Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous (SURE)

Projektin kesto: 
8.2012 - 8.2016
Rahoittaja: 
Suomen Akatemia
Rahoituksen määrä: 
EUR
Projektin kuvaus: 
Hankkeessa arvioitiin mahdollisuuksia Suomen talouskasvun irrottamiseen luonnonvarojen käytön ja ympäristökuormituksen kasvusta. Globaalitaloudessa myös luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten maailmanlaajuiset kytkeymät ovat tihentyneet. Siten arviointi jakautui kahteen osaan: 1) Suomen talouden lopputuotteiden käytön - yksityisen ja julkisen kulutuksen sekä pääomanmuodostuksen - vaikutukset kotimaassa ja tuonnin välityksellä ulkomailla sekä 2) Suomen tuonnin ja viennin luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten tase. Erityisinä arviointikohteina olivat kaivostoiminta ja bioenergia, joissa on käynnissä merkittäviä muutoksia. Tutkimus tehtiin Suomen talouden pitkän ajan ympäristölaajennetulla monitoimialaisella simulointimallilla ENVIMATscen. Hankkeessa mallia täydennettiin materiaalivirtojen, maankäytön ja biodiversiteetin yleisillä satelliittimalleilla sekä kaivostoiminnan ja bioenergian erityismalleilla.
Yhteistyökumppanit: 
Suomen ympäristökeskus (SYKE), Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Yhteyshenkilö: 
tutkimusprofessori Ilmo Mäenpää (ilmo.maenpaa@oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 20.12.2019