Väitöskirjaohjaus

Jokaisella Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettavalla tulee olla pääohjaaja, joka sitoutuu ohjaamaan tohtorikoulutettavaa tämän opintojen ajan.  Hakija on itse vastuussa sopivan pääohjaajan löytämisestä.  Opinto-oikeutta tohtoriopintoihin ei myönnetä ilman pääohjaajaa. Suositeltavaa on, että tutkimusaihe on lähellä pääohjaajan tutkimusaluetta. Pääohjaajan lisäksi tohtorikoulutettavalla voi olla 1-2 muuta, vähintään tohtoritasoista ohjaajaa.

Tutustu tarkemmin Oulun yliopiston tutkijakoulun vaatimuksiin väitöskirjaohjaajien valintaan liittyen alla olevasta linkistä.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun potentiaalisten pääohjaajien ja muiden ohjaajien lista löytyy alta. Ennen yhteydenottoa tutustu huolellisesti potentiaalisen ohjaajan tekemään tutkimukseen.