nimikkeitä seuraavasti: Tämän ohjeen "valvoja" vastaa yliopiston ohjeen nimikettä "ensimmäinen ohjaaja", ja tämän ohjeen "tekninen ohjaaja" vastaa nimikettä "toinen ohjaaja". Vakiintuneen käytännön mukaan diplomityön valvoja toimii työn "ensimmäisenä tarkastajana". Valvojasta ja teknisestä ohjaajasta käytetään tässä

Tietotekniikka

Diplomityön tekemisen ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla, kun tutkintoa haetaan Pepin valmistumispalvelussa.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Huom. jos haluat suoritta opintojaksoja valmistumisen jälkeen, muista hakea täydentävää opinto-oikeutta samalla, kun haet tutkintoa OSAT järjestelmässä. Täydentäviä opintoja voit siis opiskella maksuttomasti ainoastaan, jos haet täydentävää opinto-oikeutta valmistumisen yhteydessä. Jos haet myöhemmin opinto-oikeutta opintojaksoihin, ne usein ovat maksullisia (avoin yliopisto, muut erilliset opinnot). ​

Palautekysely valmistuville ja valmistuneille

Ole hyvä ja vastaa TEKin valmistuneiden palautekyselyyn ja Oulun yliopiston valmistuneiden kyselyyn:

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma hyödyntää TEK:n palautekyselyä ohjelman kehittämisessä. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Diplomi-insinööritutkinnon valmistumisaikataulu ja ohjeet löytyvät täältä

Tietojenkäsittelytiede

HOPS tulee olla tarkistettuna Peppi-järjestelmässä. Voit pyytää HOPS:n tarkistamista Pepissä omaopettajaltasi. Mikäli et tiedä omaopettajaasi, voit pyytää HOPS:n tarkistamista oman tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta study.itee@oulu.fi.

Taulukosta näet valmistumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät.

Huolehdi kuntoon LuK -tutkielman tai Pro gradu tutkielman kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen suorittamiseksi olehan yhteydessä ohjaajaasi.

Lukuvuosi 2023-2024

Thesis deadline (at 12:00 noon)

Evaluation Deadline

(at 12:00 noon)

Committee Meeting Application for degree in the Peppi Graduation date
7.8.2023 8.8.2023 KE 9.8.2023 24.8.2023 31.8.2023
11.9.2023 12.9.2023 14.9.2023 23.9.2023 30.9.2023
9.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 24.10.2023 31.10.2023
6.11.2023 7.11.2023 9.11.2023 23.11.2023 30.11.2023
11.12.2023 12.12.2023 14.12.2023 24.12.2023 31.12.2023
8.1.2024 9.1.2024 11.1.2024 24.1.2024 31.1.2024
5.2.2024 6.2.2024 8.2.2024 21.2.2024 29.2.2024
11.3.2024 12.3.2024 14.3.2024 24.3.2024 31.3.2024
8.4.2024 9.4.2024 11.4.2024 23.4.2024 30.4.2024
13.5.2024 14.5.2024 16.5.2024 24.5.2024 31.5.2024
10.6.2024 11.6.2024 13.6.2024 23.6.2024 30.6.2024

17.6.2024

18.6.2024

KE 19.6.2024

24.7.2024

31.7.2024

Logopedia

Logopedia: laillistaminen

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat toimia laillistettuina puheterapeutteina haettuaan laillistusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Ilman laillistusta puheterapeuttina ei voi toimia. Lisäksi logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monentyyppisissä asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtävissä.

Puheterapeutit työskentelevät kuntatyönantajan, yksityisten yritysten tai valtion palveluksessa. Osa puheterapeuteista toimii yksityisinä ammatinharjoittajina omassa yrityksessään. Puheterapeuttien palkkaus on kuntasektorilla irrotettu hinnoittelusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puheterapeuttien palkan suuruutta ei ole ennakolta määritelty ja palkasta on neuvoteltava henkilökohtaisesti työnantajan kanssa.

Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja työpaikkoja on tarjolla ympäri Suomen. Puheterapeutin tehtävien työpaikkailmoituksia voi löytää Työ- ja elinkeinotoimistojen hakupalvelun kautta. Lisäksi työpaikkailmoituksia julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä, Puheterapeutti-lehdessä sekä esimerkiksi Puheterapeuttiliiton www-sivuilla.

Tuotantotalous

Teknillisen tiedekunnan ohje

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. HOPS:n on oltava kunnossa valmistumista varten.

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumista).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee olla tehtynä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen. Jos opintosuoritusmerkintöjä puuttuu, niiden tulee olla merkittynä rekisteriin ennen valmistumispäivämäärää.

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2024 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

HOPS hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää (tarkastajalla on kolme viikkoa aikaa hyväksyä tai palauttaa HOPS muokattavaksi). HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Pepin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä) - lähetyksen yhteydessä mainitaan valmistumisen tavoiteaikataulu. Jos vanhassa HOPS-rakenteessa on ongelmia, voit tehdä HOPS:n uusimpaan rakenteeseen.

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (tuotantotalous). Koulutussuunnittelijan tavoitat TUTA Ohjurista (Moodle-työtila) tai osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä.

Lukuvuoden 2023-2024 valmistumisaikataulun löydät tästä linkistä. Opinnäytetyön tulee olla Laturissa noin kuukausi ennen valmistumista.

Kauppatieteet KTM

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden maisteriksi, sinun tulee hakea tutkintoa. Ota yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin (study.business (at) oulu.fi) viimeistään kuukausi ennen valmistumista. Lähipalveluissa tarkastetaan, että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on tehtynä tai valmistumassa, mukaan lukien pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman yhteydessä. Opintojen tarkastuksen yhteydessä saat linkin myös maisterin valmistumiskyselyyn.


Sähköinen tutkintotodistushakemus
Sähköinen tutkintotodistushakemus täytetään opintojen tarkastamisen jälkeen Peppi järjestelmässä.

Publiikki
Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa.

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

KTM-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan. Lue tarkkaan seuraava ohjeet:
Kauppakorkeakoulun gradun palautus- ja arvosteluprosessi Laturi-järjestelmässä
Yliopistotasoiset Laturi-ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille

Tutkielmien palautus- ja KTM-tutkinnon valmistumisaikataulu

Kesä 2024 ja syksy 2025

24.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
29.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
13.5. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
16.5. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
24.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.5. Valmistumispäivä
12.6 Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

22.5. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
27.5 Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
10.6. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
13.6. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
23.6. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.6. Valmistumispäivä

22.5. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
27.5 Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
10.6. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
13.6. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
24.7. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.7. Valmistumispäivä

1.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.8 Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
12.8. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
15.8. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
24.8. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.8. Valmistumispäivä
5.9. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

20.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
26.8 Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
9.9. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
12.9. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
23.9. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.9. Valmistumispäivä

24.9. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
30.9 Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
14.10.Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
17.10 Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
24.10. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.10. Valmistumispäivä

22.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
28.10 Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
11.11. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
14.11. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
23.11. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.11. Valmistumispäivä
12.12. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

19.11. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
25.11 Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi)
9.12. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
12.12. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
20.12. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.12. Valmistumispäivä

Tutkielmien palautus- ja KTM-tutkinnon valmistumisaikataulu
syksy 2024 ja kevät-kesä 2025

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja Opetusministeriön kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Diploma Supplementin tarkoitus on lisätä tutkintojen kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja helpottaa liikkuvuutta valmistumisen jälkeen.

Maantiede

Maantieteen stipendijärjestelmä

Valmistuitko maisteriksi alle 5 vuodessa? Saitko arvosanaksi gradusta vähintään 4 ja onko maantieteen syventävien opintojen keskiarvo vähintään 4,0? Maantieteen tutkinto-ohjelmalla on ollut keväästä 2012 asti voimassa stipendijärjestelmä hyvin opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Stipendin saamisen edellytyksenä on ehtojen (1) ja (2) täyttyminen:

 1. Filosofian maisteriksi valmistuminen Oulun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelmasta (3 v + 2 v) alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.)
 2. Arvosana pro gradu -tutkielmasta tulee olla vähintään 4/5 ja pääaineen syventävien opintojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 4,0

Stipendi on 500 euroa. Stipendiä haetaan yksikön johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen (sähköposti riittää), viimeistään kahden kuukauden kuluttua valmistumisesta.

Arkkitehtuuri

VALMISTUMINEN ARKKITEHDIKSI

Arkkitehtuurin yksikkö on päivittänyt diplomityöohjeet marraskuussa 2023:

Diplomityöohjeet arkkitehtuuri 2023

Kun työsi on valmis arvosteltavaksi, diplomityösi ohjaaja antaa sinulle luvan viedä valmiin diplomityösi Oulun yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään .

Arkkitehtuurin yksiköstä arkkitehdiksi valmistuvat opiskelijat esittelevät diplomityönsä diplomityöseminaarissa, joita järjestetään viidesti lukuvuoden aikana.

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN DIPLOMITYÖSEMINAARIT KEVÄTLUKUKAUDELLA 2024

MAALISKUUN 2024 diplomityöseminaari: keskiviikkona 27.03.2024

TOUKOKUUN 2024 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 20.-23.5.2024

KESÄKUUN 2024 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 10.-12.6.2024


Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2024 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Kemia

Teknillisen tiedekunnan ohje

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt/gradut) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla.

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumista).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

3. Sivuainekokonaisuudet

Pyydä eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine.

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2024 valmistuville/valmistuneille.
Kiitos etukäteen palautteestasi!

Konetekniikka

Valmistuminen teknillisestä tiedekunnasta

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla.

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumista).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn vuoden 2024 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä torstaina.


Lukuvuonna 2023-2024 tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat keskiviikkoisin klo 8.15 seuraavina päivinä: 16.8.2023 / 20.9.2023 / 18.10.2023 / 15.11.2023 / 13.12.2023 / 17.1.2024 / 14.2.2024 / 13.3.2024 / 17.4.2024 / 15.5.2024 / 19.6.2024 / 17.7.2024.

HOPS:n teko ja päivitys

HOPS:n hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää (tarkastajalla on kolme viikkoa aikaa hyväksyä tai palauttaa HOPS muokattavaksi). HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Pepin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä).

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (konetekniikka). Koulutussuunnittelijan tavoitat osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "KONE Opiskelun tuki".

Lääketieteen tekniikka TtM

Steps and timetable for graduation during academic year 2023 - 2024 (UPDATED on May 29, 2024)

Master’s Degree Programme in Biomedical Engineering (BME) at the Faculty of Medicine

STEPS

Check deadlines from timetable below.

(if thesis is already completed earlier, complete steps 3,7, 8 and 9. See also Instructions for Master´s thesis)

1. Personal study plan (PSP) accepted

Contact PSP advisor Eveliina Seppälä (eveliina.seppala[at]oulu.fi or her substitute*) for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application.

2. Thesis reviewed by supervisors and modified by student

When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.

3. Thesis to Laturi

Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission, student uploads completed thesis to the Laturi system.

NOTE: if you are preparing an article thesis study faculty´s instructions for the process (at the moment only available in Finnish).

4. Thesis evaluation by examiners

The examiners retrieve the thesis from the Laturi and evaluate it.

5. Degree Programme Committee Meeting reviews and accepts the grade

Student gets the accepted evaluation by email after the meeting.

6. Maturity test accepted and saved to register

7. All studies registered in PEPPI

Student checks that the studies accepted in PSP have been completed and saved in PEPPI.

8. Degree Application in PEPPI

Student applies for graduation in PEPPI

9. Degree

The faculty grants the degree.

10. Alumni Questionnaire

For those who are about to graduate or already graduated: kindly answer the Feedback Questionnaire. The data will be used to develop the programme. Thank you in advance for your feedback!

TIMETABLE

Deadline for submission of the thesis in LATURI- system (no later than a week before degree programme committee meeting)

Review / acceptance of the thesis in degree programme committee meeting

Deadline for submission of the degree certificate application (no later than a week before graduation date. NOTE UPDATE FOR JUNE)

Graduation date (last day of each month + extra day in December*)

Diploma Conferment Ceremony**/ degree certificate is available (at the latest)

10.8.2023

17.8.2023

24.8.2023

31.8.2023

14.9.2023

7.9.2023

14.9.2023

23.9.2023

30.9.2023

12.10.2023

10.10.2023

17.10.2023

24.10.2023

31.10.2023

16.11.2023

9.11.2023

14.11.2023

23.11.2023

30.11.2023

14.12.2023

6.12.2023

13.12.2023

24.12.2023

31.12.2023

25.1.2024

10.1.2024

17.1.2024

24.1.2024

31.1.2024

15.2.2024

7.2.2024

14.2.2024

21.2.2024

29.2.2024

14.3.2024

6.3.2024

13.3.2024

24.3.2024

31.3.2024

14.3.2024

9.4.2024

16.4.2024

23.4.2024

30.4.2024

16.5.2024

8.5.2024

15.5.2024

24.5.2024

31.5.2024

13.6.2024

5.6.2024

12.6.2024

14.6.2024

30.6.2024

xx.7.2024 (no ceremony)

24.7.2024 31.7.2024 22.8.2024

*For further information and possible timetable other than presented above kindly contact eveliina.seppala(at)oulu.fi or 12.2.-30.6.24 her substitute anna.maijala(at)oulu.fi

**Diploma Conferment Ceremony: information in Finnish and in English

Hyvinvointitekniikka

The process of graduation of the students of the Medical and Wellness Technology is the same with the students of the Biomedical Engineering at the Faculty of Medicine (steps and timetable).

Lääketieteen tekniikka DI

Tutkintoanomukseen liitetään omaopettajan tai koulutussuunnittelijan tarkastama HOPS. Diplomityön tekemisen, mukaan lukien kypsyysnäyte, ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla kun valmistumista ja tutkintotodistusta haetaan Pepin Valmistuminen -palvelusta.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Huomaa, että tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta tulee hakea valmistumishakemuksen täyttämisen yhteydessä Pepissä.

Palautekysely valmistuville ja valmistuneille

Ole hyvä ja vastaa TEKin valmistuneiden palautekyselyyn ja Oulun yliopiston valmistuneiden kyselyyn:

Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma hyödyntää TEK:n palautekyselyä ohjelman kehittämisessä. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Valmistumisaikataulu lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmassa (diplomi-insinöörin tutkinto) lukuvuonna 2022-2023

Deadline for submission of the thesis in LATURI -system

Acceptance of the thesis in Degree Programme Committee Meeting

Deadline for the submission of the degree certificate application in Peppi

Graduation date

Graduation ceremony, the degree certificate is available

Thur 10.8.2023 17.8.2023 Thur 24.8.2023 Thur 31.8.2023 Thur 14.9.2023
Thur 7.9.2023 14.9.2023 Sat 23.9.2023 Sat 30.9.2023 Thur 12.10.2023
Tue 10.10.2023 17.10.2023 Tue 24.10.2023 Tue 31.10.2023 Thur 16.11.2023
Thur 9.11.2023 14.11.2023 Thur 23.11.2023 Thur 30.11.2023 Thur 14.12.2023
Wed 6.12.2023 13.12.2023 Son 24.12.2023 Son 31.12.2023 Thur 25.1.2024
Wed 10.1.2024 17.1.2024 Wed 24.1.2024 Wed 31.1.2024 Thur 15.2.2024
Wed 7.2.2024 14.2.2024 Thur 21.2.2024 Thur 29.2.2024 Thur 14.3.2024
Wed 6.3.2024 13.3.2024 Son 24.3.2024 Son 31.3.2024 Thur 18.4.2024
Tue 9.4.2024 16.4.2024 Tue 23.4.2024 Tue 30.4.2024 Thur 16.5.2024
Wed 8.5.2024 15.5.2024 Fri 24.5.2024 Fri 31.5.2024 Thur 13.6.2024
Wed 5.6.2024 12.6.2024 Son 23.6.2024 Son 30.6.2024 xx.7.2024 (without ceremony)
Wed 24.7.2024 Wed 31.7.2024 Thur 22.8.2024

Matemaattiset tieteet

Moodlen työtilassa Matematiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen. Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Fysikaaliset tieteet

Moodlen työtilassa Fysiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen. Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Epidemiology and Biomedical Data Science

Steps and timetable for graduation for academic year 2023-24

1. Submit the thesis in Laturi for evaluation

2. Update your personal study plan (PSP) in Peppi and check that all courses are listed correctly in it and, correspondingly, in your transcript.

3. Apply for a degree certificate in Peppi´s graduation service

There are two phases in the Peppi´s graduation service. Study them in the very first part of this page with general information under title "Graduation".

4. Graduation

- The Faculty of Medicine grants the degree.

- The official degree certificate is an electronic degree certificate that student will download from Peppi´s Atomi service for free. It is highly recommended to upload the certificate as soon as available since your university account will expire soon after graduation and after that you will not have access to Peppi anymore.

- Instructions for download available here:

https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Electronic+Degree+Certificate

- Students, who will participate in Graduation Ceremony on 31st of May, 2024, will receive a paper copy of the degree certificate. Certificates will not be sent by post, and they cannot be retrieved from academic affairs´ service points. The only way to receive a paper copy of the certificate is to attend the graduation ceremony.

- More information about degree certificate in

https://www.oulu.fi/en/students/studying-university/degree-certificate

TIMETABLE FOR GRADUATION PROCESS

Deadline for submitting the thesis in LATURI- system Thesis accepted in DPC meeting Deadline for submitting the degree certificate application in Peppi Graduation date Degree certificate is available at the latest
22.3.2024 19.4.2024 23.4.2024 30.4.2024 18.5.2024
26.4.2024 17.5.2024 24.5.2024 31.5.2024 14.6.2024
24.5.2024 17.6.2024 24.6.2024 30.6.2024 13.7.2024

For possible further information contact study.medicine(at)oulu.fi.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.