University of Oulu, 2019

Väitöstilaisuus: Akram Hatami

Perjantai, helmikuu 28, 2020

KTM Akram Hatamin (johtaminen) väitöskirja Huomioi muut: Tapa edetä eettisissä päätöksissä epävarmuudessa tarkastetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 28.2.2020 klo 12 alkaen. Väitöstilaisuus järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella Arina-salissa (TA105).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Anna Heikkinen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Vesa Puhakka (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu).

Väitöskirja Jultikassa

Liiketoiminnan eettiset päätökset epävarmuudessa

Nykyisessä globaalissa taloudessa, jota yleensä kuvataan jälkiteollisuudeksi, kolmanneksi aalloksi ja tietopohjaiseksi, meidän pitäisi tietää, kuinka tutkia asioita epävarmuustekijöiden meressä. Tällaisessa ympäristössä eettinen päätöksenteko jatkuvien ongelmien ja vaikeuksien vuoksi on monimutkaista. Etiikka tulisi siksi ymmärtää identiteettiämme rakentavana oppimisprosessina.

Väitöstutkimus ammentaa postmodernista etiikasta. Postmoderni etiikka vaatii eettisten oletuksiemme uudelleenarviointia ja tutkimista toivoen, että pystymme rakentamaan uuden ajattelutavan. Postmodernin etiikan erilaisista lähestymistavoista valitsin niin sanotun Muihin suuntautuneen -etiikan. Tämä lähestymistapa ei tarjoa joukkoa koodeja ja ohjeita, vaan  teoreettisen näkökulman eettisen päätöksenteon monimutkaisuuksien harkitsemiseen näkemällä Muut. Muut ovat tärkeitä toiseudessaan. Se merkitsee radikaalia ainutlaatuisuutta, jota ei voida käsitteellistää tai tematisoida.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, kuinka Muiden tunnistaminen ja ymmärtäminen (epärationaalisen vastauksen kautta muiden läsnäoloon ja ääretön vastuu heitä kohtaan) voi olla eettisen päätöksenteon kädessä oleva strategia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi väitöksessä keskitytään sekä yksilö- että yritystasoon. Koska yksilö tuotetaan subjektina sosiaalisessa prosessissa, yritysten rooli on erittäin tärkeä hyveiden luomiseksi kaikille työntekijöille. Muihin suuntautuneen -eettisen lähestymistavan avulla tutkijat ja ammattilaiset eivät ehkä saa ratkaisua, mutta he pystyvät kyseenalaistamaan arjen käytännöt ja hyväksytyt normit. Se auttaa heitä jatkuvasti pohtimaan ja käsittelemään etiikkaa ja vastuuta liiketoiminnan eettisessä keskustelussa.

Teoreettisesti väitöstutkimus esittelee vaihtoehtoisen tarinan eettiselle päätöksenteolle. Siksi  pääkontribuutio on Muihin suuntautuneen -eettisen lähestymistavan soveltaminen eettiseen päätöksentekoon. Tämä tapahtuu edistämällä niin sanottua moraalista impulssia, kurottamalla yli moraalisen kuilun ja laajentamalla dynaamista sidosryhmämallia, jossa Muilla on keskeinen rooli eettisessä päätöksenteossa.

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

TA 105 (Arina-sali)

Tapahtuman osoite

Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulu, Suomi

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 17.2.2020