KTM-ohjelmiin siirtyminen

Tämä haku koskee vain Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden sekä kandidaatin (pääaine kauppatieteet) että maisterin tutkintoihin.

Oulun yliopistossa KTK-tutkintoa suorittaville sekä opiskelijoille, joilla on jo suoritettuna vähintään yliopistollinen kandidaatin tutkinto (suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa) tai tradenomin (AMK) tutkinto on omat hakeutumisväylät (kuvattu alla).

1. Hakeutuminen maisterivaiheen pääaineisiin kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa

Tämä haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat  KTK-tutkinnon (pääaine kauppatieteet) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Pääainehaku lukuvuonna 2019-2020

Maisterivaiheen pääaineisiin voi hakea, kun opiskelija on suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja yhteensä vähintään 110 opintopistettä sisältäen hakuohjeen kohdassa ”Valintakriteerit” ilmoitetut kauppatieteiden perusopintojaksot (11 kurssia, yht. 55 op). Pääaineisiin sijoittuminen perustuu em. kauppatieteiden perusopintojaksojen aritmeettiseen keskiarvoon ja opiskelijan esittämään prioriteettijärjestykseen. Huom! Opiskelija, jolta puuttuu 1-2 kurssin suoritus vaadituista kauppatieteiden perusopintojaksoista (11 kurssia), voi halutessaan osallistua tähän pääainehakuun, mikäli hänellä on vaaditut 110 op kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja.  Tässä tilanteessa pääainehaussa käytettävässä keskiarvossa puuttuva kurssi saa arvosanan 0, joten sillä on keskiarvoa alentava vaikutus.

Huom! Maisterivaiheen pääainehaku uudistuu lukuvuonna 2020-2021. Kaikki syksyllä 2018 tai tätä aikaisemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat, joille ei ole vielä vahvistettu maisterivaiheen pääainetta, osallistuvat pääainehakuun elokuussa 2020. Pääaineisiin sijoittuminen perustuu kauppatieteiden perusopintojaksojen keskiarvoon ja opiskelijan esittämään prioriteettijärjestykseen. Opiskelija asettaa kaikki pääaineet prioriteettijärjestykseen. Mikäli opiskelija ei ilmoita prioriteetteja, hänet sijoitetaan siihen pääaineeseen mihin jää tilaa. Pääaineeseen sijoittamiseen saa hakea lykkäystä perustellusta syystä (esim. varusmiespalvelus, vanhempainvapaa, sairauspoissaolo kesken kandidaatin tutkinnon). Vuoden 2020 pääainehaussa käytettävä keskiarvo lasketaan kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden numeerisesti arvioitaville kursseille (11 kurssia, yhteensä 55 op). Opiskelijan ensimmäiselle prioriteetille asettaman pääaineen kurssien arvosanat huomioidaan painokertoimella 1.2, suorittamatton kurssi arvosanalla 0 ja hyväksiluetun kurssin arvosana sellaisenaan (mikäli arvioitu asteikolla 1-5).  Jos hyväksiluettu kurssi on arvosteltu toisessa yliopistossa arvosanalla ”hyväksytty”, sitä ei huomioida keskiarvoon.

Pääainehakuun liittyvät kysymykset tulee lähettää osoitteeseen study.business(at)oulu.fi

 

2. Maisteriohjelmaan siirtyminen aiemman korkeakoulututkinnon perusteella

Haku on tarkoitettu kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille, joilla on suoritettuna vähintään yliopistollinen kandidaatin tutkinto (suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa) tai tradenomin (AMK) tutkinto ja jotka haluavat siirtyä suorittamaan uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaista KTM-tutkintoa (ts. siirtyminen maisteriohjelmaan).

Siirtyessään maisteriohjelmaan opiskelija luopuu kandidaatin tutkinnon (KTK) opinto-oikeudesta.

Lukuvuoden 2019–2020 hakuajat:

  • 1. haku alkaa maanantaina 19.8.2019 ja päättyy tiistaina 3.9.2019 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 6.9.2019 mennessä.
  • 2. haku alkaa maanantaina 2.12.2019 ja päättyy perjantaina 13.12.2019 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 3.1.2020 mennessä.

Hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Opintosuunnitelma laaditaan siirtymisen jälkeen WebOodissa ja lähetetään hyväksyttäväksi omaopettajalle.

 

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 19.8.2019