Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikössä työskentelee noin 40 henkeä. Tutkijamme tekevät korkean profiilin yhteistyötä useiden muiden yliopistojen sekä liike-elämän edustajien kanssa. He julkaisevat säännöllisesti arvostetuissa alan julkaisuissa mukaan lukien Financial Times 50 -julkaisut.

Tutkimuksen painopisteet

Taloustieteen tutkimuksemme keskittyy käyttäytymis-, terveys- ja energiataloustieteeseen.

Laskentatoimen tutkimuksemme keskittyy tarkastelemaan johtamisominaisuuksien roolia sisäpiirikaupankäynnissä, verotuksen noudattamatta jättämisessä ja muissa liiketoiminnan lopputulemissa hyödyntämällä ainutlaatuista henkilötason dataa johtajista. Lisäksi tutkimme ohjausjärjestelmiä ja julkisen sektorin laskentatoimea.

Rahoituksen tutkijamme keskittyvät pääosin käyttäytymistä tutkivaan rahoitukseen. Erityisen tarkastelun kohteena ovat yksittäisten sijoittajien käyttytymiseen vaikuttavat tekijät.