Valmistuminen maisteriksi, diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi

Maisterin tutkinto on yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto. Teknillis-tieteellisillä aloilla ylemmän korkeakoulututkinnon nimitys on maisterin sijaan diplomi-insinööri tai arkkitehti. Tutkintoa edeltää pakollinen kandidaatin tutkinto. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja sisältää pääaineen syventävät opinnot, tutkimusopinnot, sivuaineita ja valinnaisia opintoja sekä pro gradu–tutkielman tai diplomityön. Useimmilla opiskelijoilla maisterivaiheeseen kuuluu syventävä harjoittelu oman alan kentällä. Opintojen kesto on tyypillisesti 2 – 3 vuotta.

Valmistuminen

Kun maisterivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, voit hakea valmistumista ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelusta. Katso oman tiedekuntasi aikataulut valmistumiseen liittyen! Muista ilmoittautua myös kypsyysnäytteen toteutukselle Pepissä. Kysyysnäytteeseen liittyviä ohjeita löydät verkkosivulta.

Aloita valmistumiseen liittyvien opintojen ja valmistumisvaiheen HOPSin tarkistus hyvissä ajoin ennen tavoiteltua valmistumisajankohtaa. Kun maisterivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija voi hakea valmistumista ja tutkintotodistusta Pepin valmistumispalvelussa. Pepissä hakuprosessi etenee kahdessa vaiheessa:

 1. TARKISTUSVAIHE: Ilmoita halukkuutesi valmistua ja vastaa valmistumisvaiheen kyselyyn. Lähetä hakemuksesi tarkistettavaksesi ja odota, että saat tiedon, että voit lähettää hakemuksesi viimeisteltäväksesi.
 2. VIIMEISTELYVAIHE: Viimeistelyvaiheessa valmistumiseen tarvittavat tiedot vielä tarkistetaan ja saat tiedon hakemuksesi hyväksymisestä ja vahvistuksen valmistumispäivästä. Huomaa, että tutkintotodistuksen toimituspäivä on eri kun valmistumispäivä.

Tarkista vielä oman tiedekuntasi valmistumiseen liittyvät ohjeet ja aikataulut Sinulle -sisällöstä. Tutkintoa täydentäviin opintoihin haetaan Pepin valmistumishaun yhteydessä.

Huom! Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinnot ovat yksiportaisia, ja ylemmän korkeakoulututkinnon nimi on lisensiaatti.

Sinulle

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

(päivitetty  24.3.2023)

 

Tutkinnon anominen

Tutkintotodistushakemus tehdään Pepin Valmistuminen -palvelussa (kts. info sivun yläosassa).

Aloita valmistumiseen liittyvien opintojen HOPSin tarkistus hyvissä ajoin ennen tavoiteltua valmistumisajankohtaa. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education@oulu.fi).

 

Huomioitavaa:

 • KPTK:n opiskelijoiden HOPSin ei tarvitse olla Pepissä ”hyväksytty”. HOPS on kuitenkin hyvä käydä läpi omaopettajan/koulutussuunnitelijan kanssa hyvissä ajoin ennen valmistumista ja varmistaa, että HOPS on kunnossa.
 • Opinnot (mm. sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot) tulee olla oikealla opiskeluoikeudella sijoitettuna oikein HOPSilla ennen valmistumisprosessin aloittamista.
 • Tutkintoon sisältymättömät opinnot voi jättää HOPSin ulkopuolisiin opintoihin.

 

Tutkintotodistuksen toimittaminen

Oulun yliopistossa on otettu 1.8.2022 käyttöön sähköinen tutkintotodistus.

Ilmoitamme valmistuneille henkilökohtaisesti kun tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

Valmistujaisjuhla (publiikki)

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa järjestetään valmistuvien valmistujaisjuhla korkeintaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Juhlasta, juhlamuodosta ja ajakohdasta tiedotetaan aina lähempänä ajankohtaa ja juhlaan on aina ilmoittauduttava erikseen. Valmistumishakemuksen ilmoittautuminen Pepissä ei riitä.

Lisätietoa publiikista.

Keväällä 2023 järjestetään kaksi valmistujaisjuhlaa

 • Keskiviikkona 8.2. klo 14, johon ovat tervetulleita kaikki tammikuun 2023 loppuun mennessä valmistuneet - ilmoittautuminen helmikuun publiikkiin on päättynyt! 
   
 • Keskiviikkona 7.6. klo 14. Lisätietoa myöhemmin.

Ilmoittautumislinkki lisätään tähän ja lähetetään myös sähköpostitse.

 

Kevätlukukauden 2023 valmistumisaikataulu

 

28.2.2023 Valmistumispäivä

24.1. syötä gradu viimeistään Laturiin
14.2. gradun tulee olla hyväksytty Laturissa
21.2. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

31.3.2023 Valmistumispäivä

17.2. syötä gradu viimeistään Laturiin
17.3. gradun tulee olla hyväksytty Laturissa
24.3. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

30.4.2023 Valmistumispäivä

19.3. syötä gradu viimeistään Laturiin
16.4. gradun tulee olla hyväksytty Laturissa
23.4. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

31.5.2023 Valmistumispäivä

19.4. syötä gradu viimeistään Laturiin
17.5. gradun tulee olla hyväksytty Laturissa
24.5. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

30.6.2023 Valmistumispäivä

19.5. syötä gradu viimeistään Laturiin
16.6. gradun tulee olla hyväksytty Laturissa
23.6. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

31.7.2023 Valmistumispäivä

19.5. syötä gradu viimeistään Laturiin
16.6. gradun tulee olla hyväksytty Laturissa
24.7. lähetä viimeistään tarkistusvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta)
 

 • Opintosuoritusten tulee näkyä HOPSilla suoritettuina.
 • Saat viestin kun tarkistusvaihe on suoritettu.
 • Lähetä viimeistelyvaiheen hakemus (kts. info sivun yläosasta).
 • Jää odottamaan kuittausta hakemuksesi hyväksymisestä ja valmistumispäivän vahvistuksesta.
 • Sinulle lähetetään henkilökohtainen viesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen sitten kun sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa Atomi-palvelussa.

 

Infojen materiaalit

Maisteriksi valmistuvien info 24.3.2023 (LUKO, ITE, ERKKA, MUKA) - diat (pdf).

 

 

 

 

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Näiden tutkintojen anomiseen liittyvät vaiheet on listattu alla.  Katso FT-todistuksen anomiseen liittyvä ohjeistus Oulun yliopiston tutkijakoulun sivulta. 

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös publiikkipäivä.

 1. Päivitä HOPS Pepissä ja tarkista samalla, että kaikkien tutkintoon tulevien opintojen merkinnät ovat samalla opiskeluoikeudella (LuK tai maisteri). Opintoasiainsihteeri siirtää tarvittaessa opintoja opiskeluoikeuksien välillä.  Mikäli suoritusmerkintä/-merkintöjä puuttuu, ota yhteyttä sen tiedekunnan lähipalvelupisteeseen, minkä oppiaineen merkintä puuttuu. BMTK:lla ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin (kaisa.tuominen(at)oulu.fi).  Muiden tiedekuntien koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.  Kun kaikki opinnot ovat kasassa, lähetä HOPS:si hyväksyttäväksi Jari Heikkiselle.
 2.  Sivuaineiden kokonaisuudet arvioidaan koulutuspalveluiden toimesta
 3. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn OPS:n mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinnon myöntöpäivää. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy. Pääaine (biokemia) koostetaan omassa tiedekunnassa (study.fbmm(at)oulu.fi).
 4. Täytä tutkintoanomus Pepin Valmistuminen -palvelussa viimeistään seitsemän päivää ennen tutkinnon myöntöpäivää. Tutkintoanomusta täyttäessäsi ota huomioon: BMTK järjestää publiikin vain lukukausien lopussa. Voit kutsua publiikkiin max. 2 vierasta. Kutsu publiikkiin lähetetään kaikille edellisen publiikin jälkeen ja publiikkipäivänä valmistuville.

 

Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi. Todistuksen voit noutaa lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (Aapistie 7A, 2. krs, K201, palvelutiski avoinna Ke klo 10-12). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat. Todistus lähetetään kirjaamattomana kirjeenä ja opiskelijan omalla vastuulla.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki edellisen publiikin jälkeen valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit ja  filosofian maisterit. Kaisa Tuominen lähettää erillisen kutsun publiikkipäivänä  tai sitä ennen valmistuville.

HUOM! Opintotukisäännöt, jos otat todistuksesi ennen kuun 18. päivää

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen voidaan käsitellä opiskelijaa kohden vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL-tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Mikäli anomuksessa ja / tai sen liitteissä esiintyy puutteita, niin todistuksen myöntö saattaa siirtyä myöhäisempään myöntöpäivään.

Humanistinen tiedekunta

Maisterintutkinnon valmistuminen

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi.

Näin valmistut maisteriksi:

1. JÄTÄ GRADU TARKASTUKSEEN JA TEE KYPSYYSNÄYTE

Jätä gradu tarkastukseen ajoissa, jotta se ehditään hyväksyä Laturissa valmistumisaikataulun mukaisesti (ks. alla). Maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä toimii Laturiin tallennettu äidinkielinen tiivistelmä, joka hyväksytään samalla kertaa pro gradun hyväksymisen kanssa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, kirjoita kypsyysnäyte äidinkielelläsi tai sillä kielellä, jolla olet kirjoittanut tutkielmasi. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa äidinkielellä, jos se on tiedekunnassa tai kieli- ja viestintäkoulutuksessa edustettuna oleva kieli. Syötä gradusi ja tiivistelmäsi Laturi-järjestelmään PDF/A-tiedostomuodossa.

2. TARKISTA OPINTOSUORITUKSET 

Tarkista hyvissä ajoin Pepistä tai Tuudosta, että olet varmasti saanut suoritusmerkinnän kaikista kursseista, jotka haluat sisällyttää maisterintutkintoosi. Jos tutkinnosta puuttuu opintosuorituksia, tutkintotodistushakemus siirtyy seuraavan kuukauden käsittelyyn.

3. TARKISTA HOPS ja huolehdi, että siellä näkyvät kaikki tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet. 

Lähetä osoitteeseen study.humanities@oulu.fi hyvissä ajoin ennen tutkinnon hakuprosessin käynnistämistä viesti, jossa kerrot

 • mitä opintoja haluat sisällyttää tutkintoosi. Listaa erityisesti, mitä suorittamiasi sivuainekokonaisuuksia sekä muita yksittäisiä opintoja tutkintoosi kuuluu.
 • nimesi, opiskelijanumerosi ja pääaineesi.

4. TEE TUTKINTOTODISTUSHAKEMUS
Hae tutkintoa ja tutkintotodistusta Pepin Valmistuminen -palvelussa.

Maisterintutkinnon minimilaajuus on 120 op ja maksimilaajuus 130 op. Huolehdi siitä, että kaikki maisterintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot on suoritettu. Kohtaan "muut opinnot" voit sisällyttää yksittäisiä opintojaksoja. HOPSia ei tarvitse liittää hakemukseen. Jos hakemusta tulee korjata tai täydentää, sinuun ollaan yhteydessä.

Tutkintotodistushakemusta täyttäessäsi voit myös ilmoittautua valmistujaisjuhlaan eli publiikkiin.

5. TUTKINTOTODISTUKSEN VALMISTUMINEN JA TOIMITTAMINEN

Saat sähköpostiviestin, kun sähköinen tutkintotodistuksesi on valmis ja voit ladata sen Pepin Atomi-palvelusta.  Todistus on valmis noin on kolmen viikon kuluessa valmistumispäivästä (poikkeustilan vallitessa, ruuhka-aikoina ja lomakausina toimitusaika voi olla pidempi). 

6. PUBLIIKKI

Publiikki on valmistujaisjuhla, joka järjestetään humanistisessa tiedekunnassa kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa. Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet. Publiikkiin osallistuminen ei ole pakollista. Publiikin kesto riippuu osallistujamäärästä ja juhlaan voi kutsua vieraita, enintään kolme henkilöä. 

7. KYSY
Epäselvissä tilanteissa voit aina olla yhteydessä koulutuksen lähipalveluihin: study.humanities@oulu.fi.

Huom. Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuva: hae Valviralta oikeus toimia laillistettuna puheterapeuttina (laillistaminen), ks. Valviran ohjeet

Valmistumisaikataulut 

HUOM. Samana valmistumispäivänä ei voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi.

Kevät 2023

Valmistumispäivä gradu hyväksyttynä Laturissa Tutkintohakemus lähetettävä viimeistään
31.1. 21.1. 24.1.
28.2. 18.2. 21.2.
31.3. 21.3. 24.3.
30.4. 20.4. 23.4.
31.5. 21.5. 24.5.
30.6. 20.6. 23.6.
31.7. 20.6. 24.7.

 

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Maisterin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta 120 op. Tutkintotodistukseen merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet,  opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Maisterin tutkintotodistuksessa mainitaan pro gradu -tutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. Opetettavan aineen opinnot ja muut opettajan kelpoisuuteen kuuluvat opinnot kerrotaan tutkintotodistuksen liitteessä.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena.

Valmistumisen jälkeen: tutkintoa täydentävät opinnot

Haluatko jatkaa kesken jäänyttä opintokokonaisuuttta valmistumisen jälkeen tai opiskella vielä jotain uutta? Lue lisää tutkintoa täydentävistä opinnoista.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunta myöntää tutkintodistuksia kerran kuukaudessa. Opiskelijan on haettava tutkintoa viimeistään 7 päivää ennen aiottua valmistumispäivää.  Opiskelija voi jättää tutkintoanomuksen, kun kaikki suoritusmerkinnät ovat opintorekisterissä, muualla kuin luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten valmistumisaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausina aika voi olla pidempi.

 

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koostoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus. Varmista, että olet lähettänyt lomakkeen. 

 

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumispäivämäärät 

Tutkintoanomuksen jättöpäivä Valmistumispäivä
24.8. 31.8.
23.9. 30.9.
24.10. 31.10.
23.11. 30.11.
24.12. 31.12.
24.1. 31.1.
21.2. 28.2.
24.3. 31.3.
23.4. 30.4.
24.5. 31.5.
23.6. 30.6.
24.7. 31.7.

    
        

Terveystieteet

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös 18.12.

Tarkista hyvissä ajoin, että kaikki opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Jos merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä Kontinkankaan kampuksen koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen. Todistushakemus on jätettävä vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä. 

Rekisteröidythän myös Oulun yliopiston alumniverkostoon, ks. lisätietoja alumniverkoston verkkosivulta

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista, mielellään ennen diplomityön aloittamista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset keskustellen omaopettajasi kanssa. HOPSin hyväksyy tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelija. 

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumispäivää, joka on aina kuukauden viimeinen päivä).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2023 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset 
ovat tiistaisin klo 14:15 

Syksyllä 2022: 16.8., 20.9., 18.10., 15.11. ja 20.12.

Keväällä 2023: 17.1., 14.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6. ja 25.7.

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona ja arvosana on Pepissä viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista, mielellään ennen diplomityön aloittamista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. 

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumispäivää, joka on aina kuukauden viimeinen päivä).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.).

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2023 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona. Muistathan, että opinnäyte tulee esitellä ennen työn hyväksymistä Diplomityöseminaarissa (485991S).

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat tiistaisin klo 9:00 seuraavina päivinä:

17.1.2023 / 14.2.2023 / 21.3.2023 / 18.4.2023 / 16.5.2023 / 20.6.2023

Diplomityön arvosanat ovat Pepissä viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä.

 

Diplomityöseminaarit ovat viikkoa ennen TOT-kokousta tiistaisin klo 8:15 seuraavina päivinä:

10.1.2023 / 7.2.2023 / 14.3.2023 / 11.4.2023 / 9.5.2023 / 13.6.2023

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Valmistuminen

Aikataulutiedote lukuvuonna lukuvuonna 2022-23 diplomi-insinööriksi valmistuville

Lataus Laturiin

Diplomityon arvostelu

TOTO-kokous

Tutkintohakemus

Valmistumispäivä

Publiikki

6.12.

10.12.

13.12.

24.12.

31.12.

19.1.2023

5.1.

9.1.

12.1.

24.1.

31.1.

16.2.

2.2.

6.2.

9.2.

21.1.

28.2.

16.3.

9.3. 13.3. 16.3. 24.3. 31.3. 13.4.
6.4. 10.4. 13.4. 23.4. 30.4. 17.5.
4.5. 8.5. 11.5. 24.5. 31.5. 15.6.
9.6. 13.6. 16.6. 23.6. 30.6. ei publiikkia
26.6. 30.6. 3.7. 24.7. 31.7. 17.8.

 

1. Tutkintotodistuksen hakeminen

Opiskelija hakee tutkintotodistusta Pepissä edellä esitetyn aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan ohje tutkintohakemuksen tekoon Pepissä.

 • Huomaathan, että tutkintohakemus tulee olla ensimmäisen kerran täytettynä yllä näkyvään määräpäivään mennessä. Tämän jälkeen hakemus palautuu vielä viimeisteltäväksi opiskelijalle. Käsittelyajat voivat vaihdella valmistumisruuhkista riippuen ja hakemustasi ei välttämättä ole viety loppuun Pepissä vielä valmistumispäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta valmistumispäivääsi, joka näkyy hakemuksellasi. Mikäli valmistumiselle on jokin este tai hakemuksessa puutteita, olemme yhteydessä opiskelijaan.

 

2. Tutkintotodistuksen noutaminen

Opiskelija ilmoittautuu publiikkitilaisuuteen, jossa hänelle luovutetaan tutkintotodistus. Publiikkiin ilmoittaudutaan tutkintotodistusta haettaessa samalla lomakkeella. 

Linkki: Publiikkiohjeet

3. TEK:in kysely tekniikan alalta valmistuville

Opiskelijalle suositellaan vastaamista Tekniikan akateemisten kyselyyn tekniikan alalta valmistuneille.

Linkit kyselyihin:

*) Tässä ohjeessa käytetään tutkinto-ohjelman vakiintuneita tehtävänimikkeitä, jotka vastaavat yliopiston koulutusneuvoston 11.11.2015 hyväksymiä nimikkeitä seuraavasti: Tämän ohjeen "valvoja" vastaa yliopiston ohjeen nimikettä "ensimmäinen ohjaaja", ja tämän ohjeen "tekninen ohjaaja" vastaa nimikettä "toinen ohjaaja". Vakiintuneen käytännön mukaan diplomityön valvoja toimii työn "ensimmäisenä tarkastajana". Valvojasta ja teknisestä ohjaajasta käytetään tässä 

Tietotekniikka

Diplomityön tekemisen ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla, kun tutkintoa haetaan Pepin valmistumispalvelussa.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Huom. jos haluat suoritta opintojaksoja valmistumisen jälkeen, muista hakea täydentävää opinto-oikeutta samalla, kun haet tutkintoa OSAT järjestelmässä. Täydentäviä opintoja voit siis opiskella maksuttomasti ainoastaan, jos haet täydentävää opinto-oikeutta valmistumisen yhteydessä. Jos haet myöhemmin opinto-oikeutta opintojaksoihin, ne usein ovat maksullisia  (avoin yliopistomuut erilliset opinnot). ​

Palautekysely valmistuville ja valmistuneille

Ole hyvä ja vastaa TEKin valmistuneiden palautekyselyyn ja Oulun yliopiston valmistuneiden kyselyyn:

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma hyödyntää TEK:n palautekyselyä ohjelman kehittämisessä. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Diplomi-insinööritutkinnon valmistumisaikataulu ja ohjeet löytyvät täältä

Tietojenkäsittelytiede

Tarvitset päivitetyn HOPS:n FM-tutkintoanomuksen liitteeksi. Voit pyytää HOPS:n tarkistamista Pepissä omaopettajaltasi. Mikäli et tiedä omaopettajaasi, voit pyytää HOPS:n tarkistamista Heli Alatalolta.

Taulukosta näet valmistumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät.

Huolehdi kuntoon LuK -tutkielman tai Pro gradu tutkielman kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen suorittamiseksi olehan yhteydessä ohjaajaasi.

Lukuvuosi 2022-2023

Thesis deadline (at 12:00 noon)

Evaluation Deadline

(at 12:00 noon)

Committee Meeting

Application for degree in the Peppi

Graduation date

Degree sertificate

     8.8.2022

     9.8.2022

   11.8.2022

  24.8.2022

  31.8.2022

  15.9.2022

   12.9.2022

  13.9.2022

  15.9.2022

  23.9.2022

  30.9.2022

13.10.2022

 10.10.2022

11.10.2022

13.10.2022

24.10.2022

31.10.2022

17.11.2022

   7.11.2022

  8.11.2022

10.11.2022

23.11.2022

30.11.2022

15.12.2022

 12.12.2022

13.12.2022

15.12.2022

24.12.2022

31.12.2022

  19.1.2023

     9.1.2023

   10.1.2023

   12.1.2023

  24.1.2023

  31.1.2023

  16.2.2023

     6.2.2023

      7.2.2023

     9.2.2023

  21.2.2023

  28.2.2023

  16.3.2023

   13.3.2023

   14.3.2023

  16.3.2023

  24.3.2023

  31.3.2023

  13.4.2023

  10.4.2023

   11.4.2023

  13.4.2023

  23.4.2023

  30.4.2023

  18.5.2023

     8.5.2023

     9.5.2023

  11.5.2023

  24.5.2023

  31.5.2023

  15.6.2023

  12.6.2023

   13.6.2023

  15.6.2023

  23.6.2023

  30.6.2023

  13.7.2023

  19.6.2023

   20.6.2023

KE 21.6.2023

  24.7.2023

  31.7.2023

  17.8.2023

 

 

 

 

Logopedia

Logopedia: laillistaminen

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat toimia laillistettuina puheterapeutteina haettuaan laillistusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Ilman laillistusta puheterapeuttina ei voi toimia. Lisäksi logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monentyyppisissä asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtävissä.

Puheterapeutit työskentelevät kuntatyönantajan, yksityisten yritysten tai valtion palveluksessa. Osa puheterapeuteista toimii yksityisinä ammatinharjoittajina omassa yrityksessään. Puheterapeuttien palkkaus on kuntasektorilla irrotettu hinnoittelusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puheterapeuttien palkan suuruutta ei ole ennakolta määritelty ja palkasta on neuvoteltava henkilökohtaisesti työnantajan kanssa.

Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja työpaikkoja on tarjolla ympäri Suomen. Puheterapeutin tehtävien työpaikkailmoituksia voi löytää Työ- ja elinkeinotoimistojen hakupalvelun kautta. Lisäksi työpaikkailmoituksia julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä, Puheterapeutti-lehdessä sekä esimerkiksi Puheterapeuttiliiton www-sivuilla.

Tuotantotalous

Teknillisen tiedekunnan ohje

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS  (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. HOPS:n on oltava kunnossa valmistumista varten.

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumista).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee olla tehtynä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen. Jos opintosuoritusmerkintöjä puuttuu, niiden tulee olla merkittynä rekisteriin ennen valmistumispäivämäärää.

Jos  tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.). 

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2023 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

HOPS hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää (tarkastajalla on kolme viikkoa aikaa hyväksyä tai palauttaa HOPS muokattavaksi).  HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Pepin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä) - lähetyksen yhteydessä mainitaan valmistumisen tavoiteaikataulu. Jos vanhassa HOPS-rakenteessa on ongelmia, voit tehdä HOPS:n uusimpaan rakenteeseen.

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (tuotantotalous). Koulutussuunnittelijan tavoitat TUTA Ohjurista (Moodle-työtila) tai osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä.

Kuluvan lukuvuoden valmistumisen aikataulusta löydät tärkeät tutkinto-ohjelmakohtaiset päivämäärät. Opinnäytetyön tulee olla Laturissa noin kuukausi ennen valmistumista. 

Kauppatieteet KTM

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden maisteriksi, sinun tulee hakea tutkintoa. Koulutusassistentti Saana Ruokosen (saana.ruokonen(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, mistä opinnoista maisteritutkintosi tulee koostumaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää. Opintojen tarkastuksen yhteydessä saat linkin myös maisterin valmistumiskyselyyn.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Sähköinen tutkintotodistushakemus täytetään opintojen tarkastamisen jälkeen Peppi järjestelmässä.

Publiikki
Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa. 

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

KTM-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan. Lue tarkkaan seuraava ohjeet: 
Kauppakorkeakoulun gradun palautus- ja arvosteluprosessi Laturi-järjestelmässä 
Yliopistotasoiset Laturi-ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille 

Tutkielmien palautus- ja KTM-tutkinnon valmistumisaikataulu syksy 2022 ja kevät - kesä 2023

Syksy 2022

4.8.  Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
4.8.  Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
15.8. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
18.8. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
24.8. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.8. Valmistumispäivä
8.9.   Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

23.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
29.8. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
12.9. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
15.9. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
23.9. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.9. Valmistumispäivä
6.10. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15   
          -> PERUTTU

27.9.  Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.10.  Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
17.10. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
20.10. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
24.10. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.10. Valmistumispäivä
10.11. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15
            -> PERUTTU

25.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.10. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
14.11. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
17.11. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
23.11. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.11. Valmistumispäivä
16.12. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

22.11. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
28.11. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
12.12. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
15.12. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
22.12. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.12. Valmistumispäivä

Kevät  - kesä 2023
3.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
5.1. Tutkielman palautus Laturi -järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
16.1. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
19.1. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
23.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.1. Valmistumispäivä

24.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
30.1. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
13.2. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
16.2. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
21.2. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
28.2. Valmistumispäivä
16.3. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

21.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
27.2. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään(http://laturi.oulu.fi
13.3. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
16.3. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.3. Valmistumispäivä

28.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
18.4. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
20.4. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
30.4. Valmistumispäivä

25.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
15.5. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
17.5. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
24.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.5. Valmistumispäivä
16.6. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15

23.5. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
29.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään (http://laturi.oulu.fi
12.6. Gradun tarkastajien viimeinen arvostelun jättöpäivä Laturissa
15.6. Maisteriohjelmien vastuuhenkilö vahvistaa pro gradu -tutkielmien arvostelut
24.7. Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
31.7. Valmistumispäivä

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Maantiede

Maantieteen stipendijärjestelmä

Valmistuitko maisteriksi alle 5 vuodessa? Saitko arvosanaksi gradusta vähintään 4 ja onko maantieteen syventävien opintojen keskiarvo vähintään 4,0? Maantieteen tutkinto-ohjelmalla on ollut keväästä 2012 asti voimassa stipendijärjestelmä hyvin opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Stipendin saamisen edellytyksenä on ehtojen (1) ja (2) täyttyminen:

 1. Filosofian maisteriksi valmistuminen Oulun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelmasta (3 v + 2 v) alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.)
 2. Arvosana pro gradu -tutkielmasta tulee olla vähintään 4/5 ja pääaineen syventävien opintojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 4,0

Stipendi on 500 euroa. Stipendiä haetaan yksikön johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen (sähköposti riittää), viimeistään kahden kuukauden kuluttua valmistumisesta.

Arkkitehtuuri

VALMISTUMINEN ARKKITEHDIKSI

Arkkitehtuurin yksikkö on päivittänyt diplomityöohjeet joulukuussa 2019:

Diplomityöohjeet arkkitehtuuri 2019

Kun työsi on valmis arvosteltavaksi, diplomityösi ohjaaja antaa sinulle luvan viedä valmiin diplomityösi Oulun yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään .

Diplomityön aihe on hyväksytettävä yksikön tutkinto-ohjelmatoimikunnassa. 

Diplomityön aihehakemus arkkitehtuuri

Diplomityön aihehakemus on jätettävä arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmatoimikunnan käsiteltäväksi viimeistään diplomityön esittelyä edeltävään toimikunnan kokoukseen lähettämällä hakemus osoitteeseen study.architecture@oulu.fi . Tutkinto-ohjelmatoimikunta kokoontuu kevätlukukaudella 2022 seuraavina maanantaipäivinä: 17.1./ 14.2. / 28.3. / 25.4. / 30.5. /

Arkkitehtuurin yksiköstä arkkitehdiksi valmistuvat opiskelijat esittelevät diplomityönsä diplomityöseminaarissa, joita järjestetään viidesti lukuvuoden aikana. 

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN DIPLOMITYÖSEMINAARIT KEVÄTLUKUKAUDELLA 2022

HELMIKUUN 20221 diplomityöseminaari: keskiviikkona 2.2.2022

MAALISKUUN 2022 diplomityöseminaari: keskiviikkona 30.03.2022

TOUKOKUUN 2022 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 23.-25.5.2022

KESÄKUUN 2022 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 13.-15.6.2022

Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2023 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

 

Kemia

Teknillisen tiedekunnan ohje

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt/gradut) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS  (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. 

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumista).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos  tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.). 

3.  Sivuainekokonaisuudet

Pyydä eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine.

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2023 valmistuville/valmistuneille.
Kiitos etukäteen palautteestasi!

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2023 valmistuville/valmistuneille.
Kiitos etukäteen palautteestasi!

 

Konetekniikka

Valmistuminen teknillisestä tiedekunnasta

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

1. Tarkasta HOPS  (viimeistään 2 kuukautta ennen valmistumista).

Varmista että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Jos opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai koulutussuunnittelijalla. 

2. Tee tutkintotodistushakemus Pepin Valmistuminen-palvelussa (viimeistään viikkoa ennen valmistumista).

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli tutkintoon sisällytettävien opintojen, tulee näkyä opintorekisterissä, myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Jos  tutkintotodistushakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.). 

3. Diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi valmistuvat: Vastaa TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2023 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin study.technology(at)oulu.fi.

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä torstaina.

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat keskiviikkoisin klo 08:15 seuraavina päivinä:

19.1.2022 / 16.2.2022 / 16.3.2022 / 20.4.2022 / 18.5.2022 / 15.6.2022 / 20.7.2022.

Lukuvuonna 2022-2023 tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat keskiviikkoisin klo 8.15 seuraavina päivinä: 17.8.2022 / 21.9.2022 / 19.10.2022 / 16.11.2022 / 14.12.2022 / 18.1.2023 / 15.2.2023 / 15.3.2023 / 19.4.2023 / 17.5.2023 / 21.6.2023 / 19.7.2023. 

 

HOPS:n teko ja päivitys

HOPS:n hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää (tarkastajalla on kolme viikkoa aikaa hyväksyä tai palauttaa HOPS muokattavaksi).  HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Pepin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä).

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (konetekniikka). Koulutussuunnittelijan tavoitat osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "KONE Opiskelun tuki".

Lääketieteen tekniikka TtM

Steps and timetable for graduation during academic year 2022 – 2023

Master’s Degree Programme in Biomedical Engineering (BME) at the Faculty of Medicine

KINDLY NOTE THAT UPDATING OF INSTRUCTIONS IN THIS PAGE IS IN THE MAKING. FOR EXAMPLE,  THE ENTIRE  THESIS PROCESS FROM SUBMISSION TO EVALUATION WILL BE COMPLETED IN "LATURI".

THE TIMETABLE GIVEN BELOW IS, HOWEVER, VALID.  FOR MORE INFORMATION KINDLY CONTACT study.medicine(at)oulu.fi or eveliina.seppala(at)oulu.fi. 

STEPS 

Check deadlines from timetable below.

(if thesis is already completed earlier, complete steps 3,7, 8 and 9. See also Instructions for Master´s thesis)

1. Thesis reviewed by supervisors and modified by student

When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.

2. Thesis to Laturi

Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission (find the document "Examiner´s Statement on the Thesis" in page Master´s thesis item 5), student uploads completed thesis to the Laturi system. 

3. Personal study plan (PSP) accepted

Contact PSP advisor Eveliina Seppälä (eveliina.seppala[at]oulu.fi) for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application.

4. Thesis evaluation by examiners

The examiners retrieve the thesis from the Laturi and evaluate it.

5. Degree Programme Committee Meeting reviews and accepts the grade

Student gets the accepted evaluation by email after the meeting. 

6. Maturity test accepted and saved to register

7. All studies registered in PEPPI

Student checks that the studies accepted in PSP have been completed and saved in PEPPI.

8. Degree Application in PEPPI

Student applies for graduation in PEPPI and attaches to application ´accepted PSP’ and ‘Completed Study Modules’ prepared together with PSP advisor 

9. Degree

The faculty grants the degree. 

 

 

TIMETABLE

Deadline for submission of the thesis in LATURI- system (no later than a week before degree programme committee meeting)

Review / acceptance of the thesis in degree programme committee meeting

Deadline for submission of the degree certificate application (no later than a week before graduation date)

Graduation date (last day of each month + extra day in December)

Diploma Conferment Ceremony*/ degree certificate is available 

8.8.2022

15.8.2022

24.8.2022

31.8.2022

15.9.2022

8.9.2022

15.9.2022

23.9.2022

30.9.2022

13.10.2022

7.10.2022

14.10.2022

24.10.2022

31.10.2022

17.11.2022

9.11.2022

16.11.2022

23.11.2022

30.11.2022

15.12.2022

8.12.2022

15.12.2022

24.12.2022

31.12.2022

19.1.2023

9.1.2023

16.1.2023

24.1.2023

31.1.2023

16.2.2023

7.2.2023

14.2.2023

31.2.2023

28.2.2023

16.3.2023

10.3.2023

17.3.2023

24.3.2023

31.3.2023

13.4.2023

7.4.2023 14.4.2023 23.4.2023 30.4.2023 17.5.2023
10.5.2023 17.5.2023 24.5.2023 31.5.2023 15.6.2023
9.6.2023 16.6.2023 23.6.2023 30.6.2023 13.7.2023 (no ceremony)

*Diploma Conferment Ceremony: information in Finnish and in English

 

For possible further questions, please, contact eveliina.seppala(at)oulu.fi or study.medicine(at)oulu.fi.

 

Hyvinvointitekniikka

Steps and timetable for graduation during academic year 2022 – 2023

Master’s Degree Programme in Medical and Wellness Technology

KINDLY NOTE THAT UPDATING OF INSTRUCTIONS IN THIS PAGE IS IN THE MAKING. FOR EXAMPLE,  THE ENTIRE  THESIS PROCESS FROM SUBMISSION TO EVALUATION WILL BE COMPLETED IN "LATURI".

THE TIMETABLE GIVEN BELOW IS, HOWEVER, VALID.  FOR MORE INFORMATION KINDLY CONTACT study.medicine(at)oulu.fi or eveliina.seppala(at)oulu.fi. 

STEPS 

Check deadlines from timetable below.

(if thesis is already completed earlier, complete steps 3,7, 8 and 9. See also Instructions for Master´s thesis)

1. Thesis reviewed by supervisors and modified by student

When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.

2. Thesis to Laturi

Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission (find the document "Examiner´s Statement on the Thesis" in page Master´s thesis item 5), student uploads completed thesis to the Laturi system. 

3. Personal study plan (PSP) accepted

Contact PSP advisor Eveliina Seppälä (eveliina.seppala[at]oulu.fi) for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application.

4. Thesis evaluation by examiners

The examiners retrieve the thesis from the Laturi and evaluate it.

5. Degree Programme Committee Meeting reviews and accepts the grade

Student gets the accepted evaluation by email after the meeting. 

6. Maturity test accepted and saved to register

7. All studies registered in PEPPI

Student checks that the studies accepted in PSP have been completed and saved in PEPPI.

8. Degree Application in PEPPI

Student applies for graduation in PEPPI and attaches to application ´accepted PSP’ and ‘Completed Study Modules’ prepared together with PSP advisor 

9. Degree

The faculty grants the degree. 

TIMETABLE

Deadline for submission of the thesis in LATURI- system (no later than a week before degree programme committee meeting)

Review / acceptance of the thesis in degree programme committee meeting

Deadline for submission of the degree certificate application (no later than a week before graduation date)

Graduation date (last day of each month + extra day in December)

Diploma Conferment Ceremony*/ degree certificate is available 

8.8.2022

15.8.2022

24.8.2022

31.8.2022

15.9.2022

8.9.2022

15.9.2022

23.9.2022

30.9.2022

13.10.2022

7.10.2022

14.10.2022

24.10.2022

31.10.2022

17.11.2022

9.11.2022

16.11.2022

23.11.2022

30.11.2022

15.12.2022

8.12.2022

15.12.2022

24.12.2022

31.12.2022

19.1.2023

9.1.2023

16.1.2023

24.1.2023

31.1.2023

16.2.2023

7.2.2023

14.2.2023

31.2.2023

28.2.2023

16.3.2023

10.3.2023

17.3.2023

24.3.2023

31.3.2023

13.4.2023

7.4.2023 14.4.2023 23.4.2023 30.4.2023 17.5.2023
10.5.2023 17.5.2023 24.5.2023 31.5.2023 15.6.2023
9.6.2023 16.6.2023 23.6.2023 30.6.2023 13.7.2023 (no ceremony)

*Diploma Conferment Ceremony: information in Finnish and in English

 

For possible further questions, please, contact eveliina.seppala(at)oulu.fi or study.medicine(at)oulu.fi.

Lääketieteen tekniikka DI

Tutkintoanomukseen liitetään omaopettajan tai koulutussuunnittelijan tarkastama HOPS.  Diplomityön tekemisen, mukaan lukien kypsyysnäyte, ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla kun valmistumista ja tutkintotodistusta haetaan Pepin Valmistuminen -palvelusta.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Huomaa, että tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta tulee hakea valmistumishakemuksen täyttämisen yhteydessä Pepissä. 

Palautekysely valmistuville ja valmistuneille

Ole hyvä ja vastaa TEKin valmistuneiden palautekyselyyn ja Oulun yliopiston valmistuneiden kyselyyn:

Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma hyödyntää TEK:n palautekyselyä ohjelman kehittämisessä. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Valmistumisaikataulu lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmassa (diplomi-insinöörin tutkinto) lukuvuonna 2022-2023

Deadline for submission of the thesis in LATURI -system

 

 

 

Acceptance of the thesis in Degree Programme Committee Meeting

 

 

 

Deadline for the submission of the degree certificate application in Peppi

 

 

 

Graduation date

 

 

 

 

 

Graduation ceremony, the degree certificate is available

 

 

 

Mon 8.8.2022

15.8.2022

Wed 24.8.2022

Wed 31.8.2022

Thur 15.9.2022

Thur 8.9.2022

15.9.2022

Fri 23.9.2022

Fri 30.9.2022

Thur 13.10.2022

Fri 7.10.2022

14.10.2022

Mon 24.10.2022

Mon 31.10.2022 

Thur 17.11.2022

Wed 9.11.2022

16.11.2022

Wed 23.11.2022

Wed 30.11.2022

Thur 15.12.2022

Thur 8.12.2022

15.12.2022

Sat 24.12.2022

Sat 31.12.2022

Thur 19.1.2023

Mon 9.1.2023

17.1.2023

Tue 24.1.2023

Tue 31.1.2023

Thur 16.2.2023

Tue 7.2.2023

14.2.2023

Tue 21.2.2023

Tue 28.2.2023

Thur 16.3.2023

Fri 10.3.2023

17.3.2023

Fri 24.3.2023

Fri 31.3.2023

Wed 13.4.2023

Fri 7.4.2023

13.4.2023

Son 23.4.2023

Son 30.4.2023

Wed 17.5.2023

Wed 5.5.2023

12.5.2023

Wed 24.5.2023

Wed 31.5.2023

Thur 15.6.2023

Fri 9.6.2023

16.6.2023

Fri 23.6.2023

Fri 30.6.2023

Thur 13.7.2023 (without ceremony)

 

 

Mon 24.7.2023

Mon 31.7.2023

Thur 17.8.2023

 

Matemaattiset tieteet

Moodlen työtilassa Matematiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen.  Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Fysikaaliset tieteet

Moodlen työtilassa Fysiikan Ohjuri (itsekirjautuminen) välilehdellä Valmistuminen on tarkennuksia ja lisää tietoa valmistumiseen liittyen.  Perehdy myös niihin ohjeisiin.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Steps and timetable for graduation in Spring 2023

1. Thesis approved by supervisors

- Student and supervisors agree together that the thesis is ready for the revision process.

- After this student can no longer make any modifications.

- Student submits the thesis for reviewing process in Laturi system

- After submission, the student updates the personal study plan (PSP) in Peppi and checks that all courses are listed in it

2. Mini defense

- After the thesis has been submitted to Laturi student will present theses work to other students and staff in degree programm (instructions available in "Instructions for a master´s thesis" document in Moodle).

- Contact Miia to agree on the date for the presentation.

3. Thesis evauluation by examiners

- The examiners retrieve the thesis from the Laturi and evaluate it.

- The examiners submit a statement within four weeks´ time from the date of the submission.

4. Degree Programme Committee Meeting (DPC)

- DCP accepts the evaluation and grade.

- The student gets the acepted grade and evaluation by email after the meeting.

- If the student is not satisfied with the evaluation, 14 days to appeal.

5. Maturity test accepted and saved to register

- Summary of the thesis is accepted as a Maturity test.

- Academic services will get the information from the Laturi system and update the maturity test to Peppi.

6. Apply for a degree certificate in Peppi´s graduation service

- Fill in the application for the degree certificate in Peppi´s graduation service at least seven (7) days before the graduation date, which is the last day of each month.

- Check that all the courses are included in the application and apply for a degree certificate, and diploma, in Peppi´s graduation service. See more information in the  upper section of this page with general information about graduation.

7.  Graduation

- The Faculty grants the degree.

- The degree certificate is available soon after graduation, but latest 2 weeks after the graduation date.

- The official degree certificate is an electronic degree certificate that student will download from Peppi´s Atomi service for free.

- Instructions for download available here:

https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Electronic+Degree+Cer…

- Students, who will take part in Faculty´s graduation ceremony, will receive a paper copy of the degree certificate. Certificates will not be sent by post, and they cannot be retrieved from academic affairs´ service points. The only way to receive a paper copy of the certificate is to attend the graduation ceremony.

- More information about degree certificate in 

https://www.oulu.fi/en/students/studying-university/degree-certificate

TIMETABLE FOR GRADUATION PROCESS

Deadline for submitting the thesis in LATURI- system 

Thesis accepted in DPC

Deadline for submitting the degree certificate application in Peppi

Graduation date 

Degree certificate is available at the latest

17.2.2023

17.3.2023

24.3.2023

31.3.2023

13.4.2023

17.3.2023

14.4.2023

23.4.2023

30.4.2023

18.5.2023

14.4.2023

12.5.2023

24.5.2023

31.5.2023

15.6.2023

19.5.2023 16.6.2023 23.6.2023 30.6.2023 13.7.2023

 

For further information contact Miia Halonen miia.halonen(at)oulu.fi or study.medicine(at)oulu.fi.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.