Projektit

Projektit

Käynnissä olevat projektit

 • Biotuhka (1.1.2015-31.12.2018)
  • Lapin liitto, EAKR. Hankkeessa valmsitetaan uusia biotuhkapohjaisia metsälannoitteita
 • ADCHEM (1.5.2016-31.12.2018)
  • Tekes
 • Saostus (1.5.2016-31.12.2018)
  • Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, Keskipohjanmaan liitto/EAKR

   Päättyneet projektit

   • LIAK (1.5.2015-30.4.2018)
    • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
    • Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua
   • Bioraff Botnia (1.5.2015-30.4.2018)
    • Interreg Botnia-Atlantica
   • Biolaakso II – Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä (1.3.2015-28.2.2018)
    • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
   • Renepro (1.8.2015-31.5.2018)
    • Interreg Nord
   • MAA (1.8.2017-30.4.2018)

    • Pohjois-Pohjanmaan liitto, AIKO. Hankeessa tutkitaan tuhkan maa-alkaloinnin toimivuutta voimalaitosympäristössä ja selvitetään muodostuvan tuhkan lannoitekelpoisuus

   • PreBio (1.2.2015-30.6.2017)
    • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR
   • Metalrec (1.5.2015-31.12.2017)
    • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
    • Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen
   • Biojalostuksen arvoketjut (1.8.2015-31.12.2017)
    • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR (ylimaakunnallinen hanke Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala)
   • Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen, LAJIJÄTE (1.6.2015-31.12.2016)
    • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
    • Oulun yliopisto, Petla, Luke
    • Lisätietoa projektista
   • GeoSorbents (1.1.2015-31.12.2016)
    • Tekes, EAKR
    • Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit
   • AOPI, Suomen Akatemia (1.6.2012-31.5.2016)
    • Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä, Advanced oxidation processes in industrial wastewater treatment
   • PRECHEM (1.5.2015-31.12.2015)
    • Maa- ja metsätalousministeriö
   • REMETAL (1.3.2013-30.4.2015)
    • Metallien talteenotto ja kierrätys teollisista sivutuotevirroista
   • LITIUM (1.3.2013-30.4.2015)
    • Litiumin jatkojalostus
   • Tekes/NoFaLi (1.9.2012-31.8.2014)
    • Novel Electrode Fabrication Methods for Lithium Ion Battery (NoFaLi)- Uudet elektrodinvalmistusmenetelmät litiumioniakulle
   • SULKA (1.8.2012-31.7.2014)
    • Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa
   • Forest Refine (1.1.2012-30.4.2014)
    • Efficient forest biomass supply chain management for biorefineries
   • NANOLI (1.5.2010-30.4.2013)
    • Nanostructured materials for lithium ion battery chemicals – Nanorakenteiset kemikaalit litiumioniakkujen materiaaleina
   • MENETELMÄ (1.5.2010-31.3.2013)
    • Kemiallisten analyysimenetelmien kehitys liiketalouden ja t&k-toiminnan vahvistamiseksi Keski-Pohjanmaalla
   • AKKU (1.1.2011-31.12.2012)
    • Akkumateriaalinen tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen
   • Tekes/IMPOLI (1.9.2010-31.12.2012)
    • Improving the properties of lithium ion battery chemicals – Litiumioniakkukemikaalien ominaisuuksien parantaminen
   • KEMMA (1.9.2008-31.12.2012)
    • Kemian maisteriopinnot Kokkolassa.
   • LUTEK (1.8.2008-30.6.2012)
    • Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristön vahvistaminen.
   • Tekes/Moniwater (2009-2011)
    • Pienten metallipitoisuuksien mittaus jatkuvatoimisesti vesimatriisista
   • WISE (1.4.2008-31.8.2011)
    • Langattomat verkot ympäristön monitoroinnissa.
   • SUSFUFLEX (1.1.2008-31.12.2011)
    • Uudet, innovatiiviset ja kestävät liikennepolttoaineet: biokomponenteista joustaviin nestemäisiin polttoaineisiin.
   • LITIUM (1.9.2008-31.8.2010)
    • Akkukemikaalien valmistus litiumkarbonaatista.
   • VALOKATA  (1.4.2008-31.3.2010)
    • Valokatalyysi pintojen likaantumisen estämisessä ja veden puhdistuksessa.
   • SPODULA2007 (1.6.-31.12.2008)
    • Spodumeenin faasitransformaatiot ja niiden vaikutus rikasteen laatuun.
   • KEMIAN KOULUTUSVÄYLÄN RAKENTAMINEN  (1.1.-31.7.2008)
    • Kemian ja kemian tekniikan korkea-asteen koulutusväylä.
   • ANALSIIMI (1.5.-31.7.2008)
    • Kaivosteollisuudessa sivutuotteena syntyvän analsiimin teolliset ja kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet.
   • CHEMPLANT (1.4.2006-31.12.2007)
    • Projektin tavoitteena on suunnitella ja rakentaa kemian koetehdas Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön prosessitekniikan laboratorion tiloihin Kokkolaan.
   • ODORA (1.1.2006-31.12.2007)
    • Pahanhajuisia ja haitallisia yhdisteitä sisältävien päästökaasujen puhdistus.
   • INTRODUCTION TO NANO
   • TEOLLISUUDEN JÄTEVESIEN KATALYYTTINEN MÄRKÄHAPETUS
   • FÖRSTUDIEPROJEKT HIGHBIO

   Viimeksi päivitetty: 14.9.2018