fPlaza edistää johtamista, yrittäjyyttä ja vastuullisuutta

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu vahvistavat naisten kasvuyrittäjyyttä, uramahdollisuuksia ja liikkeenjohdollista osaamista kansainvälisessä fPlaza-hankkeessa. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida yrittäjinä tai johtavassa asemassa oleville naisille kolme yrittäjyyden ja liiketoiminnan johtamisen valmennusohjelmaa.

fPlaza-valmennusohjelmissa järjestetään koulutusta, kehitetään johtajuutta ja yrittäjyyttä edistäviä menetelmiä ja oppimismateriaaleja sekä toteutetaan asiantuntija- ja kouluttajavaihtoa, yhteisseminaareja ja kansainvälisiä opintomatkoja. Valmennusohjelmien sisällön suunnittelevat hankekumppanit yhdessä kansainvälisten yhteistyötahojensa kanssa.

Osaamisen kehittämisen ja jakamisen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusille tuotteille ja palveluille sekä löytää uusia markkinoita ja verkostoitua paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Työskentelytapoina ovat muun muassa työpajat. Valmennusohjelmat toteutetaan kolmen vuoden aikana alkaen syksystä 2019.

Kansainvälisenä pääkumppanina toimii innovaatioihin ja designiin erikoistunut yritys Fabrica 360 Bulgariassa. Kaksi muuta kumppania ovat Mondragonin yliopisto Espanjassa ja Artesis Plantjin University College Belgiassa.

Yhteistyön tavoitteena on tunnistaa hyviä koulutusinnovaatioita ja toimintamalleja ja levittää niitä eri maiden käyttöön. Kansainvälinen yhteistyö luo edellytyksiä uusille innovaatioille ja vahvistaa muun muassa palvelumuotoiluosaamista.

Hanke on jatkoa Oulun ammattikorkeakoulussa toteutetuille naisyrittäjyyden ja -johtajuuden koulutusohjelmille.

fPlaza on saanut lähes 800 000 euron kolmivuotisen rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

Viimeksi päivitetty: 4.12.2018