Tutkimus

Kestävän kemian yksikön tutkimus on luonteeltaan soveltavaa tutkimusta ja tutkimus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

1) Biomassan kemiallinen muokkaus korkean lisäarvon tuotteiksi, erityisesti katalyysi biomassan modifioinnissa ja uudet biomassapohjaiset vedenpuhdistusmateriaalit

2) Uudet adsorbenttimateriaalit vedenkäsittelyssä, kemiallinen saostus/elektrokoagulaatio ja katalyyttinen märkähapetus

3) Uusien energiaa varastoivien materiaalien kehittäminen, erityisesti litiumioniakkukemikaalit ja aurinkokennomateriaalit

Lisäksi tutkimusalueisiin kuuluu edellä mainittujen osa-alueiden ja teollisuusprosesseihin liittyvä epäorgaanisen hivenaineanalytiikan menetelmäkehitystä koskeva tutkimus.

 

 

Viimeksi päivitetty: 21.2.2019