Valmistuminen maisteriksi, diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi

Maisterin tutkinto on yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto. Teknillis-tieteellisillä aloilla ylemmän korkeakoulututkinnon nimitys on maisterin sijaan diplomi-insinööri tai arkkitehti. Tutkintoa edeltää pakollinen kandidaatin tutkinto. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja sisältää pääaineen syventävät opinnot, tutkimusopinnot, sivuaineita ja valinnaisia opintoja sekä pro gradu–tutkielman tai diplomityön. Useimmilla opiskelijoilla maisterivaiheeseen kuuluu syventävä harjoittelu oman alan kentällä. Opintojen kesto on tyypillisesti 2 – 3 vuotta.

Valmistuminen

Kun maisterivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija voi hakea valmistumista ja tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä.  Katso oman tiedekuntasi aikataulut valmistumiseen liittyen!

Todistukset jaetaan tiedekunnan publiikissa, joka on valmistuvien opiskelijoiden juhlatilaisuus. Todistus voidaan toimittaa myös muulla tavoin ja se on saatavilla koulutuksen lähipalveluiden palvelupisteestä pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen (poikkeustilan vallitessa, ruuhka-aikoina ja lomakausina toimitusaika voi olla pidempi). Valmistumisen ja alumniuden merkiksi saat tutkintotodistuksen mukana tai koulutuksen lähipalvelupisteestä yliopiston hopeisen alumnipinssin.

Tutkintoa täydentäviin opintoihin haetaan valmistumisen yhteydessä 1.8.2020 alkaen OSAT-järjestelmässä

Oulun yliopisto tarjoaa vuonna 2020 Oulun yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden opiskella valmistumisen jälkeen maksutta Oulun yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa olevia opintoja lukuvuoden 2020-2021 ajan,  lisätietoa asiasta Opiskelijalle-uutisissa.

Huom! Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinnot ovat yksiportaisia, ja ylemmän korkeakoulututkinnon nimi on lisensiaatti.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon anominen

Tarkista hyvissä ajoin ennen suunniteltua valmistumista, ovatko kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot suoritettu. Opintovaatimukset tutkinto-ohjelmittain voit tarkistaa opinto-oppaasta. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education(at)oulu.fi).

Jos olet suorittanut opintoja muissa tiedekunnissa tai avoimessa yliopistossa, pyydä ko. tiedekuntaa tai avointa yliopistoa koostamaan opintosi kokonaisuudeksi ennen tutkintohakemuksen jättämistä.

Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä viikkoa ennen tutkinnon myöntämispäivää (poikkeuksena heinäkuun tutkintopäivä). Tällöin myös opintojen pitää näkyä Oodissa kirjattuna. Hakemuksen täyttämisen jälkeen muista myös lähettää se! Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakemus on 'käsittelyssä'- tilassa niin kauan kunnes todistukset on tehty ja tutkinto kirjattu Oodiin.

Malli sähköisen tutkintohakemuksen täyttämiseen löytyy tästä.

Malli musiikkikasvatuksen sähköisen tutkintohakemuksen löytyy tästä.

Lähtökohtaisesti Hops ei ole pakollinen KTK:ssa. Pyydämme sen tarvittaessa.

Mikäli tutkintotodistushakemuksessa on jotain epäselvää, sinuun otetaan yhteyttä. Muussa tapauksessa yhteyttä ei erikseen oteta.

HUOM! Hakemus on sitova ja tutkinto tehdään sen perusteella, joten älä lähetä sitä ennen kuin olet varma, että hakemus on oikein täytetty.

Tutkintotodistuksen toimittaminen

Todistus toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä. Kesällä ja vuodenvaihteessa toimitusaika voi olla pitempi, kuin muina aikoina.

Tutkintotodistukset postitetaan KIRJATTUNA kirjeenä.

Syyslukukauden 2020 valmistumisaikataulu

Pro gradu -tutkielma syötetään Laturiin. Huomioithan, että opintoasiainsihteerin on pitänyt syöttää tutkielman tiedot Oodiin ennen kuin tutkielman voi ladata Laturiin.

Pro gradun yhteydessä ei kirjoiteta erillistä maturiteettia, vaan tiivistelmä korvaa tämän. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt kandidaatin työn yhteydessä maturiteettia, tulee hänen suorittaa se pro gradun yhteydessä.

30.11. valmistumispäivä

19.10. syötettävä pro gradu –tutkielmansa viimeistään Laturiin
12.11. tarkastajien toimitettava allekirjoitettu gradulausunto opintoasiainsihteerille (study.education@oulu.fi)
16.11. koulutusdekaani hyväksyy pro gradut
23.11. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä Oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.

31.12. valmistumispäivä

19.11. syötettävä pro gradu –tutkielmansa viimeistään Laturiin
15.12. tarkastajien toimitettava allekirjoitettu gradulausunto opintoasiainsihteerille (study.education@oulu.fi).
17.12. koulutusdekaani hyväksyy pro gradut
24.12. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä Oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kolmen viikon kuluttua tutkintopäivästä.

Kevätlukukauden 2021 valmistumisaikataulu

Pro gradu -tutkielma syötetään Laturiin. Huomioithan, että opintoasiainsihteerin on pitänyt syöttää tutkielman tiedot Oodiin ennen kuin tutkielman voi ladata Laturiin.

Pro gradun yhteydessä ei kirjoiteta erillistä maturiteettia, vaan tiivistelmä korvaa tämän. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt kandidaatin työn yhteydessä maturiteettia, tulee hänen suorittaa se pro gradun yhteydessä.

Valmistumis-päivä

Gradu syötettävä Laturiin viimeistään

Tarkastajien toimitettava gradulausunto viimeistään

(study.education@oulu.fi)

Koulutusdekaani hyväksyy gradut

Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään *)

Tutkintotodistus postitetaan viimeistään
**)

31.1.

18.12.

14.1.

18.1.

24.1.

15.2.

28.2.

14.1.

11.2.

15.2.

21.2.

15.3.

31.3.

18.2.

18.3.

22.3.

24.3.

14.4.

30.4.

19.3.

16.4.

20.4.

23.4.

14.5.

31.5.

16.4.

14.5.

18.5.

24.5.

21.6.

30.6.

19.5.

17.6.

21.6.

23.6.

20.8.

31.7.

19.5.

17.6.

21.6.

31.7.

20.8.

31.8.

23.6.

13.8.

17.8.

24.8.

14.9.

*) Tällöin myös kaikkien opintojen pitää näkyä Oodissa.

**) Tutkintotodistukset postitetaan KIRJATTUNA kirjeenä. 

Humanistinen tiedekunta

Maisterintutkinnon valmistuminen

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi.

SYYSLUKUKAUDEN 2020 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.8.2020
 • 30.9.2020
 • 31.10.2020
 • 30.11.2020
 • 31.12.2020

Vallitsevan COVID-19 tilanteen vuoksi joulukuulle 2020 suunniteltua humanistisen tiedekunnan publiikkitilaisuutta ei järjestetä. Tutkintotodistukset toimitetaan valmistuneille opiskelijoille postitse kirjattuina kirjeinä. 

KEVÄTLUKUKAUDEN 2021 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.1.2021
 • 28.2.2021
 • 31.3.2021
 • 30.4.2021
 • 31.5.2021
 • 30.6.2021
 • 31.7.2021

Valmistujan muistilista (maisteri):

 • Jätä gradu tarkastukseen ajoissa, jotta tarkastajat ehtivät toimittaa siitä lausunnon valmistumisaikataulun mukaisesti (ks. alla).
 • Kun tutkintoon vaaditut opinnot ovat valmiina, tarkista opintosi ja pyydä tarvittavat opintokokonaisuuksien koostamiset (pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet). Tämän voit tehdä laittamalla asiasta pyynnön osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi, tai, jos kyseessä on muun kuin humanistisen tiedekunnan kokonaisuus, ko. tiedekunnan palveluosoitteeseen.  Tarvittaessa voit käydä myös henkilökohtaisesti koulutuksen lähipalvelupisteessä.  
 • Kun gradusi on hyväksytty, opinnot on tarkistettu ja opintokokonaisuudet koostettu, tee tutkintohakemus OSAT-järjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Huolellisesti täytetty tutkintohakemus nopeuttaa käsittelyä.
 • Lähettämisen jälkeen hakemus näkyy sinulle OSATissa ’Käsittelyssä’- tilassa. Sen jälkeen kun hakemuksen tilaksi on muuttunut 'Kirjattu' todistus on valmis ja hakemuksessa ilmoittamasi toimitustavan mukaan se joko postitetaan sinulle tai voit tulla noutamaan sen koulutuksen lähipalvelupisteestä. Myös hakemuksessa etukäteen nimeämäsi asiamies voi noutaa todistuksen.  Todistuksen toimitusaika on maksimissaan kolme viikkoa valmistumispäivästä. 
 • Tutkintotodistushakemuksen täyttäessäsi voit ilmoittautua valmistumisjuhlaan eli publiikkiin, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (joulu- ja kesäkuussa). Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet.  
 • Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuva: hae Valviralta oikeus toimia laillistettuna puheterapeuttina (laillistaminen), ks. Valviran ohjeet

Valmistumisaikataulut 

Syyslukukauden 2020 valmistumispäivät ja aikataulut

Kevätlukukauden 2021 valmistumispäivät ja aikataulut

HUOM. Samana valmistumispäivänä ei voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi.

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Maisterin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta 120 op. Tutkintotodistukseen merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet,  opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Maisterin tutkintotodistuksessa mainitaan pro gradu -tutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. Opetettavan aineen opinnot ja muut opettajan kelpoisuuteen kuuluvat opinnot kerrotaan tutkintotodistuksen liitteessä.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena.

Valmistumisen jälkeen: tutkintoa täydentävät opinnot

Haluatko jatkaa kesken jäänyttä opintokokonaisuuttta valmistumisen jälkeen tai opiskella vielä jotain uutta? Lue lisää tutkintoa täydentävistä opinnoista.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Näiden tutkintojen anomiseen liittyvät vaiheet on listattu alla.  Katso FT-todistuksen anomiseen liittyvä ohjeistus Oulun yliopiston tutkijakoulun sivulta www.oulu.fi/tutkijakoulu.

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös publiikkipäivä.

 1. Päivitä EHOPS (tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS) ja tarkista samalla, että kaikista tutkintoon tulevista opinnoista on merkintä opintorekisterissäsi. Mikäli suoritusmerkintä/-merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu. BMTK:lla ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin (kaisa.tuominen(at)oulu.fi).  Muiden tiedekuntien koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.  Kun kaikki opinnot ovat kasassa, lähetä EHOPS:si hyväksyttäväksi Jari Heikkiselle.
 2. Pyydä sivuaineiden koostaminen (= kurssit, jotka haluat sisällyttää sivuainekokonaisuuteen) sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt => esim. kemia ja biologia: stydy.science(at)oulu.fi. Sivuainemerkintää pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan.
  Kieli- ja viestintäopinnot koostetaan BMTK:ssa  (study.fbmm(at)oulu.fi).
 3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPS:n mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) koostetaan omassa tiedekunnassa (study.fbmm@oulu.fi).
 4. Varmista myös, että tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä ja lähetä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Varmista että lähetys  onnistui. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä: BMTK_osat-tutkintoanomusmalli.pdf
  Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, ota talteen ruudun kuvakaappaus, jos mahdollista ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Lähetä se OSAT-järjestelmän neuvonta- ja tukiosoitteeseen osat@oulu.fi.

Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi. Todistuksen voit noutaa lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (Aapistie 7A, 2. krs, K201). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat. Todistus lähetetään kirjaamattomana kirjeenä ja opiskelijan omalla vastuulla.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki edellisen publiikin jälkeen valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit ja  filosofian maisterit. Kaisa Tuominen lähettää erillisen kutsun publiikkipäivänä  tai sitä ennen valmistuville.

HUOM! Opintotukisäännöt, jos otat todistuksesi ennen kuun 18. päivää

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen voidaan käsitellä opiskelijaa kohden vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL-tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Mikäli anomuksessa ja / tai sen liitteissä esiintyy puutteita, niin todistuksen myöntö saattaa siirtyä myöhäisempään myöntöpäivään.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunta myöntää tutkintodistuksia kerran kuukaudessa. Opiskelijan on haettava tutkintoa viimeistään 7 päivää ennen aiottua valmistumispäivää OSAT-järjestelmän kautta.  Opiskelija voi jättää tutkintoanomuksen, kun kaikki suoritusmerkinnät ovat opintorekisterissä, muualla kuin luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien aikana toimitusaika voi olla pidempi.

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koostoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumispäivämäärät lukukausi 2020-21

Tutkintoanomuksen jättöpäivä Valmistumispäivä Todistuksen valmistumispäivä
24.8.2020 31.8.2020 17.9.2020
23.9.2020 30.9.2020 15.10.2020
24.10.2020 31.10.2020 14.11.2020
23.11.2020 30.11.2020 17.12.2020
24.12.2020 31.12.2020 tammikuussa 2021
24.1.2021 31.1.2021 18.2.2021
21.2.2021 28.2.2021 18.3.2021
24.3.2021 31.3.2021 15.4.2021
23.4.2021 30.4.2021 20.5.2021
24.5.2021 31.5.2021 17.6.2021
23.6.2021 30.6.2021 elokuussa 2021
24.7.2021 31.7.2021 elokuussa 2021

    
        

Lääketieteen tekniikka DI

Diplomityön tekemisen mukaan lukien kypsyysnäyte, ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla kun tutkintoa haetaan OSAT - järjestelmässä.

Publiikkeja ei toistaiseksi järjestetä Covid pandemian vuoksi.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Huom. jos haluat suoritta opintojaksoja valmistumisen jälkeen, muista hakea täydentävää opinto-oikeutta samalla, kun haet tutkintoa OSAT järjestelmässä. Täydentäviä opintoja voit siis opiskella maksuttomasti ainoastaan, jos haet täydentävää opinto-oikeutta valmistumisen yhteydessä. Jos haet myöhemmin opinto-oikeutta opintojaksoihin, ne usein ovat maksullisia  (avoin yliopistomuut erilliset opinnot). ​

Palautekysely valmistuville ja valmistuneille

Ole hyvä ja vastaa TEKin valmistuneiden palautekyselyyn ja Oulun yliopiston valmistuneiden kyselyyn:

Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma hyödyntää TEK:n palautekyselyä ohjelman kehittämisessä. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Valmistumisaikataulu lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmassa (diplomi-insinöörin tutkinto) lukuvuonna 2020-2021:

 

Deadline for the thesis in LATURI -system

Master’s thesis in Degree Programme Committee Meeting

Deadline for the degree certificate application in OSAT - system

Graduation date

Graduation ceremony, the degree certificate is available

6.8.2020

13.8.2020

Mon 24.8.2020

Mon 31.8.2020

Thur 17.9.2020

8.9.2020

15.9.2020

Wed 23.9.2020

Wed 30.9.2020

Thur 15.10.2020

7.10.2020

14.10.2020

Sat 24.10.2020

Sat 31.10.2020

Thur 19.11.2020

6.11.2020

13.11.2020

Mon 23.11.2020

Mon 30.11.2020

Thur 17.12.2020

8.12.2020

15.12.2020

Thur 24.12.2020

Thur 31.12.2020

Thur 14.1.2021

7.1.2021

14.1.2021

Sun 24.1.2021

Sun 31.1.2021

Thur 18.2.2021

3.2.2021

10.2.2021

Sun 21.2.2021

Sun 28.2.2021

Thur 18.3.2021

9.3.2021

16.3.2021

Wed 24.3.2021

Wed 31.3.2021

Thur 15.4.2021

8.4.2021

15.4.2021

Fri 23.4.2021

Fri 30.4.2021

Thur 20.5.2021

5.5.2021

12.5.2021

Mon 24.5.2021

Mon 31.5.2021

Thur 17.6.2021

8.6.2021

15.6.2021

Wed 23.6.2021

Wed 30.6.2021

Thur 15.7.2021

23.6.2021

30.6.2021

Sat 24.7.2021

Sat 31.7.2021

Thur 19.8.2021

Hyvinvointitekniikka

Steps and timetable for graduation during academic year 2020 – 2021

Degree Programme in Medical and Wellness Technology 

STEPS

(* = check deadlines from timetable below)

(if thesis is already completed earlier, complete steps 3,7, 8 and 9)

 1. Thesis reviewed by supervisors and modified by student
  1. When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.
 2. Thesis to Laturi *
  1. Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission, student uploads completed thesis to the Laturi system. More instructions on Laturi can be found from http://laturi.oulu.fi  
 3. Personal study plan (PSP) accepted
  1. Contact PSP advisor Anna Maijala (anna.maijala[at]oulu.fi) for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application.
 4. Thesis evaluation by examiners
  1. The examiners retrieve the thesis from the Laturi and evaluate it.
 5. Degree programme Committee Meeting *
  1. The degree programme committee accepts the grade. Student gets the accepted evaluation by email after the meeting. 
 6. Maturity test accepted and saved to register
  1. Summary of the thesis is accepted as Maturity test (due to exception time with coronavirus).
 7. All studies registered in WebOodi
  1. Student checks that the studies accepted in PSP have been completed and saved in WebOodi.
 8. Degree Application in OSAT – system *
  1. Student applies for graduation in the OSAT-system and attaches ‘accepted PSP’ and ‘Completed Study Modules’ prepared together with PSP advisor to the degree application in OSAT-system.
 9. Degree *
  1. The Faculty grants the degree. 

TIMETABLE

Deadline for submission of the thesis in LATURI- system

Review of the thesis in degree programme committee meeting

Deadline for submission of the degree certificate application in OSAT-system

Graduation date

Degree certificate is available

17.11.2020

15.12.2020

17.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

17.12.2020

14.1.2021

17.1.2021

31.1.2021

15.2.2021

13.1.2021

10.2.2021

14.2.2021

28.2.2021

15.3.2021

16.2.2021

16.3.2021

17.3.2021

31.3.2021

14.4.2021

18.3.2021

15.4.2021

16.4.2021

30.4.2021

14.5.2021

14.4.2021

12.5.2021

17.5.2021

31.5.2021

14.6.2021

18.5.2021

15.6.2021

16.6.2021

30.6.2021

14.7.2021

2.6.2021

30.6.2021

17.7.2021

31.7.2021

16.8.2021

In December 2020, there is an additional graduation date on 18th of Dec, 2020.

The student can pick up the degree certificate at the faculty´s Academic Affairs Service Team office on Kontinkangas campus (Aapistie 7A, 2nd floor, room K201) or ask for the certificate to be sent to him/her by mail.

For possible further questions, please, contact Anna Maijala or study.medicine(at)oulu.fi.

Lääketieteen tekniikka TtM

Steps and timetable for graduation during academic year 2020 – 2021

Master’s Degree Programme in Biomedical Engineering (BME) at the Faculty of Medicine

STEPS

(* = check deadlines from timetable below)

(if thesis is already completed earlier, complete steps 3,7, 8 and 9)

 

 1. Thesis reviewed by supervisors and modified by student
  1. When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.
 2. Thesis to Laturi *
  1. Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission, student uploads completed thesis to the Laturi system. More instructions on Laturi can be found from http://laturi.oulu.fi  
 3. Personal study plan (PSP) accepted
  1. Contact PSP advisor Anna Maijala (anna.maijala[at]oulu.fi) for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application.
 4. Thesis evaluation by examiners
  1. The examiners retrieve the thesis from the Laturi and evaluate it.
 5. Degree programme Committee Meeting *
  1. The degree programme committee accepts the grade. Student gets the accepted evaluation by email after the meeting. 
 6. Maturity test accepted and saved to register
  1. Summary of the thesis is accepted as Maturity test (due to exception time with coronavirus).
 7. All studies registered in WebOodi
  1. Student checks that the studies accepted in PSP have been completed and saved in WebOodi.
 8. Degree Application in OSAT – system *
  1. Student applies for graduation in the OSAT-system and attaches ‘accepted PSP’ and ‘Completed Study Modules’ prepared together with PSP advisor to the degree application in OSAT-system.
 9. Degree *
  1. The Faculty grants the degree. 

TIMETABLE

Deadline for submission of the thesis in LATURI- system

Review of the thesis in degree programme committee meeting

Deadline for submission of the degree certificate application in OSAT-system

Graduation date

Degree certificate is available

17.11.2020

15.12.2020

17.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

17.12.2020

14.1.2021

17.1.2021

31.1.2021

15.2.2021

13.1.2021

10.2.2021

14.2.2021

28.2.2021

15.3.2021

16.2.2021

16.3.2021

17.3.2021

31.3.2021

14.4.2021

18.3.2021

15.4.2021

16.4.2021

30.4.2021

14.5.2021

14.4.2021

12.5.2021

17.5.2021

31.5.2021

14.6.2021

18.5.2021

15.6.2021

16.6.2021

30.6.2021

14.7.2021

2.6.2021

30.6.2021

17.7.2021

31.7.2021

16.8.2021

In December 2020, there is an additional graduation date on 18th of Dec, 2020.

The student can pick up the degree certificate at the faculty´s Academic Affairs Service Team office on Kontinkangas campus (Aapistie 7A, 2nd floor, room K201) or ask for the certificate to be sent to him/her by mail.

For possible further questions, please, contact Anna Maijala or study.medicine(at)oulu.fi.

Konetekniikka

Valmistuminen teknillisestä tiedekunnasta

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS  (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista)

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. Tarvitset hyväksytyn HOPS:n tutkintotodistushakemuksen liitteeksi.

2. Tee tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä  (viimeistään viikkoa ennen valmistumista)

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

 • Liitä hakemukseen hyväksytty HOPS pdf-muodossa 
 • Opintokokonaisuuksia ja tutkintoon sisällytettäviä opintoja koskevissa kysymyksissä voit viitata liittämääsi HOPS:n
 • Vastaa valmiin tutkintotodistuksen vastaanottoon liittyvään kysymykseen: 1. nouto lähipalvelupisteestä, 2. postitse tai 3. publiikissa

Jos  tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.). 

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2020 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä torstaina.

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat keskiviikkoisin klo 08:15 seuraavina päivinä:

20.1.2021 / 17.2.2021 / 17.3.2021 / 14.4.2021 / 19.5.2021 / 16.6.2021 / 21.7.2021.

 

HOPS:n teko ja päivitys

HOPS:n hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää (tarkastajalla on kolme viikkoa aikaa hyväksyä tai palauttaa HOPS muokattavaksi).  HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Oodin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä).

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (konetekniikka). Koulutussuunnittelijan tavoitat osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "KONE Opiskelun tuki".

Geotieteet

Kaivannaisalalla eli geotieteiden ja kaivos- ja rikastustekniikan ohjelmissa valmistumiseen liittyvät toimenpiteet tapahtuvat ao. aikataulun mukaan. HUOM! Koronaviruspandemian takia publiikkeja ei järjestetä.

 

KAIVANNAISALAN DIPLOMITYÖN/GRADUN HYVÄKSYMISEN JA 
VALMISTUMISEN AIKATAULUT LUKUVUONNA 2021-2020
OMS SCHEDULES FOR AY 2020-21 MASTER’S THESIS ACCEPTANCE AND GRADUATION

*Publiikkeja ei järjestetä lukuvuonna 2020-21
*No Degree Conferment Ceremonies during AY 2020-21

1. Diplomityön tai gradun 30 op lataaminen Laturiin
1. Uploading
Master’s thesis 30 cr to Laturi

2. HOPS ja kaikki opinnot 90+0 op pl. diplomityö / gradu hyväksyttynä Oodissa
2. PSP and all studies
90+0 cr excl. Master's thesis graded in WebOodi

Diplomityön/gradun arviointi tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksessa
Evaluation of the Master's thesis in
Degree Programme Committee Meeting

3. Tutkintotodistus-hakemus OSAT:iin
3. Submit degree certificate application to OSAT

Valmistumispäivä:
Aina kuukauden viimeinen päivä
Graduation Day:
Alwasys the last day
of the month

4. Todistus noudettavissa ja publiikki*
4. Certificate available and Degree Conferment Ceremony*

10.8.2020

15.8.2020

17.8.2020

24.8.2020

31.8.2020

 17.9.2020*

9.9.2020

14.9.2020

15.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

 15.10.2020*

7.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

 19.11.2020*

10.11.2020

15.11.2020

16.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

 17.12.2020*

9.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

 24.12.2020

 31.12.2020

 14.1.2021*

6.1.2021

11.1.2021

12.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

 18.2.2021*

3.2.2021

8.2.2021

9.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

 18.3.2021*

10.3.2021

15.3.2021

16.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

 15.4.2021*

7.4.2021

12.4.2021

13.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

 20.5.2021*

11.5.2021

16.5.2021

17.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

 17.6.2021*

9.6.2021

14.6.2021

15.6.2021

23.6.2021

30.6.2021

 19.8.2021*

7.7.2021

12.7.2021

13.7.2021

24.7.2021

31.7.2021

 19.8.2021*

Kemia

Teknillisen tiedekunnan ohje

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt/gradut) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS  (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista)

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. Tarvitset hyväksytyn HOPS:n tutkintotodistushakemuksen liitteeksi.

2. Tee tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä  (viimeistään viikkoa ennen valmistumista)

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

 • Liitä hakemukseen hyväksytty HOPS pdf-muodossa 
 • Opintokokonaisuuksia ja tutkintoon sisällytettäviä opintoja koskevissa kysymyksissä voit viitata liittämääsi HOPS:n
 • Vastaa valmiin tutkintotodistuksen vastaanottoon liittyvään kysymykseen: 1. nouto lähipalvelupisteestä, 2. postitse tai 3. publiikissa

Jos  tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.). 

3.  Sivuainekokonaisuudet

Pyydä eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine.

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Arkkitehtuuri

VALMISTUMINEN ARKKITEHDIKSI

Arkkitehtuurin yksikkö on päivittänyt diplomityöohjeet joulukuussa 2019:

Diplomityöohjeet arkkitehtuuri 2019

Kun työsi on valmis arvosteltavaksi, diplomityösi ohjaaja antaa sinulle luvan viedä valmiin diplomityösi Oulun yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään .

Diplomityön aihe on hyväksytettävä yksikön tutkinto-ohjelmatoimikunnassa. 

Diplomityön aihehakemus arkkitehtuuri

Diplomityön aihehakemus on jätettävä arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmatoimikunnan käsiteltäväksi viimeistään diplomityön esittelyä edeltävään toimikunnan kokoukseen lähettämällä hakemus osoitteeseen study.architecture@oulu.fi . Tutkinto-ohjelmatoimikunta kokoontuu kevätlukukaudella 2021 seuraavina maanantaipäivinä: 20.1./ 10.2. / 16.3. / 20.4. / 25.5. / 15.6. (varalla)

Arkkitehtuurin yksiköstä arkkitehdiksi valmistuvat opiskelijat esittelevät diplomityönsä diplomityöseminaarissa, joita järjestetään viidesti lukuvuoden aikana. 

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN DIPLOMITYÖSEMINAARIT LUKUVUONNA 2020-21

SYYSKUUN 2020 diplomityöseminaari: keskiviikkona 23.9.2020

MARRASKUUN 2020 diplomityöseminaari: keskiviikkona 18.11.2020

HELMIKUUN 2021 diplomityöseminaari: keskiviikkona 3.2.2021

MAALISKUUN 2021 diplomityöseminaari: keskiviikkona 31.03.2021

TOUKOKUUN 2021 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 10.-12.5.2021

Kaivos- ja rikastustekniikka

Kaivannaisalalla eli geotieteiden ja kaivos- ja rikastustekniikan ohjelmissa valmistumiseen liittyvät toimenpiteet tapahtuvat ao. aikataulun mukaan. HUOM! Koronaviruspandemian takia publiikkeja ei järjestetä.

 

KAIVANNAISALAN DIPLOMITYÖN/GRADUN HYVÄKSYMISEN JA 
VALMISTUMISEN AIKATAULUT LUKUVUONNA 2021-2020
OMS SCHEDULES FOR AY 2020-21 MASTER’S THESIS ACCEPTANCE AND GRADUATION

*Publiikkeja ei järjestetä lukuvuonna 2020-21
*No Degree Conferment Ceremonies during AY 2020-21

1. Diplomityön tai gradun 30 op lataaminen Laturiin
1. Uploading
Master’s thesis 30 cr to Laturi

2. HOPS ja kaikki opinnot 90+0 op pl. diplomityö / gradu hyväksyttynä Oodissa
2. PSP and all studies
90+0 cr excl. Master's thesis graded in WebOodi

Diplomityön/gradun arviointi tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksessa
Evaluation of the Master's thesis in
Degree Programme Committee Meeting

3. Tutkintotodistus-hakemus OSAT:iin
3. Submit degree certificate application to OSAT

Valmistumispäivä:
Aina kuukauden viimeinen päivä
Graduation Day:
Alwasys the last day
of the month

4. Todistus noudettavissa ja publiikki*
4. Certificate available and Degree Conferment Ceremony*

10.8.2020

15.8.2020

17.8.2020

24.8.2020

31.8.2020

 17.9.2020*

9.9.2020

14.9.2020

15.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

 15.10.2020*

7.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

 19.11.2020*

10.11.2020

15.11.2020

16.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

 17.12.2020*

9.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

 24.12.2020

 31.12.2020

 14.1.2021*

6.1.2021

11.1.2021

12.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

 18.2.2021*

3.2.2021

8.2.2021

9.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

 18.3.2021*

10.3.2021

15.3.2021

16.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

 15.4.2021*

7.4.2021

12.4.2021

13.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

 20.5.2021*

11.5.2021

16.5.2021

17.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

 17.6.2021*

9.6.2021

14.6.2021

15.6.2021

23.6.2021

30.6.2021

 19.8.2021*

7.7.2021

12.7.2021

13.7.2021

24.7.2021

31.7.2021

 19.8.2021*

Maantiede

MAANTIETEEN OPISKELIJAT:

Ohje tutkintotodistuksen täyttämiseen OSAT-järjestelmässä maantieteen opiskelijoille: OSAT-tutkintotodistusmalli maantiede

Maantieteen stipendijärjestelmä

Valmistuitko maisteriksi alle 5 vuodessa? Saitko arvosanaksi gradusta vähintään 4 tai onko maantieteen syventävien opintojen keskiarvo vähintään 4? Maantieteen tutkinto-ohjelmalla on ollut keväästä 2012 asti voimassa stipendijärjestelmä hyvin opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Stipendin saamisen edellytyksenä on:

 • Filosofian maisteriksi valmistuminen Oulun maantieteen tutkinto-ohjelmasta (3v + 2v) alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.)
 • arvosana joko pääaineen opinnoissa tai pro gradu -tutkielmasta tulee olla vähintään 4/5.

Stipendi on 500 euroa. Stipendiä haetaan yksikön johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen (sähköposti riittää), viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Valmistuminen

Aikataulutiedote lukuvuonna 2020-21 diplomi-insinööriksi valmistuville

Lataus Laturiin

Diplomityon arvostelu

TOTO-kokous

OSAT-hakemus

Valmistumispäivä

Todistus noudettavissa

14.8.

18.8.

pe 21.8.

ma 24.8.

ma 31.8.

to 17.9.

14.9.

17.9.

ma 21.9.

ke 23.9.

ke 30.9.

to 15.10.

19.10.

22.10.

ma 26.10.

la 24.10.

la 31.10.

to 19.11.

13.11.

17.11.

pe 20.11.

ma 23.11.

ma 30.11.

to 17.12.

7.12.

10.12.

ma 14.12.

to 24.12.

to 31.12.

to 14.1.

8.1.

12.1.

pe 15.1.

su 24.1.

su 31.1.

to 18.2.

5.2.

9.2.

pe 12.2.

su 21.2.

su 28.2.

to 18.3.

12.3.

16.3.

pe 19.3

ke 24.3.

ke 31.3.

to 15.4.

9.4.

13.4.

pe 16.4.

pe 23.4.

pe 30.4.

to 20.5.

7.5.

11.5.

pe 14.5.

ma 24.5.

ma 31.5.

to 17.6.

11.6.

15.6.

pe 18.6.

ke 23.6.

ke 30.6.

to 15.7.

24.6.

29.6.

pe 2.7.

la 24.7.

la 31.7.

to 19.8.

 

1. Tutkintotodistuksen hakeminen

Opiskelija hakee tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä alla olevan aikataulun mukaisesti.

Linkki: OSAT-järjestelmä, hakemusten käsittelyaikataulu

Valmistumisen aikataulu 2020-2021

Publiikkeja ei toistaiseksi järjestetä Covid pandemian vuoksi.

Tutkintotodistusta anottava viimeistään

Valmistumispäivä

Publiikki, todistus noudettavissa

ma 24.8

ma 31.8.

to 17.9.  (ei publiikkia)

ke 23.9.

ke 30.9.

to 15.10.  (ei publiikkia)

la 24.10

la 31.10.

to 19.11. (ei publiikkia)

ma 23.11.

ma 30.11.

to 17.12. (ei publiikkia)

to 24.12.

to 31.12.

to 14.1.

su 24.1.

su 31.1.

to 18.2.

su 21.2.

su 28.2.

to 18.3.

ke 24.3.

ke 31.3.

to 15.4.

pe 23.4.

pe 30.4.

to 20.5.

ma 24.5.

ma 31.5.

to 17.6.

ke 23.6.

ke 30.6.

to 15.7. 

la 24.7.

la 31.7.

to 19.8.

 

2. Tutkintotodistuksen noutaminen

Opiskelija ilmoittautuu publiikkitilaisuuteen, jossa hänelle luovutetaan tutkintotodistus. Publiikkiin ilmoittaudutaan OSAT-järjestelmässä tutkintotodistusta haettaessa. 

Publiikkeja ei toistaiseksi järjestetä Covid pandemian vuoksi.

Linkki: Publiikkiohjeet

3. TEK:in kysely tekniikan alalta valmistuville

Opiskelijalle suositellaan vastaamista Tekniikan akateemisten kyselyyn tekniikan alalta valmistuneille.

Linkit kyselyihin:

*) Tässä ohjeessa käytetään tutkinto-ohjelman vakiintuneita tehtävänimikkeitä, jotka vastaavat yliopiston koulutusneuvoston 11.11.2015 hyväksymiä nimikkeitä seuraavasti: Tämän ohjeen "valvoja" vastaa yliopiston ohjeen nimikettä "ensimmäinen ohjaaja", ja tämän ohjeen "tekninen ohjaaja" vastaa nimikettä "toinen ohjaaja". Vakiintuneen käytännön mukaan diplomityön valvoja toimii työn "ensimmäisenä tarkastajana". Valvojasta ja teknisestä ohjaajasta käytetään tässä 

Terveystieteet

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös 18.12.

Tarkista hyvissä ajoin, että kaikki opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Jos merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä Kontinkankaan kampuksen koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen. Todistushakemus on jätettävä OSAT-järjestelmään vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä. OSAT-järjestelmän sähköisessä lomakkeessa kohdassa "Tutkintotodistuksen toimittaminen" on lääketieteellisessä tiedekunnassa käytössä vaihtoehdot "noudan todistuksen" tai "todistus postitetaan". Tutkintotodistushakemuksessa oleva kohta valmistumistilaisuuteen ilmoittautumisesta ei koske terveystieteitä. 

Rekisteröidythän myös Oulun yliopiston alumniverkostoon, ks. lisätietoja alumniverkoston verkkosivulta

Kauppatieteet KTM

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden maisteriksi, sinun tulee hakea tutkinnon ulosottamista. Opintoasiainsihteerin Katja Hannulan (katja.hannula(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, kuinka tutkintosi tullaan koostamaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää. Opintojen tarkastuksen yhteydessä saat linkin myös maisterin valmistumiskyselyyn.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi

Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa.

Jos et pääse tulemaan publiikkiin, voit noutaa tutkintotodistuksen koulutuksen lähipalvelupisteestä KE1020. Muilla paikkakunnilla asuville voimme tarvittaessa postittaa todistuksen kirjattuna.

Tutkielmat palautetaan arvosteltavaksi sähköisessä muodossa Laturi- järjestelmään. Pro gradu -tutkielman palautus valmistumisaikataulussa esitetyn aikataulun mukaan. KTM-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan.

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

Sähköisen gradun palautusprosessi (LATURI)

Opiskelija syöttää valmiin opinnäytetyönsä ja tiivistelmälehtiset Laturi-järjestelmään saatuaan luvan ohjaajalta. Työ tulee olla PDF /A -tiedostomuodossa. Laturi-järjestelmä hakee pohjatiedot automaattisesti Oodista. Palautus siis onnistuu sen jälkeen, kun ohjaaja on ilmoittanut opiskelijan, opinnäytteen, ohjaajien ja tarkastajien nimet opintoasiainsihteerille, joka lisää tiedot Oodiin.

Opiskelija voi jatkossakin, omalla kustannuksellaan, painattaa gradut kovakantiseksi kirjaksi. Arvosteltavaksi hyväksytään kuitenkin vain sähköinen gradu.

Yliopistotasoiset ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille.

Tutkielmien palautus- ja KTM-tutkinnon valmistumisaikataulu kevät -kesä 2021

Kevät - kesä 2021

5.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.1. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
20.1. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
22.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.1. Valmistumispäivä
11.2. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

26.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.2. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
18.2. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
19.2. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
28.2. Valmistumispäivä
11.3. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

23.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.3. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
18.3. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.3. Valmistumispäivä
15.4. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

30.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
6.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.4. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.4. Valmistumispäivä
20.5. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

27.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
20.5. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.5. Valmistumispäivä
18.6. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

25.5.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.5.  Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
17.6.  Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.7.  Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.7.  Valmistumispäivä
20.8. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

* Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista, mielellään ennen diplomityön aloittamista)

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. Tarvitset hyväksytyn HOPS:n tutkintotodistushakemuksen liitteeksi.

2. Tee tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä (viimeistään viikkoa ennen valmistumispäivää, joka on aina kuukauden viimeinen päivä)

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

 • Liitä hakemukseen hyväksytty HOPS pdf-muodossa 
 • Opintokokonaisuuksia ja tutkintoon sisällytettäviä opintoja koskevissa kysymyksissä voit viitata liittämääsi HOPS:n
 • Vastaa valmiin tutkintotodistuksen vastaanottoon liittyvään kysymykseen: 1. nouto lähipalvelupisteestä, 2. postitse tai 3. publiikissa

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2020 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat tiistaisin klo 14:15 seuraavina päivinä:

15.12.2020 / 19.1.2021 / 16.2.2021 / 16.3.2021 / 20.4.2021 / 18.5.2021 / 15.6.2021 / 20.7.2021

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona ja arvosana on Oodissa viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista, mielellään ennen diplomityön aloittamista)

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. Tarvitset hyväksytyn HOPS:n tutkintotodistushakemuksen liitteeksi.

2. Tee tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä  (viimeistään viikkoa ennen valmistumispäivää, joka on aina kuukauden viimeinen päivä).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

 • Liitä hakemukseen hyväksytty HOPS pdf-muodossa.
 • Opintokokonaisuuksia ja tutkintoon sisällytettäviä opintoja koskevissa kysymyksissä voit viitata liittämääsi HOPS:n.
 • Vastaa valmiin tutkintotodistuksen vastaanottoon liittyvään kysymykseen: 1. nouto lähipalvelupisteestä, 2. postitse tai 3. publiikissa.

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2020 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona. Muistathan, että opinnäyte tulee esitellä ennen työn hyväksymistä Diplomityöseminaarissa (485991S).

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat tiistaisin klo 10:00 seuraavina päivinä:
15.12.2020 / 19.1.2021 / 16.2.2021 / 16.3.2021 / 20.4.2021 / 18.5.2021 / 15.6.2021 / 20.7.2021
Diplomityön arvosanat ovat Oodissa viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä.

Tietotekniikka

Diplomityön tekemisen ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla kun tutkintoa haetaan OSAT - järjestelmässä.

Publiikkeja ei toistaiseksi järjestetä Covid pandemian vuoksi.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Huom. jos haluat suoritta opintojaksoja valmistumisen jälkeen, muista hakea täydentävää opinto-oikeutta samalla, kun haet tutkintoa OSAT järjestelmässä. Täydentäviä opintoja voit siis opiskella maksuttomasti ainoastaan, jos haet täydentävää opinto-oikeutta valmistumisen yhteydessä. Jos haet myöhemmin opinto-oikeutta opintojaksoihin, ne usein ovat maksullisia  (avoin yliopistomuut erilliset opinnot). ​

Palautekysely valmistuville ja valmistuneille

Ole hyvä ja vastaa TEKin valmistuneiden palautekyselyyn ja Oulun yliopiston valmistuneiden kyselyyn:

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma hyödyntää TEK:n palautekyselyä ohjelman kehittämisessä. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Diplomi-insinööritutkinnon valmistumisaikataulu ja ohjeet löytyvät täältä

Tietojenkäsittelytiede

Tarvitset päivitetyn HOPS:n FM-tutkintoanomuksen liitteeksi. Voit päivittää HOPS:n WebOodissa ja lähettää sen tarkistettavaksi omaopettajallesi. Mikäli et tiedä omaopettajaasi, voit ohjata HOPS:n tarkistettavaksi WebOodissa Heli Alatalolle.

Taulukosta näet valmistumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät.

Thesis Deadline (at 12:00 noon)

Evaluation Deadline (at 12:00 noon)

Committee Meeting

Application for degree in the OSAT:iin

Graduation date

Degree sertificate

10.8.2020

11.8.2020

13.8.2020

24.8.2020

31.8.2020

17.9.2020

7.9.2020

8.9.2020

10.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

15.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

15.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

19.11.2020

9.11.2020

10.11.2020

12.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

17.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

16.12.2020

24.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

11.1.2021

12.1.2021

14.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

18.2.2021

8.2.2021

9.2.2021

11.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

18.3.2021

15.3.2021

16.3.2021

17.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

15.4.2021

12.4.2021

13.4.2021

15.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

20.5.2021

10.5.2021

11.5.2021

12.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

17.6.2021

7.6.2021

8.6.2021

10.6.2021

23.6.2021

30.6.2021

15.7.2021

14.6.2021

15.6.2021

17.6.2021

24.7.2021

31.7.2021

19.8.2021

 

Huolehdi kuntoon LuK -tutkielman tai Pro gradu tutkielman kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen suorittamiseksi olehan yhteydessä ohjaajaasi.

Logopedia

Logopedia: laillistaminen

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat toimia laillistettuina puheterapeutteina haettuaan laillistusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Ilman laillistusta puheterapeuttina ei voi toimia. Lisäksi logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monentyyppisissä asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtävissä.

Puheterapeutit työskentelevät kuntatyönantajan, yksityisten yritysten tai valtion palveluksessa. Osa puheterapeuteista toimii yksityisinä ammatinharjoittajina omassa yrityksessään. Puheterapeuttien palkkaus on kuntasektorilla irrotettu hinnoittelusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puheterapeuttien palkan suuruutta ei ole ennakolta määritelty ja palkasta on neuvoteltava henkilökohtaisesti työnantajan kanssa.

Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja työpaikkoja on tarjolla ympäri Suomen. Puheterapeutin tehtävien työpaikkailmoituksia voi löytää Työ- ja elinkeinotoimistojen hakupalvelun kautta. Lisäksi työpaikkailmoituksia julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä, Puheterapeutti-lehdessä sekä esimerkiksi Puheterapeuttiliiton www-sivuilla.

Tuotantotalous

Teknillisen tiedekunnan ohje

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS  (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista)

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. Tarvitset hyväksytyn HOPS:n tutkintotodistushakemuksen liitteeksi.

2. Tee tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä  (viimeistään viikkoa ennen valmistumista)

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

 • Liitä hakemukseen hyväksytty HOPS pdf-muodossa 
 • Opintokokonaisuuksia ja tutkintoon sisällytettäviä opintoja koskevissa kysymyksissä voit viitata liittämääsi HOPS:n
 • Vastaa valmiin tutkintotodistuksen vastaanottoon liittyvään kysymykseen: 1. nouto lähipalvelupisteestä, 2. postitse tai 3. publiikissa

Jos  tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.). 

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2021 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

HOPS:n hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää (tarkastajalla on kolme viikkoa aikaa hyväksyä tai palauttaa HOPS muokattavaksi).  HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Oodin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä) - lähetyksen yhteydessä mainitaan valmistumisen tavoiteaikataulu. Jos vanhassa HOPS-rakenteessa on ongelmia, voit tehdä HOPS:n uusimpaan rakenteeseen.

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (tuotantotalous). Koulutussuunnittelijan tavoitat TUTA Ohjurista (Moodle-työtila) tai osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä.

Kuluvan lukuvuoden valmistumisen aikataulusta löydät tärkeät tutkinto-ohjelmakohtaiset päivämäärät. Opinnäytetyön tulee olla Laturissa noin kuukausi ennen valmistumista. 

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.