University of Oulu, 2016

Erilliset opinnot

Erillisillä opinnoilla tarkoitetaan yksittäisiä opintojaksoja, kielikokeita tai arvosanoja, joita kuka tahansa voi suorittaa yliopistossa. Näin on myös kauppakorkeakoulussa. Opiskeluoikeus myönnetään ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossakin muussa oppilaitoksessa suoritettavaa tutkintoa varten.

Opintojaksotarjonta löytyy WebOodista (Opinto-oppaat -> Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu).

Hakemuslomake erilliseen opinto-oikeuteen (sis. ohje)

Hakuajat päättyvät vuosittain 15.8. sekä 1.12. Opinto-oikeutta voi kerrallaan hakea enintään 25 opintopisteen edestä. Jos opinto-oikeutta haetaan aine- tai syventäviin opintoihin, tulee hakijan olla suorittanut alemman tasoiset opintojaksot kyseisestä oppiaineesta (tai vastaavat opinnot) ja osoittaa se opintosuoritusotteella. Lähtökohtaisesti yksi henkilö voi saada erillisopinto-oikeuden korkeintaan 25 opintopisteeseen opintoja, tämän ylittävälle määrälle tulee hakijalla olla painavat perustelut.

Opinto-oikeutta ei voi hakea sellaisille kauppakorkeakoulun opintojaksoille, jotka ovat tarjolla Avoimessa yliopistossa Oulussa. Hakijalla tulee olla myös riittävät taustaopinnot hakemilleen opintojaksoille.

Henkilön, jolla on voimassa oleva tutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopistossa (ts. muiden tiedekuntien tutkinto-opiskelijat), tulee hakea opinto-oikeutta sivuaineopiskelijoille tarkoitetussa haussa kevätlukukaudella (ohjeita opinto-oppaassa).

Viimeksi päivitetty: 20.12.2019