Projektit

Käynnissä olevat projektit
 • STEM Continous Professional Development at European Universities 
  • 1.9.2020-31.8.2023
  • Erasmus+
 • BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals)
  • 1.1.2019-31.12.2020
  • Business Finland
 • CarboTech – Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot
 • CO2MetMES
  • A sustainable bioelectrochemical conversion of CO2 and methanol into chemical commodities and their recovery
  • 1.1.2020-31.12.2023
  • Academy of Finland
 • Green Bioraff Solutions
  • 1.5.2018-30.4.2021
  • Interreg Botnia-Atlantica
 • Kaivosrikki3
  • Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyödyntäminen
  • 1.3.2019-29.2.2020
  • K.H. Renlundin säätiö
 • MIMEPRO
  • 1.1.2020-31.12.2021
  • Business Finland
 • Nessling - Teollisuuden jätebiomassavirtojen kokonasivaltainen hyödyntäminen
  • 1.1.2018-31.3.2022
  • Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Oulun yliopisto
 • OMS ja vesien kehittyneet analyysimenetelmät 
  • 1.1.2019-31.12.2020
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • PUMA
  • 1.1.2020-31.12.2022
  • Business Finland
 • SolBat
 • SYMMET
  • 1.10.2018-31.12.2020
  • Business Finland
 • WATERPRO - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä
 • Waste Recycling
  • 4.10.2018-30.9.2021
  • Karelia CBC. Hanke toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten partnereiden kesken. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia ratkaisuja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden käsittelyyn mm. kierrätyslannoitteena. Hankkeen nettisivuilta lisätietoa

Päättyneet projektit

 • Carbotech
  • 1.10.2018-30.4.2019
  • Keski-Pohjanmaan liitto, AIKO-rahoitus
 • 3D ADS (3D-printed adsorbents in separation and purification)
  • Business Finland
  • 1.1.2019-30.6.2019
 • ADCHEM
  • 1.5.2016-31.12.2019
  • Tekes, Tekes Challenge Finland kärkihankerahoitus
 • KAIVOSRIKKI - Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyödyntäminen
  • 1.3.2017-28.2.2019
  • Säätiö
 • Biotuhka (1.1.2015-31.12.2018)
  • Lapin liitto, EAKR. Hankkeessa valmsitetaan uusia biotuhkapohjaisia metsälannoitteita
 • Saostus (1.5.2016-31.12.2018)
  • Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, Keskipohjanmaan liitto/EAKR.
 • LIAK (1.5.2015-30.4.2018)
  • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
  • Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua
 • Bioraff Botnia (1.5.2015-30.4.2018)
 • Renepro (1.8.2015-31.5.2018)
  • Interreg Nord
 • MAA (1.8.2017-30.4.2018)

  • Pohjois-Pohjanmaan liitto, AIKO. Hankeessa tutkitaan tuhkan maa-alkaloinnin toimivuutta voimalaitosympäristössä ja selvitetään muodostuvan tuhkan lannoitekelpoisuus

 • PreBio (1.2.2015-30.6.2017)
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR
  • Posteri
 • Metalrec (1.5.2015-31.12.2017)
  • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
  • Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen
 • Biojalostuksen arvoketjut (1.8.2015-31.12.2017)
  • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR (ylimaakunnallinen hanke Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala)
 • Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen, LAJIJÄTE (1.6.2015-31.12.2016)
  • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Oulun yliopisto, Petla, Luke
  • Lisätietoa projektista
 • GeoSorbents (1.1.2015-31.12.2016)
  • Tekes, EAKR
  • Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit
 • AOPI, Suomen Akatemia (1.6.2012-31.5.2016)
  • Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä, Advanced oxidation processes in industrial wastewater treatment
 • PRECHEM (1.5.2015-31.12.2015)
  • Maa- ja metsätalousministeriö
 • REMETAL (1.3.2013-30.4.2015)
  • Metallien talteenotto ja kierrätys teollisista sivutuotevirroista
 • LITIUM (1.3.2013-30.4.2015)
  • Litiumin jatkojalostus
 • Tekes/NoFaLi (1.9.2012-31.8.2014)
  • Novel Electrode Fabrication Methods for Lithium Ion Battery (NoFaLi)- Uudet elektrodinvalmistusmenetelmät litiumioniakulle
 • SULKA (1.8.2012-31.7.2014)
  • Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa
 • Forest Refine (1.1.2012-30.4.2014)
  • Efficient forest biomass supply chain management for biorefineries
 • NANOLI (1.5.2010-30.4.2013)
  • Nanostructured materials for lithium ion battery chemicals – Nanorakenteiset kemikaalit litiumioniakkujen materiaaleina
 • MENETELMÄ (1.5.2010-31.3.2013)
  • Kemiallisten analyysimenetelmien kehitys liiketalouden ja t&k-toiminnan vahvistamiseksi Keski-Pohjanmaalla
 • AKKU (1.1.2011-31.12.2012)
  • Akkumateriaalinen tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen
 • Tekes/IMPOLI (1.9.2010-31.12.2012)
  • Improving the properties of lithium ion battery chemicals – Litiumioniakkukemikaalien ominaisuuksien parantaminen
 • KEMMA (1.9.2008-31.12.2012)
  • Kemian maisteriopinnot Kokkolassa.
 • LUTEK (1.8.2008-30.6.2012)
  • Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristön vahvistaminen.
 • Tekes/Moniwater (2009-2011)
  • Pienten metallipitoisuuksien mittaus jatkuvatoimisesti vesimatriisista
 • WISE (1.4.2008-31.8.2011)
  • Langattomat verkot ympäristön monitoroinnissa.
 • SUSFUFLEX (1.1.2008-31.12.2011)
  • Uudet, innovatiiviset ja kestävät liikennepolttoaineet: biokomponenteista joustaviin nestemäisiin polttoaineisiin.
 • LITIUM (1.9.2008-31.8.2010)
  • Akkukemikaalien valmistus litiumkarbonaatista.
 • VALOKATA  (1.4.2008-31.3.2010)
  • Valokatalyysi pintojen likaantumisen estämisessä ja veden puhdistuksessa.
 • SPODULA2007 (1.6.-31.12.2008)
  • Spodumeenin faasitransformaatiot ja niiden vaikutus rikasteen laatuun.
 • KEMIAN KOULUTUSVÄYLÄN RAKENTAMINEN  (1.1.-31.7.2008)
  • Kemian ja kemian tekniikan korkea-asteen koulutusväylä.
 • ANALSIIMI (1.5.-31.7.2008)
  • Kaivosteollisuudessa sivutuotteena syntyvän analsiimin teolliset ja kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet.
 • CHEMPLANT (1.4.2006-31.12.2007)
  • Projektin tavoitteena on suunnitella ja rakentaa kemian koetehdas Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön prosessitekniikan laboratorion tiloihin Kokkolaan.
 • ODORA (1.1.2006-31.12.2007)
  • Pahanhajuisia ja haitallisia yhdisteitä sisältävien päästökaasujen puhdistus.
 • INTRODUCTION TO NANO
 • TEOLLISUUDEN JÄTEVESIEN KATALYYTTINEN MÄRKÄHAPETUS
 • FÖRSTUDIEPROJEKT HIGHBIO

Viimeksi päivitetty: 2.3.2021