Tutkimusaihe

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettavien odotetaan etsivän itselleen mielekäs tutkimusaihe, josta pystyy hankkimaan tietoa sekä teorian osalta että empiirisesti. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ei anna tohtorikoulutettaville valmiita aiheita. Huomaathan, että valmiita tutkimusaineistoja on tarjolla vain poikkeustapauksissa.

Tutkimusaihetta valittaessa on hyvä tutustua ohjaajien tekemään tutkimukseen sekä Oulun yliopiston strategisiin tutkimusalueisiin. Tutustu lisäksi muihin Oulun yliopistossa käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin.

Rahoitus

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ei automaattisesti rahoita jatko-opintoja, vaan jokainen tohtorikoulutettava hankkii lähtökohtaisesti itse oman rahoituksensa. Joissain tapauksissa on mahdollista tulla palkatuksi tutkimushankkeeseen tai Oulun yliopiston avoimille tohtorikoulutuspaikoille. Näitä rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla epäsäännöllisesti ja ne ovat kilpailtuja. Opintojen rahoituksesta ja rahoitussuunnitelmasta tulee keskustella tulevan pääohjaajan kanssa ennen opinto-oikeuden hakemista.

Tutustu tarkemmin opintojen rahoittamiseen Oulun yliopiston tutkijakoulun sivuilla.