Biohajoavuusaste


• Palvelussa tutkittava orgaanista materiaalia sisältävä näyte (kolmena rinnakkaisena) inkuboidaan aerobisesti (20 C) vakioidussa bakteeriympäristössä 28 vrk

• Kokeessa mitataan biologinen hapenkulutus, jota verrataan laskennalliseen maksimikulutukseen

• Mahdollisimman tarkan biohajoavuusasteen laskemiseksi asiakas toimittaa näytteiden mukana CHNSO-alkuainepitoisuudet (vähintään hiilipitoisuus)

• Tutkittava näyte voi olla esimerkiksi öljy, muovi, kipsisakka, jätejae, perunankuori, lanta tai biomassa

• Koe tehdään OECD 301F mukaisesti

 

• Asiakas saa näytteen biohajoavuusasteen

• Palvelun hinta on 1050 € / näyte

• Palvelun toimitusaika on 1,5 kk

• Lisäpalvelut:

• Liuoksen hiilipitoisuus erillisen tarjouksen mukaan

• Kiinteän näytteen CNSH-pitoisuudet 270 €

• Kiinteän näytteen happipitoisuus 270 €

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019