Uusi verkkokurssi tarjolla

Kemian tutkinto-ohjelmassa on tarjolla uusi verkkokurssi, Advanced water treatment chemistry (5 op), joka sopii hyvin myös kesäopintoihin. Kurssilla tutustutaan mm. talous- ja jätevesien laatua koskevaan lainsääntöön sekä niiden käsittelyyn liittyviin fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin yksikköoperaatioihin Suomessa. Kurssin esitietovaatimuksena on Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P) ja B (780118P) tai vastaavat tiedot, ja sen voi suorittaa suomeksi tai englanniksi. Kurssin vastuuopettajina toimivat Anne Heponiemi ja Sari Tuomikoski Kestävän kemian tutkimusyksiköstä. Kurssin voi aloittaa joustavasti koko lukuvuoden ajan ja se on suoritettava kahden kuukauden kuluessa kurssin aloittamisesta. Pääset osallistumaan kurssille lähettämällä sähköpostia vastuuopettajille (etunimi.sukunimi@oulu.fi), jolloin he liittävät sinut mukaan kurssin Optima-työtilaan

Viimeksi päivitetty: 1.10.2018