Kauppakorkeakoulun yritysmarkkinoinnin tutkimus on maailman huippua

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yritysmarkkinoinnin tutkimus sijoittui maailman parhaiden joukkoon.

Industrial Marketing Management (IMM) on yksi maailman johtavista yritysmarkkinointiin (B2B) keskittyvistä tieteellisistä julkaisuista. Lehdessä vastikään julkaistussa Martinez-Lópezin ym. (2020) artikkelissa tehtiin kattava katsaus lehdessä julkaistuihin tutkimuksiin analysoimalla Web of Science Core Collection -tietokantaa. Tavoitteena oli tunnistaa lehden johtavat toimijat vuodesta 1971 vuoteen 2017.

Oulun yliopisto sijoittui katsauksessa sijalle 16 tuottavuudessa ja vaikuttavuudessa mitattuna. Tämä osoittaa, että Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla on maailmanlaajuisesti merkittävä rooli yritysmarkkinoinnin tutkimuksen kentällä. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että suomalaisilla tutkijoilla on yleisesti ottaen tärkeä rooli yritysmarkkinoinnin teorioiden kehittämisessä, sillä IMM-lehden tuottavimpien ja vaikuttavimpien maiden vertailussa Suomi sijoittui kolmanneksi heti USA:n ja Ison Britannian jälkeen.

Inhimillinen näkökulma yritysten välisiin suhteisiin

B2B-markkinoinnin tutkimus keskittyy yritysten väliseen vaihdantaan, joka muodostaa yli 50 % maailman taloudellisesta toiminnasta. Yritysasiakkaiden odotetaan pohjimmiltaan käyttäytyvän rationaalisesti ja ammattimaisesti ostotilanteissa ja päätöksenteossa mutta B2B-markkinoinnin tutkimuksessa yksi keskeinen näkökulma on tarkastella yritysten välisiä suhteita ihmisen käyttäytymisen näkökulmasta. Tarkastelussa otetaan huomioon esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen monimutkaisuus, luottamus ja tiedon jakaminen.  B2B-markkinoinnin teoreettinen keskustelu pohjautuukin tällaisten yrityssuhteiden ymmärtämiseen laajempien, erilaisten toimijoiden muodostamien verkostojen kontekstissa.

”Inhimillinen näkökulma tekee juuri B2B-markkinoinnin tutkimuksesta yhtä aikaa haastavaa sekä kiehtovaa”, toteavat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin professorit Satu Nätti ja Pauliina Ulkuniemi.

B2B-tutkimuksen pitkät juuret

B2B-markkinoinnin tutkimuksen juuret Oulun yliopistossa yltävät 1990-luvun alkuun, jolloin markkinointi otettiin osaksi kauppatieteellisen koulutuksen ohjelmatarjontaa. Teknillisen tiedekunnan alaisuudessa markkinoinnin koulutus keskittyi voimakkaasti teollisuusyritysten markkinointiin. Siten oli luonnollista painottaa koulutuksessa ja tutkimuksessa B2B-markkinointia. B2B-markkinoinnin tutkimuksen painotus Suomessa selittyy osittain myös sillä, että Suomessa on merkittävissä määrin yritysmarkkinoilla toimivia yrityksiä verrattuna kansainvälisillä markkinoilla toimiviin kuluttajayrityksiin.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa B2B-markkinointia tutkitaan Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusyksikössä. Yksikön yli 50 tutkijaa ovat aktiivisesti edistäneet teoreettista ymmärrystä yritysmarkkinoilla toimiville yrityksille merkityksellisistä ilmiöistä niin markkinoinnin kuin johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmasta. Tällä hetkellä yksikössä tutkitaan yritysten välisiä suhteita ja yritysten käyttäytymistä muun muassa digitaalisen liiketoiminnan, palveluiden, julkisten hankintojen, brändäyksen, strategisen johtamisen ja kestävien innovaatioiden kontekstissa. Tutkimus on läheisesti kytköksissä Oulun yliopiston strategisiin profilaatioteemoihin Kestävät materiaalit ja järjestelmät (InStreams) ja Ihmiset muuttuvassa maailmassa (GenZ). Nämä monitieteiset foorumit tarjoavat merkityksellisen ja hedelmällisen mahdollisuuden B2B-markkinoinnin tutkimukselle myös tulevaisuudessa. 

Lähde:
Francisco J. Martínez-López, José M. Merigó, Juan Carlos Gázquez-Abad and José Luis Ruiz-Real (2020) Industrial marketing management: Bibliometric overview since its foundation, Industrial Marketing Management, 84, 19-38.

 

Viimeksi päivitetty: 2.10.2020