Väitöstilaisuus: Asif M. Ruman

Torstai, joulukuu 10, 2020

KTM Asif M. Rumanin väitöskirja Yhdysvaltojen keskuspankin tase, rahan määrä ja osakemarkkinoiden performanssi tarkastetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa torstaina 10.12.2020 klo 12 alkaen salissa TA105. Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä oheisesta linkistä: https://oulu.zoom.us/j/61132484392.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Mika Vaihekoski (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Petri Sahlström (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu). 

Väitöskirja Jultikassa

Yhdysvaltojen keskuspankin tase, rahan määrä ja osakemarkkinoiden performanssi.

Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että osakemarkkinoiden performanssia voidaan ennustaa tunnuslukujen, kuten osinkotuoton ja makrotaloudellisten muuttujien, kuten rahan tarjonta- ja rahapolitiikan avulla. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen keskuspankit ovat rahapolitiikassaan tukeutuneet erityisesti omaisuuserien osto-ohjelmiin (quantitative easing). Keskuspankin taseen ja rahan määrän välisestä suhteesta herää kysymys siitä, miten rahan tarjonta vaikuttaa osakemarkkinoiden performanssiin.

Tämä väitöskirja muodostuu kolmesta tutkimusartikkelista, joissa tutkitaan osakemarkkinoiden performanssia omaisuuserien hinnoittelumallien teoriaa hyödyntäen. Ensimmäisessä tutkimusartikkelissa tutkitaan osinkotuoton korkean autokorrelaation merkitystä osakemarkkinoiden performanssin ennustamisessa käyttäen osinkotuottoa ja osinkosuhdetta muuttujina.

Tuloksissa havaitaan, että osinkotuotto ei ennusta osakkeiden hinta-aikasarjan tuottoja. Artikkeleissa 2 ja 3 analysoidaan osakemarkkinoiden performanssia käyttäen rahoituksen kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta. Artikkelissa 2 tutkitaan erityisesti Yhdysvaltojen keskuspankin taseen kokoa epätavallisen rahapolitiikan ympäristössä. Artikkelissa 3 keskitytään vuorostaan tutkimaan keskuspankin taseen koon ja rahamäärän yhteneväisyyksiä rahatarjonnan lisäksi.

Artikkeleiden 2 ja 3 tulokset näyttävät, että rahamäärä suhteutettuna arvopapereiden kokonaisarvon ennustaa osakemarkkinoiden performanssia. Näiden tulosten perusteella rahapolitiikassa tulisi välttää poikkeuksellisia eroavaisuuksia rahan tarjonnan ja arvopapereiden kokonaisarvon välillä.

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

https://oulu.zoom.us/j/61132484392

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 10.12.2020