CHNS-pitoisuuksien määrittäminen


• Palvelussa tutkittavan näytteen hiili-, vety-, typpi- ja rikki-pitoisuudet määritetään Thermo-Flash 2000 -alkuaineanalysaattorilla kolmena rinnakkaisena määrityksenä

• Tutkittava näyte on jauhettu kiinteä aine tai haihtumaton neste (esim. öljy)

 

• Asiakas saa näytteen alkuainepitoisuudet (CHNS)

• Palvelun hinta on 270 € / ensimmäinen näyte ja lisänäytteet 90 €/näyte

• Palvelun toimitusaika on 2 vko

• Lisäpalvelut:

• Kosteuspitoisuuden määritys 25 €/näyte (SFS-EN 12880)

• Kiinteiden näytteiden jauhatus erillisen tarjouksen mukaan tai tuntiveloituksena 130 €/h

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019